hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Nastavení tiskárny HP (vestavěný ovladač systému Mac)

K nastavení a používání tiskárny HP v počítači Mac použijte funkci AirPrint nebo základní dostupné ovladače.

Poznámka:

Pro nastavení a instalaci připojení s průvodcem, registraci HP+ a přístup k dalším funkcím podpory skenování a tiskárny nainstalujte HP Smart – Mac App Store (v angličtině).

Připojení a nastavení tiskárny v systému MacOS

Nastavte tiskárnu, pokud je ve stejné síti Wi-Fi jako váš počítač Mac nebo pomocí kabelu USB, bez instalace dalších ovladačů.

Pokud je tiskárna připojena k síti nebo kabelu USB, může být již k dispozici. V aplikaci, ze které tisknete, klikněte na možnost File > Print (Tisk souboru), klikněte na nabídku Printer (Tiskárna) a vyberte předvolby Blízké tiskárny nebo Printers & Scanners (Tiskárny a skenery). Pokud tiskárna není uvedena v seznamu, pokračujte následovně.

 1. V případě připojení USB nebo pokud vaše tiskárna nepodporuje funkci AirPrint, otevřete nabídku Apple, klikněte na možnost Předvolby systému a poté kliknutím na možnost Aktualizace softwaru ověřte, zda je počítač Mac aktuální, nebo nainstalujte nový dostupný software.

 2. Připojte tiskárnu ke stejné síti, ke které je připojen počítač Mac, nebo použijte přímé připojení USB.

  • Připojení Wi-Fi pro tiskárny s dotykovým ovládacím panelem: Otevřete nabídku Setup (Nastavení), Network (Síť) nebo Wireless settings (Nastavení bezdrátové sítě), vyberte možnost Wireless Setup Wizard (Průvodce nastavením bezdrátové sítě) a poté podle pokynů vyberte název sítě a zadejte heslo.

  • Připojení Wi-Fi pro většinu tiskáren bez dotykového ovládacího panelu: Stiskněte a po dobu 5 sekund (nebo dokud nezačne blikat kontrolka bezdrátového připojení) podržte tlačítko Wireless (Bezdrátové připojení) . Do dvou minut stiskněte a podržte na směrovači tlačítko WPS (Chráněné nastavení Wi-Fi), dokud se nezahájí proces připojování. Po dokončení připojení kontrolka bezdrátové sítě tiskárny přestane blikat.

  • Připojení Wi-Fi pro tiskárny HP Deskjet 6000 a 6400, ENVY 6000 a 6400 a Takéo: Stiskněte a po dobu 5 sekund podržte tlačítko Wi-Fi a tlačítko napájení na zadní straně tiskárny, dokud nezačne blikat modrý pruh. Do dvou minut stiskněte a podržte tlačítko WPS na směrovači, dokud se nezahájí proces připojování. Po dokončení připojování přestane blikat modrý kruh.

  • Připojení prostřednictvím kabelové sítě (Ethernet): Připojte síťový kabel k ethernetovým portu tiskárny a k dostupnému portu na směrovači nebo přístupového bodu. U portu tiskárny by zelený indikátor měl svítit a oranžový indikátor aktivity by měl blikat.

  • Připojení prostřednictvím USB: Připojte kabel k portu USB na zadní straně tiskárny a k portu na počítači Mac. Nainstalujte nový software (budete-li vyzváni).

 3. Otevřete nabídku Apple , klikněte na možnost Předvolby systému a poté na možnost Printers & Scanners (Tiskárny a skenery).

  Pokud vaše tiskárna není uvedena, klikněte na znaménko plus a poté postupujte podle pokynů, nebo vyberte tiskárnu a kliknutím na tlačítko Přidat dokončete instalaci.

Další možnosti ovladače tiskárny mohou být k dispozici na webu Software a ovladače HP ke stažení.

Nejčastější dotazy

Máte ještě nějakou otázku? Vyhledejte další odpovědi a nápovědu.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...