solution Contentsolution Content
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Spotřebitelské počítače HP – Získání jednotek nebo disků USB pro obnovení počítače

Proveďte obnovení systému nebo resetujte, aby se problémy vyřešily, a to návratem počítače na předchozí nebo původní konfiguraci. Ujistěte se, jestli jsou další možnosti obnovení systému kompatibilní s počítačem, a poté objednejte média pro obnovení na discích CD, DVD nebo jednotkách USB, je-li to nutné.

Poznámka:

V závislosti na stáří počítače, stavu záruky a oblasti můžete objednat média pro obnovení na několik let po uvedení produktu na trh. Kvůli licenčním omezením softwaru může společnost HP a její partneři poskytovat sady pro obnovení pouze po omezenou dobu.Další možnosti podpory