hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Pro 3001–3008 – Nastavení tiskárny

Postup nastavení tiskárny, instalace softwaru a informace o funkcích tiskárny.

Poznámka:

Před instalací softwaru tiskárny proveďte nastavení hardwaru.

V následující tabulce se dozvíte, které možnosti nastavení jsou pro váš model tiskárny k dispozici.

Chcete-li ověřit model tiskárny, vyhledejte informace na výrobním štítku na předním panelu tiskárny.

Možnosti nastavení podle modelu tiskárny

Model tiskárny

Možnosti nastavení

dw

Bezdrátová síť, Ethernet nebo USB

dn

Ethernet nebo USB

Poznámka:

Společnost HP doporučuje nastavit tiskárnu tak, aby umožnila přístup ke cloudovým funkcím a službám a k dalším tiskovým řešením pomocí sítě Ethernet nebo bezdrátové sítě.

Poznámka:

Pokud chcete tiskárnu připojit ke cloudu, NEPOUŽÍVEJTE kabel USB k nastavení tiskárny. Po prvním nastavení můžete podle potřeby připojit kabel USB, pokud je však tiskárna připojena ke cloudu, musí zůstat připojena k internetu.

Nastavení tiskárny

Vybalte a nastavte tiskárnu.

 1. Vybalte tiskárnu:

  1. Vyberte umístění tiskárny, které splňuje následující podmínky:

   • Pevný pracovní povrch v dobře větrané oblasti, kde se nepráší a která je mimo dosah přímého slunečního světla

   • Rozsah teplot: 15 až 32,5 °C

   • Rozsah vlhkosti: 30 až 70 %

  2. Nechte kolem tiskárny dostatek místa pro otevření všech dvířek a zásobníků.

   Poznámka:

   Tiskárna váží 7,3 kg .

   Prostorové požadavky

   Prostorové požadavky
   Rozměry (tiskárna zcela otevřená)

   Míra

   Rozměry (tiskárna zcela otevřená)

   1: Výška

   366,1 mm

   2: Hloubka

   758,8 mm

   3: Šířka

   367 mm

  3. Vyjměte tiskárnu z krabice a odstraňte všechny pásky a obalový materiál.

   Poznámka:

   Společnost HP doporučuje obalový materiál recyklovat.

 2. Vložte papír do zásobníku:

  Vložte papír do vstupního zásobníku.

  Poznámka:

  Tento zásobník pojme až 250 listů papíru s gramáží 75 g/m2 .

  1. Otevřete vstupní zásobník.

   Otevření vstupního zásobníku

   Otevření vstupního zásobníku
  2. Stiskněte a podržte tlačítko na jednom z vodítek šířky papíru a posuňte vodítka k okrajům vstupního zásobníku. Stejně postupujte i v případě vodítka délky papíru.

   Posunutí vodítek

   Posunutí vodítek k okrajům vstupního zásobníku
  3. Vložte do zásobníku papír.

   Poznámka:

   Zásobník nepřeplňujte, aby nedocházelo k uvíznutí papíru. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku.

   Vložení papíru

   Vložení papíru
  4. Zkontrolujte, zda se vodítka papíru lehce dotknou stohu nebo papíru, ale neohýbejte je.

   Vodítka papíru se lehce dotýkají papíru

   Ověření, zda se vodítka papíru lehce dotýkají papíru
  5. Zavřete vstupní zásobník.

   Zavření zásobníku

   Zavření vstupního zásobníku
  6. Otevřete nástavec výstupního zásobníku.

   Otevření nástavce výstupního zásobníku

   Otevření nástavce výstupního zásobníku
 3. Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu:

  1. Připojte tiskárnu napájecím kabelem k uzemněné zásuvce střídavého proudu.

   Poznámka:

   Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tiskárnou, jinak může dojít k jejímu poškození.

   Připojení napájecího kabelu

   Připojení napájecího kabelu
  2. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.

 4. Vyberte způsob připojení (Ethernet, nebo bezdrátové):

  Vyberte jednu z následujících možností připojení tiskárny:

  • Chcete-li nastavit ethernetovou síť, připojte nyní ethernetový kabel. Připojte ethernetový kabel k síťovému portu a jeho druhý konec do portu Ethernet na zadní straně tiskárny.

   Po připojení ethernetového kabelu pokračujte dalším krokem (krok 5) a nainstalujte software.

   Připojení ethernetového kabelu

   Připojení ethernetového kabelu
  • Při nastavení bezdrátové sítě NEPŘIPOJUJTE žádné kabely. Pokračujte dalším krokem (krok 5) a nainstalujte software. Instalační software vás provede postupem připojení tiskárny k bezdrátové síti.

   Poznámka:

   Pokud se rozhodnete tiskárnu nastavit pro připojení k síti Wi-Fi pomocí aplikace HP Easy Start, ujistěte se, že je počítač připojen ke stejné síti Wi-Fi bezdrátově a že k ní NENÍ připojen prostřednictvím sítě LAN.

   Nastavení bezdrátové sítě, bez kabelu

   Nastavení bezdrátové sítě, bez kabelu
 5. Nainstalujte software tiskárny:

  Po zapnutí tiskárny začne blikat kontrolka napájení. Počkejte, až kontrolka napájení přestane blikat a začne svítit trvale a kontrolka Wi-Fi začne blikat.

  Při instalaci softwaru postupujte následovně:

  1. V počítači otevřete webový prohlížeč a přejděte na adresu hpsmart.com/cz/cs/setup.

  2. Na stránce „Nastavit novou tiskárnu“ klikněte na tlačítko Zahájit instalaci a poté kliknutím na tlačítko Install HP Easy Start (Instalovat aplikaci HP Easy Start) stáhněte software.

  3. Po stažení softwaru kliknutím na soubor .exe spusťte aplikaci HP Easy Start.

   Aplikace Easy Start rozpozná bezdrátové tiskárny, které ještě nejsou připojeny k síti (tiskárny s blikající kontrolkou bezdrátové sítě), nebo tiskárny připojené k síti Ethernet a bezdrátové tiskárny, které jsou již připojeny k síti. Rozpoznané tiskárny se zobrazí na obrazovce.

   • Pokud je rozpoznáno více tiskáren, klikněte na tiskárnu, kterou chcete nastavit.

   • Pokud tiskárna není nalezena nebo není uvedena v seznamu, vyřešte problém podle pokynů na obrazovce.

    Poznámka:

    Zkontrolujte, zda jsou počítač i tiskárna ve stejné síti.

  4. Připojte tiskárnu k síti podle pokynů na obrazovce softwaru HP Easy Start.

   Poznámka:

   Při připojování tiskárny k síti Wi-Fi musí být počítač během nastavení v blízkosti tiskárny.

   Pokud se při bezdrátovém připojení nepřipojíte k bezdrátové síti do dvou hodin, musíte tiskárnu vypnout a znovu zapnout. Případně stisknutím a podržením tlačítka Informace a tlačítka Zrušit/Pokračovat resetujte tiskárnu na výchozí nastavení sítě a zkuste se znovu připojit k bezdrátové síti pomocí aplikace HP Easy Start.

   Pro potvrzení blízké vzdálenosti od tiskárny se v softwaru HP Easy Start zobrazí zpráva s pokyny pro stisknutí tlačítka Informace na ovládacím panelu tiskárny. Zároveň začne blikat tlačítko Informace.

  5. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Informace.

   Aplikace HP Easy Start nakonfiguruje tiskárnu a přidá ji do sítě. V softwaru se zobrazí obrazovka Nastavení sítě.

   Poznámka:

   Pokud jsou pro vaši síť vyžadována nastavení proxy serveru, klikněte v softwaru na možnost Edit Proxy Settings (Upravit nastavení proxy), zadejte nastavení a poté klikněte na tlačítko Apply (Použít).

 6. Připojte tiskárnu:

  V následující tabulce vyhledejte způsob připojení a postupujte podle uvedených pokynů.

  Informace o způsobu připojení

  Způsob připojení

  Podrobnosti

  Bezdrátové připojení

  1. Na obrazovce „Printer found“ (Tiskárna nalezena) klikněte na možnost Continue (Pokračovat).

   Poznámka:

   Při připojování tiskárny k síti Wi-Fi musí být počítač během nastavení v blízkosti tiskárny.

   Pokud se při bezdrátovém připojení nepřipojíte k bezdrátové síti do dvou hodin, bude nutné tiskárnu vypnout a znovu zapnout.

  2. Po zobrazení nabídky „HP Auto Wireless Connect“ klikněte na tlačítko OK.

   Software zahájí proces připojení tiskárny k síti Wi-Fi.

   Pro potvrzení blízké vzdálenosti od tiskárny se v softwaru zobrazí zpráva s pokyny pro stisknutí tlačítka „OK“ na ovládacím panelu tiskárny.

  3. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko OK.

   Aplikace HP Easy Start nakonfiguruje tiskárnu a přidá ji do sítě. V softwaru se zobrazí obrazovka Nastavení sítě.

   Poznámka:

   Pokud jsou pro vaši síť vyžadována nastavení proxy serveru, klikněte v softwaru na možnost Edit Proxy Settings (Upravit nastavení proxy), zadejte nastavení a poté klikněte na tlačítko Apply (Použít).

  4. Po zobrazení nabídky „Connect printer to internet“ (Připojit tiskárnu k internetu) klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat).

  5. Po zobrazení nabídky „Print your pairing code“ (Vytisknout kód pro párování) klikněte na tlačítko Print Pairing Code (Tisk kódu pro párování).

   Tiskárna vytiskne stránku s uvedeným kódem pro párování. Pro připojení tiskárny k nástroji HP Smart Admin potřebujete kód pro párování (v kroku 7).

   Kód pro párování je platný po dobu dvou hodin.

   Důležité:

   Nechcete-li tiskárnu spárovat, klikněte na možnost Skip Pairing (Přeskočit párování). Pokud párování přeskočíte, NEBUDETE mít přístup ke cloudovým funkcím a službám.

  6. V softwaru klikněte na položku Open HP Smart Admin (Otevřít nástroj HP Smart Admin) a poté pokračujte dalším krokem (krok 7). Zobrazí se pokyny pro připojení k nástroji HP Smart Admin a zadání kódu pro párování.

   Poznámka:

   Krok připojení k nástroji HP Smart Admin (krok 7) je volitelný. Pokud NECHCETE připojit tiskárnu k nástroji HP Smart Admin, můžete zde postup ukončit.

  Ethernet

  1. Na obrazovce „Printer found“ (Tiskárna nalezena) klikněte na možnost Continue (Pokračovat).

   V softwaru se zobrazí zpráva, která vás požádá o potvrzení blízké vzdálenosti od tiskárny výběrem možnosti „OK“ na ovládacím panelu tiskárny.

  2. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko OK.

   Aplikace HP Easy Start nakonfiguruje tiskárnu a přidá ji do sítě. V softwaru se zobrazí obrazovka Nastavení sítě.

   Poznámka:

   Pokud jsou pro vaši síť vyžadována nastavení proxy serveru, klikněte v softwaru na možnost Edit Proxy Settings (Upravit nastavení proxy), zadejte nastavení a poté klikněte na tlačítko Apply (Použít).

  3. Na obrazovce Network Settings (Nastavení sítě) klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat).

  4. Po zobrazení nabídky „Connect printer to internet“ (Připojit tiskárnu k internetu) klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat).

   Tiskárna zkontroluje aktualizace firmwaru. Budete-li vyzváni k pokračování v aktualizaci firmwaru, klikněte na tlačítko Yes (Ano).

  5. Po zobrazení nabídky „Print your pairing code“ (Vytisknout kód pro párování) klikněte na tlačítko Print Pairing Code (Tisk kódu pro párování).

   Tiskárna vytiskne stránku s uvedeným kódem pro párování. Pro připojení tiskárny k nástroji HP Smart Admin potřebujete kód pro párování (v kroku 7).

   Kód pro párování je platný po dobu dvou hodin.

   Důležité:

   Nechcete-li tiskárnu spárovat, klikněte na možnost Skip Pairing (Přeskočit párování). Pokud párování přeskočíte, NEBUDETE mít přístup ke cloudovým funkcím a službám.

  6. V softwaru klikněte na položku Open HP Smart Admin (Otevřít nástroj HP Smart Admin) a poté pokračujte dalším krokem (krok 7). Zobrazí se pokyny pro připojení k nástroji HP Smart Admin a zadání kódu pro párování.

   Poznámka:

   Krok připojení k nástroji HP Smart Admin (krok 7) je volitelný. Pokud NECHCETE připojit tiskárnu k nástroji HP Smart Admin, můžete zde postup ukončit.

 7. Připojení k nástroji HP Smart Admin (volitelné):

  Připojení tiskárny k nástroji HP Smart Admin umožňuje přístup ke cloudovým funkcím a službám a k dalším tiskovým řešením.

  Poznámka:

  Připojení k nástroji HP Smart Admin je volitelné. Pokud nemáte zájem o přístup ke cloudovým funkcím a službám, tyto kroky přeskočte.

  Poznámka:

  Tento postup platí pouze pro modely tiskáren, které jsou připojené k bezdrátové síti nebo k síti Ethernet.

  Je-li tiskárna připojena pomocí kabelu USB, tyto kroky ignorujte.

  1. Na stránce HP Smart Setup klikněte na jednu z následujících možností:

   • Sign In (Přihlásit se): Pokud jste již v minulosti vytvořili účet HP, vyberte tuto možnost a poté zadejte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili při vytváření účtu.

   • Create Account (Vytvořit účet): Pokud nemáte účet HP, vyberte tuto možnost a poté zadejte požadované informace (jméno a příjmení, e-mailovou adresu, zemi nebo oblast), vytvořte heslo pro účet a poté znovu klikněte na možnost Create Account (Vytvořit účet).

    Na zadanou e-mailovou adresu se odešle ověřovací kód, pomocí kterého vytvoříte účet HP.

    Do pole, které se zobrazí na stránce nastavení, zadejte ověřovací kód (který vám přišel e-mailem) a klikněte na možnost Verify (Ověřit). Po ověření účtu klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat).

  2. Po zobrazení výzvy vyberte typ účtu pro tiskárnu (spravovaný společností nebo osobní) a klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat).

   Poznámka:

   Pokud zvolíte typ účtu spravovaný společností, budete vyzváni k přiřazení vlastníka tiskárny, a poté vyberte možnost, jak bude společnost HP shromažďovat údaje z tiskárny za účelem zlepšení budoucích produktů a služeb.

  3. Po výzvě k zadání kódu pro párování zadejte kód pro párování, který jste získali v předchozím kroku (krok 6), a poté klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat).

   Po přijetí kódu pro párování se zobrazí zpráva.

  4. Po výzvě zadejte název a umístění tiskárny a poté klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat) nebo pokud tyto podrobnosti nechcete přidat, klikněte na tlačítko Skip (Přeskočit).

   Když je tiskárna úspěšně připojena k nástroji HP Smart Admin, zobrazí se zpráva.

  5. Kliknutím na tlačítko Continue (Pokračovat) zobrazíte další možnosti nastavení.

  6. Na stránce „Finish printer setup“ (Dokončit nastavení tiskárny) klikněte na položku Set Up (Nastavit) vedle možnosti „Set up print and send a test page“ (Nastavit tisk a odeslat zkušební stránku).

  7. Když se zobrazí webová stránka „Set up print and send a test page“ (Nastavit tisk a odeslat zkušební stránku), klikněte na položku Install (Instalovat) vedle možnosti „To enable printing, install a print driver“ (Chcete-li povolit tisk, nainstalujte ovladač tiskárny) a stáhněte ovladač tiskárny.

   Po stažení ovladače spusťte instalaci ovladače tiskárny kliknutím na soubor .exe.

  8. Po dokončení instalace ovladače klikněte na tlačítko Print (Tisk) vedle položky „Print a test page“ (Vytisknout zkušební stránku) a ujistěte se, zda je tiskárna nastavena a připravena k tisku. Poté kliknutím na položku Done (Hotovo) zavřete webovou stránku „Set up print and send a test page“ (Nastavit tisk a odeslat zkušební stránku).

  9. Ve spodní části stránky „Finish printer setup“ (Dokončit nastavení tiskárny) klikněte na možnost Go to HP Smart Admin (Přejít na nástroj HP Smart Admin) a otevřete webový portál HP Smart Admin.

   V panelu HP Smart Admin Dashboard můžete spravovat tiskárnu, sledovat využití tisku, zvát další uživatele, aby mohli tisknout z jejich zařízení, připojit se k bezplatné zkušební verzi služby HP Instant Ink a zapojit se do dalších tiskových řešení, aby byl tisk efektivnější.

   Poznámka:

   Společnost HP doporučuje uložit si stránku webového portálu HP Smart Admin (hpsmart.com/admin) do záložek, abyste se k ní mohli snadno vrátit při správě tiskárny.

Pomoc s nastavením

Další informace a videa o nastavení najdete na následujícím odkazu.

Nápověda a tipy k síti Wi-Fi a k připojení

Jestliže software HP Easy Start nedokáže při nastavování najít vaši tiskárnu, zkontrolujte následující podmínky a pokuste se problém napravit.

Tipy k řešení problémů s připojením k síti Wi-Fi

Potenciální problém

Řešení

Vypršel časový limit režimu nastavení Wi-Fi tiskárny

Pokud kontrolka Wi-Fi na ovládacím panelu nebliká modře, tiskárna nemusí být v režimu nastavení Wi-Fi.

Pomocí jednoho z následujících řešení restartujte režim Wi-Fi:

 • Vypněte a znovu zapněte tiskárnu.

 • Obnovte nastavení sítě:

  1. Na ovládacím panelu po dobu minimálně pěti sekund stiskněte a podržte tlačítko Informace a tlačítko Zrušit/Pokračovat.

   Kontrolka Wi-Fi začne blikat.

  2. Počkejte jednu minutu. Spusťte software tiskárny a zkuste se znovu připojit.

Počítač je příliš daleko od tiskárny

Přesuňte počítač blíž k tiskárně. Váš počítač může být mimo dosah signálu Wi-Fi tiskárny.

Počítač je připojený k virtuální privátní síti (VPN) nebo vzdálené pracovní síti

Před instalací softwaru tiskárny HP se odpojte od sítě VPN.

Po dokončení nastavení tiskárny se k síti VPN opět připojte.

Poznámka:

Před odpojením od sítě VPN vezměte do úvahy svou polohu a zabezpečení sítě Wi-Fi.

Na počítači je vypnuté připojení Wi-Fi (počítač je připojen pomocí sítě Ethernet)

Jestliže je počítač připojen pomocí sítě Ethernet, zapněte při nastavování tiskárny na počítači připojení Wi-Fi.

Přejděte na integrovaný webový server HP (EWS)

Informace o přístupu k nastavení tiskárny v integrovaném webovém serveru HP (EWS) pomocí přihlašovacích údajů z výroby u tiskáren HP LaserJet Pro naleznete v článku HP LaserJet Pro – Použití kódu PIN pro přístup k nastavení tiskárny z integrovaného webového serveru HP.

Funkce tiskárny

Zkontrolujte součásti na přední a zadní části tiskárny, včetně tlačítek a kontrolek na ovládacím panelu tiskárny.

Pohled zepředu i zezadu

Přední funkce

Přední funkce
Přední funkce

Číslo

Popis

1

Ovládací panel

2

Výstupní zásobník

3

Přístupová dvířka kazety

4

Nástavec výstupního zásobníku

5

Vstupní zásobník

Zadní funkce

Zadní funkce
Zadní funkce

Číslo

Popis

1

Zadní port USB

2

Port sítě Ethernet

3

Vstup napájení

4

Zadní přístupová dvířka

5

Bezpečnostní slot


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...