solution Contentsolution Content

Tiskárny HP LaserJet Pro 4001–4004, MFP 4101–4104 – vložení papíru do zásobníku 3 (volitelné příslušenství)

Přečtěte si následující informace o vkládání papíru do zásobníku 3.

Vložení papíru do zásobníku 3

Tento zásobník pojme až 550 listů papíru gramáže 75 g/m2.

POZOR:

Ze zásobníku 3 netiskněte obálky, štítky ani nepodporované formáty papíru. Na tyto typy papíru tiskněte pouze ze zásobníku 1.

 1. Vytáhněte zásobník a mírným zvednutím jej zcela vyjměte z tiskárny.

  Poznámka:

  Tento zásobník neotvírejte, pokud se používá.

  Otevření zásobníku
 2. Upravte vodítka šířky papíru stisknutím seřizovací páčky na levém vodítku a posunutím vodítka na hodnotu formátu používaného papíru.

  Nastavení vodítek šířky papíru
 3. Upravte vodítko délky papíru stisknutím seřizovací páčky a posunutím vodítka do polohy odpovídající formátu používaného papíru.

  Poznámka:

  Zásobník 3 vyčnívá ze zadní části tiskárny, pokud je vložen papír formátu Legal nebo A4.

  Nastavení vodítka délky papíru
 4. Vložte papír do zásobníku. Informace týkající se orientace papíru naleznete zde: Zásobník 3 – orientace papíru.

  Poznámka:

  Nenastavujte vodítka papíru příliš těsně ke stohu papíru. Nastavte je na odsazení nebo značky v zásobníku.

  Poznámka:

  Abyste předešli uvíznutí papíru, upravte vodítka papíru do správné polohy a nepřeplňujte zásobník. Ujistěte se, že je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku, jak je uvedeno na zvětšení ilustrace.

  Poznámka:

  Pokud zásobník není nastaven správně, může se během tisku zobrazit chybová zpráva nebo může dojít k uvíznutí papíru.

  Vložení papíru
 5. Zasuňte zásobník zcela do tiskárny.

  Zavření zásobníku
 6. V softwaru počítače spusťte tiskovou úlohu. Ujistěte se, že je pro papír tisknutý ze zásobníku v ovladači nastaven správný typ a formát papíru.

Zásobník 3 – orientace papíru

Při použití papíru vyžadujícího specifickou orientaci jej vkládejte v souladu s informacemi uvedenými v následující tabulce.

Zásobník 3 – orientace papíru

Typ papíru

Výstup

Vkládání papíru

Hlavičkový nebo předtištěný papír

Jednostranný tisk

Lícem dolů

Horní hrana v přední části zásobníku

Orientace papíru

Hlavičkový nebo předtištěný papír

Oboustranný tisk

Lícem nahoru

Horní hrana v zadní části zásobníku

Orientace papíru


Další možnosti podpory