hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Nastavení tiskárny HP (aplikace HP Smart)

Aplikace HP Smart je hlavní software pro vaši tiskárnu. Nainstalujte ji do zařízení, ze kterého chcete tisknout, a použijte ho k nastavení připojení tiskárny. Instalací aplikace HP Smart rovněž nainstalujte všechny ovladače nezbytné k tisku a skenování.

Instalace aplikace HP Smart

Získejte aplikaci HP Smart pro zařízení se systémem Android, Apple iOS nebo iPadOS, Windows a macOS.

 1. Stáhněte si aplikaci 123.hp.com HP Smart (Android, Apple iOS) HP Smart – Microsoft Store (systém Windows, v angličtině) nebo HP Smart – Mac App Store (macOS, v angličtině).

  Poznámka:

  Máte potíže se stažením aplikace? Další informace naleznete v části Nelze stáhnout a nainstalovat aplikaci tiskárny HP Smart .

 2. Pokud aplikaci HP Smart nastavujete poprvé, musíte vytvořit účet HP nebo se k němu přihlásit, abyste měli přístup ke všem funkcím tiskárny.

Nastavení tiskárny pomocí aplikace HP Smart

Přidejte tiskárnu do aplikace HP Smart a podle průvodce nastavením se připojte k počítači nebo mobilnímu zařízení.

Poznámka:

Pro tiskárny HP+ mohou být k dokončení nastavení tiskárny vyžadovány další kroky, například výběr HP+ výběru a vytvoření účtu HP.

 1. Pokud tiskárnu nastavujete v síti Wi-Fi, připravte tiskárnu na nastavení.

  • Umístěte tiskárnu a počítač nebo mobilní zařízení do blízkosti směrovače Wi-Fi.

  • Zapněte v počítači nebo v mobilním zařízení funkci Wi-Fi a připojte se k síti. Pokud je počítač připojen k síti ethernetovým kabelem, dočasně kabel odpojte a během nastavení použijte připojení Wi-Fi.

  • V počítači nebo mobilním zařízení povolte připojení Bluetooth, aby aplikace HP Smart mohla během nastavení rozpoznat tiskárnu.

  • U počítačů se systémem Windows zapněte službu Windows Update, abyste se ujistili, že je systém Windows vždy aktuální.

  • Po instalaci aplikace HP Smart pro iOS a Android povolte službě pro umístění mobilního zařízení a povolte aplikaci používat vaši polohu k rozpoznání tiskárny a nabízejí řešení během instalace.

  • Během nastavení se může zobrazit více tiskáren v dosahu vašeho zařízení. Ujistěte se, že jste vybrali správnou tiskárnu. Nevybírejte tiskárnu, která má název DIRECT, protože jde pouze o připojení Wi-Fi Direct.

 2. Spusťte aplikaci HP Smart.

  • Pokud se jedná o první otevření aplikace HP Smart, aplikace se pokusí rozpoznat a nastavit tiskárnu.

  • Pokud se nejedná o první otevření nástroje HP Smart, klikněte na možnost Přidat tiskárnu nebo znaménko plus a vyhledejte tiskárnu.

 3. Na obrazovce typu připojení vyberte možnost Wi-Fi, USB nebo Síť. Zobrazené možnosti se liší v závislosti na počítači nebo mobilním zařízení. Nastavení dokončete podle následujících kroků.

  Pokud používáte připojení Wi-Fi a tiskárna není nalezena, pokračujte dalším krokem.

 4. Obnovte režim nastavení Wi-Fi.

  • Většina tiskáren s dotykovým displejem nebo nabídkou: Otevřete nabídku Wireless (Bezdrátové připojení) nebo Setup (Nastavení) , vyberte možnost Network setup (Nastavení sítě) nebo Settings (Nastavení) a poté vyberte možnost Restore Network Settings (Obnovit nastavení sítě).

  • Tiskárny bez dotykového displeje nebo nabídky: Přejděte k části Obnovení režimu nastavení Wi-Fi na tiskárně HP a stisknutím tlačítek na tiskárně obnovte výchozí nastavení.

 5. Do dvou hodin zavřete aplikaci HP Smart a poté tiskárnu znovu přidejte.

 6. Nastavení tiskárny dokončete podle pokynů na obrazovkách nastavení.

Zpřístupněte tiskárně HP vyšší úroveň zabezpečení (pouze pro bezdrátové připojení)

Zajistěte tiskárnu, aby k ní ostatní nemohla přístup.

 • Ujistěte se, že jsou síť, tiskárna a zařízení připojeny k zabezpečenému připojení. Vyhněte se připojení tiskárny k otevření, veřejné sítě.

 • Používejte silné heslo pro síť Wi-Fi (váš směrovač) a pravidelně jej změňte.

 • Pokud je tiskárna připojena k síti, vytvořte jedinečný zobrazovaný název tiskárny.

 • Omezte přístup od ostatních pro funkce tiskárny, které umožňují vzdálený tisk, například "Tisk odkudkoli" nebo HP ePrint.

Další informace najdete v tématu Zabezpečení tiskárny HP proti nežádoucímu přístupu.

Pomocí aplikace HP Smart můžete tisknout, skenovat, kopírovat a faxovat

Tiskněte, skenujte, kopírujte a faxujte z dlaždic domovské obrazovky aplikace HP Smart. Můžete také zkontrolovat stav tiskárny, odstranit potíže, objednat spotřební materiál a nastavit předvolby tiskárny.

Příklad domovské obrazovky aplikace HP Smart (mobilní, počítač)

Příklad domovské obrazovky aplikace HP Smart (mobilní, počítač)
 • Chcete-li tisknout, vyberte typ tiskové úlohy z domovské obrazovky, vyberte položku k tisku, použijte nástroje pro úpravu fotografií v případě potřeby a poté změňte nastavení tiskové úlohy.

 • Chcete-li skenovat, vyberte skenování z pracovní plochy skeneru tiskárny nebo podavače dokumentů, importujte fotografii nebo pomocí fotoaparátu počítače nebo mobilního zařízení zachyťte fotografii nebo dokument. V případě potřeby použijte nástroje pro úpravy a potom tisk, uložení nebo sdílení skenované položky. Další informace naleznete v dokumentu Jak skenovat pomocí tiskárny HP.

 • Chcete-li kopírovat (pouze systém Android, pouze iOS), otevřete dlaždici Kopírovat , pomocí fotoaparátu zachyťte dokument nebo fotografii, vyberte velikost a počet kopií a poté vytiskněte položku barevně nebo černobíle.

 • Chcete-li spravovat tiskárnu, klikněte na obrázek tiskárny na domovské obrazovce a změňte předvolby a možnosti, zkontrolujte stav tiskárny a další možnosti.

 • Pokud chcete přidat nebo odebrat dlaždice domovské obrazovky, vyberte přizpůsobení dlaždic v dolní části obrazovky (Android, iOS) nebo v Nastavení aplikací (Windows, Mac).

 • Chcete-li zjistit další funkce aplikace, vyberte jeden z následujících odkazů:

  • Diagnostika a oprava: Spusťte tento nástroj pro řešení problémů integrovaný v aplikaci HP Smart pro počítače Mac a Windows, pokud máte problémy s tiskárnou.

  • Print Anywhere: Tiskárnu používejte, pokud nejste doma a máte přístup k mobilní síti nebo síti Wi-Fi s přístupem k internetu.

  • Zkratky: Vytvářejte zkratky pro one-touch (dříve Smart Tasks), které rychle dokončí opakované úlohy, například e-mail, tisk a ukládání skenování.

  • Mobilní fax: Bezpečně odešlete dokumenty do faxového zařízení nebo do tiskárny podporující fax.

Nejčastější dotazy

Máte ještě nějakou otázku? Vyhledejte další odpovědi a nápovědu.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...