solution Contentsolution Content
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Notebooky HP - Jak zamknout nebo odemknout klávesu Fn (function)

Funkční klávesy na klávesnici (F1 až F12) na sobě často mají natištěnou ikonu, která znázorňuje sekundární akci, jako je například ztišení zvuku nebo úprava jasu displeje. Sekundární funkce se někdy nazývá režim akčních kláves nebo klávesové zkratky. U některých klávesnic je nutné povolit tento příkaz stisknutím klávesy Fn .

Klávesa fn zvětšená

Umístění klávesy fn se může mírně lišit.

Funkční klávesy a klávesa Fn

Popisek

Popis

1

Funkční klávesy (F1 až F12)

2

Klávesa Fn

Mnoho notebooků je vybaveno nastavením, které umožňuje používat funkční klávesy, aniž by bylo nutné pokaždé stisknout klávesu fn. Pomocí správného postupu podle typu notebooku tuto funkci povolíte nebo zakážete.Další možnosti podpory