hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – Použití funkcí odstraňování problémů (EWS)

Informace o používání funkcí řešení problémů integrovaného webového serveru (EWS).

Zahájit řešení potíží

Stránku Obecné odstraňování problémů na serveru EWS lze použít k zahájení postupu řešení potíží a ke shromažďování informací pro technickou podporu společnosti HP nebo vaši technickou podporu.

 1. Pomocí horních navigačních karet klikněte na možnost Troubleshooting (Řešení potíží).

 2. V levém navigačním panelu klikněte na možnost General Troubleshooting (Obecné řešení potíží).

  Stránka Obecné odstraňování problémů

  Stránka Obecné odstraňování problémů
 3. Podle potřeby použijte následující možnosti:

  • Oblast Sestavy a testy: Výběr a tisk několika typů sestav a testů. Některé sestavy lze zobrazit na serveru EWS kliknutím na tlačítko Zobrazit.

  • Oblast Nástroje faxu: Konfigurace nastavení odstraňování problémů s faxem (pouze u produktů MFP a Digital Sender).

  • Oblast Odstraňování problémů s OXPd: Umožňuje vybrat, zda má být povolena možnost Allow a Non-Secure Connection for Web Services (Umožnit nezabezpečené připojení webových služeb) (pouze u produktů MFP a Digital Sender).

  • Oblast Automatické obnovení: Výběr možnosti Enable Auto Recovery (Povolit automatické obnovení).

Konfigurace možností nápovědy serveru EWS

Ke konfiguraci nastavení online nápovědy serveru EWS použijte stránku Nápovědy online, která je umístěna na kartě Řešení problémů.

Chcete-li nakonfigurovat, kde se na události zobrazí odkazy nápovědy, vyberte nebo zrušte zaškrtnutí následujících možností (pouze pro uživatele s oprávněním správce):

 • Zobrazit kód QR v podrobnostech události na ovládacím panelu

 • Zobrazit odkazy v protokolu událostí EWS

Produkt odesílá informace o modelu, verzi firmwaru a úrovni funkce FutureSmart společnosti HP, aby se připojil ke správné stránce nápovědy. Po klepnutí na odkaz Nápověda se zobrazí upozornění, které uživateli umožňuje pokračovat nebo zrušit operaci.

Chcete-li toto upozornění vypnout, vyberte možnost Nezobrazovat upozornění na nápovědu k serveru EWS.

Stránka Nápověda online

Stránka Nápověda online

Načíst informace o diagnostice

Pomocí diagnostické stránkyna kartě Řešení problémů můžete z tiskárny získat diagnostická data, která pomohou při řešení problémů s tiskárnou pomocí technické podpory společnosti HP.

Zobrazení nebo tisk diagnostické stránky:

 1. Na serveru EWS klikněte na kartu Řešení problémů.

 2. Na stránce Řešení obecných problémů vyberte v části Sestavy a testy Diagnostickou stránku.

 3. Klikněte na tlačítko Tisk nebo Náhled.

Konfigurace kalibrace barev a čisticích cyklů

Informace o konfiguraci kalibrace barev a čisticích cyklů pomocí serveru EWS. Tyto funkce jsou k dispozici na kartě Řešení problémů.

Úvod

Multifunkční tiskárny se v různých časech automaticky kalibrují a vyčistí, aby zachovaly nejvyšší kvalitu tisku. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout přehled o těchto procesech a navrhnout možné změny konfigurace, které minimalizují přerušení pro uživatele.

Během kalibrace a čištění tiskárny tiskárna po dobu nutnou k dokončení kalibrace nebo čištění pozastaví běžné tiskové operace. U většiny kalibrací a čištění tiskárna nepřeruší tiskovou úlohu, ale před kalibrací nebo čištěním počká na dokončení úlohy (nebo v případě úlohy s více kopiemi, dokončení kopie). V případě velmi velkých úloh může dojít k kalibraci před dokončením úlohy.

Výsledkem jakékoli kalibrace je dosažení optimálního stavu tisku. Tento požadovaný stav je výsledkem pečlivého měření výkonu tisku po dobu životnosti několika tiskáren v různých podmínkách prostředí.

Tisk čisticí stránky nebo provedení kalibrace barev

Informace o tisku čisticí stránky nebo kalibraci barev pomocí serveru EWS.

 1. Klikněte na kartu Odstraňování potíží.

 2. Otevřete nabídku Kalibrace/čištění.

 3. Vyberte vybrat jednu nebo obě z následujících možností:

  • Po stisknutí tlačítka Tisk ručně vytiskněte čisticí stránku.

  • Kalibraci barev provedete kliknutím na tlačítko Spustit kalibraci barev.

Tiskárny a multifunkční zařízení HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – Aktualizace firmwaru pomocí jednotky USB Flash nebo Integrovaného webového serveru (EWS)

Informace o aktualizaci firmwaru pomocí jednotky USB flash nebo serveru EWS.

Úvod

Společnost HP poskytuje, podobně jako aktualizace Service Pack pro operační systémy, aktualizace firmwaru pro tiskárny, které pomáhají při řešení jakýchkoli známých problémů a přidávají nové funkce po dobu podporované životnosti tiskárny.

Společnost HP doporučuje aktualizovat firmware tiskáren HP Enterprise a HP Managed. Jen tak budete mít jistotu, že je vaše tiskárna aktuální. Další informace naleznete v části Ovlivněné tiskárny.

Než začnete

Před upgradem firmwaru se ujistěte, že všechna řešení používaná s tiskárnami HP budou novou verzi firmwaru podporovat, a přečtěte si následující požadavky:

Poznámka:

Zlepšené funkce zabezpečení a nastavení implementovaná v nedávných verzích firmwaru spolu s resetováními zařízení mohou zablokovat instalaci některých řešení. Další informace naleznete v technické zprávě Overview of Secure by Default Settings for Solutions (Přehled standardně bezpečných nastavení řešení).

 • Aktualizace firmwaru vyžaduje připojení k síti nebo jednotku USB flash a přístup k internetu.

 • Tuto tiskárnu nelze aktualizovat pomocí metod pro rozhraní FTP, LPR nebo Port 9100.

 • Jestliže využíváte řešení jiného výrobce, obraťte se na příslušného dodavatele a ujistěte se, že nový firmware bude kompatibilní s jeho produktem.

  Poznámka:

  Pokud se zařízení resetuje v rámci procesu aktualizace, tato řešení může být nutné přeinstalovat nebo znovu nakonfigurovat.

 • Pokud je třeba aktualizovat i řešení, aby podporovalo nový firmware, společnost HP doporučuje nejdříve aktualizovat řešení před aktualizací tiskárny.

 • Aktualizace firmwaru může trvat 10 až 30 minut nebo více v závislosti na rychlosti počítače a typu připojení.

 • Vzdálený přechod na nižší verzi firmwaru není podporován. Další informace najdete v části O přechodu na nižší verzi firmwaru.

 • Kroky v tomto dokumentu platí pro pouze pro tiskárny HP Enterprise a HP Managed. Další informace naleznete v části Ovlivněné tiskárny.

 • K provedení těchto kroků možná budete potřebovat oprávnění správce nebo heslo.

Aktualizace firmwaru

Existují čtyři podporované způsoby aktualizace firmwaru v této tiskárně v závislosti na tom, zda je tiskárna ve stavu připravenosti nebo v chybovém stavu:

Pokud je tiskárna v chybovém stavu, použijte výhradně postup pro aktualizaci firmwaru uvedený v části Třetí metoda: Jednotka USB flash – nabídka před spuštěním.

Způsob 1: Integrovaný webový server (EWS) (stav připraven, vzdáleně)

Informace o provádění aktualizace firmwaru pomocí integrovaného webového serveru (EWS).

Podívejte se na video nebo postupujte podle těchto kroků pro aktualizaci firmwaru vzdálenějedné tiskárně připojené k síti:

Poznámka:

Tento postup používejte pouze v případě, že je možné tiskárnu spustit do stavu „připraveno“.

 1. Přejděte na dokument Nejnovější verzi firmwaru, určete nejnovější dostupnou verzi firmwaru pro tiskárnu a porovnejte ji s verzí nainstalovanou v tiskárně. Instalovanou verzi zobrazíte v části Tisk konfigurační stránky.

 2. Pomocí odkazů v dokumentu Nejnovější verze firmwaru přejděte přímo na stránku pro stažení souborů pro tiskárnu, stáhněte firmware a poté rozbalte všechny soubory.

  Poznámka:

  Soubor s firmwarem pro tiskárnu HP FutureSmart je uložen ve formátu „xxxxxxx.bdl“, kde „xxxxxxxx“ představuje název souboru s firmwarem a „.bdl“ je příponou souboru.

 3. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta a ve stavu Připraveno.

 4. Otevřete integrovaný webový server (EWS).

  1. Otevřete webový prohlížeč.

  2. Do adresního řádku URL zadejte název hostitele nebo IP adresu tiskárny.

   Za účelem získání adresy IP tiskárny klikněte na ikonu informací na ovládacím panelu nebo vytiskněte stránku konfigurace. Pokyny naleznete v tématu Tisk konfigurační stránky.

  3. Stiskněte klávesu Enter.

 5. Vyberte kartu Obecné.

 6. V levém panelu klikněte na možnost Firmware Upgrade (Upgrade firmwaru).

 7. Vyberte možnost Choose File (Vybrat soubor).

  Poznámka:

  Jestliže se zobrazí upozornění Je nutné nastavit heslo správce, vyberte kartu Zabezpečení, zvolte možnost Obecné zabezpečení na levém panelu a poté v části Nastavit místní heslo správce resetujte heslo.

 8. Přejděte do umístění s extrahovanými soubory firmwaru a vyberte soubor .bdl.

  Jestliže se na úložném zařízení nachází více než jeden soubor .bdl, vyhledejte a vyberte vhodný soubor pro vaši tiskárnu a verzi firmwaru.

 9. Vyberte možnost Install (Nainstalovat) a poté počkejte na dokončení procesu aktualizace.

  Poznámka:

  Okno prohlížeče nezavírejte, ani nepřerušujte komunikaci, dokud server EWS nezobrazí stránku s potvrzením. Dokončení aktualizace může trvat 30 minut nebo déle.

 10. Na potvrzovací stránce serveru EWS vyberte možnost Restart now (Restartovat) nebo počkejte na automatický restart tiskárny (liší se v závislosti na verzi firmwaru). Pokud se tiskárna automaticky nerestartuje, vypněte ji a znovu zapněte.

  Tiskárna se restartuje automaticky, pokud neprovádíte downgrade firmwaru. Pokud provádíte downgrade firmwaru, vyberte možnost Rollback (Vrátit zpět).

 11. Jakmile je tiskárna znovu online, podívejte se na Stránku konfigurace serveru EWS nebo vytiskněte konfigurační stránku a zkontrolujte, zda byl nový firmware nainstalován.

Pokud se při aktualizace firmwaru pomocí serveru EWS proces aktualizace zastaví nebo se zobrazí chyba nesprávného/poškozeného souboru, tiskárna by měla nadále fungovat, ale aktualizace firmwaru bude neúplná. Pro opakovaný pokus o aktualizaci firmwaru použijte metodu Jednotka USB flash – nabídka Maintenance (Údržba).

Druhá metoda: Jednotka USB Flash – Nabídka Maintenance (Údržba) (stav „připraveno“, místně)

Informace o provádění aktualizace firmwaru z nabídky Maintenance (Údržba) na ovládacím panelu.

Podle videa nebo následujícího postupu aktualizujte firmware přímo pomocí ovládacího panelujedné tiskárny pomocí přenosné jednotky USB flash:

Poznámka:

Tento postup používejte pouze v případě, že je možné tiskárnu spustit do stavu „připraveno“.

 1. Přejděte na dokument Nejnovější verzi firmwaru, určete nejnovější dostupnou verzi firmwaru pro tiskárnu a porovnejte ji s verzí nainstalovanou v tiskárně. Instalovanou verzi zobrazíte v části Tisk konfigurační stránky.

 2. Pomocí odkazů v dokumentu Nejnovější verze firmwaru přejděte přímo na stránku pro stažení souborů pro tiskárnu, stáhněte firmware a poté rozbalte všechny soubory.

  Poznámka:

  Soubor s firmwarem pro tiskárnu HP FutureSmart je uložen ve formátu „xxxxxxx.bdl“, kde „xxxxxxxx“ představuje název souboru s firmwarem a „.bdl“ je příponou souboru.

 3. Po rozbalení všech souborů vyhledejte soubor s příponou .bdl.

 4. Zkopírujte soubor s příponou .bdl na přenosnou jednotku USB Flash.

  Poznámka:

  Jednotky USB Flash v jiném formátu než Fat32 nebo disky CD s formátovaným oddílem nemusí být tiskárnou rozpoznány. V takovém případě je třeba použít jinou jednotku USB flash.

 5. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta a ve stavu Připraveno.

 6. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na možnost Upgrade firmwaru z jednotky USB pomocí následujících kroků:

  • FutureSmart 3: Na Výchozí obrazovce ovládacího panelu tiskárny přejděte k nabídce Device Maintenance (Údržba zařízení) a vyberte ji.

  • FutureSmart 4: Na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny vyberte nabídku Podpůrné nástroje.

 7. Otevřete nabídku Maintenance (Údržba).

 8. Otevřete nabídku USB Firmware Upgrade (Upgrade firmwaru pomocí USB).

 9. Vložte jednotku USB flash obsahující soubor .bdl do portu USB na přední straně ovládacího panelu tiskárny.

  Poznámka:

  Jestliže se na ovládacím panelu zobrazí zpráva Nenalezeny žádné soubory na jednotce USB, ujistěte se, že soubor .bdl není uložen v některé podsložce, ale nachází se v kořenovém adresáři. Pokud se zpráva zobrazí znovu, vyzkoušejte odlišnou jednotku USB flash.

 10. Vyberte soubor .bdl a klikněte na tlačítko OK nebo Aktualizovat.

  Poznámka:

  Jestliže se na úložném zařízení nachází více než jeden soubor .bdl, vyberte vhodný soubor a verzi firmwaru pro danou tiskárnu.

 11. Vyberte možnost OK nebo Install (Nainstalovat) (v závislosti na verzi firmwaru).

 12. V závislosti na prováděné úloze vyberte možnost Upgrade (Upgradovat), Reinstall (Přeinstalovat) nebo Downgrade (Downgradovat).

 13. Vyčkejte na dokončení odesílání. Po dokončení odesílání se tiskárna automaticky restartuje a zahájí se proces aktualizace.

  Poznámka:

  Nepřerušujte proces aktualizace firmwaru. Dokončení aktualizace může trvat 30 minut nebo déle.

 14. Počkejte na dokončení aktualizace, a když se tiskárna vrátí do stavu „Připraveno“, vytiskněte konfigurační stránku.

 15. Na konfigurační stránce zkontrolujte, že je nainstalována nová verze firmwaru.

Třetí metoda: Jednotka USB Flash – Nabídka Preboot (Před spuštěním) (stav „chyba“, místně)

Informace o provádění aktualizace firmwaru z nabídky Před spuštěním ovládacího panelu.

Podle následujících kroků aktualizujte firmware přímo pomocí ovládacího panelujedné tiskárny, pokud je tiskárna v chybovém stavu.

Poznámka:

Pokud není doporučeno jinak, tyto kroky použijte pouze tehdy, pokud se tiskárna nespustí do stavu „Připraveno“.

 1. Přejděte na dokument Nejnovější verzi firmwaru, určete nejnovější dostupnou verzi firmwaru pro tiskárnu a porovnejte ji s verzí nainstalovanou v tiskárně. Instalovanou verzi zobrazíte v části Tisk konfigurační stránky.

 2. Pomocí odkazů v dokumentu Nejnovější verze firmwaru přejděte přímo na stránku pro stažení souborů pro tiskárnu, stáhněte firmware a poté rozbalte všechny soubory.

  Poznámka:

  Soubor s firmwarem pro tiskárnu HP FutureSmart je uložen ve formátu „xxxxxxx.bdl“, kde „xxxxxxxx“ představuje název souboru s firmwarem a „.bdl“ je příponou souboru.

 3. Po rozbalení všech souborů vyhledejte soubor s příponou .bdl.

 4. Zkopírujte soubor s příponou .bdl na přenosnou jednotku USB Flash.

  Poznámka:

  Jednotky USB Flash v jiném formátu než Fat32 nebo disky CD s formátovaným oddílem nemusí být tiskárnou rozpoznány. V takovém případě je třeba použít jinou jednotku USB flash.

 5. Vypněte a znovu zapněte tiskárnu. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.

 6. Vypněte tiskárnu.

 7. Na ovládacím panelu otevřete nabídku před spuštěním.

  • Zapněte tiskárnu a po zobrazení loga HP na ovládacím panelu a rozsvícení všech tří LED indikátorů Připraveno, Data a Stav stiskněte tlačítko..

   NEBO

  • Zapněte tiskárnu a až se pod logem zobrazí číslice 1/8, stiskněte logo společnosti HP ve středu obrazovky.

 8. Vyhledejte a vyberte možnost Správce.

  Poznámka:

  Pokud je uzamčena nabídka Administrator (Správce), přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů správce.

 9. Vyhledejte a vyberte možnost Stáhnout.

 10. Vložte přenosnou jednotku USB Flash obsahující soubor .bdl do portu USB na přední straně ovládacího panelu (v případě potřeby sejměte krytku).

  Poznámka:

  Jestliže se na ovládacím panelu zobrazí zpráva No USB Thumbdrive Files Found (Nenalezeny žádné soubory na jednotce USB), ujistěte se, že soubor .bdl není uložen v některé podsložce, ale nachází se v kořenovém adresáři. Pokud se zpráva zobrazí znovu, vyzkoušejte odlišnou jednotku USB flash.

 11. Vyhledejte a vyberte možnost USB Thumbdrive (Jednotka USB).

 12. Přejděte k souboru s příponou .bdl a vyberte jej.

  Poznámka:

  Jestliže se na úložném zařízení nachází více než jeden soubor .bdl, vyhledejte a vyberte vhodný soubor pro vaši tiskárnu a verzi firmwaru.

 13. Vyberte možnost OK a vyčkejte na dokončení odesílání.

 14. Až se na ovládacím panelu zobrazí text Complete (Dokončeno), opakovaně stiskněte šipku zpět , dokud se nezobrazí možnost Continue (Pokračovat).

 15. Vyberte položku Pokračovat. Tiskárna se automaticky restartuje a zahájí se proces aktualizace.

  Poznámka:

  Nepřerušujte proces aktualizace firmwaru. Dokončení aktualizace může trvat 30 minut nebo déle.

 16. Počkejte na dokončení aktualizace, a když se tiskárna vrátí do stavu „Připraveno“, vytiskněte konfigurační stránku.

 17. Na konfigurační stránce zkontrolujte, že je nainstalována nová verze firmwaru.

Pokud se při použití této metody zobrazí zpráva Plný disk, požádejte o pomoc s řešením tohoto problému středisko podpory HP ve své zemi/oblasti.

Způsob 4: Web Jetadmin (stav „připraveno“, více tiskáren najednou)

Podle následujících kroků vzdáleně aktualizujte firmware v jedné tiskárně nebo ve více tiskárnách najednou pomocí aplikace HP Web Jetadmin 10.4 SR2 nebo novější.

Trvání těchto kroků se liší v závislosti na velikosti souboru firmwaru tiskárny a kapacitě serveru. I v případě, že je na aplikace HP Web Jetadmin nainstalována na špičkovém serveru, společnost HP doporučuje během upgradů firmwaru minimalizovat provádění dalších úloh aplikace HP Web Jetadmin, protože se jedná o operaci náročnou na zdroje.

Poznámka:

Tento postup používejte pouze v případě, že je možné tiskárnu spustit do stavu Připraveno.

 1. Ujistěte se, zda máte k dispozici oprávnění správce nebo přístupový kód.

 2. Připojte klientské zařízení k internetu a k síti.

  Poznámka:

  Přístup k síti prostřednictvím prohlížeče je zapotřebí pouze pro klientské zařízení.

 3. Spusťte nástroj Web Jetadmin.

 4. Klikněte na možnost Device Management (Správa zařízení).

 5. Klikněte na tlačítko Firmware a poté na tlačítko Repository (Úložiště).

 6. Stáhněte nové soubory firmwaru.

  Poznámka:

  Pokud klientský počítač nemá přístup k internetu, soubory firmwaru lze stáhnout také z webu HP.com do místního počítače a poté přenést do klientského počítače. Po přenesení souborů do klientského počítače vyhledejte část Ruční import souborů firmwaru do nástroje WJA .

  1. V pravé horní části obrazovky klikněte na tlačítko Get images (Načíst bitové kopie).

  2. Pokud budete vyzváni k návštěvě webu HP.com, klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se Průvodce načtením bitových kopií firmwaru.

  3. Pomocí části Quick Device Discovery (Rychlé zjištění zařízení) v levém dolním rohu obrazovky vyhledejte tiskárny pomocí IP adresy. Tím se tiskárna v seznamu zařízení zvýrazní. Seznam zařízení můžete seřadit také kliknutím na název sloupce v horní části seznamu, například na název Models (Modely).

  4. Stisknutím klávesy Ctrl a kliknutím myší postupně vyberte jednotlivé tiskárny a poté klikněte na tlačítko Next (Další).

   Poznámka:

   Ujistěte se, že v tomto kroku vyberte konkrétní tiskárny, jinak se stáhnou všechny soubory s bitovou kopií firmwaru pro všechny tiskárny HP, což bude trvat dlouho a bude to mít dopad na místo na serveru.

  5. Přejděte k umístění pro dočasné stažení firmwaru do klientského počítače a poté klikněte na tlačítko Next (Další).

  6. Ujistěte se, že je verze firmwaru správná a poté kliknutím na tlačítko Get images (Načíst bitové kopie) automaticky vyhledejte nejnovější verze firmwaru na webu.

  7. Počkejte na stažení bitových kopií firmwaru z webu pro vybrané tiskárny.

  8. Zkontrolujte, zda je v Průvodci načtením bitových kopií firmwaru zaškrtnuto políčko Import firmware images (Importovat bitové kopie firmwaru) a klikněte na tlačítko Done (Hotovo).

   Otevře se Průvodce importem bitových kopií firmwaru.

 7. Importujte nové soubory firmwaru do nástroje WJA.

  Poznámka:

  Pokud klientský počítač nemá přístup k internetu, přejděte k části Ruční import souborů firmwaru do nástroje WJA .

  1. Vyberte bitové kopie pro import (označeno hodnotou No (Ne) ve sloupci Repository (Úložiště)) a klikněte na tlačítko Next (Další).

  2. Zkontrolujte vybrané bitové kopie a klikněte na tlačítko Import (Importovat).

  3. Vyčkejte na dokončení importu firmwaru do úložiště nástroje Web Jetadmin.

  4. Po dokončení importu zavřete Průvodce importem bitových kopií firmwaru kliknutím na tlačítko Done (Hotovo).

  5. Za účelem kontroly dostupnosti novější verze aktuální nainstalované verze firmwaru klikněte na možnost All Devices (Všechna zařízení) a poté zkontrolujte údaje ve sloupci Printer Firmware – Severity (Firmware tiskárny – Závažnost). Červené písmeno „X“ označuje, že je třeba aktualizovat firmware.

 8. Aktualizujte firmware pomocí nástroje Web Jetadmin u několika tiskáren současně.

  Poznámka:

  Aktualizaci firmwaru můžete naplánovat také na později nebo nastavit automatické aktualizace firmwaru. Pokyny naleznete v části Nastavení automatických aktualizací firmwaru pro aplikaci WJA (volitelné).

  1. V části Repository (Úložiště) klikněte na možnost Upgrade Firmware (Aktualizovat firmware). Otevře se Průvodce Upgrade firmwaru.

  2. Vyberte možnost Device Firmware (Firmware zařízení) a klikněte na tlačítko Next (Další).

   Poznámka:

   Pro naplánování aktualizace na pozdější dobu klikněte na zaškrtávací políčko Schedule firmware upgrade (Plánování upgradu firmwaru).

  3. Kliknutím na záhlaví Device model (Model zařízení) abecedně seřadíte seznam tiskáren a poté pomocí tlačítka se šipkou přidejte na pravý panel tiskárny, které chcete aktualizovat. Jakmile jsou vybrány všechny tiskárny, klikněte na tlačítko Next (Další).

  4. V rozevíracím seznamu New Version (Nová verze) vyberte verzi firmwaru a poté klikněte na tlačítko Next (Další).

  5. Klikněte na tlačítko Upgrade (Upgradovat).

 9. Vyčkejte, než se dokončí aktualizace a tiskárna se restartuje.

  Poznámka:

  Proces aktualizace tiskárny nepřerušujte ani tiskárnu nevypínejte. Po dokončení aktualizace se tiskárna automaticky restartuje. Jestliže se aktualizace firmwaru nezdaří nebo bude z jakéhokoli důvodu přerušena (např. výpadek proudu), můžete celý proces zopakovat opětovnou inicializací a stažením firmwaru. V nástroji Web JetAdmin se zobrazí oznámení s podrobnostmi o selhání a s odkazem pro opětovné spuštění procesu.

 10. Jakmile se tiskárna vrátí do stavu Připraveno, ujistěte se, že je nainstalována nová verze firmwaru.

  1. Klikněte na možnost All Devices (Všechna zařízení).

  2. Zelené zatržítko ve sloupci Printer Firmware – Severity (Firmware tiskárny – Závažnost) označuje, že je firmware aktuální.

   Poznámka:

   Pokud jste nestáhli a neimportovali bitové kopie nebo jste zapomněli zaškrtnout políčko Import firmware images (Importovat bitové kopie firmwaru), nemusí se jednat o nejnovější dostupnou verzi. Pro import souborů, které již jsou v klientském počítači, klikněte na tlačítko Import (Importovat).

   Poznámka:

   Hodnota počtu položek (Item Count) uvedená ve sloupci Printer Firmware – Available (Firmware tiskárny – K dispozici) v úložišti indikuje pouze to, zda byl stažen firmware pro danou tiskárnu. Stále může být nutné jej importovat do úložiště.

 • Další informace o tom, jak obrázky ověřit, naleznete v uživatelské příručce aplikace HP Web Jetadmin 10.4 nebo v nápovědě k aplikaci HP Web Jetadmin (http://WJA_IP:8000/WebJetadmin/Help/en/Common/dm_fwupgrade_available_editproperties.html where WJA_IP is the IP address of the WJA server).

 • Pro informace o tom, jak určit dostupnost novějších kvalifikovaných souborů firmwaru, nebo pro jiné podrobné způsoby pro aktualizaci firmwaru pomocí nástroje Web Jetadmin přejděte k části Technická zpráva upgradu firmwaru k HP Web Jetadmin.

 • Nové verze nástroje WJA a poznámky k verzi získáte na adrese www.hp.com/go/wja.

Ruční import souborů firmwaru do nástroje WJA

Pro ruční import souborů firmwaru do nástroje WJA postupujte následovně:

Poznámka:

Následující kroky se obvykle používají pro import souborů firmwaru do nástroje WJA, pokud klientský počítač nemá přístup k internetu (například).

 1. Spusťte nástroj Web Jetadmin.

 2. Klikněte na možnost Device Management (Správa zařízení).

 3. Klikněte na tlačítko Firmware a poté na tlačítko Repository (Úložiště).

 4. Klikněte na tlačítko Importovat.

 5. Přejděte do umístění s uloženým firmwarem, vyberte bitové kopie pro přidání do úložiště a poté klikněte na tlačítko Next (Další).

  Poznámka:

  Soubor s firmwarem pro tiskárnu HP FutureSmart je uložen ve formátu „xxxxxxx.bdl“, kde „xxxxxxxx“ představuje název souboru s firmwarem a „.bdl“ je příponou souboru.

 6. Vyberte bitové kopie pro import (označeno hodnotou No (Ne) ve sloupci Repository (Úložiště)) a klikněte na tlačítko Next (Další).

 7. Zkontrolujte vybrané bitové kopie a klikněte na tlačítko Import (Importovat).

 8. Po dokončení importu klikněte na tlačítko Done (Hotovo).

 9. Vyčkejte na dokončení importu firmwaru do úložiště nástroje Web Jetadmin a klikněte na tlačítko Done (Hotovo).

Nastavení automatických aktualizací firmwaru pro aplikaci WJA (volitelné)

Pro nastavení automatických aktualizací firmwaru z nástroje WJA postupujte následovně:

Pro nastavení automatických aktualizací firmwaru aktivujte značku u kvalifikované verze nebo nejnovější verze firmwaru a poté přiřaďte zásadu skupině tiskáren, u které chcete automaticky aktualizovat firmware.

 1. Vyberte možnost Edit properties (Upravit vlastnosti) a do pole Description (Popis) zadejte například text FutureSmart FW verze 3.

  Poznámka:

  Pokud nechcete používat nejnovější verzi firmwaru a chcete používat pouze známou verzi, která byla testována ve flotile, zaškrtněte políčko Qualify image (Kvalifikovat bitovou kopii) a klikněte na tlačítko OK.

 2. Klikněte na možnost All Devices (Všechna zařízení).

 3. Pomocí klávesy Ctrl a kliknutí tlačítkem myši vyberte skupinu tiskáren, poté klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Add devices to new group (Přidat zařízení do nové skupiny).

 4. Zadejte název skupiny a klikněte na tlačítko Next (Další).

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na název skupiny a vyberte možnost Edit group policies... (Upravit zásady skupiny...).

 6. Klikněte na možnost Přidat.

 7. Vyberte možnost zásady Upgrade Printer firmware (Upgradovat firmware tiskárny), vyberte volbu spouštění Devices added to group (Zařízení přidaná do skupiny), vyberte akci zásady Update to latest version (Aktualizovat na nejnovější verzi) nebo Update to qualified version (Aktualizovat na kvalifikovanou verzi) a poté klikněte na tlačítko Close (Zavřít).

 8. Klikněte na tlačítko Next (Další) a poté klikněte na možnost Save Policies (Uložit zásady).

O přechodu na nižší verzi firmwaru

Pokud se pokusíte ze vzdáleného umístění downgradovat firmware na nižší verzi než je FutureSmart 4, downgrade selže, na ovládacím panelu se zobrazí chyba 99.02.32 a v protokolu událostí se objeví chybová zpráva 33.05.09.

K tomu dochází kvůli nové bezpečnostní funkci, která vyžaduje, aby byl při pokusu o přechod na starší verzi firmwaru někdo přítomen u tiskárny, a zabraňuje tomu, aby byl u tiskáren HP SureStart přechod na nižší verzi firmwaru prováděn vzdáleně. Další informace o této funkci získáte v části Funkce integrovaného zabezpečení.

Společnost HP doporučuje používat nejnovější dostupný firmware, ale pokud je downgrade z verze HP FutureSmart 4 na verzi HP FutureSmart 3 naprosto nezbytný, použijte nabídku Preboot (Před spuštěním) a vyhněte se tak chybám.

Poznámka:

Pokud provádíte downgrade firmwaru tiskárny, všechna řešení, uložené úlohy a aktuální nastavení budou ztracena. Zařízení bude obnoveno zpět do továrního nastavení.

Ovlivněné tiskárny

Tyto informace o aktualizaci firmwaru se týkají následujících modelů tiskáren:

 • HP LaserJet Enterprise

 • HP LaserJet Managed

 • HP Officejet Enterprise

 • HP PageWide Enterprise

 • HP PageWide Managed

U starších tiskáren HP LaserJet pro malé podniky použijte metodu využívající nástroj WJA nebo přejděte k části HP Laserjet – Aktualizace firmwaru.

U tiskáren HP LaserJet Pro použijte metodu využívající nástroj WJA nebo přejděte k části HP Laserjet Pro – Aktualizace firmwaru.

Tisk konfigurační stránky

Chcete-li zjistit aktuální verzi firmwaru nainstalovaného v tiskárně, vytiskněte konfigurační stránku některým z následujících způsobů.

Poznámka:

Pokud je tiskárna v chybovém stavu, použijte výhradně postup pro aktualizaci firmwaru uvedený v části Třetí metoda: Jednotka USB flash – nabídka před spuštěním.

Způsob 1: Ovládací panel tiskárny

Pomocí následujícího postupu vytiskněte z ovládacího panelu tiskárny konfigurační stránku.

Poznámka:

Kroky se liší podle ovládacího panelu.

Ovládací panely

Verze firmwaru

Ovládací panely

FutureSmart 3

Ovládací panely FutureSmart 3

FutureSmart 4

Ovládací panely FutureSmart 4
FutureSmart 3

Při vyhledávání verze firmwaru a data (FutureSmart 3) použijte následující postup.

 1. Na Výchozí obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte a stiskněte tlačítko Administration (Správa).

 2. Otevřete následující nabídky:

  1. Sestavy

  2. Stránky konfigurace/stavu

 3. Vyberte možnost Configuration Page (Konfigurační stránka).

 4. Výběrem možnosti Tisk vytisknete konfigurační stránku.

 5. Na konfigurační stránce vyhledejte v části Informace o zařízení část o revizi a datovém kódu firmwaru (viz následující příklad):

  • Verze firmwaru: 2131029_189663 (nainstalovaná verze)

  • Datový kód firmwaru: 20110811 (datum verze)

FutureSmart 4

Při vyhledávání verze firmwaru a data (FutureSmart 4) použijte následující postup.

 1. Na Výchozí obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte položku Nastavení a vyberte ji.

 2. Vyberte možnost Stránky konfigurace/stavu.

 3. Vyberte položku Stránka konfigurace.

 4. Výběrem možnosti Tisk vytisknete konfigurační stránku.

 5. Na konfigurační stránce vyhledejte v části Informace o zařízení část o revizi a datovém kódu firmwaru (viz následující příklad):

  • Verze firmwaru: 2131029_189663 (nainstalovaná verze)

  • Datový kód firmwaru: 20110811 (datum verze)

Druhý způsob: Integrovaný webový server HP

Pomocí následujícího postupu vytiskněte z integrovaného webového serveru (EWS) konfigurační stránku.

 1. Na domovské stránce serveru EWS klikněte na kartu Information (Informace).

 2. V levém navigačním panelu vyberte možnost Printable Reports and Pages (Tisknutelná hlášení a stránky).

  Poznámka:

  Pokud je uzamčena nabídka Printable Reports and Pages (Tisknutelná hlášení a stránky), přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů správce.

 3. Vyberte možnost Configuration page (Konfigurační stránka) a poté Print (Vytisknout).

 4. Na konfigurační stránce vyhledejte v části Device Information (Informace o zařízení) informace o revizi a datovém kódu firmwaru, která je podobná následujícímu příkladu:

  • Verze firmwaru: 2131029_189663 (nainstalovaná verze)

  • Datový kód firmwaru: 20110811 (datum verze)

Resetovat nastavení tiskárny

Stránka Resetovat nastavení od výrobce na kartě Obecné slouží k obnovení všech nastavení tiskárny zpět na původní výchozí hodnoty.

Možnost Resetovat firmware smaže všechny oddíly, nastavení, nainstalovaná řešení, data úloh a protokoly diskové jednotky. Firmware nebude vymazán. Díky tomu lze diskovou jednotku přeformátovat, aniž by bylo třeba stáhnout soubor s inovací firmwaru, a vrátit tak produkt do zaváděcího stavu.

Poznámka:

Možnost Resetovat firmware není k dispozici pro všechny formáty papíru.

Aby se na podporovaných modelech zobrazila možnost Resetovat firmware, je třeba nastavit heslo správce.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...