hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Nastavení skenování do síťové složky

Informace o nastavení funkce skenování do síťové složky.

Poznámka:

Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.

Ovládací panely

Verze firmwaru

Ovládací panely

FutureSmart 3

Ovládací panel FutureSmart 3

FutureSmart 4

Ovládací panel FutureSmart 4

FutureSmart 3

U funkce FutureSmart 3 postupujte následujícím způsobem.

Úvod

Tento dokument vysvětluje, jak povolit a nakonfigurovat funkci Skenování do síťové složky. Tiskárna má funkci, která umožňuje ukládat naskenované soubory do síťových složek. Chcete-li tuto funkci skeneru používat, musí být tiskárna připojena k síti. Funkce není k dispozici, není-li nakonfigurovaná. Funkci Skenování do síťové složky lze nakonfigurovat dvěma způsoby: základní nastavení lze provést v Průvodci rychlým nastavením ukládání do síťové složky, k rozšířenému nastavení slouží funkce Nastavení ukládání do síťové složky.

Než začnete

Následující informace zkontrolujte před nastavením funkce Skenování do síťové složky.

Poznámka:

Abyste mohli nastavit funkci Skenování do síťové složky, musí mít tiskárna aktivní připojení k síti.

Správci potřebují před zahájením procesu konfigurace následující položky.

 • Práva správce tiskárny

 • Plně kvalifikovaný název domény (FQDN) (např. \\nazevserveru.cs.nazevfirmy.net\skeny) cílové složky NEBO IP adresa serveru (např. \\16.88.20.20\skeny).

  Poznámka:

  Používaný termín „server“ odkazuje v tomto kontextu na počítač, ve kterém je uložena cílová složka.

Poznámka:

Aby mohla funkce Skenování do síťové složky fungovat, musí být síťová složka nastavena jako sdílená složka. Další informace o nastavení sdílených síťových složek najdete v části Nastavení sdílené složky (c04431534).

Podívejte se na ukázku s postupem nastavení funkce Skenování do sítě na tiskárnách FutureSmart 3

Nastavení ukládání do síťové složky

Pro nastavení funkce Uložení do síťové složky použijte jeden z následujících způsobů.

Způsob 1: Použití Průvodce ukládání do síťové složky

Tato možnost slouží k otevření průvodce nastavením na integrovaném webovém serveru (EWS) HP pro danou tiskárnu. Průvodce nabízí možnost základní konfigurace.

Poznámka:

Než začnete: Chcete-li zobrazit název hostitele nebo adresu IP tiskárny, stiskněte tlačítko Síť na ovládacím panelu tiskárny.

 1. Klikněte na kartu Skenovat / Digitálně odeslat. Otevře se dialogové okno Průvodce rychlým nastavením e-mailu a ukládání do síťové složky.

 2. Klikněte na odkaz Průvodce rychlým nastavením uložení do síťové složky.

 3. V dialogovém okně Přidat nebo odebrat Rychlou sadu Ukládání do sítě klikněte na tlačítko Přidat.

  Poznámka:

  Rychlé sady jsou zkrácené úlohy, které lze zpřístupnit na Výchozí obrazovce tiskárny nebo v aplikaci Rychlé sady.

  Poznámka:

  Funkci Save to Network Folder (Uložení do síťové složky) lze minimálně nakonfigurovat i bez vytvoření Rychlé sady. V této základní konfiguraci však musí uživatel pro každou úlohu skenování zadat informace o cílové složce z ovládacího panelu. Rychlá sada je potřeba pro zahrnutí metadat funkce Uložit do síťové složky.

 4. V dialogovém okně Přidat složku Rychlá sada vyplňte následující údaje:

  1. V poli Název Rychlé sady zadejte název.

   Poznámka:

   Pojmenujte Rychlou sadu tak, aby názvu uživatelé ihned porozuměli (např. „Naskenovat a uložit do složky“).

  2. V rozevírací nabídce Button Location (Umístění tlačítka) určete pomocí následujících možností, zda se na ovládacím panelu zařízení má zobrazit tlačítko Quick Set (Rychlá sada):

   • Aplikace Rychlých sad

   • Výchozí obrazovka

  3. V poli Popis Rychlé sady zadejte popis vysvětlující, co se touto Rychlou sadou uloží.

  4. Klikněte na tlačítko Další.

 5. V dialogovém okně Konfigurace cílové složky zadejte následující údaje:

  1. Do pole Cesta ke složce UNC zadejte cestu ke složce, kam se naskenovaný soubor uloží.

   Cesta ke složce může být buď plně kvalifikovaný název domény (FQDN) nebo IP adresa serveru. Nezapomeňte za FQDN nebo IP adresu přidat název složky (např. \skeny).

   Příklad FQDN: \\servername.us.companyname.net\scans

   Příklad adresy IP: \\16.88.20.20\scans

   Poznámka:

   Plně kvalifikovaný název domény (FQDN) může být spolehlivější než IP adresa. Pokud server získává IP adresu prostřednictvím protokolu DHCP, může se IP adresa změnit. Připojení pomocí IP adresy může být rychlejší, protože tiskárna nemusí při hledání cílového serveru komunikovat se serverem DNS.

  2. V rozevírací nabídce Nastavení ověřování vyberte jednu z následujících možností:

   • K připojení po přihlášení na ovládacím panelu použijte pověření uživatele

   • Vždy použít tato pověření

    Poznámka:

    Vyberete-li možnost Vždy použít tato pověření, zadejte do příslušných polí uživatelské jméno a heslo a ověřte přístup zařízení ke složce kliknutím na tlačítko Ověřit přístup.

  3. Do pole Doména Windows zadejte doménu Windows.

   Poznámka:

   Chcete-li zjistit, jaká je doména Windows, v systému Windows 7, klikněte na tlačítko Start, potom na Ovládací panelySystém.

   Chcete-li zjistit, jaká je doména Windows, v systému Windows 8, klikněte na Hledání, do vyhledávacího pole zadejte text Systém, a potom klikněte na Systém.

   Doménu najdete v části Nastavení názvu počítače, domény a pracovní skupiny.

  4. Klikněte na tlačítko Další.

 6. V dialogovém okně Konfigurace nastavení skenování do souboru nastavte výchozí preference skenování a klikněte na tlačítko Další.

 7. Prohlédněte si nastavení v dialogovém okně Souhrn a klikněte na tlačítko Dokončit.

 8. V dialogovém okně Save to Network Folder Setup (Nastavení funkce Ukládání do síťové složky) zkontrolujte nastavené možnosti a kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit) dokončete nastavení.

Druhý způsob: Použití funkce Nastavení skenování do síťové složky

Tato možnost nabízí rozšířenou konfiguraci funkce ukládání do síťové složky pomocí integrovaného webového serveru HP (EWS) pro tiskárnu.

Poznámka:

Než začnete: Chcete-li zobrazit název hostitele nebo adresu IP tiskárny, stiskněte tlačítko Síť na ovládacím panelu tiskárny.

Krok 1: Začněte s konfigurací

Chcete-li zahájit nastavení Nastavení ukládání do síťové složky, postupujte následovně.

 1. Klikněte na kartu Skenovat / Digitálně odeslat.

 2. V levé navigační nabídce klikněte na odkaz Save to Network Folder Setup (Nastavení ukládání do síťové složky).

Krok 2: Nakonfigurujte nastavení Save to Network Folder (Uložit do síťové složky)

Nakonfigurujte nastavení Save to Network Folder (Uložit do síťové složky) následovně.

Otevřete Průvodce Rychlou sadou

Pomocí následujících kroků přejděte k Průvodci Rychlou sadou a spusťte jej.

 1. V dialogovém okně Save to Network Folder Setup (Uložit do síťové složky) zaškrtněte políčko Enable Save to Network Folder (Povolit ukládání do síťové složky). Pokud není políčko zaškrtnuté, funkce je na ovládacím panelu tiskárny nedostupná.

 2. V části Quick Sets (Rychlé sady) klikněte na tlačítko Add (Přidat). Zobrazí se Průvodce Rychlou sadou.

  Poznámka:

  Rychlé sady jsou zkrácené úlohy, které lze zpřístupnit na Výchozí obrazovce tiskárny nebo v aplikaci Rychlé sady.

  Poznámka:

  Funkci Save to Network Folder (Ukládání do síťové složky) lze minimálně nakonfigurovat i bez vytvoření rychlé sady. V této základní konfiguraci však musí uživatel pro každou úlohu skenování zadat informace o cílové složce z ovládacího panelu. Rychlá sada je potřeba pro zahrnutí metadat funkce Uložit do síťové složky.

Vyplněním všech dialogových oken v Průvodci Rychlé sady kompletně nakonfigurujte funkci Save to Network Folder (Ukládání do síťové složky).

První dialogové okno: Nastavení umístění tlačítka Rychlé sady a možností interakce uživatelů na ovládacím panelu

Tento dialog slouží ke konfiguraci místa, kde se tlačítko Rychlá sada zobrazí na ovládacím panelu tiskárny, a ke konfiguraci úrovně uživatelské interakce na ovládacím panelu tiskárny.

 1. V poli Název Rychlé sady zadejte název.

  Poznámka:

  Pojmenujte Rychlou sadu tak, aby názvu uživatelé ihned porozuměli (např. „Naskenovat a uložit do složky“).

 2. V rozevírací nabídce Button Location (Umístění tlačítka) určete pomocí následujících možností, zda se na ovládacím panelu zařízení má zobrazit tlačítko Quick Set (Rychlá sada):

  • Aplikace Rychlých sad

  • Výchozí obrazovka

 3. V poli Popis Rychlé sady zadejte popis vysvětlující, co se touto Rychlou sadou uloží.

 4. Ze seznamu Možnost spuštění Rychlé sady vyberte jednu z následujících možností:

  • Možnost 1: Zadat aplikaci, poté uživatel stiskne tlačítko Start

  • Možnost 2: Zahájit ihned po vybrání

   V nabídce Original Sides Prompt (Výzva zadat strany předlohy) vyberte jednu z následujících možností:

   • Použít výchozí nastavení aplikace

   • Vyzvat k zadání stran předlohy

   Poznámka:

   Pokud vyberete možnost Zahájit ihned po vybrání, budete v dalším kroku muset zadat cílovou složku.

 5. Klikněte na tlačítko Další.

Druhé dialogové okno: Nastavení složky

V dialogovém okně Nastavení složky nakonfigurujte typy složek, do kterých tiskárna odesílá naskenované dokumenty.

Můžete si vybrat ze dvou typů cílových složek:

 • Sdílené složky nebo složky na serveru FTP

 • Osobní sdílené složky

Můžete si vybrat ze dvou typů oprávnění pro cílové složky:

 • Přístup ke čtení a zápisu

 • Přístup pouze k zápisu

Následující informace popisují, jak nakonfigurovat nastavení složek.

Příklad dialogového okna Folder Settings (Nastavení složky)
Nakonfigurujte cílovou složku pro naskenované dokumenty

Výběrem jedné z následujících možností nastavte konfiguraci cílové složky.

Možnost 1: Sdílené složky nebo složky na serveru FTP

Chcete-li ukládat naskenované dokumenty do sdílených složek nebo do složek na serveru FTP, postupujte takto:

 1. Není-li možnost Ukládání do sdílených složek nebo složek FTP vybraná, vyberte ji.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat.... Zobrazí se dialogové okno Přidání cesty k síťové složce.

 3. V dialogovém okně Přidání cesty k síťové složce vyberte jednu z následujících možností:

  • Možnost 1: Ukládání do standardní sdílené síťové složky

   Příklad polí Save to a standard shared network folder (Ukládání do standardní sdílené síťové složky)
   Poznámka:

   Další informace o vytváření sdílených síťových složek najdete v části Nastavení sdílené složky (c04431534).

   1. Není-li zatím vybrána možnost Uložit do standardního sdíleného síťového adresáře, vyberte ji.

   2. Do pole Cesta UNC ke složce zadejte cestu ke složce.

    Cesta ke složce může být buď plně kvalifikovaný název domény (FQDN) nebo IP adresa serveru. Nezapomeňte za FQDN nebo IP adresu přidat název složky (např. \skeny).

    Příklad FQDN: \\servername.us.companyname.net\scans

    Příklad adresy IP: \\16.88.20.20\scans

    Poznámka:

    Plně kvalifikovaný název domény (FQDN) může být spolehlivější než IP adresa. Pokud server získává IP adresu prostřednictvím protokolu DHCP, může se IP adresa změnit. Připojení pomocí IP adresy může být rychlejší, protože tiskárna nemusí při hledání cílového serveru komunikovat se serverem DNS.

   3. Chcete-li v cílové složce automaticky vytvořit podsložku pro naskenované dokumenty, zadejte v poli Vlastní podsložka formát pro název podsložky.

    Chcete-li omezit přístup k podsložce pouze na uživatele, který dokumenty naskenoval, zaškrtněte možnost Omezit uživateli přístup k podsložce.

   4. Celou cestu ke složce pro naskenované dokumenty zobrazíte kliknutím na tlačítko Aktualizovat náhled.

   5. V seznamu Nastavení ověřování vyberte jednu z následujících možností:

    • K připojení po přihlášení na ovládacím panelu použijte pověření uživatele

    • Vždy použít tato pověření

     Poznámka:

     Pokud vyberete možnost Vždy použít tato pověření, musíte do příslušných polí zadat uživatelské jméno a heslo.

   6. Do pole Doména Windows zadejte doménu Windows.

    Poznámka:

    Chcete-li zjistit, jaká je doména Windows, v systému Windows 7, klikněte na tlačítko Start, potom na Ovládací panelySystém.

    Chcete-li zjistit, jaká je doména Windows, v systému Windows 8, klikněte na Hledání, do vyhledávacího pole zadejte text Systém, a potom klikněte na Systém.

    Doménu najdete v části Nastavení názvu počítače, domény a pracovní skupiny.

    Poznámka:

    Pokud je sdílená složka dostupná pro všechny, zadejte do příslušných polí údaje o názvu pracovní skupiny (výchozí název je „Workgroup“), uživatelské jméno a heslo. Pokud se složka nachází v rámci složky konkrétního uživatele a není veřejná, je třeba použít uživatelské jméno a heslo daného uživatele.

    Poznámka:

    Místo názvu počítače může být nutné zadat IP adresu. Řada domácích směrovačů nedokáže správně zacházet s názvy počítačů a nemá k dispozici server DNS (Domain Name Server). V takovém případě je nejlepším řešením ve sdíleném počítači nastavit statickou IP adresu a vyhnout se tak komplikacím spojeným s protokolem DHCP přidělujícím nové IP adresy. U běžného domácího počítače toho dosáhnete nastavením statické IP adresy ve téže podsíti, ale mimo rozsah adres DHCP.

   7. Klikněte na tlačítko OK.

  • Možnost 2: Uložení na server FTP

   Příklad polí Save to an FTP Server (Uložit na server FTP)
   Poznámka:

   Pokud je server FTP mimo firewall, je nutné v rámci nastavení sítě zadat proxy server. Toto nastavení je k dispozici na kartě Sítě EWS v možnostech Pokročilé.

   1. Vyberte možnost Uložit na server FTP.

   2. Do pole Server FTP zadejte název serveru FTP nebo jeho IP adresu.

   3. Do pole Port zadejte číslo portu.

    Poznámka:

    Ve většině případů není nutné měnit výchozí číslo portu.

   4. Chcete-li v cílové složce automaticky vytvořit podsložku pro naskenované dokumenty, zadejte v poli Vlastní podsložka formát pro název podsložky.

   5. Celou cestu ke složce pro naskenované dokumenty zobrazíte kliknutím na tlačítko Aktualizovat náhled.

   6. V seznamu Režim přenosu FTP vyberte jednu z následujících možností:

    • Pasivní

    • Aktivní

   7. Do pole Uživatelské jméno zadejte uživatelské jméno.

   8. Do pole Heslo zadejte heslo.

   9. Kliknutím na tlačítko Ověřit přístup můžete ověřit dostupnost cílové složky.

   10. Klikněte na tlačítko OK.

Možnost 2: Osobní sdílené složky

Chcete-li ukládat naskenované dokumenty do sdílených složek nebo do složky na serveru FTP, postupujte takto:

Poznámka:

Tuto možnost lze využívat v prostředí domény, kde chce správce nastavit sdílenou složku pro každého uživatele. Je-li nakonfigurována funkce Ukládání do osobní sdílené složky, uživatelé se budou muset přihlašovat na ovládacím panelu tiskárny přihlašovacími údaji Windows nebo ověřením LDAP.

 1. Vyberte možnost Ukládání do osobní sdílené složky.

 2. Do pole Získat uživatelské jméno zařízení pomocí tohoto atributu zadejte domovskou složku uživatele ve službě Microsoft Active Directory.

  Poznámka:

  Ověřte, zda uživatel zná umístění této domovské složky v síti.

 3. Pokud na konec cesty ke složce chcete přidat podsložku nazvanou uživatelským jménem uživatele, vyberte možnost Vytvořit podsložku podle uživatelského jména.

  Chcete-li omezit přístup k podsložce pouze na uživatele, který dokumenty naskenoval, zaškrtněte možnost Omezit přístup do podsložky pro uživatele.

Vyberte oprávnění pro cílovou složku

Výběrem jedné z následujících možností nastavte oprávnění pro cílovou složku.

Možnost 1: Přístup ke čtení a zápisu

Chcete-li naskenované dokumenty odesílat do složky nastavené pro zápis a čtení, postupujte následovně:

Poznámka:

Možnost Send only to folders with read and write access (Odesílat pouze do složek s přístupem pro čtení a zápis) podporuje ověření složek a oznámení úlohy.

 1. Není-li možnost Odesílat pouze do složek s přístupem pro čtení a zápis vybraná, vyberte ji.

 2. Pokud chcete, aby tiskárna před spuštěním skenování ověřila přístup ke složce, vyberte možnost Ověřit přístup ke složce před spuštěním úlohy.

  Poznámka:

  Skenování je rychlejší, pokud možnost Ověřit přístup ke složce před spuštěním úlohy není vybraná. Pokud ovšem složka není přístupná, pravděpodobně se skenování nepodaří.

 3. Klikněte na tlačítko Další.

Možnost 2: Přístup pouze k zápisu

Chcete-li odesílat naskenované dokumenty do složek nastavených pouze pro zápis, postupujte takto:

Poznámka:

Možnost Povolit odesílání do složek s přístupem pouze pro zápis nepodporuje ověřování složek ani oznámení úloh

Poznámka:

Je-li toto políčko zaškrtnuté, tiskárna nemůže postupně číslovat názvy naskenovaných souborů. a bude u každého skenování používat vždy stejný název souboru.

Jako předponu nebo příponu k názvu souboru použijte časový údaj, jinak nebudou názvy ukládaných naskenovaných souborů jedinečné a bude docházet k přepisu předchozích souborů. Tento název souboru je určen informacemi v dialogovém okně Nastavení souboru v průvodci rychlým nastavením.

 1. Vyberte možnost Povolit odesílání do složek s přístupem pouze pro zápis.

 2. Klikněte na tlačítko Další.

Třetí dialogové okno: Nastavení upozornění

Informace o konfiguraci Nastavení upozornění.

 1. V dialogovém okně Nastavení oznámení proveďte jeden z následujících postupů:

  Poznámka:

  Aby tiskárna mohla odesílat e-maily s oznámeními, musí být nakonfigurovaný server SMTP pro odesílání e-mailů. Informace o nastavení serveru SMTP pro odesílání e-mailů najdete v části Nastavení skenování do e-mailu (c05523998).

  • Možnost 1: Neoznamovat

   1. Vyberte možnost Neoznamovat.

   2. Chcete-li uživatelům zobrazovat výzvu, aby zkontrolovali nastavení oznámení, vyberte možnost Vyzvat uživatele před zahájením úlohy a klikněte na tlačítko Další.

  • Možnost 2: Oznámit při dokončení úlohy

   1. Vyberte možnost Oznámit při dokončení úlohy.

   2. V seznamu Metoda doručení oznámení vyberte způsob doručení oznámení.

    Pokud jste vybrali metodu E-mail, zadejte do pole Notification E-mail Address (E-mailová adresa pro oznámení) e-mailovou adresu.

   3. Chcete-li s oznámením obdržet miniaturní snímek první stránky faxu, vyberte možnost Zahrnout miniaturu.

   4. Chcete-li uživatelům zobrazovat výzvu, aby zkontrolovali nastavení oznámení, vyberte možnost Vyzvat uživatele před zahájením úlohy a klikněte na tlačítko Další.

  • Možnost 3: Oznámit pouze při selhání úlohy

   1. Vyberte možnost Oznámit pouze při selhání úlohy.

   2. V seznamu Metoda doručení oznámení vyberte způsob doručení oznámení.

    Pokud jste vybrali metodu E-mail, zadejte do pole Notification E-mail Address (E-mailová adresa pro oznámení) e-mailovou adresu.

   3. Chcete-li s oznámením obdržet miniaturní snímek první stránky faxu, vyberte možnost Zahrnout miniaturu.

   4. Chcete-li uživatelům zobrazovat výzvu, aby zkontrolovali nastavení oznámení, vyberte možnost Vyzvat uživatele před zahájením úlohy a klikněte na tlačítko Další.

Čtvrté dialogové okno: Nastavení skenování

Získejte informace o nastavení skenování.

V dialogovém okně Nastavení skenování nastavte výchozí preference skenování pro Rychlou sadu a klikněte na tlačítko Další.

Nastavení a popis skenování

Funkce

Popis

Formát předlohy

Vyberte formát stránky předlohy.

Strany předlohy

Vyberte, zda je předloha jednostranná nebo oboustranná.

Optimalizace textu/obrázku

Tato možnost slouží k optimalizaci výstupu s konkrétním typem obsahu. Také můžete vybrat možnost Upravit ručně.

Optimalizovat pro

Nastavení je dostupné pouze v případě, že je položka Optimalizace textu/obrázku nastavena na možnost Upravit ručně. Vyberte hodnotu ručního nastavení.

Orientace obsahu

Vyberte způsob umístění obsahu předlohy na stránce: Na výšku nebo Na šířku nebo vyberte možnost Zjistit automaticky.

Oboustranný formát

Když je položka Orientace obsahu nastavena na možnost Zjistit automaticky, není toto nastavení dostupné. Vyberte popis vazby stránky, čímž určíte, jestli má být zadní strana listu otočena horním okrajem dolů nebo pravým okrajem nahoru.

Vyčištění pozadí

Vyberte hodnotu odstranění světlých obrázků z pozadí nebo světlé barvy pozadí.

Tmavost

Výběrem hodnoty upravte tmavost souboru.

Kontrast

Výběrem hodnoty upravte kontrast souboru.

Ostrost

Výběrem hodnoty upravte ostrost souboru.

Náhled obrázku

Vyberte, zda bude zobrazení náhledu úlohy povinné nebo volitelné, nebo zda se má náhled zcela zakázat.

Možnosti ořezu

Vyberte, zda má být povoleno oříznutí úlohy, a typ oříznutí.

Sestavení úloh

Nastavení slouží ke zkombinování více sad předloh do jedné přílohy e-mailu. Pomocí tohoto nastavení lze také skenovat předlohu, která obsahuje více stránek, než kolik může najednou pojmout podavač dokumentů.

Automatický tón

Toto nastavení slouží k automatické úpravě možností Tmavost, Kontrast a Vyčištění pozadí. Nastavení potom na této stránce nebude dostupné.

Detekce podání více stránek

Toto nastavení umožňuje detekci podání více stránek.

Vymazání okrajů

V tomto nastavení lze zadat šířku vymazaných okrajů pro přední a zadní stranu úlohy v palcích nebo milimetrech.

Páté dialogové okno: Nastavení souboru

Další informace o nastavení souboru.

V dialogovém okně Nastavení souboru nastavte výchozí nastavení souboru pro Rychlou sadu a poté klikněte na tlačítko Další.

Nastavení a popis souborů

Funkce

Popis

Předpona názvu souboru

Nastavení výchozí předpony názvu souboru u souborů ukládaných do síťové složky.

Výchozí název souboru

Výchozí název ukládaného souboru.

Zaškrtnutím políčka Může upravit uživatel umožníte úpravy tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny.

Přípona názvu souboru

Nastavení výchozí přípony názvu souboru u souborů ukládaných do síťové složky.

Formát čísla souboru

Vyberte formát názvu souboru pro případ, kdy se úloha rozděluje do několika souborů.

Výchozí typ souboru

Vyberte formát ukládaného souboru.

Zaškrtnutím políčka Může upravit uživatel umožníte úpravy tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny.

Náhled názvu souboru

Zadejte název souboru a potom klikněte na tlačítko Aktualizovat náhled.

Výchozí předvolba barev

Vyberte, zda má být soubor černobílý nebo barevný.

Výchozí výstupní kvalita

Vyberte kvalitu souboru. Vyšší kvalita obrazu vyžaduje větší soubory než nižší kvalita obrazu, soubory se také déle odesílají.

Výchozí rozlišení

Nastavte rozlišení souboru. Obrázky s vyšším rozlišením obsahují více bodů na palec (dpi), takže zobrazí větší množství detailů. Obrázky s nižším rozlišením obsahují menší počet bodů na palec a zobrazí menší množství detailů, ale velikost souboru je menší.

Komprese

Zadejte, zda je při ukládání naskenovaného dokumentu do souboru formátu PDF nebo XPS použita normální nebo vysoká komprese. Při nastavení vysoké komprese je naskenovaný soubor menší, ale proces skenování může trvat déle než pro normální kompresi.

Komprese černé barvy TIFF

Vyberte pro kompresi vygenerovaných souborů TIFF algoritmus komprese černé barvy TIFF.

Komprese TIFF barev/stupňů šedé

Vyberte pro kompresi vygenerovaných souborů TIFF algoritmus komprese barev / stupňů šedé TIFF.

Šifrování dokumentů PDF

Pokud je jako typ souboru vybrán formát PDF, pak tato možnost zajišťuje šifrování výstupního souboru PDF. Jako součást šifrování musí být zadáno heslo. Stejné heslo je nutné použít k otevření souboru. Uživatel bude před skenováním úlohy vyzván k zadání hesla, pokud je již nenastavil před stisknutím tlačítka Start.

Zakázat typy souborů OCR

V tomto nastavení můžete zakázat zobrazení typů souborů OCR v nabídce na ovládacím panelu zařízení (pouze zařízení workflow).

Povolit potlačení prázdných stránek

Pokud je povolena možnost Povolit potlačení prázdných stránek, budou prázdné stránky ignorovány.

Šesté dialogové okno: Souhrn

Zkontrolujte souhrn nastavení Skenování do sítě.

V dialogovém okně Souhrn zkontrolujte nastavení Souhrn a klikněte na tlačítko Dokončit.

Krok 3: Dokončení konfigurace

Proveďte následující nastavení funkce Ukládání do síťové složky::

 1. V dialogovém okně Save to Network Folder Setup (Nastavení funkce Ukládání do síťové složky) zkontrolujte nastavené možnosti a kliknutím na tlačítko Apply (Použít) dokončete nastavení.

FutureSmart 4

U funkce FutureSmart 4 postupujte následujícím způsobem.

Úvod

Tento dokument vysvětluje, jak povolit a nakonfigurovat funkci Skenování do síťové složky. Tiskárna má funkci, která umožňuje ukládat naskenované soubory do síťových složek. Chcete-li používat tuto funkci skenování, musí být zařízení připojeno k síti; funkce však není k dispozici, není-li nakonfigurovaná.

Funkci skenování do síťové složky lze nakonfigurovat dvěma způsoby: základní nastavení lze provést v Průvodci nastavením ukládání do síťové složky, k rozšířenému nastavení slouží Nastavení ukládání do síťové složky.

Než začnete

Před nastavením funkce skenování do sítě máte k dispozici následující položky.

Poznámka:

Abyste mohli nastavit funkci Skenování do síťové složky, musí mít tiskárna aktivní připojení k síti.

Správci potřebují před zahájením procesu konfigurace následující položky.

 • Přístup k tiskárně s právy správce.

 • Plně kvalifikovaný název domény (FQDN) (např. \\nazevserveru.cs.nazevfirmy.net\skeny) cílové složky NEBO IP adresa serveru (např. \\16.88.20.20\skeny).

  Poznámka:

  Používaný termín „server“ odkazuje v tomto kontextu na počítač, ve kterém je uložena cílová složka.

Nastavení skenování do síťové složky

Pro nastavení funkce Skenování do síťové složky použijte jeden z následujících způsobů.

Způsob 1: Použití průvodce skenování do síťové složky

Tuto možnost použijte pro základní konfiguraci funkce Uložit do síťové složky pomocí průvodce skenování do síťové složky.

Poznámka:

První kroky: Chcete-li zobrazit IP adresu tiskárny nebo název hostitele, klepněte na ikonu Informace ikona Informace a poté na ikonu Síť ikona Síť na ovládacím panelu tiskárny.

 1. Pomocí horních navigačních karet EWS klikněte na kartu Skenovat / Digitálně odeslat. Otevře se dialogové okno Průvodci rychlým nastavením odeslání e-mailu a skenování do síťové složky.

 2. V levém navigačním panelu klikněte na možnost Průvodci rychlým nastavením odeslání e-mailu a skenování do síťové složky.

 3. Klikněte na odkaz Průvodce rychlým nastavením uložení do síťové složky.

 4. V dialogovém okně Přidat nebo odebrat rychlé nastavení funkce Ukládání do sítě klikněte na tlačítko Přidat.

  Poznámka:

  Rychlá nastavení jsou zkrácené úlohy, které lze zpřístupnit na hlavní obrazovce tiskárny nebo v aplikaci Rychlá nastavení.

  Poznámka:

  Funkci Uložení do síťové složky lze minimálně nakonfigurovat i bez vytvoření rychlého nastavení. Bez vytvoření rychlého nastavení však uživatel musí pro každou úlohu skenování zadat informace o cílové složce z ovládacího panelu. Rychlé nastavení je potřeba pro zahrnutí metadat funkce Uložit do síťové složky.

 5. V dialogovém okně Přidat rychlé nastavení složky vyplňte následující údaje:

  1. V poli Název rychlého nastavení zadejte název.

   Poznámka:

   Pojmenujte rychlé nastavení tak, aby názvu uživatelé ihned porozuměli (např. „Naskenovat a uložit do složky“).

  2. V poli Popis rychlého nastavení zadejte popis vysvětlující, co se v tomto nastavení uloží.

  3. Klikněte na tlačítko Další.

 6. V dialogovém okně Konfigurace cílové složky zadejte následující údaje:

  1. Do pole Cesta ke složce UNC zadejte cestu ke složce, kam se naskenovaný soubor uloží.

   Cesta ke složce může být buď plně kvalifikovaný název domény (FQDN) nebo IP adresa serveru. Nezapomeňte za FQDN nebo IP adresu přidat název složky (např. \skeny).

   Příklad FQDN: \\servername.us.companyname.net\scans

   Příklad adresy IP: \\16.88.20.20\scans

   Poznámka:

   Plně kvalifikovaný název domény může být spolehlivější než IP adresa. Pokud server získává IP adresu prostřednictvím protokolu DHCP, může se IP adresa změnit. Připojení pomocí IP adresy může být rychlejší, protože tiskárna nemusí při hledání cílového serveru komunikovat se serverem DNS.

  2. V rozevírací nabídce Nastavení ověřování vyberte jednu z následujících možností:

   • K připojení po přihlášení na ovládacím panelu použijte pověření uživatele

   • Vždy použít tato pověření

    Poznámka:

    Vyberete-li možnost Vždy použít tato pověření, zadejte do příslušných polí uživatelské jméno a heslo a ověřte přístup zařízení ke složce kliknutím na tlačítko Ověřit přístup.

  3. Do pole Doména Windows zadejte doménu Windows.

   Tip:

   Chcete-li zjistit, jaká je doména Windows, v systému Windows 7, klikněte na tlačítko Start, potom na Ovládací panelySystém.

   Chcete-li zjistit, jaká je doména Windows, v systému Windows 8, klikněte na Hledání, do vyhledávacího pole zadejte text Systém, a potom klikněte na Systém.

   Doménu najdete v části Nastavení názvu počítače, domény a pracovní skupiny.

  4. Klikněte na tlačítko Další.

 7. V dialogovém okně Konfigurace nastavení skenování do souboru nastavte výchozí preference skenování a klikněte na tlačítko Další.

 8. Prohlédněte si nastavení v dialogovém okně Souhrn a klikněte na tlačítko Dokončit.

Způsob 2: Použití funkce Nastavení skenování do síťové složky

Tato možnost nabízí rozšířenou konfiguraci funkce ukládání do síťové složky pomocí integrovaného webového serveru HP (EWS) pro tiskárnu.

Poznámka:

Než začnete: IP adresu nebo název hostitele tiskárny zobrazíte stisknutím ikony Informace Ikona Informacea poté stiskněte ikonu Síť Ikona Síť na ovládacím panelu tiskárny.

Krok 1: Začněte s konfigurací

Chcete-li zahájit nastavení skenování do síťové složky, postupujte následovně.

 1. Klikněte na kartu Skenovat / Digitálně odeslat.

 2. V levém navigačním panelu klikněte na možnost Nastavení skenování do síťové složky.

Krok 2: Konfigurace nastavení funkce Skenování do síťové složky

Následující postup lze využít k dokončení skenování do síťové složky.

Krok 1: Začněte s konfigurací

Následujícím postupem zahájíte konfiguraci.

 1. Na stránce Nastavení skenování do síťové složky zaškrtněte políčko Povolit skenování do síťové složky. Pokud není políčko zaškrtnuté, funkce je na ovládacím panelu tiskárny nedostupná.

 2. V oblasti Skenování do síťové složky v levém navigačním panelu klikněte na tlačítko Rychlá nastavení. Kliknutím na tlačítko Přidat spusťte Průvodce rychlým nastavením.

  Poznámka:

  Rychlá nastavení jsou zkrácené úlohy, které lze zpřístupnit na hlavní obrazovce tiskárny nebo v aplikaci Rychlá nastavení.

  Poznámka:

  Minimální konfiguraci funkce Skenování do síťové složky lze provést i bez vytvoření rychlého nastavení. Bez vytvoření rychlého nastavení však uživatel musí pro každou úlohu skenování zadat informace o cílové složce z ovládacího panelu. Pro uložení metadat funkce skenování do síťové složky je třeba vytvořit rychlé nastavení.

Vyplněním všech nastavení v průvodci rychlým nastavením kompletně nakonfigurujte funkci Skenování do síťové složky.

První dialogové okno: Nastavení názvu, popisu a možností rychlého nastavení pro interakci uživatelů na ovládacím panelu

Na ovládacím panelu tiskárny nastavte detaily rychlého nastavení pro interakci uživatelů.

V dialogovém okně Nastavit umístění tlačítka Rychlého nastavení a možnosti, které uživateli nabídne ovládací panel nakonfigurujte, kde se zobrazí tlačítko Rychlé nastavení na ovládacím panelu tiskárny, a nakonfigurujte možnosti interakce uživatelů na ovládacím panelu tiskárny.

 1. Do pole Název rychlého nastavení zadejte název.

  Poznámka:

  Pojmenujte rychlé nastavení tak, aby názvu uživatelé ihned porozuměli (např. „Naskenovat a uložit do složky“).

 2. V poli Popis rychlého nastavení zadejte popis vysvětlující, co se v tomto nastavení uloží.

 3. Ze seznamu Možnost spuštění rychlého nastavení vyberte jednu z následujících možností:

  • Možnost 1: Spustit aplikaci a vyčkat, než uživatel stiskne tlačítko Start.

  • Možnost 2: Spustit okamžitě po výběru.

   Vyberte jednu z následujících možností výzvy:

   • Vyzvat k zadání stran předlohy

   • Vyzvat k dalším stránkám

   • Vyžadovat náhled

   Poznámka:

   Pokud vyberete možnost Zahájit ihned po vybrání, budete v dalším kroku muset zadat cílovou složku.

 4. Klikněte na tlačítko Další.

Druhé dialogové okno: Nastavení složky

V dialogovém okně Nastavení složky nakonfigurujte typy složek, do kterých tiskárna odesílá naskenované dokumenty, a oprávnění složek.

Můžete si vybrat ze dvou typů cílových složek:

 • Sdílené složky nebo složky na serveru FTP

 • Osobní sdílené složky

Můžete si vybrat ze dvou typů oprávnění pro cílové složky:

 • Přístup ke čtení a zápisu

 • Přístup pouze k zápisu

Nakonfigurujte cílovou složku pro naskenované dokumenty

Výběrem jedné z následujících možností nastavte cílovou složku.

Možnost 1: Nastavení tiskárny do režimu ukládání do sdílené složky nebo složky FTP

Chcete-li ukládat naskenované dokumenty do standardní sdílené složky nebo do složky na serveru FTP, postupujte takto.

 1. Není-li možnost Ukládání do sdílených složek nebo složek FTP vybraná, vyberte ji.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat.... Zobrazí se dialogové okno Přidání cesty k síťové složce.

 3. V dialogovém okně Přidání cesty k síťové složce vyberte jednu z následujících možností:

  • Možnost 1: Ukládání do standardní sdílené síťové složky.

   Příklad polí Ukládání do standardní sdílené síťové složky
   1. Není-li zatím vybrána možnost Uložit do standardního sdíleného síťového adresáře, vyberte ji.

   2. Do pole Cesta UNC ke složce zadejte cestu ke složce.

    Cesta ke složce může být buď plně kvalifikovaný název domény (FQDN) nebo IP adresa serveru. Nezapomeňte za FQDN nebo IP adresu přidat název složky (např. \skeny).

    Příklad FQDN: \\názevserveru.cz.názevspolečnosti.net\scans

    Příklad adresy IP: \\16.88.20.20\scans

    Poznámka:

    Protokol FQDN je většinou spolehlivější než IP adresa. Pokud server získá IP adresu prostřednictvím protokolu DHCP, může se IP adresa změnit. Připojení pomocí IP adresy může být rychlejší, protože tiskárna nemusí při hledání cílového serveru komunikovat se serverem DNS.

   3. Chcete-li v cílové složce automaticky vytvořit podsložku pro naskenované dokumenty, zadejte v poli Vlastní podsložka formát pro název podsložky.

    Chcete-li omezit přístup k podsložce pouze na uživatele, který dokumenty naskenoval, zaškrtněte možnost Omezit uživateli přístup k podsložce.

   4. Celou cestu ke složce pro naskenované dokumenty zobrazíte kliknutím na tlačítko Aktualizovat náhled.

   5. V seznamu Nastavení ověřování vyberte jednu z následujících možností:

    • K připojení po přihlášení na ovládacím panelu použijte pověření uživatele

    • Vždy použít tato pověření

    Poznámka:

    Pokud vyberete možnost Vždy použít tato pověření, musíte do příslušných polí zadat uživatelské jméno a heslo.

   6. Do pole Doména Windows zadejte doménu Windows.

    Poznámka:

    Chcete-li zjistit, jaká je doména Windows, v systému Windows 7, klikněte na tlačítko Start, potom na Ovládací panelySystém.

    Chcete-li zjistit, jaká je doména Windows, v systému Windows 8, klikněte na Hledání, do vyhledávacího pole zadejte text Systém, a potom klikněte na Systém.

    Doménu najdete v části Nastavení názvu počítače, domény a pracovní skupiny.

    Poznámka:

    Pokud je sdílená složka dostupná pro všechny, zadejte do příslušných polí údaje o názvu pracovní skupiny (výchozí název je „Workgroup“), uživatelské jméno a heslo. Pokud se složka nachází v rámci složky konkrétního uživatele a není veřejná, je třeba použít uživatelské jméno a heslo daného uživatele.

    Poznámka:

    Místo názvu počítače může být nutné zadat IP adresu. Řada domácích směrovačů nedokáže správně zacházet s názvy počítačů a nemá k dispozici server DNS (Domain Name Server). V takovém případě je nejlepším řešením ve sdíleném počítači nastavit statickou IP adresu a vyhnout se tak komplikacím spojeným s protokolem DHCP přidělujícím nové IP adresy. U běžného domácího počítače toho dosáhnete nastavením statické IP adresy ve téže podsíti, ale mimo rozsah adres DHCP.

   7. Klikněte na tlačítko OK.

  • Možnost 2: Uložení na server FTP.

   Příklad polí Uložení na server FTP
   Poznámka:

   Pokud se server FTP nachází mimo bránu firewall, je nutné v nastavení sítě určit server proxy. Tato nastavení jsou uvedena na kartě Sítě EWS v nabídce možností Upřesnit.

   1. Vyberte možnost Uložit na server FTP.

   2. Do pole Server FTP zadejte název serveru FTP nebo jeho IP adresu.

   3. Do pole Port zadejte číslo portu.

    Poznámka:

    Ve většině případů není nutné měnit výchozí číslo portu.

   4. Chcete-li v cílové složce automaticky vytvořit podsložku pro naskenované dokumenty, zadejte v poli Vlastní podsložka formát pro název podsložky.

   5. Celou cestu ke složce pro naskenované dokumenty zobrazíte kliknutím na tlačítko Aktualizovat náhled.

   6. V seznamu Režim přenosu FTP vyberte jednu z následujících možností:

    • Pasivní

    • Aktivní

   7. Do pole Uživatelské jméno zadejte uživatelské jméno.

   8. Do pole Heslo zadejte heslo.

   9. Kliknutím na tlačítko Ověřit přístup můžete ověřit dostupnost cílové složky.

   10. Klikněte na tlačítko OK.

Možnost 2: Nastavení tiskárny do režimu ukládání do osobní sdílené složky

Chcete-li ukládat naskenované dokumenty do osobní sdílené složky, postupujte takto.

Poznámka:

Tuto možnost lze využívat v prostředí domény, kde chce správce nastavit sdílenou složku pro každého uživatele. Je-li nakonfigurována funkce Ukládání do osobní sdílené složky, uživatelé se budou muset přihlašovat na ovládacím panelu tiskárny přihlašovacími údaji Windows nebo ověřením LDAP.

 1. Vyberte možnost Ukládání do osobní sdílené složky.

 2. Do pole Získat uživatelské jméno zařízení pomocí tohoto atributu zadejte domovskou složku uživatele ve službě Microsoft Active Directory.

  Poznámka:

  Ověřte, zda uživatel zná umístění této domovské složky v síti.

 3. Pokud na konec cesty ke složce chcete přidat podsložku nazvanou uživatelským jménem uživatele, vyberte možnost Vytvořit podsložku podle uživatelského jména.

  Chcete-li omezit přístup k podsložce pouze na uživatele, který dokumenty naskenoval, zaškrtněte možnost Omezit přístup do podsložky pro uživatele.

Vyberte oprávnění pro cílovou složku

Výběrem jedné z následujících možností nastavte oprávnění pro cílovou složku.

Možnost 1: Nastavení přístupu ke čtení a zápisu

Chcete-li naskenované dokumenty odesílat do složky nastavené pro zápis a čtení, postupujte následovně.

Poznámka:

Možnost Odesílat pouze do složek s přístupem pro čtení a zápis podporuje ověření složek a oznámení úlohy.

 1. Není-li možnost Odesílat pouze do složek s přístupem pro čtení a zápis vybraná, vyberte ji.

 2. Pokud chcete, aby tiskárna před spuštěním skenování ověřila přístup ke složce, vyberte možnost Ověřit přístup ke složce před spuštěním úlohy.

  Poznámka:

  Skenování je rychlejší, pokud možnost Ověřit přístup ke složce před spuštěním úlohy není vybraná. Pokud ovšem složka není přístupná, pravděpodobně se skenování nepodaří.

 3. Klikněte na tlačítko Další.

Možnost 2: Konfigurace přístupu pouze pro zápis

Chcete-li odeslat naskenované dokumenty do složky nakonfigurované pouze pro zápis, postupujte takto.

Poznámka:

Možnost Povolit odesílání do složek s přístupem pouze pro zápis nepodporuje ověřování složek ani oznámení úloh.

Poznámka:

Je-li toto políčko zaškrtnuté, tiskárna nemůže postupně číslovat názvy naskenovaných souborů. a bude u každého skenování používat vždy stejný název souboru.

Jako předponu nebo příponu k názvu souboru použijte časový údaj, jinak nebudou názvy ukládaných naskenovaných souborů jedinečné a bude docházet k přepisu předchozích souborů. Tento název souboru je určen informacemi v dialogovém okně Nastavení souboru v průvodci rychlým nastavením.

 1. Vyberte možnost Povolit odesílání do složek s přístupem pouze pro zápis.

 2. Klikněte na tlačítko Další.

Třetí dialogové okno: Nastavení oznámení

Dialogové okno Nastavení upozornění slouží ke konfiguraci odesílání oznámení.

 1. V dialogovém okně Nastavení oznámení proveďte jeden z následujících postupů:

  • Možnost 1: Neoznamovat.

   1. Vyberte možnost Neoznamovat.

   2. Chcete-li uživatelům zobrazovat výzvu, aby zkontrolovali nastavení oznámení, vyberte možnost Vyzvat uživatele před zahájením úlohy a klikněte na tlačítko Další.

  • Možnost 2: Oznámit při dokončení úlohy.

   1. Vyberte možnost Oznámit při dokončení úlohy.

   2. V seznamu Metoda doručení oznámení vyberte způsob doručení oznámení.

    Pokud jste vybrali metodu E-mail, zadejte do pole E-mailová adresa pro oznámení e-mailovou adresu.

   3. Chcete-li s oznámením obdržet miniaturní snímek první stránky faxu, vyberte možnost Zahrnout miniaturu.

   4. Chcete-li uživatelům zobrazovat výzvu, aby zkontrolovali nastavení oznámení, vyberte možnost Vyzvat uživatele před zahájením úlohy a klikněte na tlačítko Další.

  • Možnost 3: Oznámit pouze při selhání úlohy.

   1. Vyberte možnost Oznámit pouze při selhání úlohy.

   2. V seznamu Metoda doručení oznámení vyberte způsob doručení oznámení.

    Pokud jste vybrali metodu E-mail, zadejte do pole E-mailová adresa pro oznámení e-mailovou adresu.

   3. Chcete-li s oznámením obdržet miniaturní snímek první stránky faxu, vyberte možnost Zahrnout miniaturu.

   4. Chcete-li uživatelům zobrazovat výzvu, aby zkontrolovali nastavení oznámení, vyberte možnost Vyzvat uživatele před zahájením úlohy a klikněte na tlačítko Další.

Čtvrté dialogové okno: Nastavení skenování

Nastavení skenování dokončete následujícím způsobem.

V dialogovém okně Nastavení skenování nastavte výchozí preference skenování pro rychlé nastavení a klikněte na tlačítko Další.

Nastavení skenování

Funkce

Popis

Formát předlohy

Vyberte formát stránky předlohy.

Strany předlohy

Vyberte, zda je předloha jednostranná nebo oboustranná.

Optimalizace textu/obrázku

Tato možnost slouží k optimalizaci výstupu s konkrétním typem obsahu.

Orientace obsahu

Vyberte způsob umístění obsahu předlohy na stránce: Na výšku nebo Na šířku.

Vyčištění pozadí

Vyberte hodotu odstranění světlých obrázků z pozadí nebo světlé barvy pozadí.

Jas

Výběrem hodnoty upravte jas souboru.

Kontrast

Výběrem hodnoty upravte kontrast souboru.

Ostrost

Výběrem hodnoty upravte ostrost souboru.

Náhled obrázku

Vyberte, zda bude zobrazení náhledu úlohy povinné nebo volitelné, nebo zda se má náhled zcela zakázat.

Možnosti ořezu

Vyberte, zda má být povoleno oříznutí úlohy, a typ oříznutí.

Vymazání okrajů

V tomto nastavení lze zadat šířku vymazaných okrajů pro přední a zadní stranu úlohy v palcích nebo milimetrech.

Páté dialogové okno: Nastavení souboru

Nastavení souboru dokončete následujícím způsobem.

V dialogovém okně Nastavení souboru nastavte výchozí nastavení souboru pro rychlé nastavení a poté klikněte na tlačítko Další.

Nastavení souboru

Funkce

Popis

Předpona názvu souboru

Nastavení výchozí předpony názvu souboru u souborů ukládaných do síťové složky.

Název souboru

Výchozí název ukládaného souboru.

Zaškrtnutím políčka Může upravit uživatel umožníte úpravy tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny.

Přípona názvu souboru

Nastavení výchozí přípony názvu souboru u souborů ukládaných do síťové složky.

Náhled názvu souboru

Zadejte název souboru a potom klikněte na tlačítko Aktualizovat náhled.

Formát čísla souboru

Vyberte formát názvu souboru pro případ, kdy se úloha rozděluje do několika souborů.

Přidat číslování, pokud úloha obsahuje pouze jeden soubor (např. _1–1)

Toto nastavení vyberte, chcete-li k názvu souboru přidat číslování, pokud má úloha pouze jeden soubor místo více souborů.

Typ souboru

Vyberte formát ukládaného souboru.

Zaškrtnutím políčka Může upravit uživatel umožníte úpravy tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny.

Vysoká komprese (menší soubor)

Toto nastavení vyberte ke komprimování skenovaného souboru, aby se zmenšila velikost souboru. Proces skenování pro soubor s vysokou kompresí však může trvat déle než u souboru s kompresí normální.

Šifrování dokumentů PDF

Pokud je jako typ souboru vybrán formát PDF, pak tato možnost zajišťuje šifrování výstupního souboru PDF. Jako součást šifrování musí být zadáno heslo. Stejné heslo je nutné použít k otevření souboru. Uživatel bude před skenováním úlohy vyzván k zadání hesla, pokud je již nenastavil před zahájením skenování.

Rozlišení

Nastavte rozlišení souboru. Obrázky s vyšším rozlišením obsahují více bodů na palec (dpi), takže zobrazí větší množství detailů. Obrázky s nižším rozlišením obsahují menší počet bodů na palec a zobrazí menší množství detailů, ale velikost souboru je menší.

Kvalita a velikost souboru

Vyberte kvalitu souboru. Vyšší kvalita obrazu vyžaduje větší soubory než nižší kvalita obrazu, soubory se také déle odesílají.

Barevně/Černobíle

Určení, zda budou kopie vytištěny barevně, ve stupních šedi nebo pouze černobíle.

Potlačit prázdné stránky

Pokud je povolena možnost Potlačit prázdné stránky, budou prázdné stránky ignorovány.

Formát souborů metadat

Pomocí rozevíracího seznamu vyberte formát souboru pro informace o metadatech.

Vytvořit více souborů

Toto nastavení vyberte ke skenování stránek do samostatných souborů na základě předem určeného maximálního počtu stránek na soubor.

Šesté dialogové okno: Souhrn

V dialogovém okně Souhrn zkontrolujte nastavení Souhrn a klikněte na tlačítko Dokončit.

Krok 3: Dokončení konfigurace

Následující postup lze využít k dokončení skenování do síťové složky.

 1. V levém navigačním panelu klikněte na možnost Skenování do síťové složky.

 2. Na stránce Skenování do síťové složky zkontrolujte zvolená nastavení a kliknutím na tlačítko Použít.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...