hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – Přizpůsobení zkrácených tiskových úloh pomocí funkce Rychlých sad

Rychlá nastavení jsou zkrácené úlohy, které lze zpřístupnit na hlavní obrazovce nebo ve funkci Quick Sets (Rychlá nastavení) na ovládacím panelu tiskárny. Neovlivňují výchozí nastavení základní aplikace.

Úvod

Chcete-li použít Rychlou sadu z ovládacího panelu tiskárny, povolte základní aplikaci. Abyste zlepšili přesnost úloh a zrychlili dobu dokončení úlohy, vytvořte Rychlé sady pro následující základní aplikace:

 • E-mail – Použijte Rychlé sady e-mailu ke konfiguraci a uložení běžně používaných nastavení pro odesílání úloh z tiskárny prostřednictvím e-mailu jako přílohy e-mailu.

 • Fax – Použijte Rychlé sady faxu ke konfiguraci a uložení běžně používaných nastavení pro odesílání úloh faxem.

 • Uložit do síťové složky – Použijte Rychlé sady Uložit do síťové složky ke konfiguraci a uložení běžně používaných nastavení pro ukládání úloh do síťové složky.

 • Uložit na USB – Použijte Rychlé sady Uložit na USB ke konfiguraci a uložení běžně používaných nastavení pro ukládání úloh na zařízení USB.

 • Kopírování (Pouze zařízení MFP) – Použijte Rychlé sady Kopírování ke konfiguraci a uložení běžně používaných nastavení pro úlohy kopírování.

 • Uložit na server SharePoint®: Použijte Rychlé sady Skenovat na server SharePoint® ke konfiguraci a uložení běžně používaných nastavení pro ukládání úloh na server SharePoint.

Vyberte z různých nastavení úlohy, například zda se má úloha spustit ihned po výběru Rychlé sady nebo zda se před spuštěním úlohy má zobrazit náhled obrazu.

Přidejte a spravujte Rychlé sady

Informace o přidávání a správě Rychlé sady.

Přidání Rychlé sady

Podle následujících kroků přidejte novou Rychlou sadu.

 1. Pomocí horních navigačních karet klikněte na možnost General (Obecné).

 2. V levém navigačním panelu klikněte na odkaz Quick Sets Setup (Nastavení funkce Rychlé sady).

 3. Kliknutím na tlačítko Add (Přidat) spusťte Průvodce Rychlou sadou.

  Poznámka:

  Kliknutím na Cancel (Storno) na jakékoliv stránce Quick Set Wizard (Průvodce Rychlou sadou) zrušíte aktuální změny, opustíte Quick Set Wizard (Průvodce Rychlou sadou) a vrátíte se na stránku Quick Sets Setup (Nastavení Rychlých sad).

 4. Vyberte možnost Typ Rychlé sady a klikněte na Další. Na výběr jsou k dispozici následující typy Rychlých sad v závislosti na tiskárně:

  Poznámka:

  Při vytváření Rychlé sady s použitím karty EWS General (Obecné) musí být stanoven pouze Quick Set Type (Typ Rychlé sady).

  • E-mail

  • Fax

  • Uložení do síťové složky

  • Uložení na jednotku USB

  • Kopírování (pouze zařízení MFP)

  • Skenování na server SharePoint®

 5. Do pole Quick Set Title (Název Rychlé sady) (povinné) zadejte název pro Rychlou sadu.

 6. Vyberte umístění, kde se má Rychlá sada zobrazit na tiskárně, z rozevíracího seznamu Button Location (Umístění tlačítka). Toto nastavení určuje, zda se Rychlá sada zobrazí na Výchozí obrazovce nebo v oblasti Quick Sets (Rychlé sady) na ovládacím panelu tiskárny.

 7. Do pole Quick Set Description (Popis Rychlé sady) (povinné) zadejte popis Rychlé sady.

 8. V nabídce Možnost spuštění Rychlé sady určete, co se má stát po zadání Rychlé sady na ovládacím panelu tiskárny, a klikněte na tlačítko Další.

 9. Vyberte požadovaná nastavení a dokončete postup podle průvodce. Tlačítkem Next (Další) pokračujte vždy na další stránku s možnostmi, až nakonec přejdete na stránku Summary (Shrnutí).

  Poznámka:

  Nastavení, která jsou k dispozici v Průvodci Rychlou sadou, se liší v závislosti na typu přidávané Rychlé sady. Dostupná nastavení a možnosti pro každý typ Rychlé sady naleznete v tabulce Nastavení a možnosti Rychlé sady.

 10. Zkontrolujte shrnutí nastavení a kliknutím na Dokončit uložte Rychlá sada nebo klikněte na tlačítko Předchozí a nastavení upravte.

Úprava Rychlé sady

Chcete-li upravit nastavení existující Rychlé sady, použijte následující kroky.

 1. Pomocí horních navigačních karet klikněte na možnost General (Obecné).

 2. V levém navigačním panelu klikněte na odkaz Quick Sets Setup (Nastavení funkce Rychlé sady).

 3. V oblasti Quick Sets (Rychlé sady) klikněte na zaškrtávací políčko vedle příslušné Rychlé sady a klikněte na Edit (Upravit). Zobrazí se Průvodce Rychlou sadou.

  Poznámka:

  Kliknutím na Cancel (Storno) na jakékoliv stránce Quick Set Wizard (Průvodce Rychlou sadou) zrušíte aktuální změny, opustíte Quick Set Wizard (Průvodce Rychlou sadou) a vrátíte se na stránku Quick Sets Setup (Nastavení Rychlých sad).

 4. V případě potřeby upravte následující nastavení a klikněte na Next (Další):

  • Název Rychlé sady

  • Umístění tlačítek

  • Umístění ovládacího panelu

  • Popis rychlé sady

  • Možnost spuštění rychlé sady

 5. Vyberte požadovaná nastavení a dokončete postup podle průvodce. Tlačítkem Next (Další) pokračujte vždy na další stránku s možnostmi, až nakonec přejdete na stránku Summary (Shrnutí).

  Poznámka:

  Nastavení, která jsou k dispozici v Průvodci rychlou sadou, se liší v závislosti na typu upravované Rychlé sady. Dostupná nastavení a možnosti pro každý typ Rychlé sady naleznete v tabulce Nastavení a možnosti Rychlé sady.

 6. Zkontrolujte stránku Summary (Přehled) a poté kliknutím na Finish (Dokončit) uložte změny provedené pro tuto Rychlou sadu.

Následuje příklad ikony Skenovat na jednotku USB, která se zobrazuje po vytvoření této Rychlé sady.

Příklad ikony Skenovat na jednotku USB

Kopírování Rychlé sady

Při kopírování Rychlé sady postupujte následovně.

 1. Pomocí horních navigačních karet klikněte na možnost General (Obecné).

 2. V levém navigačním panelu klikněte na odkaz Quick Sets Setup (Nastavení funkce Rychlé sady).

 3. V oblasti Quick Sets (Rychlé sady) klikněte na políčko vedle příslušné Rychlé sady a klikněte na Copy (Kopírovat). Zobrazí se Průvodce Rychlou sadou.

  Poznámka:

  Kliknutím na Cancel (Storno) na jakékoliv stránce Quick Set Wizard (Průvodce Rychlou sadou) zrušíte aktuální změny, opustíte Quick Set Wizard (Průvodce Rychlou sadou) a vrátíte se na stránku Quick Sets Setup (Nastavení Rychlých sad).

 4. V případě potřeby upravte následující nastavení a klikněte na Next (Další):

  • Název Rychlé sady

  • Umístění tlačítek

  • Umístění ovládacího panelu

  • Popis rychlé sady

  • Možnost spuštění rychlé sady

 5. Vyberte požadovaná nastavení a dokončete postup podle průvodce. Tlačítkem Next (Další) pokračujte vždy na další stránku s možnostmi, až nakonec přejdete na stránku Summary (Shrnutí).

  Poznámka:

  Nastavení, která jsou k dispozici v Průvodci Rychlou sadou, se liší v závislosti na typu kopírované Rychlé sady. Dostupná nastavení a možnosti pro každý typ Rychlé sady naleznete v tabulce Nastavení a možnosti Rychlé sady.

 6. Zkontrolujte stránku Summary (Přehled) a poté kliknutím na Finish (Dokončit) Rychlou sadu uložte.

Odebrání rychlého nastavení

Při odebírání rychlého nastavení postupujte následovně.

 1. Pomocí horních navigačních karet klikněte na možnost General (Obecné).

 2. V levém navigačním panelu klikněte na odkaz Quick Sets Setup (Nastavení funkce Rychlé nastavení).

 3. V oblasti Quick Sets (Rychlá nastavení) klikněte na políčko vedle příslušného rychlého nastavení a klikněte na Remove... (Odebrat...).

 4. Když se otevře Confirmation Page (Stránka pro potvrzení akce), kliknutím na Remove (Odebrat) dokončete odstranění rychlého nastavení.

Nastavení a možnosti Rychlé sady

V následujících tabulkách jsou uvedena nastavení a možnosti, které jsou k dispozici v Průvodci Rychlou sadou při přidávání, úpravách nebo kopírování Rychlé sady.

Ovládání pole adresy a zprávy – Rychlé sady e-mailu

Možnost

Popis

Omezení pole Adresa

Použijte rozevírací seznam Omezení pole Adresa k určení, zda uživatelé mohou zadat e-mailovou adresu nebo vybrat e-mailovou adresu z adresáře.

Od:

V rozevíracím seznamu Od: můžete nastavit e-mailovou adresu, která se zobrazí v poli Od: v e-mailu.

Je-li vybrána možnost Výchozí od:, bude jako adresa odesílatele použita e-mailová adresa uvedená v poli Výchozí od:, adresa odesílatele.

Pokud je vybrána možnost Adresa uživatele (přihlášení vyžadováno), musí se při použití rychlého nastavení uživatel přihlásit k tiskárně se svou e-mailovou adresou.

Toto pole lze nastavit jako upravovatelné uživatelem.

Výchozí adresa Od:

Pole Výchozí Od: slouží k určení e-mailové adresy, která bude použita při výběru výchozí adresy Výchozí Od: v rozevíracím seznamu Od:.

Výchozí zobrazované jméno:

Toto pole slouží k nastavení jména zobrazovaného na ovládacím panelu tiskárny. Pokud toto pole není nastaveno, zobrazí se hodnota v poli Výchozí Od: na ovládacím panelu tiskárny.

Toto pole je volitelné.

Komu:

Kopie:

Skrytá kopie:

Pomocí těchto rozevíracích seznamů nastavíte hodnoty příjemce e-mailu, kopie a skrytá kopie.

Možnosti pro každé z těchto polí jsou následující:

 • Adresa uživatele (vyžaduje přihlášení)

 • Prázdné

 • Zadejte adresu

Tato pole lze nastavit jako upravovatelná uživatelem.

Předmět:

Pomocí tohoto pole zadejte hodnotu, která se zobrazí v řádku předmětu e-mailu.

Toto pole lze nastavit jako upravovatelné uživatelem.

Zpráva:

Pomocí tohoto pole zadejte hodnotu, která se zobrazí v těle e-mailu.

Toto pole lze nastavit jako upravovatelné uživatelem.

Podepisování a šifrování – Rychlá nastavení e-mailu

Možnost

Popis

Podepisování

Použijte rozevírací seznam Podepisování k určení, zda bude e-mail odeslaný pomocí Rychlého nastavení digitálně podepsán.

Toto pole lze nastavit jako upravovatelné uživatelem.

Algoritmus hash

Pomocí rozevíracího seznamu Algoritmus hash nastavíte typ algoritmu hash použitého u podepsaných e-mailů. K dispozici jsou následující algoritmy hash:

 • SHA-1

 • SHA-256 (doporučeno)

 • SHA-384

 • SHA-512

Šifrování

Použijte rozevírací seznam Šifrování k určení, zda bude e-mail odeslaný pomocí Rychlé sady šifrován.

Toto pole lze nastavit jako upravovatelné uživatelem.

Šifrovací algoritmus

Rozevírací seznam Algoritmus šifrování slouží k nastavení algoritmu šifrování používaného pro šifrované e-maily odeslané pomocí Rychlé sady.

Atribut pro veřejný klíč příjemce

Pole Atribut pro veřejný klíč příjemce slouží k nastavení atributu použitého k načtení veřejného klíče příjemce e-mailu z LDAP pro podepsané nebo šifrované e-maily.

Nastavení skenování – Rychlé sady E-mail, Fax, Uložit do síťové složky a Uložit na USB

Možnost

Popis

Výchozí typ souboru

Vyberte výchozí typ souboru pro skenovaný dokument:

 • PDF

 • JPEG

 • TIFF

 • MTIFF

 • XPS

 • PDF/A

 • Textový formát (OCR)

 • Text ve formátu Unicode (OCR)

 • RTF (OCR)

 • Dokument PDF s možností vyhledávání (OCR)

 • Dokument PDF/A s možností vyhledávání (OCR)

 • HTML (OCR)

 • CSV (OCR)

Výchozí předvolba barev

Vyberte výchozí nastavení barev u skenovaného dokumentu:

 • Barevně

 • Černobíle

 • Černá/odstíny šedé

 • Zjistit automaticky

Výchozí výstupní kvalita

Vyberte výchozí kvalitu výstupu u skenovaného dokumentu:

 • Nízká (malý soubor)

 • Střední

 • Vysoká (velký soubor)

Výchozí rozlišení

Vyberte výchozí rozlišení skenování u skenovaného dokumentu:

 • 75 dpi

 • 150 dpi

 • 200 dpi

 • 300 dpi

 • 400 dpi

 • 600 dpi

Nastavení souboru – Rychlé sady E-mail, Uložit do síťové složky a Uložit na USB

Funkce

Popis

Předpona názvu souboru

Nastavení výchozí předpony názvu souboru u souborů ukládaných do síťové složky.

Výchozí název souboru

Výchozí název ukládaného souboru.

Zaškrtnutím políčka Může upravit uživatel umožníte úpravy tohoto nastavení z ovládacího panelu zařízení.

Přípona názvu souboru

Nastavení výchozí přípony názvu souboru u souborů ukládaných do síťové složky.

Duplikace výchozí přípony názvu souboru [filename]_YYYYMMDDT

Formát čísla souboru

Vyberte formát názvu souboru pro případ, kdy se úloha rozděluje do několika souborů.

Výchozí typ souboru

Vyberte formát ukládaného souboru.

Zaškrtnutím políčka Může upravit uživatel umožníte úpravy tohoto nastavení z ovládacího panelu zařízení.

Náhled názvu souboru

Zadejte název souboru a potom klikněte na tlačítko Aktualizovat náhled.

Výchozí předvolba barev

Vyberte, zda má být soubor černobílý nebo barevný.

Výchozí výstupní kvalita

Vyberte kvalitu souboru. Vyšší kvalita obrazu vyžaduje větší soubory než nižší kvalita obrazu, soubory se také déle odesílají.

Výchozí rozlišení

Nastavte rozlišení souboru. Obrázky s vyšším rozlišením obsahují více bodů na palec (dpi), takže zobrazí větší množství detailů. Obrázky s nižším rozlišením obsahují menší počet bodů na palec a zobrazí menší množství detailů, ale velikost souboru je menší.

Komprese

Zadejte, zda je při ukládání naskenovaného dokumentu do souboru formátu PDF nebo XPS použita normální nebo vysoká komprese. Při nastavení vysoké komprese je naskenovaný soubor menší, ale proces skenování může trvat déle než pro normální kompresi.

Komprese černé barvy TIFF

Vyberte pro kompresi vygenerovaných souborů TIFF algoritmus komprese černé barvy TIFF.

Komprese TIFF barev/stupňů šedé

Vyberte pro kompresi vygenerovaných souborů TIFF algoritmus komprese barev / stupňů šedé TIFF.

Šifrování dokumentů PDF

Pokud je jako typ souboru vybrán formát PDF, pak tato možnost zajišťuje šifrování výstupního souboru PDF. Jako součást šifrování musí být zadáno heslo. Stejné heslo je nutné použít k otevření souboru. Uživatel bude před skenováním úlohy vyzván k zadání hesla, pokud je již nenastavil před stisknutím tlačítka Start.

Zakázat typy souborů OCR

V tomto nastavení můžete zakázat zobrazení typů souborů OCR v nabídce na ovládacím panelu zařízení.

Povolit potlačení prázdných stránek

Pokud je povolena možnost Povolit potlačení prázdných stránek, budou prázdné stránky ignorovány.

Nastavení kopírování – Rychlé sady Kopírovat

Možnost

Popis

Kopie

Nastavte výchozí počet kopií.

Strany

Vyberte možnost Copy Sides (Kopírování stran)

 • Jednostranná předloha, jednostranný výstup

 • Oboustranná předloha, oboustranný výstup

 • Jednostranná předloha, oboustranný výstup

 • Oboustranná předloha, jednostranný výstup

Barevně/Černobíle

Určete, zda budou kopie vytištěny barevně nebo černobíle:

 • Automatická detekce: Vytiskne barevné dokumenty barevně (u tiskáren, které podporují barevné kopírování) a černobílé dokumenty černobíle. U kombinovaných dokumentů tiskárna určí, zda tisknout v barvách nebo černobíle.

 • Barevně: Vytiskne dokumenty barevně (u tiskáren, které podporují barevné kopírování).

 • Černobíle: Vytiskne dokumenty černobíle.

Řadit

U tiskáren, které podporují dokončovací úpravy tiskových úloh, se sady kopií tisknou ve stejném pořadí jako původní dokument.

Poznámka:

Pokud je v tiskárně nainstalována sešívačka, vyberte možnost sešití. Nechcete-li kopie sešívat, vyberte možnost Žádné.

Vyberte možnost Collate (Řadit)

 • Collate on (Sets in page order) (Řazení zapnuto (Sady v pořadí stránek)): Pokud vytváříte více kopií, vyberte řazení stránek v jednotlivých sadách kopií ve správném pořadí.

 • Collate off (Pages grouped) (Řazení vypnuto (stránky seskupeny)): Vyberte, chcete-li seskupit stejné stránky. Pokud například vytváříte pět kopií předlohy, která obsahuje dvě stránky, všech pět prvních stránek se umístí k sobě a všech pět druhých stránek se umístí k sobě.

Zmenšit/zvětšit

Funkce Zmenšit/zvětšit slouží ke změně velikosti dokumentu směrem nahoru nebo dolů.

Vyberte předdefinované procento nebo se dotkněte pole Scaling (Měřítko) a zadejte u plochých skenerů procento mezi 25 a 400. V případě, že používáte automatický podavač dokumentů, zadejte hodnotu mezi 25 a 200. Také můžete vybrat tyto možnosti:

 • Automaticky: Tiskárna automaticky nastaví velikost obrázku tak, aby odpovídal velikosti papíru v zásobníku.

 • Automaticky zahrnout okraje: Tiskárna obrázek mírně zmenší tak, aby odpovídal celému naskenovanému obrázku v rámci potisknutelné oblasti na stránce.

  Poznámka:

  Chcete-li obraz zmenšit, vyberte procentní hodnotu nižší než 100. Chcete-li obraz zvětšit, vyberte procentní hodnotu vyšší než 100.

Výběr papíru

Tato možnost slouží k výběru zásobníku při tisku nebo kopírování.

 • Manually feed (Ručně vložte): Když je políčko vybrané, možnost Paper Selection (Výběr papíru) se automaticky nastaví na Tray 1 (Zásobník 1): Any Type, Any Size (Libovolný typ a velikost)

 • Zjistit automaticky Automaticky vybere příslušný formát papíru v některém zásobníku podle formátu papíru předlohy

 • Zásobník 1: Any Type, Any Size (Libovolný typ a velikost)

 • Zásobník 2: Obyčejný, Letter (8,5 x 11 palců)

Úprava obrazu

Tato funkce umožňuje zlepšit celkovou kvalitu kopie. Například lze upravit Darkness (Tmavost) a Sharpness (Ostrost). Zvýšením hodnoty v nastavení Background Cleanup (Vyčištění pozadí) lze odstranit bledé obrázky z pozadí nebo odstranit světlou barvu pozadí.

 • Tmavost: Úpravou nastavení možnosti Jas zvyšte nebo snižte množství černé a bílé v barvách.

 • Kontrast: Úpravou nastavení zvýšíte nebo snížíte rozdíl mezi nejsvětlejší a nejtmavší barvou na stránce.

 • Vyčištění pozadí: Upravte, pokud máte potíže s kopírováním nejasného obrazu.

 • Ostrost: Upravte zostření nebo rozostření obrazu. Například zvýšením ostrosti si zajistíte ostřejší vzhled textu, naopak po snížení ostrosti budou fotografie jemnější.

Orientace obsahu

Některé funkce vyžadují, aby byl zadán způsob umístění obsahu předlohy na stránce.

Vytváříte-li oboustranné kopie, vyberte možnost oboustranného formátu.

Orientace:

 • Portrait (Na výšku): Krátká strana stránky je umístěna podél horního okraje.

 • Landscape (Na šířku): Dlouhá strana stránky je umístěna podél horního okraje.

Oboustranný formát:

 • Styl knížky: Zadní strana předlohy je vytištěna pravou stranou nahoru a zadní strana kopie je vytištěna stejným způsobem. Tuto možnost použijte pro předlohy a kopie, které mají být svázány podél levého okraje.

 • Otočený styl: Zadní strana předlohy je vytištěna vzhůru nohama a zadní strana kopie je vytištěna stejným způsobem. Tuto možnost použijte pro předlohy a kopie, které mají být svázány podél horního okraje.

 • Předloha styl knížky; Otočený styl kopie: Zadní strana předlohy je vytištěna pravou stranou nahoru, ale zadní strana kopie je vytištěna vzhůru nohama. Tuto možnost použijte, je-li předloha svázána podél levého okraje, ale kopie chcete svázat podél horního okraje.

 • Předloha otočný styl: Kopie styl knížky: Zadní strana předlohy je vytištěna vzhůru nohama, ale zadní strana kopie je vytištěna pravou stranou nahoru. Tuto možnost použijte, je-li předloha svázána podél horního okraje, ale kopie chcete svázat podél levého okraje.

Optimalizace textu/obrázku

Vyberte možnost pro zpracování výstupu určitého typu tištěného obsahu:

 • Manually adjust (Ručně upravit): Ručně optimalizujte nastavení pro každý dokument

 • Text: Použijte u dokumentů obsahujících převážně text.

 • Printed picture (Vytištěný obrázek): Použijte pro čárové výkresy a předtištěné obrázky, například výstřižky z časopisů nebo stránky z knih.

  Poznámka:

  Pokud se na kopiích zobrazují pruhy nepravidelné intenzity, zkuste zlepšit kvalitu výběrem možnosti Tištěný snímek.

 • Fotografie: Použijte pro fotografické tisky

Ruční úpravy zadejte pomocí hodnoty Optimalizovat pro.

Počet stránek na list

Vyberte počet stránek pro tisk na jeden list a pořadí stránek: kopírovat na jednu, dvě nebo čtyři Stránky na list a vyberte, zda chcete Přidat okraje stránek.

Počet stránek na list

 • Jedna (1)

 • Dvě (2)

 • Čtyři (4)

Pořadí stránek

 • Doprava, pak dolů: Vytiskne stránky v řádcích

 • Dolů, potom doprava: Vytiskne stránky ve sloupcích

Klikněte na zaškrtávací políčko Přidat okraje stránek k přidání okrajů na stránky.

Formát předlohy

Nastavte formát papíru předlohy:

 • Zjistit automaticky

 • Letter (8,5x11 palců)

 • Kombin. Letter/Legal

 • Legal (8,5x14 palců)

 • Executive (7,25x10,5 palců)

 • Statement (5,5 x 8,5 palce)

 • Oficio (8,5x13 palců)

 • A4 (210x297 mm)

 • A5 (148x210 mm)

 • B5 (182x257 mm)

 • 16k (195x270 mm)

 • DPostcard JIS (148 x 200 mm)

 • Oficio (216x340 mm)

Brožura

Vyberte, zda má být možnost Formát brožury zapnutá nebo vypnutá. Je-li zapnutá, vyberte, zda se má tisknout jednostranná nebo oboustranná brožura, a zda chcete povolit možnost Okraje kolem všech stránek.

Od okraje k okraji

Funkce umožňuje eliminovat stíny, které vznikají podél okrajů kopií, když je předloha pro tisk příliš blízko okrajů.

Kombinací této funkce s funkcí Zmenšit/zvětšit zajistíte, aby vytištěné kopie obsahovaly celou stranu.

Pokud je funkce Od okraje k okraji zapnuta, tiskárna minimalizuje okraje a tiskne co nejblíže okrajům papíru.

Detekce podání více stránek

Tato funkce slouží k detekci současného podání více stránek do podavače ADF (automatický podavač dokumentů) nebo skeneru, upozornění uživatele a zastavení úlohy skenování tak, aby byla provedena správná akce. Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena, takže automaticky zlepšuje práci a výsledky skenování.

Oboustranné ID skenování

Vyberte, chcete-li zapnout nebo vypnout oboustranné ID skenování pro skenování obou stran karty, např. identifikační karty nebo vizitky.

Režim knihy

Vyberte, zda má být možnost Režim knihy zapnutá nebo vypnutá.

Příklad – Rychlá nastavení

Níže je uveden příklad, jak vypadá oblast Rychlé sady po vytvoření rychlých sad.

Příklad oblasti Rychlých sad po vytvoření rychlých sad

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...