hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
  • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – Konfigurace funkce zálohování a obnovení na uložení nebo obnovení dat

Pomocí funkce Back up and Restore (Záloha a obnovení) integrovaného webového serveru HP Embedded Web Server (EWS) proveďte zálohování dat na tiskárnu nebo obnovení datových souborů z předchozí zálohy.

Úvod

Funkce Back up (Záloha) vytvoří záložní soubor aktuálního nastavení tiskárny, který uživatelům umožní jej později obnovit. Tato funkce je užitečná, pokud dojde k nějakým problémům s tiskárnou po dokončení upgradu firmwaru, nebo pokud správce chce přejít zpět na verzi firmwaru, ze které byla vytvořena záloha (a dosáhnout toho s minimálním úsilím bez nutnosti rekonfigurace).

Poznámka:

Zálohu lze použít pouze se stejnou rodinou nebo modelem tiskárny, ze které byla pořízena.

Krok 1: Zazálohujte a obnovte data

Následující postup použijete k zálohování a obnově dat:

  1. Pomocí horních navigačních karet klikněte na možnost General (Obecné).

  2. V levém navigačním panelu klikněte na Back up and Restore (Záloha a obnovení).

  3. Chcete-li provést zálohování, vyberte možnost Backup (Zálohovat) a pak zadejte v poli UNC Folder Path (Cesta ke složce UNC) cestu k uložení záložního souboru. Do pole UNC Folder Path (Cesta ke složce UNC) nezadávejte název souboru.

  4. Chcete-li provést obnovení, vyberte možnost Restore (Obnovit) a pak zadejte do pole Backup file to restore (Záložní soubor k obnovení) cestu k souboru, který chcete obnovit. V poli Backup file to restore (Záložní soubor k obnovení) zadejte cestu včetně názvu souboru.

Poznámka:

Kliknutím na tlačítko OK proveďte zálohování nebo obnovení. Zobrazí se indikátor průběhu a potom zpráva s oznámením o dokončení procesu.

Krok 2: Proveďte nastavení ověření

Soubory zálohování a obnovení jsou uloženy jako šifrované archivy ve formátu ZIP. K šifrování archivu ZIP slouží nastavení Šifrovací klíč v části Nastavení ověření.

Do části Authentication Settings (Nastavení ověření) zadejte následující ověřovací údaje.

  • Šifrovací klíč

  • Doména systému Windows

  • Jméno uživatele

  • Heslo

Poznámka:

Kliknutím na tlačítko OK proveďte zálohování nebo obnovení. Zobrazí se indikátor průběhu a potom zpráva s oznámením o dokončení procesu.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...