hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – Konfigurace pokročilých nastavení (EWS)

Informace o funkcích integrovaného webového serveru HP (EWS), které jsou k dispozici na jednotlivých kartách.

Karty EWS

Karty EWS
Poznámka:

Karty Kopírovat / Tisknout, Skenovat / Digitálně odeslatFax se zobrazují pouze u multifunkčních tiskáren. U jednofunkčních tiskáren (SFP) se zobrazí jen karta Tisk.

Karta Informace

Viz tabulka nastavení na kartě Informace.

Karta Informace integrovaného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Stav zařízení

Zobrazuje stav tiskárny a odhadovanou zbývající životnost spotřebního materiálu HP. Stránka rovněž zobrazuje typ a formát papíru nastavený pro jednotlivé zásobníky. Chcete-li změnit výchozí nastavení, klikněte na odkaz Změnit nastavení.

Protokol úlohy

Obsahuje seznam zpracovaných úloh.

Stránka konfigurace

Zobrazuje informace uvedené na stránce konfigurace.

Stav spotř. materiálu

Zobrazuje stav spotřebního materiálu tiskárny.

Stránka záznamů událostí

Zobrazuje seznam všech událostí a chyb tiskárny. Pomocí odkazu HP Instant Support (v části Další odkazy na všech stránkách integrovaného webového serveru HP) se lze připojit k sadě dynamických webových stránek, které mohou pomoci při řešení problémů. Tyto stránky také uvádějí další služby, které jsou pro tiskárnu k dispozici.

Stránka používání

Zobrazení přehledu počtu stránek vytištěných tiskárnou podle formátu, typu a dráhy papíru.

Informace o zařízení

Zobrazení názvu tiskárny v síti, adresy a informací o modelu. Chcete-li tato zadání přizpůsobit, klikněte na položku Informace o zařízení na kartě Obecné.

Snímek ovládacího panelu

Zobrazuje snímek aktuální obrazovky na ovládacím panelu.

Vzdálený ovládací panel

Umožňuje řešení potíží a správu tiskárny v okně prohlížeče na stolním počítači nebo notebooku.

Tisk

Umožňuje uživateli odeslat soubor připravený k tisku do tiskárny.

Tisknutelná hlášení a stránky

Obsahuje interní sestavy a stránky tiskárny. Zvolte jednu či více položek, které chcete vytisknout.

Licence Open Source

Zobrazuje souhrn licencí pro softwarové programy open source, které lze s tiskárnou použít.

Karta Obecné

Viz tabulka nastavení na kartě Obecné.

Karta Obecné integrovaného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Přizpůsobení ovládacího panelu

Mění uspořádání, zobrazuje nebo skrývá položky na ovládacím panelu.

Změna jazyka pro výchozí zobrazení jazyka a rozložení klávesnice.

Rychlé nastavení

Konfiguruje úlohy dostupné v oblasti Rychlá nastavení na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny.

Výstrahy

Nastavuje e-mailová upozornění pro různé události týkající se tiskárny a spotřebního materiálu.

Aplikace nastavení ovládacího panelu

Zobrazí možnosti Nastavení, které jsou k dispozici na ovládacím panelu tiskárny.

Obecná nastavení

Nakonfigurujte způsob zotavení tiskárny po uvíznutí papíru a další obecná nastavení tiskárny.

AutoSend

Umožňuje konfigurovat tiskárnu tak, aby odesílala automatické e-mailové zprávy týkající se konfigurace tiskárny a spotřebního materiálu na určené e-mailové adresy.

Upravit další odkazy

Umožňuje přidat nebo upravit odkazy na jiné webové stránky. Tento odkaz se zobrazí v oblasti zápatí na všech stránkách integrovaného webového serveru HP.

Informace o objednání

Zadejte informace o objednávaných náhradních tonerových kazetách. Tyto informace se zobrazí na stránce stavu spotřebního materiálu.

Informace o zařízení

Umožňuje přidělit tiskárně název a inventární číslo. Umožňuje zadat jméno hlavní kontaktní osoby, která obdrží informace o tiskárně.

Jazyk

Nastavení jazyka, ve kterém se zobrazují informace integrovaného webového serveru HP.

Upgrade firmwaru

Umožňuje stáhnout a nainstalovat soubory pro upgrade firmwaru tiskárny.

Nastavení data a času

Nastavení data a času nebo synchronizace s časovým serverem sítě.

Nastavení spotřeby energie

Umožňuje nastavení nebo úpravu času probuzení, času spánku a zpoždění přechodu do režimu spánku. Nastavte pro každý den v týdnu a pro volné dny různé možnosti časovače.

Umožňuje nastavit, jaké interakce s tiskárnou způsobí probuzení z režimu spánku.

Zálohování a obnovení

Umožňuje vytvořit záložní soubor obsahující data tiskárny a uživatele. V případě potřeby lze pomocí tohoto souboru obnovit data tiskárny.

Obnovení výrobního nastavení

Umožňuje obnovit nastavení tiskárny na hodnoty stanovené ve výrobě.

Instalační služba řešení

Nainstaluje nebo odebere softwarové balíčky třetích stran, které rozšiřují nebo upravují funkčnost tiskárny.

Nastavení statistiky úloh

Obsahuje informace o připojení ke službám třetích stran poskytujícím statistiky úloh nebo povoluje místní bezserverovou evidenci úloh zařízení.

Nastavení kvóty

Obsahuje informace o připojení ke službám třetích stran poskytujícím kvóty úloh nebo povoluje místní kvótu zařízení.

Seznam Další odkazy

Konfiguruje, které odkazy se zobrazí v zápatí integrovaného webového serveru HP prostřednictvím nabídky Upravit další odkazy na kartě Obecné.

Poznámka:

Následující položky představují výchozí odkazy.

Seznam Další odkazy integrovaného webového serveru HP

Nabídka

Popis

HP Instant Support

Umožňuje připojit se k webové stránce společnosti HP, která slouží k vyhledání řešení problémů s tiskárnou.

Obchod se spotřebním materiálem

Umožňuje připojení k webové stránce HP, kde jsou k dispozici informace o nákupu originálního spotřebního materiálu HP, například kazet nebo papíru.

Podpora produktu

Umožňuje připojení ke stránce podpory tiskárny, kde lze vyhledávat nápovědu týkající se různých témat.

Karta Kopírovat / Tisknout

Viz tabulka nastavení na kartě Kopírovat / Tisknout.

Karta Kopírovat / Tisknout integrovaného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Nastavení pro tisk z jednotky USB

Slouží k povolení nebo zakázání nabídky Tisk z jednotky USB na ovládacím panelu.

Správa uložených úloh

Slouží k povolení nebo zakázání možnosti ukládat úlohy do paměti tiskárny.

Konfiguruje možnosti ukládání úloh.

Výchozí možnosti tisku

Konfiguruje výchozí možnosti tiskových úloh.

Omezit barvy

(Pouze barevné tiskárny)

Povoluje nebo omezuje barevný tisk a kopírování.

Zadejte oprávnění pro jednotlivé uživatele nebo úlohy, které jsou odesílány z konkrétních softwarových programů.

Nastavení PCL a PostScript

Upraví nastavení PCL a PostScript pro všechny tiskové úlohy, včetně úloh kopírování a přijatých faxů.

Kvalita tisku

Nakonfigurujte nastavení kvality tisku včetně nastavení barev, registrace obrázku a povolených typů papíru.

Nastavení kopírování

Nakonfigurujte výchozí možnosti a rychlá nastavení úloh kopírování.

Poznámka:

Pokud nejsou při spuštění úlohy z ovládacího panelu nastaveny možnosti nastavení kopírování pro konkrétní úlohu, použijí se pro úlohu výchozí nastavení.

Profi kopírování

Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci Profi kopírování a nastavit počáteční zobrazení kopie.

Funkce Profi kopírování je k dispozici pouze u některých multifunkčních tiskáren HP s většími ovládacími panely a je k dispozici ve firmwaru FutureSmart 4 verze 24.7.3 nebo novější.

Správa zásobníků

Konfiguruje nastavení zásobníků papíru.

Správa sešívačky/stohovače

Slouží ke konfiguraci nastavení sešívačky/stohovače u tiskáren, které disponují touto funkcí.

Karta Skenovat / Digitálně odeslat

Viz tabulka nastavení na kartě Skenovat / Digitálně odeslat.

Karta Skenovat / Digitálně odeslat integrovaného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Nastavení e-mailu

Umožňuje konfiguraci výchozího nastavení e-mailu pro digitální odesílání, včetně následujících možností:

 • nastavení serveru odchozí pošty (SMTP),

 • nastavení pro rychlé nastavení e-mailu,

 • výchozí nastavení zpráv, například adresa odesílatele a řádek předmětu,

 • nastavení digitálních podpisů a šifrování,

 • nastavení e-mailových oznámení,

 • výchozí nastavení skenování pro úlohy e-mailu,

 • výchozí nastavení souborů pro úlohy e-mailu.

Skenování do síťové složky

Umožňuje konfiguraci nastavení síťové složky pro digitální odesílání, včetně následujících možností:

 • nastavení pro úlohy s rychlým nastavením uložené v síťové složce,

 • nastavení oznámení,

 • výchozí nastavení skenování pro úlohy uložené v síťové složce,

 • výchozí nastavení souborů pro úlohy uložené v síťové složce.

Skenování na server SharePoint®

Umožňuje konfiguraci nastavení rozhraní SharePoint pro digitální odesílání, včetně následujících možností:

 • nastavení pro úlohy s rychlým nastavením uložené v knihovně dokumentů na serveru SharePoint

 • výchozí nastavení pro úlohy uložené v knihovně dokumentů na serveru SharePoint

Skenování na jednotku USB

Umožňuje konfiguraci nastavení rozhraní USB pro digitální odesílání, včetně následujících možností:

 • nastavení pro úlohy s rychlým nastavením uložené na jednotce USB flash,

 • nastavení oznámení,

 • výchozí nastavení skenování pro úlohy uložené na jednotce USB flash,

 • výchozí nastavení pro úlohy uložené na jednotce USB flash.

Kontakty

Správa kontaktů, včetně následujících možností:

 • Postupné přidávání e-mailových adres do tiskárny.

 • Hromadné načtení rozsáhlého seznamu často používaných e-mailových adres do tiskárny, aby je nebylo třeba jednotlivě přidávat.

 • Export kontaktů z tiskárny do souboru .CSV v počítači pro účely zálohování dat nebo import záznamů do jiné tiskárny HP.

 • Úprava e-mailových adres, které jsou již v tiskárně uloženy.

Předvolby

Správa obecných nastavení skenování.

Průvodci rychlým nastavením odeslání e-mailu a skenování do síťové složky

Konfigurace produktu pro odesílání naskenovaných snímků jako příloh e-mailů.

Konfigurace produktu pro ukládání naskenovaných obrázků do rychlých nastavení síťové složky. Funkce Quick Set (Rychlé nastavení) umožňuje snadný přístup k souborům uloženým v síti.

Nastavení softwaru pro digitální odesílání

Umožňuje konfiguraci nastavení, které se týká použití volitelného softwaru pro digitální odesílání.

Karta Fax

Viz tabulka nastavení na kartě Fax.

Karta Fax integrovaného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Konfigurace odesílání faxu

Umožňuje konfiguraci nastavení odesílání faxů, včetně následujících možností:

 • výchozí nastavení odchozích faxů,

 • Nastavení pro rychlé nastavení faxu

 • nastavení oznámení,

 • výchozí nastavení odesílání faxů pomocí interního faxového modemu,

 • nastavení pro použití faxové služby sítě LAN,

 • nastavení pro použití internetové faxové služby.

Rychlé volby faxu

Spravuje čísla rychlých voleb a s nimi i tyto položky:

 • Import souborů .CSV, které budou obsahovat e-mailové adresy, faxová čísla nebo záznamy uživatelů, ke kterým bude poté možné na této tiskárně přistupovat.

 • Export e-mailů, faxů nebo záznamů uživatelů z tiskárny do souboru v počítači pro účely zálohování dat nebo import záznamů do jiné tiskárny HP.

Nastavení příjmu faxů

Konfigurujte výchozí možnosti tisku příchozích faxů a nastavte časový plán tisku faxů.

Archivace a přeposílání faxů

Umožňuje zapnutí nebo vypnutí archivace a přeposílání faxů a konfiguraci základního nastavení těchto funkcí:

 • Archivace faxů slouží k odeslání kopie všech příchozích i odchozích faxů na určitou e-mailovou adresu, do síťové složky nebo na server FTP.

 • Přeposílání faxů je metoda zajišťující přeposílání příchozích faxů na jiné faxové zařízení.

Protokol činnosti faxu

Obsahuje seznam faxů odeslaných nebo přijatých tiskárnou.

Karta Spotřební materiál

Viz tabulka nastavení na kartě Spotřební materiál.

Karta Spotřební materiál integrovaného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Správa spotřebního materiálu

Konfiguruje způsob reakce tiskárny při velmi nízké úrovni spotřebního materiálu.

Karta Řešení potíží

Viz tabulka nastavení na kartě Řešení potíží.

Karta Řešení potíží integrovaného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Řešení obecných problémů

Podle potřeby použijte následující možnosti:

 • Oblast Sestavy a testy: Výběr a tisk několika typů sestav a testů. Některé sestavy lze zobrazit na integrovaném webovém serveru kliknutím na tlačítko Zobrazit.

 • Oblast Nástroje faxu: Konfigurace nastavení pro řešení potíží s faxem. (Pouze zařízení MFP a Digital Sender s analogovým faxovým příslušenstvím HP)

 • Oblast Odstraňování problémů s OXPd: Povolení nebo zakázání možnosti Umožnit nezabezpečené připojení webových služeb.

 • Oblast Automatické obnovení: Povolí nebo zakáže možnost Povolit automatické obnovení, která tiskárně umožňuje automatické zotavení z chyb, které by mohly vyžadovat vypnutí a zapnutí napájení (například chyba 49).

Online nápověda

Připojení ke cloudové nápovědě HP online, která pomůže při odstraňování potíží s tiskem.

Diagnostická data

Poznámka:

Tato položka je k dispozici pouze tehdy, je-li na kartě Zabezpečení nastaveno heslo správce.

Umožňuje exportovat informace o tiskárně do souboru, který může využít technická podpora společnosti HP při podrobné analýze problému.

Kalibrace/čištění

(Pouze tiskárny Color LaserJet)

Umožňuje povolit funkci automatického čištění, vytvořit a vytisknout stránku pro čištění a vybírat možnosti pro okamžitou kalibraci produktu.

Obnovení výrobního nastavení

Umožňuje obnovení nastavení tiskárny na hodnoty stanovené ve výrobě.

Upgrade firmwaru

Umožňuje stáhnout a nainstalovat soubory pro upgrade firmwaru.

Karta Zabezpečení

Viz tabulka nastavení na kartě Zabezpečení.

Karta Zabezpečení integrovaného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Obecné zabezpečení

Nastavení pro obecné zabezpečení, včetně následujících položek:

 • Umožňuje nakonfigurovat heslo správce, které slouží k omezení přístupu k určitým funkcím tiskárny.

 • Nastavuje vlastní přístupový kód ke službám zařízení.

 • Nastavuje heslo PJL pro zpracování příkazů PJL.

 • Nastavuje přístup k systému souborů a zabezpečení upgradu firmwaru.

 • Chcete-li tisknout přímo z počítače, aktivujte nebo deaktivujte hostitelský port USB na ovládacím panelu nebo připojovací port USB na formátovači.

 • Zobrazuje stav všech nastavení zabezpečení.

Zásady uživatelského účtu

Povolení nastavení účtu správce.

Řízení přístupu

Umožňuje nakonfigurovat přístup k funkcím tiskárny pro konkrétní jednotlivce nebo skupiny a také vybrat metodu přihlašování jednotlivců k tiskárně.

Ochrana uložených dat

Slouží ke konfiguraci a správě vnitřní paměti tiskárny.

Slouží ke konfiguraci nastavení úloh uložených ve vnitřní paměti tiskárny.

Správa vzdálených aplikací

Spravujte nebo vytvořte seznam povolených aplikací vzdálené kontroly pomocí importování nebo smazání certifikátů, které zařízením umožňují používat tento produkt.

Správa certifikátů

Umožňuje instalaci a správu certifikátů zabezpečení pro přístup k tiskárně a k síti.

Omezení domény e-mailu

Pokud je povolena funkce e-mailu, mohou správci omezit e-mailové adresy, na které může tiskárna odesílat zprávy.

Zabezpečení webové služby

Umožňuje povolit přístup webových stránek z různých domén ke zdrojům této tiskárny. Pokud do seznamu nepřidáte žádné weby, budou se považovat za důvěryhodné všechny weby.

Samočinný test

Kontroluje, zda funkce zabezpečení fungují podle očekávaných parametrů systému.

Karta Webové služby HP

Na kartě Webové služby HP můžete pro tuto tiskárnu nakonfigurovat a povolit webové služby HP. Chcete-li používat funkci HP ePrint, je nutné webové služby HP povolit.

integrovaný webový server HP, karta Webové služby HP

Nabídka

Popis

Nastavení webových služeb

Povolením Webových služeb HP tuto tiskárnu připojíte ke službě HP Connected.

Webový server proxy

Jestliže při povolování webových služeb HP nebo připojování tiskárny k Internetu dochází k potížím, nakonfigurujte proxy server.

HP JetAdvantage

Přístup k řešením, která rozšíří funkce tiskárny

Aplikace Smart Cloud Print

Povolte aplikaci Smart Cloud Print, která umožňuje přístup k webovým aplikacím rozšiřujícím funkce tiskárny.

Karta Připojení do sítě

Karta Připojení do sítě umožňuje změnu konfigurace a zabezpečení síťového nastavení tiskárny, pokud je tiskárna připojena k síti používající protokol IP. Je-li tiskárna připojena k jiným typům sítí, tato karta se nezobrazí.

Karta Připojení do sítě integrovaného webového serveru HP > Nastavení konfigurace

Nabídka

Popis

Bezdrátová stanice

Konfiguruje výchozí nastavení bezdrátové sítě.

Poznámka:

Dostupné možnosti konfigurace se liší v závislosti na modelu tiskového serveru.

Wi-Fi Direct

Umožňuje nastavení funkce Wi-Fi Direct u tiskáren, které mají integrované tiskové funkce Wi-Fi Direct Print a NFC nebo u nich bylo instalováno bezdrátové příslušenství.

Poznámka:

Dostupné možnosti konfigurace se liší v závislosti na modelu tiskového serveru.

Nastavení protokolu TCP/IP

Konfiguruje nastavení protokolu TCP/IP pro sítě používající protokoly IPv4 nebo IPv6.

Poznámka:

Dostupné možnosti konfigurace se liší v závislosti na modelu tiskového serveru.

Nastavení sítě

V závislosti na modelu tiskového serveru konfiguruje protokoly IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC nebo SNMP.

Další nastavení

Konfiguruje obecné protokoly a služby pro tisk podporované tiskovým serverem. Dostupné možnosti závisí na modelu tiskového serveru. Může mezi ně patřit možnost aktualizace firmwaru, fronty LPD, nastavení portů USB, informace o podpoře nebo obnovovací frekvence.

AirPrint

Umožňuje povolit, konfigurovat nebo zakázat síťový tisk na tiskárnách, které jsou podporovány produkty Apple.

Vyberte jazyk

Změní jazyk zobrazovaný v integrovaném webovém serveru HP. Tato stránka se zobrazí, pokud webové stránky podporují více jazyků. Podporovaný jazyk si můžete případně vybrat také prostřednictvím nastavení jazykových předvoleb v prohlížeči.

Vyberte oblast

Vyberte pro tiskárnu zemi/oblast.

Karta Připojení do sítě integrovaného webového serveru HP > Nastavení tisku Google Cloud Print

Nabídka

Popis

Nastavení

Nastavení možností tisku Google Cloud Print

Webový server proxy

Konfigurace nastavení proxy serveru.

Karta Připojení do sítě integrovaného webového serveru HP > Nastavení zabezpečení

Nabídka

Popis

Nastavení

Zobrazí a obnoví aktuální nastavení zabezpečení na výchozí hodnoty z výroby.

Slouží ke konfiguraci nastavení zabezpečení pomocí průvodce konfigurací zabezpečení.

Poznámka:

Průvodce konfigurací zabezpečení nepoužívejte ke konfiguraci nastavení zabezpečení pomocí aplikací pro správu sítě, jako je například nástroj HP Web Jetadmin.

Oprávnění

Slouží k ovládání správy konfigurace a používání této tiskárny, včetně omezení přístupu hostitele k této tiskárně prostřednictvím seznamu řízení přístupu (ACL) (pouze u vybraných tiskových serverů v sítích IPv4).

Zabezpečená komunikace

Slouží ke konfiguraci protokolu TLS (Transport Layer Security) a možností šifrování.

Správa protokolů

Slouží ke konfiguraci a správě protokolů zabezpečení pro tuto tiskárnu, včetně následujících položek:

 • Nastavuje úroveň správy zabezpečení integrovaného tiskového serveru HP a řídí přenosy přes protokoly HTTP a HTTPS.

 • Konfiguruje provoz protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol). Povoluje nebo zakazuje agenty protokolu SNMP v1/v2c nebo SNMP v3 v tiskovém serveru.

 • Ovládá přístup prostřednictvím protokolů, které nemusí být zabezpečené (jako jsou například tiskové protokoly, tiskové služby, zjišťovací protokoly, služby překladu IP adres nebo protokoly správy konfigurace).

Ověřování 802.1X

Konfiguruje nastavení ověřování protokolu 802.1X v tiskovém serveru Jetdirect podle požadavků na ověřování klientů v síti a obnovuje nastavení ověřování protokolu 802.1X na výchozí hodnoty z výroby.

POZOR:

Jestliže se nastavení ověřování protokolu 802.1X změní, může tiskárna ztratit připojení. K opětovnému připojení může být potřeba v tiskovém serveru obnovit výchozí stav z výroby a přeinstalovat tiskárnu.

IPsec/Firewall

Zobrazuje nebo konfiguruje zásady brány firewall nebo zásady protokolu IPsec / brány firewall.

Agent oznamování

Povoluje nebo zakazuje agenta oznamování zařízení HP, nastavuje konfigurační server nebo konfiguruje vzájemné ověřování pomocí certifikátů.

Karta Připojení do sítě integrovaného webového serveru HP > Nastavení diagnostiky

Nabídka

Popis

Statistika sítě

Zobrazuje statistiku využití sítě, která byla shromážděna a uložena tiskovým serverem HP Jetdirect.

Informace o protokolu

Zobrazuje seznam nastavení konfigurace sítě na tiskovém serveru HP Jetdirect pro každý protokol.

Stránka konfigurace

Zobrazuje stránku konfigurace tiskového serveru HP Jetdirect, která obsahuje stav a informace o konfiguraci.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...