hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP LaserJet Tank 1020, 1500, 2500 – První nastavení tiskárny

Chcete-li provést první nastavení tiskárny, vyjměte ji z krabice, připojte napájecí kabel, vložte papír a poté nainstalujte software tiskárny.

Poznámka:

Pokud hledáte software tiskárny, přejděte na 123.hp.com.

Vyjmutí tiskárny z krabice

Vyjměte tiskárnu z krabice a poté z ní odstraňte veškeré pásky, nálepky a balicí materiál.

POZOR:

Abyste zabránili problémům s nastavením a možnému poškození tiskárny, před zapnutím tiskárny odstraňte všechny vnitřní obaly, zavřete všechna dvířka a zasuňte všechny zásobníky.

 1. Vyjměte tiskárnu a napájecí kabel z krabice.

 2. Z vnější strany tiskárny odstraňte veškeré pásky.

  Odstranění veškerých pásek z vnější strany tiskárny
 3. Recyklace veškerý balicí materiál.

Připojení napájecího kabelu

Připojte napájecí kabel a poté zapněte tiskárnu.

 1. Připojte napájecí kabel do zadní části tiskárny a jeho druhý konec do zásuvky napájecí sítě.

  Poznámka:

  V tuto chvíli nepřipojujte kabel USB. Připojení k počítači se nastaví při instalaci softwaru.

  Připojení napájecího kabelu
 2. Stiskněte tlačítko Napájení.

Zakládání papíru

Vložte papír do vstupního zásobníku.

 1. Sklopte vstupní zásobník.

  Sklopení vstupního zásobníku
 2. Posuňte vodítka šířky papíru k okrajům vstupního zásobníku.

  Posunutí vodítek šířky papíru k okrajům vstupního zásobníku
 3. Vložte stoh obyčejného bílého papíru tiskovou stranou dolů do vstupního zásobníku.

  Vložení papíru do vstupního zásobníku
 4. Posuňte vodítka šířky papíru tak, aby těsně přiléhala ke stohu papíru.

  Posunutí vodítek papíru tak, aby těsně přiléhala ke stohu papíru
 5. Zasuňte kryt vstupního zásobníku na místo a vytáhněte nástavec výstupního zásobníku.

  Zasunutí krytu vstupního zásobníku na místo a vytažení nástavce výstupního zásobníku

Připojení ethernetového kabelu (pouze ethernetové tiskárny)

Chcete-li připojit tiskárnu k síti pomocí ethernetového kabelu, sejměte z ethernetového portu tiskárny ochranný kryt a připojte kabel k tiskárně a dostupnému portu.

 1. Odstraňte všechny zástrčky nebo ochranný kryt z ethernetového portu na zadní části tiskárny.

 2. Připojte ethernetový kabel k tiskárně a k dostupnému portu.

  Připojení ethernetového kabelu k tiskárně a k dostupnému portu

Při připojení k síti se v nabídce ovládacího panelu zobrazí ikona Ethernet.

Přidání tiskárny do aplikace HP Smart

Je vyžadována aplikace HP Smart, která pomáhá připojit zařízení k tiskárně. Provede vás také dalšími kroky procesu nastavení.

 1. Přejděte na 123.hp.com a stáhněte si a nainstalujte software.

 2. Otevřete aplikaci a poté pomocí možnosti Přidat novou tiskárnu nebo stisknutím znaménka plus vyhledejte tiskárnu.

 3. Postupujte podle pokynů v aplikaci HP Smart a připojte tiskárnu k síti a zařízení.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...