solution Contentsolution Content
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Tiskárny HP DeskJet 2700, Ultra 4800 - První nastavení tiskárny

Chcete-li tiskárnu poprvé nainstalovat, vyjměte tiskárnu z krabice, připojte napájecí kabel, přidejte tiskárnu do programu HP Smart, vložte papír, nainstalujte inkoustové kazety a dokončete nastavení.

Poznámka:

Pokud hledáte software tiskárny, přejděte na 123.hp.com.

Vyjmutí tiskárny z krabice

Vyjměte tiskárnu z krabice a poté z ní odstraňte veškeré pásky, nálepky a balicí materiál.

POZOR:

Abyste zabránili problémům s nastavením a možnému poškození tiskárny, ujistěte se, že jste před zapnutím tiskárny odstranili všechny vnitřní obaly, zavřeli všechna dvířka a zasunuli zásobníky.

 1. Vyjměte tiskárnu z krabice.

 2. Z vnější části tiskárny odstraňte veškeré pásky a obaly.

 3. Sklopte výstupní zásobník, sáhněte do tiskárny a uchopením úchytky a sklopením přístupových dvířek inkoustové kazety tiskárnu otevřete.

  Otevření přístupových dvířek kazety
 4. Z vnitřku tiskárny odstraňte veškerou pásku, obaly a karton.

  Odstranění obalu a pásky z prostoru vozíku
 5. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.

 6. Odstraňte veškerý hardware a materiály z krabice.

 7. Recyklace krabice a obaly.

Připojení napájecího kabelu

Zapojte tiskárnu do elektrické zásuvky a zapněte tiskárnu.

Poznámka:

V tuto chvíli nepřipojujte kabely USB. Připojení k počítači se nastaví při instalaci softwaru.

 1. Připojte napájecí kabel k zadní části tiskárny a k elektrické zásuvce.

  Připojení napájecího kabelu
 2. Stiskněte tlačítko napájení .

 3. Počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.

Přidání tiskárny do aplikace HP Smart

Je vyžadována aplikace HP Smart, která pomáhá připojit zařízení k tiskárně. Provede vás také dalšími kroky procesu nastavení.

 1. Přejděte na 123.hp.com a stáhněte si a nainstalujte software.

 2. Otevřete aplikaci a poté pomocí možnosti Přidat novou tiskárnu nebo stisknutím znaménka plus vyhledejte tiskárnu.

 3. Postupujte podle pokynů v aplikaci HP Smart a připojte tiskárnu k síti a zařízení.

 4. Zaregistrujte se do služby HP+ nebo Instant Ink.

  Poznámka:

  Tento postup je volitelný a závisí na zemi/oblasti.

 5. Podle animací v aplikaci HP Smart založte papír a nainstalujte instalační kazety.

Pomocí následujících kroků na této stránce a pokynů aplikace HP Smart dokončete nastavení tiskárny.

Vložení obyčejného papíru

Do vstupního zásobníku vložte obyčejný papír.

 1. Zvedněte vstupní zásobník.

  Zvednutí zásobníku papíru
 2. Posuňte vodítko šířky papíru zcela doleva.

  Vysunutí vodítka papíru
 3. Do vstupního zásobníku vložte stoh obyčejného bílého papíru.

  Vložení papíru do vstupního zásobníku
 4. Posuňte vodítko šířky papíru doprava, dokud se nezastaví o hranu papíru.

  Zasunutí vodítka papíru
 5. Spusťte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec zásobníku.

  Otevření výstupního zásobníku

Před tiskem zkontrolujte, zda jste v nastavení tiskové úlohy vybrali správný formát papíru nebo typ média.

Instalace inkoustových kazet a kompletní nastavení

Nainstalujte inkoustové kazety HP dodané spolu s tiskárnou.

 1. Sklopte výstupní zásobník, sáhněte do tiskárny a uchopením úchytky a sklopením přístupových dvířek inkoustové kazety tiskárnu otevřete.

 2. Vyjměte kazetu z obalu. Dbejte na to, abyste ji drželi pouze za černé plastové strany.

 3. Odstraňte pásku z kazety.

  POZOR:

  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu, případně znovu aplikujte ochrannou pásku. Dotknete-li se těchto oblastí, může dojít k selhání inkoustového systému.

  Odstranění pásky z inkoustové kazety
 4. Zasuňte kazetu do barevně označeného slotu pod mírně zdířkou a pak kazetu zatlačte, dokud nezapadne na své místo.

  Instalace inkoustové kazety
 5. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.

 6. Pro účely kvality tisku se po vytištění tří stránek vytiskne stránka se zarovnáním. Podle pokynů na stránce dokončete zarovnání kazet.Další možnosti podpory