hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP ENVY Inspire 7200e, 7900e – První nastavení tiskárny

Chcete-li provést první nastavení tiskárny, vyjměte tiskárnu z krabice, připojte napájecí kabel, přidejte tiskárnu do aplikace HP Smart, nainstalujte inkoustové kazety a poté vložte papír.

Poznámka:

Pokud hledáte software tiskárny, přejděte na 123.hp.com.

Vyjmutí tiskárny z krabice

Vyjměte tiskárnu z krabice a poté z ní odstraňte veškeré pásky, nálepky a balicí materiál.

POZOR:

Abyste zabránili problémům s nastavením a možnému poškození tiskárny, ujistěte se, že jste před zapnutím tiskárny odstranili všechny vnitřní obaly, zavřeli všechna dvířka a zasunuli zásobníky.

 1. Vyjměte tiskárnu z krabice.

 2. Z vnější strany tiskárny odstraňte veškeré pásky.

  Odstranění veškerých pásek z vnější strany tiskárny
 3. Otevřete přední dvířka.

  Otevření předních dvířek
 4. Zavřete přístupová dvířka kazety.

  Zavření přístupových dvířek kazety
 5. Odstraňte karton z tiskové oblasti.

  Odstranění kartonu z tiskové oblasti
 6. Sklopte přístupová dvířka kazety.

  Sklopení přístupových dvířek kazety
 7. Zavřete přední dvířka.

  Zavření předních dvířek
 8. Otevřete hlavní zásobník.

  Otevření hlavního zásobníku
 9. Odstraňte veškeré pásky a karton ze zásobníku papíru.

  Odstranění veškerých pásek a kartonu ze zásobníku papíru
 10. Zavřete hlavní zásobník.

  Zavření hlavního zásobníku
 11. Veškerý obalový materiál recyklujte.

Připojení napájecího kabelu a nastavení předvoleb

Zapojte tiskárnu do elektrické zásuvky, tiskárna se automaticky zapne. Na ovládacím panelu nastavte preferovaný jazyk a zemi/oblast.

Poznámka:

V tuto chvíli nepřipojujte kabel USB. Připojení k počítači se nastaví při instalaci softwaru.

 1. Připojte napájecí kabel do zadní části tiskárny a jeho druhý konec do elektrické zásuvky.

  Připojení napájecího kabelu

  Tiskárna se automaticky zapne.

 2. Pokud se tiskárna nezapne automaticky, stiskněte tlačítko napájení.

 3. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte preferovaný jazyk a poté stiskněte možnost Confirm (Potvrdit).

  Nastavení preferovaného jazyka
 4. Stiskněte svou zemi/oblast a poté možnost Confirm (Potvrdit).

Přidání tiskárny do aplikace HP Smart

Je vyžadována aplikace HP Smart, která pomáhá připojit zařízení k tiskárně. Provede vás také dalšími kroky procesu nastavení.

 1. Přejděte na 123.hp.com a stáhněte si a nainstalujte software.

 2. Otevřete aplikaci a poté pomocí možnosti Přidat novou tiskárnu nebo stisknutím znaménka plus vyhledejte tiskárnu.

 3. Postupujte podle pokynů v aplikaci HP Smart a připojte tiskárnu k síti a zařízení.

  • Budete-li vyzváni k aktivaci aplikace HP+, přečtěte si obrazovky, kde se dozvíte více informací, a aktivujte ji, pokud souhlasíte se splněním požadavků a získáním výhod.

  • Budete-li vyzváni k registraci do služby Instant Ink, přečtěte si obrazovky a zaregistrujte se, pokud se chcete do plánu přihlásit.

 4. Podle animace v aplikaci HP Smart nainstalujte instalační kazety a vložte papír.

Pomocí následujících kroků na této stránce a pokynů aplikace HP Smart dokončete nastavení tiskárny.

Instalace inkoustových kazet

Nainstalujte inkoustové kazety HP dodané spolu s tiskárnou.

 1. Otevřete přední dvířka.

  Otevření předních dvířek
 2. Zavřete přístupová dvířka kazety.

  Zavření přístupových dvířek kazety
 3. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík zastaví a ztichne.

 4. Vyjměte novou kazetu z obalu.

  Vyjmutí nové inkoustové kazety z obalu
 5. Pomocí vytahovacího poutka odstraňte plastovou pásku.

  Poznámka:

  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani inkoustových trysek. Manipulací můžete způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.

  Odstranění plastové pásky
 6. Inkoustovou kazetu zasuňte do slotu tak, aby zapadla na své místo.

  Zasunutí inkoustové kazety na místo
 7. Opakujte tento postup a vložte další inkoustovou kazetu.

 8. Sklopte přístupová dvířka kazety.

  Sklopení přístupových dvířek kazety
 9. Zavřete přední dvířka.

  Zavření předních dvířek

Vložení papíru do hlavního zásobníku

Vložte do hlavního zásobníku obyčejný papír formátu US Letter nebo A4.

 1. Otevřete hlavní zásobník.

  Otevření hlavního zásobníku
 2. Zasuňte zásobník fotopapíru.

  Zasunutí zásobníku fotopapíru
 3. Posuňte vodítka šířky papíru k okrajům hlavního zásobníku.

  Posunutí vodítek papíru k okrajům hlavního zásobníku
 4. Do hlavního zásobníku vložte stoh obyčejného papíru tiskovou stranou dolů.

  Vložení papíru do hlavního zásobníku
 5. Ujistěte se, že je stoh papíru zarovnán s odpovídajícími čárami formátu papíru a nepřesahuje značku výšky stohu v zásobníku.

 6. Nastavte vodítka šířky papíru tak, aby se dotýkala okrajů stohu papíru.

  Nastavení vodítek šířky papíru tak, aby se dotýkala okrajů stohu papíru
 7. Zavřete hlavní zásobník.

  Zavření hlavního zásobníku
 8. Změňte nebo uchovejte nastavení papíru na displeji tiskárny.

 9. Vytáhněte výstupní zásobník a poté zvedněte nástavec zásobníku.

  Vytažení výstupního zásobníku a následné zvednutí nástavce zásobníku

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...