hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Počítače HP – Změna nastavení zobrazení, obrázku na pozadí, ikon a spořiče obrazovky (Windows 11)

Zjistěte, jak změnit velikost textu, pozadí plochy, velikost ikon, spořič obrazovky a další nastavení plochy nebo zobrazení v systému Windows 11.

Změna velikosti textu, jasu displeje a rozlišení obrazovky

Velikost textu a oken plochy můžete upravit podle svého osobního vkusu. Kromě dalších nastavení zobrazení můžete také upravit rozlišení obrazovky.

Poznámka:

Při běžné instalaci systému Windows program otestuje grafickou kartu a zobrazí optimální velikost a řešení pro danou kartu.

 1. V systému Windows klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo plochy a poté vyberte nastavení zobrazení.

 2. Chcete-li změnit orientaci zobrazení mezi zobrazením na šířku a na výšku nebo převrátit orientaci, vyberte z rozevírací nabídky Orientace zobrazení požadovanou možnost a poté klikněte na možnost Ponechat změny nebo Vrátit.

  Změna orientace zobrazení
 3. Chcete-li změnit velikost textu a oken aplikací, vyberte požadovanou velikost v rozevírací nabídce Scale (Měřítko) v části Scale & Layout (Měřítko & rozvržení ). Změny se projeví okamžitě.

  Velikost textu, aplikací a dalších položek změníte.
 4. Chcete-li nastavit jas, klikněte na posuvník a přetáhněte ho pod položkou Jas & barva. Změny se projeví okamžitě.

  Nastavení posuvníku pro úpravu jasu
 5. Chcete-li snížit množství modrého světla vyzařovaného displejem, zapněte Noční osvětlení.

  Zapnutí nočního osvětlení
 6. Chcete-li naplánovat osvětlení noc, klikněte na šipku vpravo od přepínače nocního světla a potom zapněte naplánovaný noční světlo.

  Zapnutí naplánované nocní kontrolky
 7. Chcete-li změnit rozlišení displeje, vyberte v rozevírací nabídce rozlišení a poté klikněte na možnost Ponechat změny nebo Vrátit.

  Poznámka:

  Společnost HP doporučuje ve většině případů použít nativní rozlišení monitoru, které je označeno jako Doporučené.

  Změna rozlišení obrazovky

  Máte-li více než jeden monitor, klikněte na monitor, který chcete upravit, a pomocí stejných kroků změňte rozlišení. Zobrazí se okno pro potvrzení.

Změna pozadí plochy systému Windows

Vzorek nebo obrázek můžete přizpůsobit na pozadí úvodní obrazovky.

 1. Pravým tlačítkem klikněte na otevřenou oblast plochy a pak zvolte položku Přizpůsobit.

 2. Chcete-li změnit obrázek, který se zobrazí na pozadí, klikněte na možnost Pozadí.

  Možnosti pozadí
 3. Vyberte obrázek nebo prezentaci nebo kliknutím na tlačítko Procházet vyberte jeden z obrázků nebo prezentací.

 4. Chcete-li změnit způsob zobrazení obrázku na pozadí, vyberte v rozevírací nabídce možnost Fit (Přizpůsobit), Stretch (Roztáhnout), Tile (Dlaždice), Center ( Střed) nebo Span (Rozložený). Změny se projeví okamžitě.

Úprava ikon na ploše

Změnou nastavení upravte vzhled ikon, zobrazte chybějící ikony na ploše a přidejte na plochu nové složky nebo zástupce.

Úprava velikosti ikon na ploše

Velikost ikon na ploše systému Windows můžete změnit.

Chcete-li změnit velikost ikon na ploše, klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na ploše, vyberte možnost Zobrazit a poté klikněte na možnost Velké ikony, Střední ikony nebo Malé ikony.

Poznámka:

Chcete-li rychle upravit velikost všech ikon najednou, klikněte na otevřenou oblast plochy, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a použijte kolečko na myši.

Upravení velikosti ikony na ploše

Změna názvu ikony na ploše

Ikonu na ploše lze přejmenovat.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu, kterou chcete přejmenovat, a poté klikněte na ikonu přejmenovat.

 2. Zadejte nový název a poté stiskněte klávesu Enter.

Zobrazení chybějících ikon na ploše

Chybí-li všechny ikony na ploše, můžete je pomocí tohoto kroku obnovit.

Chybí-li všechny ikony na ploše, klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na ploše, vyberte možnost Zobrazit a poté se ujistěte, že je vybrána možnost Zobrazit ikony na ploše .

Zobrazit ikony na ploše

Vytvoření nové složky

Při vytvoření nové složky zobrazené na ploše postupujte následovně.

 1. Chcete-li na ploše vytvořit novou složku, klikněte pravým tlačítkem na prázdné místo na ploše, vyberte možnost Nový a poté položku Složka.

 2. Zadejte název složky a stiskněte klávesu Enter.

  Vytvoření nové složky na ploše

Vytvoření nového zástupce na ploše

Chcete-li vytvořit nového zástupce na ploše, stačí přetáhnout aplikace z nabídky Start na plochu.

Také můžete pravým tlačítkem kliknout na prázdné místo na ploše, vybrat položku Nový a poté vybrat možnost Zástupce. Zkratku vytvořte podle pokynů na obrazovce.

Vytvoření nového zástupce na ploše

Změna vzhledu oken a textu ve funkcích systému Windows

Vzhled systému Windows můžete přizpůsobit výběrem barvy textu, pozadí textu, okrajů oken a mnoha dalšími prvky. Můžete také vybrat písmo a velikost textu různých funkcí systému Windows, například položek nabídky.

 1. Pravým tlačítkem klikněte na otevřenou oblast plochy a poté zvolte položku Přizpůsobit > zamykací obrazovku.

 2. V okně zamykací obrazovky můžete z rozevírací nabídky vybrat jednu z těchto možností:

  • Zobrazové pole Systému Windows: Zobrazuje denní obrázky od společnosti Microsoft a tipy a tipy k používání systému Windows.

  • Obrázek: Umožňuje výběr obrázku, který chcete použít jako pozadí ze složky v počítači.

  • Prezentace: Zobrazí všechny obrázky ve složce v pořadí. Obsahuje také další možnosti, které lze pro prezentaci upravit.

  Okno Přizpůsobení zobrazující nastavení zamykací obrazovky

Další nastavení zobrazení

Otevřete pokročilá nastavení zobrazení nebo vlastnosti grafického adaptéru, abyste zobrazili režim plochy, nastavili obnovovací frekvenci nebo řídili barvu a další pokročilá nastavení.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a vyberte možnost Nastavení zobrazení. Přejděte dolů a klikněte na položku Upřesnit zobrazení.

  Otevření pokročilých vlastností grafického adaptéru
 2. V okně Pokročilé zobrazení zvolte displej a zobrazte aktuální nastavení. Chcete-li změnit nastavení zobrazení pro jiný displej, klikněte na displej nebo ho vyberte z rozevírací nabídky.

  Výběr displeje k úpravě

Změna spořiče obrazovky

Systém Windows se předem načítá s řadou spořičů obrazovky, které si můžete vybrat.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Změnit šetřič obrazovky. Zobrazí se okno Nastavení spořiče obrazovky .

 2. Vyberte z nabídky šetřič obrazovky.

  Nastavení spořiče obrazovky
 3. Kliknutím na tlačítko Nastavení otevřete okno pro nastavení zvoleného šetřiče obrazovky (pokud jsou nastavení k dispozici).

 4. Po kliknutí na náhled si můžete prohlédnout, jak se bude spořič na obrazovce počítače zobrazovat. Po prohlédnutí spořiče obrazovky pohybujte myší.

 5. V poli Počkat zadejte číslo v minutách. Je to počet minut nečinnosti před otevřením šetřiče obrazovky.

  Poznámka:

  Ujistěte se, že doba čekání na spořič obrazovky je nižší než počet minut před přepnutím počítače do stavu spánku.

 6. Chcete-li po obnovení relace vyžadovat přihlašovací údaje, vyberte možnost Při obnovení zobrazit přihlašovací obrazovku.

 7. Kliknutím na tlačítko OK uložte nastavení a zavřete okno Nastavení spořiče obrazovky.

Odstranění potíží se spořičem obrazovky

Pokud se šetřič obrazovky neotevře po uplynutí nastavené doby, může být problémem přetrvávající aktivita určitých hardwarových zařízení. Zabránit těmto hardwarovým zařízením v interferenci se šetřičem obrazovky lze pomocí Správce zařízení.

 1. Klikněte na ikonu hledání a do pole pro vyhledávání zadejte správce zařízení .

 2. Klikněte na možnost Správce zařízení.

 3. Dvakrát klikněte na typ zařízení, které může narušovat spořič obrazovky a pak dvakrát klikněte na název zařízení a otevřete okno Vlastnosti .

  Mezi zařízení, která mohou interferovat se spořičem obrazovky, patří optická myš (myši a jiná polohovací zařízení), "stále zapnutá" připojení k internetu (síťové adaptéry) a zvuk HD (řadiče zvuku, videa a herních zařízení).

 4. Klikněte na kartu Řízení spotřeby a poté zrušte zaškrtnutí políčka Povolit zařízení probouzet počítač .

  Poznámka:

  Pokud je zakázáno budit počítač myší, můžete použít mezerník na klávesnici.

  Karta Řízení spotřeby pro myš
 5. Klikněte na možnost OK, zavřete všechna otevřená okna a restartujte počítač.

 6. Odpojte všechna nedůkladná periferní zařízení, například tiskárny, skenery a jednotky USB Flash.

 7. Restartujte počítač pouze s připojenou jednou myší, monitorem a klávesnicí.

  Pokud se tím problém s režimem spánku/pozastavení vyřeší, bylo jeho příčinou jedno z připojených zařízení. Vyměňte jedno zařízení a vyzkoušejte, zda se problém znovu objeví. Pokračujte v přidávání zařízení a testování, dokud nenaleznete zařízení způsobující problém.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...