hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – Nastavení vlastních typů papíru pomocí integrovaného webového serveru nebo nástroje Web Jetadmin

Tiskárny HP Enterprise podporují až 10 (dříve 5) vlastních typů papíru, které se také nazývají Uživatelské typy 1–10. Správci mohou tyto typy papíru definovat v aplikaci Web Jetadmin nebo v integrovaném webovém serveru (EWS).

Server EWS se obvykle používá pro definování Typů uživatelů v jedné tiskárně, zatímco nástroj Web Jetadmin se používá pro definování Typů uživatelů pro více tiskáren najednou.

Poznámka:

Ovladač UPD v5.0 byl první, který implementoval podporu pro funkci vlastního typu papíru Uživatelské typy 1–5. Ovladače specifické pro produkt (diskrétní) a ovladače UPD v5.3.1 (a novější) přidávají podporu pro Uživatelské typy 6–10.

Za účelem aktualizace funkcí tiskárny a získání nejnovějších funkcí pro vlastní typy papíru aktualizujte ovladač na nejnovější verzi.

Za účelem získání nejnovějšího ovladače navštivte adresu www.hp.com/go/upd nebo si stáhněte ovladač pro konkrétní produkt na adrese support.hp.com/drivers.

Proč vlastní typy papíru?

Vlastní typy papíru jsou užitečné při sdíleném nastavení tiskárny, kdy je potřeba provádět vlastní nastavení, aniž by to ovlivnilo ostatní uživatele stejné tiskárny. Předem definované typy papíru, například hlavičkový papír, mají také výchozí nastavení, které je optimalizováno pro daný konkrétní typ papíru.

Abyste zabránili ztrátě optimálního nastavení pro předem definované typy, použijte vlastní typy papíru.

Krok 1: Definice typů papíru

Vlastní typy papíru lze do ovladače přidat pouze pomocí automatické konfigurace, která je umožněna obousměrnou komunikací. Jakmile se objeví obousměrný dotaz, vlastní typy papíru již musí v tiskárně existovat.

Abyste se ujistili, že v tiskárně existují vlastní typy papíru, nejprve je pomocí níže uvedených kroků definujte v nástroji Web Jetadmin nebo v serveru EWS.

Krok 2: Spuštění automatické konfigurace

Nastavení, jako jsou vlastní typy papíru, se automaticky konfigurují při instalaci ovladače pro konkrétní zařízení (diskrétního ovladače) nebo univerzálního tiskového ovladače (UPD) v5.0 (nebo novější), a to za předpokladu, že je v ovladači povoleno obousměrné nastavení (bi-di) a vlastní typy papíru (uložené ve firmwaru tiskárny) již jsou definovány pomocí serveru EWS nebo nástroje Web Jetadmin (WJA).

Poznámka:

Protože připojení k síti je nejběžnější u serveru EWS a nástroje Web Jetadmin, nejsou zde uvedeny kroky pro připojení pomocí USB.

Pokud byl ovladač nainstalován před definicí vlastních typů papíru v serveru EWS/nástroji WJA, postupujte podle tohoto postupu pro spuštění funkce Automatická konfigurace pomocí možnosti Aktualizovat v nabídce Vlastnosti tiskárny, čímž tiskárně odešlete dotaz na dříve definované vlastní typy papíru.

 1. V systému Windows otevřete nabídku Zařízení a tiskárny.

 2. Vyberte možnost UPD a poté v horním okně klikněte na tlačítko Vlastnosti tiskárny nebo klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu a poté klikněte na možnost Vlastnosti tiskárny.

 3. Klikněte na kartu Nastavení zařízení.

 4. V části Instalovatelné možnosti klikněte na rozbalovací nabídku Automatická konfigurace a vyberte možnost Aktualizovat.

  V rozevírací nabídce Automatická konfigurace vyberte možnost Aktualizovat

  Nastavení Aktualizovat
 5. Klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka:

  Tím se zahájí proces obousměrné komunikace a jeho dokončení může trvat několik minut v závislosti na prostředí a konfiguraci. Po dokončení se stav změní na Vypnuto.

  Pokud je možnost Automatická konfigurace zobrazena šedě, obousměrná komunikace je zakázána. Obraťte se na správce systému.

 6. Klikněte na kartu Obecné, klikněte na tlačítko Předvolby a poté kliknutím na kartu Papír/Kvalita zobrazte typy papíru.

  Poznámka:

  Typy uživatelů 1–10 se v ovladači zobrazí pouze poté, co byly aktivovány v serveru EWS nebo v nástroji Web Jetadmin. Pokud nejsou Typy uživatelů definované v serveru EWS nebo v nástroji Web Jetadmin po aktualizaci Automatické konfigurace viditelné, přejděte k části „Kontrola obousměrného připojení“ níže a postupujte podle uvedených pokynů.

 7. Zavřete okno kliknutím na tlačítko OK.

Kontrola obousměrného připojení

Obousměrná (bi-di) komunikace mezi ovladačem a tiskárnou je možná prostřednictvím síťového připojení a protokolu TCP/IP. Pokud v seznamu nevidíte vlastní typy papíru, proces obousměrné komunikace mohl selhat. Ujistěte se, že obousměrná komunikace mezi ovladačem a tiskárnou funguje správně.

Automatická konfigurace tiskárny může selhat kvůli problémům s komunikační cestou či konfigurací klienta, sítě nebo ovladače. Úspěšná obousměrná komunikace vyžaduje, aby byly načteny obousměrné služby nainstalované v ovladači UPD, byl správně nastaven port a tiskárna byla k dispozici v síti.

Následujícími kroky zkontrolujte obousměrné připojení:

 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti prostřednictvím protokolu TCP/IP.

 2. V systému Windows otevřete složku Zařízení a tiskárny.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač HP UPD, vyberte možnost Vlastnosti tiskárny, klikněte na kartu Obecné a poté klikněte na tlačítko Tisk zkušební stránky.

 4. Pokud můžete tisknout, zkuste znovu spustit funkci Automatická konfigurace (aktualizovat nyní).

  Pokud nemůžete tisknout, klikněte na kartu Port a zkontrolujte, zda je vybrán správný port a je správně konfigurován.

  Poznámka:

  Pokud si nejste jisti postupem nebo pokud stále nemůžete tisknout, obraťte se na správce systému.

 5. Zkontrolujte metodu připojení k síti a ujistěte se, že port je definován správně (adresa TCP/IP nebo název DNS).


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...