hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – Nastavení a konfigurace online nápovědy HP

Informace v tomto dokumentu lze použít k přípravě a konfiguraci cloudové online nápovědy společnosti HP pomocí integrovaného webového serveru (EWS).

Poznámka:

Ke konfiguraci online nápovědy pro skupinu zařízení lze také použít nástroj HP Web Jetadmin. Chcete-li použít tento způsob, obraťte se na oddělení podpory společnosti HP a požádejte o informace, jak získat přístup k požadovanému skriptu „xtp“.

Tiskárny HP Enterprise nabízejí cloudovou online nápovědu HP pro řešení potíží s tiskem, jako je např. uvíznutí papíru. Uživatelé online nápovědy HP mohou pomocí mobilního telefonu nebo tabletu nasnímat kód QR na displeji tiskárny, případně kliknout na odkaz pro konkrétní chybu v protokolu událostí integrovaného webového serveru, a tím automaticky načíst nejpatřičnější a nejaktuálnější informace nebo video, které pomůže při řešení problému na ovládacím panelu.

Kód QR používaný pro získání přístupu k online nápovědě HP

Kód QR používaný pro získání přístupu k online nápovědě HP

Tiskárna odešle data službě HP Solution Finding Web Service, která identifikuje nejvhodnější a nejaktuálnější dostupné informace či video. Potom služba HP Solution Finding Web odešle příslušné řešení uživateli chytrého telefonu nebo tabletu.

Poznámka:

Funkce Online nápověda generuje při výskytu problémů s tiskárnou kódy QR a odkazy na webové stránky pro řešení problémů s tiskárnou. Abyste přešli na správnou stránku, tiskárna zašle společnosti HP informace zahrnující podrobnosti události, číslo modelu a sériové číslo.

Další informace o způsobech ochrany osobních údajů společnosti HP naleznete na následujícím webu: http://www.hp.com/go/privacy.

Před použitím této funkce v tiskárně prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu musí být tato funkce povolena správcem v integrovaném webovém serveru (EWS) tiskárny.

Poznámka:

U novějších modelů tiskáren, například HP LaserJet Enterprise MFP M630, lze funkci online nápovědy povolit pomocí průvodce počátečním nastavením, který se zobrazí na ovládacím panelu tiskárny po jejím zapnutí.

Video

Kromě níže pokynů uvedených v tomto dokumentu se můžete podívat na následující video s pokyny pro nastavení funkce cloudové online nápovědy HP.

Než začnete

Provedení kroků v tomto dokumentu vyžaduje určité informace.

 • Ujistěte se, že máte IP adresu nebo název hostitele tiskárny. Pro získání IP adresy tiskárny přejděte do nabídky nastavení sítě na ovládacím panelu tiskárny nebo vytiskněte konfigurační stránku.

 • Ujistěte se, že máte přihlašovací údaje a heslo správce pro integrovaný webový server (EWS)

 • Chcete-li tuto funkci použít v softwaru HP FutureSmart úrovně 3, tiskárna musí používat firmware verze 3.4 nebo novější. Než začnete, doporučujeme firmware aktualizovat na nejnovější verzi. Pokyny naleznete v dokumentu HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP Managed – aktualizace firmwaru tiskárny.

Povolení funkce online nápovědy HP v integrovaném webovém serveru (EWS)

Integrovaný webový server (EWS) použijte k povolení online nápovědy HP a k výběru požadovaných funkcí nápovědy.

 1. Spusťte integrovaný webový server zařízení.

 2. Vyberte kartu Odstraňování problémů.

 3. V levém navigačním panelu klikněte na možnost Online nápověda.

  EWS, karta Řešení potíží, nabídka online nápovědy, zvýrazněné možnosti konfigurace
 4. Zaškrtněte políčka u funkcí online nápovědy, které chcete povolit.

  • Zapnutí online nápovědy

   Poznámka:

   Tato položka není k dispozici ve všech verzích serveru EWS. Pokud tato položka není uvedena, funkce online nápovědy je již ve výchozím nastavení povolena.

  • Zobrazit kód QR v podrobnostech události na ovládacím panelu

  • Zobrazit odkazy v protokolu událostí EWS

  • Omezit nápovědu online na správce – tato možnost není ve všech verzích serveru EWS k dispozici. Pokud je tato možnost k dispozici, jejím výběrem se neomezí přístup k protokolu událostí serveru EWS, ale omezí se QR kódy a odkazy na protokol událostí, takže jsou k dispozici pouze pro uživatele, kteří jsou přihlášeni jako správce.

   Poznámka:

   Chcete-li povolit přístup ke QR kódům a odkazům na protokol událostí pro všechny uživatele, tuto možnost nevybírejte.

  • Omezit odkazy na správce – tato možnost je k dispozici pouze v těch verzích serveru EWS, které mají ve výchozím nastavení povolenu online nápovědu. Pokud je tato možnost k dispozici, jejím výběrem se neomezí přístup k protokolu událostí serveru EWS, ale omezí se odkazy na protokol událostí, takže jsou k dispozici pouze pro uživatele, kteří jsou přihlášeni jako správce.

   Poznámka:

   Chcete-li povolit přístup k odkazům na protokol událostí pro všechny uživatele, tuto možnost nevybírejte.

 5. Kliknutím na tlačítko Použít uložte změny.

Tiskárny, které podporují online nápovědu HP

Online nápověda HP je k dispozici u následujících tiskáren:

 • Tiskárny HP LaserJet Enterprise

 • Tiskárny HP OfficeJet Enterprise

 • Tiskárny HP PageWide Enterprise

Aby bylo možné u některých modelů tiskáren používat funkci online nápovědy, mohou v závislosti na datu jejich vydání vyžadovat aktualizaci firmwaru. Řiďte se následujícími pokyny:

 • U tiskáren vyrobených před podzimem roku 2014: Aby bylo možné používat funkci online nápovědy, je třeba aktualizovat firmware na FutureSmart verze 3.4 nebo novější.

 • U tiskáren vyrobených po podzimu roku 2014: Verze firmwaru již podporuje online nápovědu HP a funkce je ve výchozím nastavení povolena.

Společnost HP doporučuje aktualizaci na nejnovější verzi firmwaru, která je pro vaši tiskárnu k dispozici.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...