hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP UPD – HP UPD – Správa místních oken s oznámením o stavu

Univerzální tiskový ovladač HP (UPD) automaticky zjišťuje a tiskne na podporovaná zařízení HP a některá zařízení od jiných výrobců s jedním tiskovým ovladačem. Instalujete-li do počítače nebo notebooku bezplatný ovladač HP UPD, bude ovladač komunikovat s podporovanými zařízeními a určí jedinečné tiskové funkce nainstalované v každém zařízení.

Některé verze ovladače HP UPD obsahují funkci s názvem „místní okna s oznámením o stavu“ (SNP). Funkce SNP poskytuje okamžité informace o úloze a informace o stavu tiskárny, které se zobrazují v místním okně na klientském počítači.

Funkce SNP dále poskytuje aktuální informace o spotřebním materiálu tiskárny, například hladinách toneru, a nabízí odkazy na objednávkový systém HP SureSupply a na stránku okamžité podpory HP.

Funkce SNP, která se zobrazuje během odesílání tiskové úlohy, je plně konfigurovatelná pomocí řady různých nástrojů dostupných pro správce tisku.

Poznámka:

Verze HP UPD po verzi 6.4.1 již nepodporují funkce SNP.

Chcete-li stáhnout nejnovější verzi ovladače HP UPD, navštivte stránku www.hp.com/go/upd.

Popis a výhody

Místní okna s oznámením o stavu (SNP) poskytují uživatelům ovladače HP UPD následující informace:

 • Stav tisku a chybové zprávy – Poskytuje uživatelům informace o stavu tiskárny, aby mohli reagovat a vyřešit řadu menších problémů s tiskárnou, například otevřený kryt nebo uvíznutí papíru, a nemuseli tak často volat na linku podpory.

 • Panelové zobrazení úrovně spotřebního materiálu – Panelové zobrazení umožňuje uživatelům předběžné plánování k zajištění dostatečného množství spotřebního materiálu uvnitř tiskárny před zahájením velkých tiskových úloh.

 • Odkazy na objednávkový systém HP SureSupply – Tato možnost usnadňuje objednávání originálního spotřebního materiálu HP.

  Objednávkový systém HP SureSupply otevřete kliknutím na možnost „Nákup spotřebního materiálu“ v SNP Windows.

 • Odkazy na stránky podpory HP – Získejte okamžitou podporu pro řešení řady problémů s tiskárnou kliknutím na možnost „Podpora HP“, kde získáte podrobné informace o stavu tiskárny a chybových zprávách tiskárny.

Popis funkce SNP

Je-li tento ovladač vybrán pro tisk, HP UPD se pokusí navázat komunikaci přímo s tiskárnou, aby získával informace o stavu a úloze v průběhu tisku. Vzhledem k dotazování tiskárny pomocí příkazů protokolu SNMP je udržován minimální síťový provoz, který je využíván pouze v průběhu tisku.

Pokud ovladač HP UPD nemůže navázat komunikaci s tiskárnou, například kvůli bezpečnostním nastavením nebo názvům komunity SNMP nastaveným na tiskárnách, místní okna se na klientských počítačích nezobrazí. Normální funkce tisku nebudou ovlivněny.

Výchozí chování funkce SNP

Funkce místních oken s oznámením o stavu je standardně povolena v nastavení ovladače HP UPD. Tato místní okna se budou zobrazovat v pracovních skupinách, doménách s méně než 100 uživateli nebo u každé domény s názvem končícím na .local.

Ve všech jiných prostředích jsou následující funkce automaticky zakázány:

 • Oznámení o stavu tiskárny

 • Odkazy na „Podporu HP“ a „Nákup spotřebního materiálu“

 • Funkce programu speciálních nabídek HP

Na kartě Nastavení zařízení na stránce vlastností povolte nebo zakažte funkci SNP

Funkci SNP lze povolit nebo zakázat na kartě Nastavení zařízení u ovladače s HP UPD verze v4.7 nebo novějšího.

U dřívějších verzí než HP UPD v4.7 bylo možné funkci SNP zakázat pouze v dialogovém okně SNP. Když byla funkce SNP zakázaná, nebylo možné ji povolit v dialogovém okně SNP.

Povolení nebo zakázání funkce SNP vyžaduje následující položky:

 • Automatická konfigurace tiskárny je povolena a funkční. Automatickou konfiguraci tiskárny lze zakázat u ovladače HP UPD verze v 4.7 nebo novějšího pomocí zásad tisku s HP UPD nebo zásad skupiny aktivního adresáře.

  Funkci SNP lze také zakázat pomocí konfiguračního nástroje HP Driver Configuration před samotnou instalací. Další informace naleznete v části „Správa funkce SNP pomocí konfiguračního nástroje HP Driver Configuration“ v tomto dokumentu.

 • Tiskárna podporuje funkci SNP

 • Tiskárna není produktem PCL3

Proveďte následující kroky k povolení nebo zakázání funkce SNP na kartě Nastavení zařízení:

 1. Otevřete složku Zařízení a tiskárny, klikněte pravým tlačítkem na HP UPD a potom vyberte Vlastnosti.

 2. Klikněte na kartu Nastavení zařízení.

 3. V části Instalovatelné možnosti nastavte Oznámení o stavu tiskárny buď na Povolit, nebo Zakázat.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

  Povolení nebo zakázání funkce Oznámení o stavu tiskárny

  Možnost Oznámení o stavu tiskárny

Následující podmínky popisují možné situace, které mohou povolit nebo zakázat nastavení Oznámení o stavu tiskárny v okně Nastavení zařízení na kartě vlastností ovladače.

 • Když nejsou definovány žádné zásady HP UPD nebo aktivního adresáře pro funkci SNP a funkce SNP je povolena, pole se seznamem Oznámení o stavu tiskárny v uživatelském rozhraní Nastavení zařízení je nastaveno na Povolit. Uživatel může toto nastavení upravit.

 • Pokud je funkce SNP zakázána přes místní okno SNP nebo přes uživatelské rozhraní Nastavení zařízení, potom není pro danou frontu viditelné žádné místní okno SNP a pole se seznamem Oznámení o stavu tiskárny je nastaveno na Zakázáno.

  Uživatel můžete znovu povolit místní okno SNP výběrem Povolit v poli se seznamem Oznámení o stavu tiskárny.

 • Pokud je funkce SNP zakázána přes INSTALL.EXE, HP UPD nebo jakékoli jiné zásady (HP UPD, aktivní adresář), pole se seznamem Oznámení o stavu tiskárny v uživatelském rozhraní Nastavení zařízení je nastaveno na Zakázat.

  Navíc pole se seznamem Nastavení zařízení v uživatelském rozhraní Oznámení o stavu tiskárny je zobrazeno šedě, aby uživatel nemohl přepsat nastavení zásady.

Použití místního okna k povolení/zakázání funkce SNP

Je možné změnit chování funkce SNP v místním okně přes kartu Nastavení oznámení.

Chcete-li zobrazit nastavení oznámení, klikněte na odkaz Nastavení oznámení, kdykoli bude místní okno viditelné.

Poznámka:

Karta Nastavení oznámení se zobrazuje v místním okně pouze v prostředí, kde se na síti neobjevují žádné zásady spravovaného tisku.

Možnosti pro konfiguraci jsou následující:

 • Povoleno – Umožňuje vybrat, zda se mají zobrazovat místní okna v závislosti na stavu tiskárny. Na výběr jsou tři úrovně zabezpečení, kdy se mají místní okna zobrazit.

 • Zakázáno – Umožňuje trvale zakázat místní okna týkající se všech stavů tiskárny.

Správa funkce SNP pomocí konfiguračního nástroje HP Driver Configuration

Nástroj HP Driver Configuration Utility je softwarový program, který mohou IT správci použít k předběžné konfiguraci ovladače HP UPD předtím, než je zaveden a nainstalován operační systém. Nejvýhodnější je konfigurovat ovladač HP UPD pro více pracovních stanic nebo tiskových serverů na tiskové fronty, které sdílejí stejnou konfiguraci.

Podle následujících kroků proveďte předběžnou konfiguraci chování funkce SNP u ovladače HP UPD:

 1. Stáhněte a spusťte nástroj Driver Configuration Utility:

  1. Otevřete stránku www.hp.com/go/upd a vyberte možnost Stažení softwaru.

  2. Vyberte produkt (kterýkoli) a operační systém (kterýkoli) a stáhněte si software Printer Administrator Resource Kit (PARK), který obsahuje nástroj pro konfiguraci ovladače.

   Poznámka:

   V závislosti na způsobu instalace ovladače HP UPD se může zobrazit zpráva s oznámením, že změny provedené na ovladači HP UPD mohou zneplatnit digitální podpis, a může se zobrazit varovná zpráva od společnosti Microsoft. Varovná zpráva představuje normální chování. Pokračujte kliknutím na OK.

 2. Klikněte na Soubor, potom na Otevřít a vyhledejte adresář, kde je umístěn ovladač HP UPD.

 3. Vyberte soubor .CFG pro ovladač HP UPD a klikněte na Otevřít.

 4. Klikněte na položku Nastavení zařízení a poté kliknutím na symbol plus + rozbalte seznam Oznámení o stavu tiskárny.

  Poznámka:

  Změna souboru .CFG u ovladače zneplatní podpis ovladače (WHQL). Nastavení ovladače lze také změnit bez porušení podpisu, a to uložením změn jako souboru .CFM.

  Soubor *.CFM lze použít při instalaci ovladače, když je použit soubor INSTALL.EXE s možností /gcfm nebo při zkopírování souboru do umístění windows\system32\spool\drivers\w32x83\3 (32bitové systémy) nebo windows\system32\spool\drivers\x64 (64bitové systémy) před instalací.

 5. Vyberte požadované možnosti místního okna.

 6. V nabídce Soubor zvolte příkaz Uložit jako. Uložte soubor jako soubor formátu .cfm se stejným názvem jako původní soubor, do stejného adresáře jako původní soubor.

Více informací o konfiguračním nástroji HP Driver Configuration naleznete v Průvodci pro předběžnou konfiguraci ovladače HP.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...