hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Tiskárny HP DeskJet, ENVY 6000, 6400 – První nastavení tiskárny

Chcete-li provést první nastavení tiskárny, vytáhněte tiskárnu z krabice, připojte napájecí kabel, přidejte tiskárnu do aplikace HP Smart, vložte papír, nainstalujte inkoustové kazety a poté tiskárnu zarovnejte.

Poznámka:

Pokud hledáte software tiskárny, přejděte na 123.hp.com.

Vyjmutí tiskárny z krabice

Vyjměte tiskárnu z krabice a poté z ní odstraňte veškeré pásky, nálepky a balicí materiál.

POZOR:

Abyste zabránili problémům s nastavením a možnému poškození tiskárny, ujistěte se, že jste před zapnutím tiskárny odstranili všechny vnitřní obaly, zavřeli všechna dvířka a zasunuli zásobníky.

 1. Vyjměte tiskárnu a napájecí kabel z krabice.

 2. Z vnější strany tiskárny odstraňte veškeré pásky.

  Odstranění veškerých pásek z vnější strany tiskárny
 3. Pomocí zapuštěných úchopů po stranách tiskárny zvedněte přístupová dvířka inkoustové kazety, dokud nezapadnou na místo.

  Zvedání přístupových dvířek inkoustové kazety
 4. Odstraňte karton z tiskové oblasti.

 5. Spusťte přístupová dvířka inkoustové kazety dolů a poté stiskněte jemně tlačítko pro upevnění na místo.

  Sklopení přístupových dvířek pro inkoust
 6. Veškerý obalový materiál recyklujte.

Připojte napájecí kabel

Zapojte tiskárnu do elektrické zásuvky, tiskárna se automaticky zapne.

Poznámka:

V tuto chvíli nepřipojujte kabel USB. Připojení k počítači se nastaví při instalaci softwaru.

 1. Připojte napájecí kabel do zadní části tiskárny a jeho druhý konec do elektrické zásuvky.

  Připojení napájecího kabelu

  Tiskárna se automaticky zapne.

 2. Pokud se tiskárna nezapne automaticky, stiskněte tlačítko napájení.

Přidání tiskárny do aplikace HP Smart

Je vyžadována aplikace HP Smart, která pomáhá připojit zařízení k tiskárně. Provede vás také dalšími kroky procesu nastavení.

 1. Přejděte na 123.hp.com a stáhněte si a nainstalujte software.

  Poznámka:

  Jestliže se aplikace HP Smart na vašem zařízení nenainstaluje, přejděte na odkaz Nelze stáhnout a nainstalovat aplikaci tiskárny HP Smart pro řešení problémů.

 2. Otevřete aplikaci a poté pomocí možnosti Přidat novou tiskárnu nebo stisknutím znaménka plus vyhledejte tiskárnu.

 3. Postupujte podle pokynů v aplikaci HP Smart a připojte tiskárnu k síti a zařízení.

 4. Zaregistrujte se do služby HP+ nebo Instant Ink.

  Poznámka:

  Tento postup je volitelný a závisí na zemi/oblasti.

 5. Podle animací v aplikaci HP Smart založte papír, nainstalujte instalační kazety a zarovnejte tiskové hlavy.

Pomocí následujících kroků na této stránce a pokynů aplikace HP Smart dokončete nastavení tiskárny.

Zakládání papíru

Do vstupního zásobníku vložte obyčejný bílý papír formátu U.S. Letter nebo A4.

 1. Otevřete vstupní zásobník.

  Otevření vstupního zásobníku
 2. Posuňte vodítka šířky papíru k okrajům vstupního zásobníku.

  Posunutí vodítek šířky papíru k okrajům vstupního zásobníku
 3. Do vstupního zásobníku vložte stoh obyčejného bílého papíru.

  Vkládání stohu obyčejného bílého papíru do vstupního zásobníku
 4. Posuňte vodítka šířky papíru dovnitř tak, aby se dotýkala okrajů papíru.

  Poznámka:

  Stoh papíru se musí lehce posouvat k vodítkům.

  Posouvání vodítek šířky papíru dovnitř tak, aby se dotýkala okrajů papíru.
 5. Zavřete vstupní zásobník.

  Zavření vstupního zásobníku.

Instalace inkoustových kazet

Nainstalujte inkoustové kazety HP dodané spolu s tiskárnou.

 1. Pomocí zapuštěných úchopů po stranách tiskárny zvedněte přístupová dvířka inkoustové kazety, dokud nezapadnou na místo.

  Zvedání přístupových dvířek inkoustové kazety

  Vozík se přesune mírně doleva.

 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík zastaví a ztichne.

 3. Vytáhněte inkoustovou kazetu z obalu. Dotýkejte se pouze černého plastu na inkoustové kazetě.

  Vytažení inkoustové kazety z obalu
 4. Odstraňte plastovou pásku z inkoustové kazety; poté můžete vyhodit nebo recyklovat balíček a pásku.

  POZOR:

  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu, případně znovu aplikujte ochrannou pásku. Dotknete-li se těchto oblastí, může dojít k selhání inkoustového systému.

  Odstraňování plastové pásky z inkoustové kazety
 5. Trysky nasměrujte k tiskárně a zasuňte inkoustovou kazetu do příslušného slotu; poté uzavřete inkoustové víko, inkoustová nádržka musí zacvaknout na místo.

  Poznámka:

  Nainstalujte barevnou inkoustovou kazetu vlevo a černou vpravo.

  Vložení inkoustové kazety do slotu
 6. Opakujte tento postup s další inkoustovou kazetou.

 7. Spusťte přístupová dvířka inkoustové kazety dolů a poté stiskněte jemně tlačítko pro upevnění na místo.

  Poznámka:

  Pokud jste zarovnání tiskárny neprovedli během instalace aplikace nebo softwaru, tiskárna po vytištění 3 stránek automaticky vytiskne stránku pro zarovnání. Podle pokynů na stránce pro zarovnání tiskárny dokončete proces zarovnávání.

Zarovnejte tiskárnu a dokončete nastavení

Tiskárna po načtení papíru a instalaci instalačních kazet automaticky vytiskne stránku pro zarovnání. Podle pokynů na stránce pro zarovnání tiskárny dokončete proces zarovnávání.

 1. Otevřete víko skeneru.

 2. Položte stránku pro zarovnání na pracovní plochu skeneru potištěnou stranou dolů a poté ji vyrovnejte podle naznačeného rohu.

 3. Zavřete víko skeneru.

 4. Stránku naskenujte stisknutím blikajícího tlačítka Kopírovat na ovládacím panelu tiskárny.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...