hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Nastavení skenování na jednotku USB

Informace o nastavení funkce skenování na jednotku USB.

Tiskárna má funkci, která umožňuje ukládat naskenované soubory na jednotku USB flash. Tato funkce není k dispozici, dokud není nakonfigurována pomocí integrovaného webového serveru HP (EWS).

FutureSmart 3

U funkce FutureSmart 3 postupujte následujícím způsobem.

Krok 1: Povolte ukládání na jednotku USB

Následující postup slouží k povolení ukládání na jednotku USB.

 1. Vyberte kartu Zabezpečení.

 2. Přejděte na Hardwarové porty a ujistěte se, že je aktivována možnost Povolit funkci plug and play pro hostitelské zařízení USB.

 3. Vyberte kartu Scan/Digital Send (Skenování / digitální odesílání).

 4. V levém navigačním panelu klikněte na Save to USB Setup (Nastavení ukládání na jednotku USB).

 5. Zaškrtněte políčko Povolit ukládání na jednotku USB.

 6. Klikněte na tlačítko Použít v dolní části stránky.

Krok 2: Vytvořte Rychlou sadu Uložit do USB (volitelné)

Podle následujících kroků přidejte novou Rychlou sadu Uložit na jednotku USB Flash.

Poznámka:

Rychlé sady jsou zkrácené úlohy, které lze zpřístupnit na Výchozí obrazovce tiskárny nebo v aplikaci Rychlé sady.

 1. Přejděte do oblasti Nastavení Rychlých sad serveru EWS pomocí následujících kroků:

  1. Pomocí horních navigačních karet klikněte na možnost General (Obecné).

  2. V levém navigačním panelu klikněte na odkaz Quick Sets Setup (Nastavení funkce Rychlé sady).

 2. Klikněte na možnost Přidat. Zobrazí se Průvodce Rychlou sadou.

  Poznámka:

  Kliknutím na Cancel (Storno) na jakékoliv stránce Quick Set Wizard (Průvodce Rychlou sadou) zrušíte aktuální změny, opustíte Quick Set Wizard (Průvodce Rychlou sadou) a vrátíte se na stránku Quick Sets Setup (Nastavení Rychlých sad).

 3. Vyberte možnost Save to USB (Uložit na USB) pro Quick Set Type (Typ Rychlé sady) a klikněte na Next (Další).

 4. Do pole Quick Set Title (Název Rychlé sady) (povinné) zadejte název pro Rychlou sadu.

 5. Vyberte umístění, kde se má Rychlá sada zobrazit na tiskárně, z rozevíracího seznamu Button Location (Umístění tlačítka). Toto nastavení určuje, zda se Rychlá sada zobrazí na Výchozí obrazovce nebo v oblasti Quick Sets (Rychlé sady) na ovládacím panelu tiskárny.

 6. Do pole Quick Set Description (Popis Rychlé sady) (povinné) zadejte popis Rychlé sady.

 7. V nabídce Možnost spuštění Rychlé sady určete, co se má stát po zadání Rychlé sady na ovládacím panelu tiskárny, a klikněte na tlačítko Další.

 8. Vyberte výchozí umístění, kam budou naskenované soubory ukládány v paměťových zařízeních USB zasunutých do portu USB na ovládacím panelu, a poté klikněte na tlačítko Další. Výchozí možnosti umístění jsou následující:

  • Uložit v kořenovém adresáři paměťového zařízení USB

  • Vytvořit nebo umístit do této složky v paměťovém zařízení USB – pokud použijete tuto možnost umístění souboru, musí být zadána cesta ke složce v paměťovém zařízení USB. Musí být použito zpětné lomítko \ k odlišení názvů složky\podsložky v cestě.

 9. Vyberte jednu z možností rozevíracího seznamu Podmínka vzniku upozornění: a klikněte na tlačítko Další.

  Toto nastavení určuje, zda, nebo jakým způsobem, je uživatelům oznamováno, že úloha Rychlé sady Uložit na USB byla dokončena nebo selhala. Možnosti pro nastavení Podmínka vzniku upozornění jsou následující:

  • Neoznamovat

  • Oznámit při dokončení úlohy

  • Oznámit pouze při selhání úlohy

 10. Vyberte možnost Nastavení skenování pro Rychlou sadu a poté klikněte na Další.

  Poznámka:

  Další informace o dostupných nastaveních skenování naleznete v části Výchozí nastavení skenování pro nastavení ukládání na zařízení USB.

 11. Vyberte možnost Nastavení souboru pro Rychlou sadu a poté klikněte na Další.

  Poznámka:

  Další informace o dostupných nastaveních souborů naleznete v části Výchozí nastavení souboru pro nastavení ukládání na zařízení USB.

 12. Zkontrolujte shrnutí nastavení a kliknutím na Dokončit uložte Rychlá sada nebo klikněte na tlačítko Předchozí a nastavení upravte.

Výchozí nastavení skenování pro nastavení ukládání na zařízení USB

Následující tabulka uvádí výchozí nastavení.

Nastavení skenování pro nastavení ukládání na jednotku USB:

Možnost

Popis

Výchozí typ souboru

Vyberte výchozí typ souboru pro skenovaný dokument:

 • PDF

 • JPEG

 • TIFF

 • MTIFF

 • XPS

 • PDF/A

 • Textový formát (OCR)

 • Text ve formátu Unicode (OCR)

 • RTF (OCR)

 • Dokument PDF s možností vyhledávání (OCR)

 • Dokument PDF/A s možností vyhledávání (OCR)

 • HTML (OCR)

 • CSV (OCR)

Výchozí předvolba barev

Vyberte výchozí nastavení barev u skenovaného dokumentu:

 • Barva

 • Černobíle

 • Černá/odstíny šedé

 • Automatická detekce

Výchozí výstupní kvalita

Vyberte výchozí kvalitu výstupu u skenovaného dokumentu:

 • Nízká (malý soubor)

 • Střední

 • Vysoká (velký soubor)

Výchozí rozlišení

Vyberte výchozí rozlišení skenování u skenovaného dokumentu:

 • 75 dpi

 • 150 dpi

 • 200 dpi

 • 300 dpi

 • 400 dpi

 • 600 dpi

Výchozí nastavení souboru pro nastavení ukládání na zařízení USB

Zkontrolovat výchozí nastavení souboru pro nastavení ukládání na zařízení USB.

Nastavení souboru pro nastavení ukládání na zařízení USB:

Funkce

Popis

Předpona názvu souboru

Nastavení výchozí předpony názvu souboru u souborů ukládaných do síťové složky.

Výchozí název souboru

Výchozí název ukládaného souboru.

Zaškrtnutím políčka Může upravit uživatel umožníte úpravy tohoto nastavení z ovládacího panelu zařízení.

Přípona názvu souboru

Nastavení výchozí přípony názvu souboru u souborů ukládaných do síťové složky.

Duplikace výchozí přípony názvu souboru [filename]_YYYYMMDDT

Formát čísla souboru

Vyberte formát názvu souboru pro případ, kdy se úloha rozděluje do několika souborů.

Výchozí typ souboru

Vyberte formát ukládaného souboru.

Zaškrtnutím políčka Může upravit uživatel umožníte úpravy tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny.

Náhled názvu souboru

Zadejte název souboru a potom klikněte na tlačítko Aktualizovat náhled.

Výchozí předvolba barev

Vyberte, zda má být soubor černobílý nebo barevný.

Výchozí výstupní kvalita

Vyberte kvalitu souboru. Vyšší kvalita obrazu vyžaduje větší soubory než nižší kvalita obrazu, soubory se také déle odesílají.

Výchozí rozlišení

Nastavte rozlišení souboru. Obrázky s vyšším rozlišením obsahují více bodů na palec (dpi), takže zobrazí větší množství detailů. Obrázky s nižším rozlišením obsahují menší počet bodů na palec a zobrazí menší množství detailů, ale velikost souboru je menší.

Komprese

Zadejte, zda je při ukládání naskenovaného dokumentu do souboru formátu PDF nebo XPS použita normální nebo vysoká komprese. Při nastavení vysoké komprese je naskenovaný soubor menší, ale proces skenování může trvat déle než pro normální kompresi.

Komprese černé barvy TIFF

Vyberte pro kompresi vygenerovaných souborů TIFF algoritmus komprese černé barvy TIFF.

Komprese TIFF barev/stupňů šedé

Vyberte pro kompresi vygenerovaných souborů TIFF algoritmus komprese barev / stupňů šedé TIFF.

Šifrování dokumentů PDF

Pokud je jako typ souboru vybrán formát PDF, pak tato možnost zajišťuje šifrování výstupního souboru PDF. Jako součást šifrování musí být zadáno heslo. Stejné heslo je nutné použít k otevření souboru. Uživatel bude před skenováním úlohy vyzván k zadání hesla, pokud je již nenastavil před stisknutím tlačítka Start.

Zakázat typy souborů OCR

V tomto nastavení můžete zakázat zobrazení typů souborů OCR v nabídce na ovládacím panelu tiskárny.

Povolit potlačení prázdných stránek

Pokud je povolena možnost Povolit potlačení prázdných stránek, budou prázdné stránky ignorovány.

FutureSmart 4

U funkce FutureSmart 4 postupujte následujícím způsobem.

Krok 1: Povolte skenování na jednotku USB

Chcete-li povolit skenování na jednotku USB, postupujte následujícím způsobem.

 1. Vyberte kartu Zabezpečení.

 2. Přejděte na Hardwarové porty a ujistěte se, že je aktivována možnost Povolit funkci plug and play pro hostitelské zařízení USB.

 3. Vyberte kartu Scan/Digital Send (Skenování / digitální odesílání).

 4. Zaškrtněte políčko Povolit skenování na jednotku USB.

 5. Klikněte na tlačítko Použít v dolní části stránky.

Poznámka:

Většina zařízení se dodává s již nainstalovanými jednotkami pevných disků (HDD). V některých případech je možné přidat další paměťová zařízení pomocí USB. Zkontrolujte, zda je třeba funkci „Skenovat na USB“ rozšířit na „USB a pevný disk“

Krok 2: Nakonfigurujte rychlá nastavení (volitelné)

Rychlá nastavení jsou zkrácené úlohy, které lze zpřístupnit na hlavní obrazovce tiskárny nebo v aplikaci Rychlá nastavení.

 1. V oblasti Skenování na jednotku USB v levém navigačním panelu klikněte na možnost Rychlá nastavení.

 2. Vyberte jednu z následujících možností:

  • Vyberte existující rychlé nastavení v části Quick Sets Application (Aplikace Rychlé nastavení) v tabulce.

   -NEBO-

  • Kliknutím na možnost Přidat spusťte průvodce rychlým nastavením.

 3. Pokud jste zvolili možnost Přidat, otevře se stránka Nastavení Rychlých nastavení. Zkontrolujte následující údaje a klikněte na tlačítko Další.

  • Název rychlého nastavení: Zadejte název pro nové rychlé nastavení.

  • Popis rychlého nastavení: Zadejte popis rychlého nastavení.

  • Možnost spuštění rychlého nastavení: Chcete-li nastavit, jak se spustí rychlé nastavení, klikněte na možnost Vstoupí do aplikace, a poté uživatel stiskne Start nebo Zahájit ihned po vybrání z domovské obrazovky.

 4. Vyberte výchozí umístění, kam budou naskenované soubory ukládány v paměťových zařízeních USB zasunutých do portu USB na ovládacím panelu, a poté klikněte na tlačítko Další. Výchozí možnosti umístění jsou následující:

  • Uložit v kořenovém adresáři paměťového zařízení USB

  • Vytvořit nebo umístit do této složky v paměťovém zařízení USB – pokud použijete tuto možnost umístění souboru, musí být zadána cesta ke složce v paměťovém zařízení USB. Musí být použito zpětné lomítko \ k odlišení názvů složky\podsložky v cestě.

 5. Vyberte jednu z možností rozevíracího seznamu Podmínka vzniku upozornění: a klikněte na tlačítko Další.

  Toto nastavení určuje, zda, nebo jakým způsobem, je uživatelům oznamováno, že úloha rychlého nastavení Skenovat na jednotku USB byla dokončena nebo selhala. Možnosti pro nastavení Podmínka vzniku upozornění jsou následující:

  • Neoznamovat

  • Oznámit při dokončení úlohy

  • Oznámit pouze při selhání úlohy

 6. Vyberte možnost Nastavení skenování pro rychlé nastavení a poté klikněte na Další.

  Poznámka:

  Další informace o dostupných nastaveních skenování naleznete v části „Výchozí nastavení skenování pro skenování na jednotku USB“.

 7. Vyberte možnost Nastavení souboru pro rychlé nastavení a poté klikněte na Další.

  Poznámka:

  Další informace o dostupných nastaveních souborů naleznete v části „Výchozí nastavení souboru pro skenování na jednotku USB“

 8. Zkontrolujte shrnutí nastavení a kliknutím na Dokončit uložte Rychlé nastavení nebo klikněte na tlačítko Předchozí a nastavení upravte.

Výchozí nastavení skenování pro nastavení skenování na jednotku USB

Zkontrolujte výchozí nastavení souboru pro nastavení skenování na jednotku USB.

Nastavení skenování pro nastavení skenování na jednotku USB

Funkce

Popis

Formát předlohy

Vyberte formát stránky předlohy.

Strany předlohy

Vyberte, zda je předloha jednostranná nebo oboustranná.

Optimalizace textu/obrázku

Tato možnost slouží k optimalizaci výstupu s konkrétním typem obsahu.

Orientace obsahu

Vyberte způsob umístění obsahu předlohy na stránce: Na výšku nebo Na šířku.

Vyčištění pozadí

Vyberte hodotu odstranění světlých obrázků z pozadí nebo světlé barvy pozadí.

Jas

Výběrem hodnoty upravte jas souboru.

Kontrast

Výběrem hodnoty upravte kontrast souboru.

Ostrost

Výběrem hodnoty upravte ostrost souboru.

Náhled obrázku

Vyberte, zda bude zobrazení náhledu úlohy povinné nebo volitelné, nebo zda se má náhled zcela zakázat.

Možnosti ořezu

Vyberte, zda má být povoleno oříznutí úlohy, a typ oříznutí.

Vymazání okrajů

V tomto nastavení lze zadat šířku vymazaných okrajů pro přední a zadní stranu úlohy v palcích nebo milimetrech.

Výchozí nastavení souboru pro nastavení ukládání na zařízení USB

Přečtěte si možnosti pro nastavení ukládání na USB.

Nastavení souboru pro nastavení ukládání na zařízení USB

Název možnosti

Popis

Předpona názvu souboru

Nastavení výchozí předpony názvu souboru u souborů ukládaných do síťové složky.

Název souboru

Výchozí název ukládaného souboru.

Zaškrtnutím políčka Může upravit uživatel umožníte úpravy tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny.

Přípona názvu souboru

Nastavení výchozí přípony názvu souboru u souborů ukládaných do síťové složky.

Duplikace výchozí přípony názvu souboru [filename]_YYYYMMDDT

Náhled názvu souboru

Zadejte název souboru a potom klikněte na tlačítko Aktualizovat náhled.

Formát čísla souboru

Vyberte formát názvu souboru pro případ, kdy se úloha rozděluje do několika souborů.

Přidat číslování, pokud úloha obsahuje pouze jeden soubor (např. _1–1)

Toto nastavení vyberte, chcete-li k názvu souboru přidat číslování, pokud má úloha pouze jeden soubor místo více souborů.

Typ souboru

Vyberte formát ukládaného souboru.

Zaškrtnutím políčka Může upravit uživatel umožníte úpravy tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny.

Vysoká komprese (menší soubor)

Toto nastavení vyberte ke komprimování skenovaného souboru, aby se zmenšila velikost souboru. Proces skenování pro soubor s vysokou kompresí však může trvat déle než u souboru s kompresí normální.

Šifrování dokumentů PDF

Pokud je jako typ souboru vybrán formát PDF, pak tato možnost zajišťuje šifrování výstupního souboru PDF. Jako součást šifrování musí být zadáno heslo. Stejné heslo je nutné použít k otevření souboru. Uživatel bude před skenováním úlohy vyzván k zadání hesla, pokud je již nenastavil před zahájením skenování.

Rozlišení

Nastavte rozlišení souboru. Obrázky s vyšším rozlišením obsahují více bodů na palec (dpi), takže zobrazí větší množství detailů. Obrázky s nižším rozlišením obsahují menší počet bodů na palec a zobrazí menší množství detailů, ale velikost souboru je menší.

Kvalita a velikost souboru

Vyberte kvalitu souboru. Vyšší kvalita obrazu vyžaduje větší soubory než nižší kvalita obrazu, soubory se také déle odesílají.

Barevně/Černobíle

Určení, zda budou kopie vytištěny barevně, ve stupních šedi nebo pouze černobíle.

Potlačit prázdné stránky

Pokud je povolena možnost Potlačit prázdné stránky, budou prázdné stránky ignorovány.

Vytvořit více souborů

Toto nastavení vyberte ke skenování stránek do samostatných souborů na základě předem určeného maximálního počtu stránek na soubor.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...