hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – Nastavení odesílání faxů

Následující informace použijte k nastavení odesílání faxů pomocí integrovaného webového serveru (EWS, Embeded Web Server).

Úvod

Nastavte faxování z interního modemu nebo nastavte faxovou službu LAN nebo internetovou faxovou službu. Také nakonfigurujte nastavení odesílání faxu společné pro všechny faxové úlohy odesílané z tiskárny.

Než začnete

Než budete pokračovat, připojte faxový kabel k portu faxu na tiskárně a k telefonní zásuvce.

Správci musí před zahájením procesu konfigurace pro funkci Internet Fax Setup (Nastavení internetového faxu) znát následující informace:

 • Práva správce tiskárny

 • Přípona DNS (např. nazevfirmy.cz)

 • Server SMTP (např. smtp.mojefirma.com)

  Poznámka:

  Pokud neznáte název serveru SMTP, číslo portu serveru SMTP a ověřovací údaje, obraťte se na poskytovatele e-mailové služby nebo internetového připojení nebo na správce systému. Názvy serveru SMTP a portu obvykle snadno najdete na internetu. Zadejte do vyhledávače například řetězec „název serveru SMTP Gmail“ nebo „název serveru SMTP yahoo“ atd.

 • Požadavky na ověřování serverem SMTP pro odchozí e-mailové zprávy, včetně uživatelského jména a hesla použitého pro ověření (jsou-li nastaveny).

Krok 1: Vyberte metodu odesílání faxů

Vyberte metodu odesílání faxů pro úroveň firmwaru HP FutureSmart 3 nebo HP FutureSmart 4 a 5.

HP FutureSmart 3

Pomocí následujících kroků vyberte možnosti odesílání faxů (HP FutureSmart 3).

 1. Vyberte kartu Fax.

 2. V levém navigačním panelu vyberte možnost Fax Send Setup (Nastavení odesílání faxu).

 3. V části Fax Send Setup (Nastavení odesílání faxu) vyberte možnost Enable Fax Send (Povolit odesílání faxu).

 4. V rozevíracím seznamu Fax Send Method (Metoda odesílání faxů) vyberte metodu odesílání faxů:

  • Interní modem

  • Nastavení faxování v síti LAN

  • Nastavení internetového faxu

 5. Zkontrolujte zvolená nastavení a klikněte na možnost Apply (Použít).

HP FutureSmart 4 a 5

Pomocí následujících kroků vyberte možnosti odesílání faxů (HP FutureSmart 4 a 5).

 1. Vyberte kartu Fax.

 2. V levém navigačním panelu vyberte možnost Fax Send Setup (Nastavení odesílání faxu).

 3. Vyberte možnost Default Job Options (Výchozí možnosti úlohy).

 4. Vyberte možnost Enable Fax Send (Povolit odesílání faxů).

 5. V rozevíracím seznamu Fax Send Method (Metoda odesílání faxů) vyberte metodu odesílání faxů:

  • Interní modem

  • Nastavení faxování v síti LAN

  • Nastavení internetového faxu

 6. Zkontrolujte zvolená nastavení a klikněte na možnost Apply (Použít).

Krok 2: Proveďte obecná nastavení úlohy

Nastavte běžné úlohy pro HP FutureSmart 3 nebo HP FutureSmart 4 a 5.

HP FutureSmart 3

Pomocí následujících informací nastavte společné možnosti faxové úlohy (HP FutureSmart 3).

 • V oblasti Rychlé sady: Pomocí ovládacích prvků v oblasti Rychlé sady vytvořte a uložte často používaná nastavení pro budoucí použití

  Rychlé sady jsou zkrácené úlohy, které jsou k dispozici na Výchozí obrazovcenebo v rámci funkce Rychlé sady na ovládacím panelu tiskárny.

 • Oblast Notification Settings (Nastavení upozornění): Vyberte možnost Condition on Which to Notify (Podmínka vzniku upozornění).

  • Když je možnost upozorňování vybraná a uživatel je přihlášený, odesílá se e-mailové upozornění na stav zařízení na adresu uvedenou v profilu přihlášeného uživatele

  • Když je možnost upozorňování vybraná a uživatel není přihlášený, zobrazí se na ovládacím panelu tiskárny výzva k zadání e-mailové adresy, na kterou je potom odesláno upozornění.

 • Oblast General Fax Send Settings (Obecná nastavení odesílání faxu): Vyberte, zda chcete požadovat potvrzení čísla faxu, a shodu rychlé volby čísla

 • Oblast Scan Settings (Nastavení skenování) Nakonfigurujte výchozí nastavení popisující předlohy. Uživatelé mohou toto nastavení u jednotlivých úloh změnit

HP FutureSmart 4 a 5

Pomocí následujících informací nastavte společné možnosti faxové úlohy (HP FutureSmart 4 a 5).

Nastavení běžných úloh

 • Oblast Notification Settings (Nastavení upozornění): Vyberte možnost Condition on Which to Notify (Podmínka vzniku upozornění).

  • Když je možnost upozorňování vybraná a uživatel je přihlášený, odesílá se e-mailové upozornění na stav zařízení na adresu uvedenou v profilu přihlášeného uživatele

  • Když je možnost upozorňování vybraná a uživatel není přihlášený, zobrazí se na ovládacím panelu tiskárny výzva k zadání e-mailové adresy, na kterou je potom odesláno upozornění.

 • Oblast General Fax Send Settings (Obecná nastavení odesílání faxu): Vyberte, zda chcete požadovat potvrzení čísla faxu, a shodu rychlé volby čísla

 • Oblast Scan Settings (Nastavení skenování) Nakonfigurujte výchozí nastavení popisující předlohy. Uživatelé mohou toto nastavení u jednotlivých úloh změnit

Rychlé sady

 • V levé navigační nabídce klikněte na možnost Rychlé sady v nabídce Nastavení odesílání faxů: Pomocí ovládacích prvků v oblasti Rychlé sady vytvořte a uložte často používaná nastavení pro budoucí použití

  Rychlé sady jsou zkrácené úlohy, které jsou k dispozici na Výchozí obrazovcenebo v rámci funkce Rychlé sady na ovládacím panelu tiskárny.

Krok 3: Nakonfigurujte metodu odesílání faxu

Použijte jednu z následujících metod, podle svých požadavků, ke konfiguraci metody odesílání faxů:

Možnost 1: Nakonfigurujte interní modem

Nastavení karty Internal Modem (Interní modem) slouží ke konfiguraci tiskárny k odesílání a přijímání faxů pomocí interního modemu.

 1. Vyberte kartu Fax.

 2. V levém navigačním panelu vyberte možnost Fax Send Setup (Nastavení odesílání faxu).

 3. V pravém podokně vyberte kartu Internal Modem (Interní modem).

 4. Vyberte možnost Country/Region (Země/oblast) a do části Device Modem Settings (Nastavení modemu zařízení) zadejte Company Name (Název společnosti)Phone Number (Telefonní číslo). Země/oblast, název společnosti a telefonní číslo jsou uváděny v záhlaví odesílaných faxů.

 5. V části Obecná nastavení odesílání faxu můžete nastavit obecná nastavení odesílání faxu. K dispozici jsou následující obecná nastavení odesílání faxu:

  • Záhlaví faxu (výchozí hodnota je Předřadit)

  • Povolit odesílání faxů (vybráno ve výchozím nastavení)

  • Povolit režim opravy chyb (vybráno ve výchozím nastavení)

  • Povolit kompresi JBIG (vybráno ve výchozím nastavení)

 6. V části Nastavení faxového vytáčení můžete nastavit nastavení vytáčení. K dispozici jsou následující nastavení vytáčení:

  • Hlasitost faxového vytáčení (výchozí nastavení je Nízká)

  • Režim volby (výchozí nastavení je Tónová)

  • Směrové číslo

  • Rychlost faxového odesílání (výchozí nastavení je Rychlé)

  • Interval opakování vytáčení (výchozí nastavení je 5)

  • Opakovat vytáčení při chybě (výchozí nastavení je 2)

  • Opakovat vytáčení, není-li odpověď (výchozí nastavení je 0)

  • Opakovat vytáčení při obsazení (výchozí nastavení je 3)

  • Rozpoznat oznamovací tón (není vybráno ve výchozím nastavení)

 7. Chcete-li pro tiskárnu povolit použití účtovacích kódů, zaškrtněte v oblasti Billing Code Settings (Nastavení účtovacích kódů) políčko Enable Billing Codes (Povolit účtovací kódy).

 8. Zadejte výchozí účtovací kód do textového pole Výchozí účtovací kód.

 9. Do pole Minimum Length (Minimální délka) zadejte minimální délku účtovacího kódu.

 10. V případě potřeby vyberte možnost Allow users to edit billing code (Povolit uživatelům úpravu účtovacího kódu).

 11. Zkontrolujte nastavené možnosti a kliknutím na Apply (Použít) dokončete nastavení.

Možnost 2: Nakonfigurujte nastavení faxu LAN

Při přihlašování k faxové službě LAN jste měli od autorizovaného servisu obdržet informace potřebné k nastavení služby. Nakonfigurujte službu podle těchto informací a pak podle zde uvedených pokynů používejte službu s tiskárnou. V závislosti na autorizovaném servisu nemusí být některá nastavení dostupná.

 1. Vyberte kartu Fax.

 2. V levém navigačním panelu vyberte možnost Fax Send Setup (Nastavení odesílání faxu).

 3. V pravém podokně vyberte kartu LAN Fax Setup (Nastavení faxování v síti LAN).

 4. V oblasti LAN Fax Service Settings (Nastavení služby LAN Fax) vyberte název faxové služby LAN. Vyberte formát souboru používaný službou.

 5. V oblasti Folder Settings (Nastavení složky) vyberte cílové umístění, kam chcete faxové soubory uložit:

  • Ukládání do standardní sdílené síťové složky.

   1. Vyberte možnost Save to a standard shared network folder (Uložení do standardní sdílené síťové složky).

   2. Do jednotlivých polí zadejte údaje o síťové složce a klikněte na tlačítko Verify Folder Access (Ověřit přístup ke složce). Cesta UNC používá formát: \\nazevserveru\nazevsdilenepolozky\nazevslozky.

   NEBO

  • Uložení na server FTP

   1. Vyberte možnost Uložit na server FTP.

   2. Do jednotlivých polí zadejte údaje o serveru FTP a klikněte na tlačítko Verify Folder Access (Ověřit přístup ke složce).

 6. V oblasti Dialing Settings (Nastavení volání) zadejte maximální počet pokusů tiskárny o odeslání faxu v případě neúspěšného prvního pokusu. Dále zadejte dobu čekání mezi pokusy v minutách.

 7. V oblasti Input Settings (Nastavení vstupu) vyberte, zda se mají v případě, že dojde k chybě odesílání souboru do síťové složky, odeslat upozornění. Je-li povolen režim Error Correction Mode (Režim opravy chyb), neúspěšně odeslané části faxu se odešlou znovu.

 8. V oblasti Output Settings (Nastavení výstupu) vyberte rychlost přenosu a možnost vložit titulní stránku, kterou faxová služba LAN poskytuje.

 9. V oblasti Billing Code Settings (Nastavení účtovacích kódů) vyberte, zda chcete povolit používání účtovacích kódů.

 10. Funkci povolíte výběrem možnosti Enable Billing Codes (Povolit použití účtovacích kódů). Potom zadejte Default Billing Code (Výchozí účtovací kód) a možnost Minimum Length (Minimální délka) kódu.

 11. V případě potřeby vyberte možnost Allow users to edit billing code (Povolit uživatelům úpravu účtovacího kódu).

 12. Zkontrolujte nastavené možnosti a kliknutím na Apply (Použít) dokončete nastavení.

Možnost 3: Nakonfigurujte nastavení internetového faxu

Při přihlašování k internetové faxové službě jste měli od poskytovatele služby obdržet informace potřebné k nastavení služby. Nakonfigurujte službu podle těchto informací a pak podle zde uvedených pokynů používejte službu s tiskárnou.

 1. Vyberte kartu Fax.

 2. V levém navigačním panelu vyberte možnost Fax Send Setup (Nastavení odesílání faxu).

 3. V pravém podokně vyberte kartu Internet Fax Setup (Nastavení internetového faxu).

 4. V oblasti Internet Fax Service Settings (Nastavení internetové faxové služby) zadejte údaje od poskytovatele služby do polí Internet Fax Provider Domain (Doména poskytovatele internetového faxu) a  T37 Prefix (Předpona T37).

 5. Zadejte možnost Default Fax Account E-mail Address (Výchozí e-mailová adresa faxového účtu). Chcete-li používat e-mailovou adresu uživatele, který je přihlášen k tiskárně, zaškrtněte příslušné pole.

 6. Vyberte File Format (Formát souboru).

 7. Vyberte, zda má být povolena možnost If available, use the signed in user’s e-mail address as the Fax Account address (Použít e-mailovou adresu přihlášeného uživatele jako adresu faxového účtu, je-li k dispozici).

 8. Používáte-li službu v Severní Americe, vyberte, zda se má použít možnost Auto complete to North American Numbering Plan (NANP) format using area code (Automaticky doplnit na formát kódu NANP pomocí kódu oblasti), a poté zadejte kód oblasti do uvedeného pole.

 9. Zkontrolujte nastavené možnosti a kliknutím na Apply (Použít) dokončete nastavení.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...