hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – Nastavení příjmu faxů

Následující informace použijte k nastavení příjmu faxů pomocí integrovaného webového serveru (EWS, Embeded Web Server).

Úvod

Na stránce Nastavení příjmu faxů nastavte tyto skupiny funkcí:

 • Nastavení modemu zařízení

 • Možnosti faxových úloh

 • Nastavení příjmu faxů

 • Nastavení oznámení

 • Plán tisku faxů

 • Blokovaná faxová čísla

Než začnete

Než budete pokračovat, připojte faxový kabel k portu faxu na tiskárně a k telefonní zásuvce.

Krok 1: Nastavte možnosti faxových úloh

Přečtěte si, jak nastavit možnosti faxových úloh pro HP FutureSmart 3 nebo HP FutureSmart 4 a 5.

HP FutureSmart 3

Pomocí následujících kroků vyberte možnosti faxové úlohy (HP FutureSmart 3).

 1. Pomocí horních navigačních karet klikněte na možnost Fax.

 2. V levém navigačním panelu klikněte na Fax Receive Setup (Nastavení příjmu faxů).

 3. V oblasti Fax Receive Setup (Nastavení příjmu faxů) zaškrtněte políčko Enable Fax Receive (Povolit přijímání faxů). Pokud není toto políčko zaškrtnuté, funkce je na ovládacím panelu nedostupná.

 4. V oblasti Fax Job Options (Možnosti faxových úloh) nastavte následující funkce:

  • Paper Selection (Výběr papíru): Pokud vyberete zásobník, faxy se budou tisknout na takový formát papíru, který je vložen do zásobníku

  • Výstupní přihrádka

  • Sides (Strany): Pomocí této možnosti nastavte, zda chcete příchozí faxy tisknout jednostranně nebo oboustranně

   Poznámka:

   Přístup k tomuto nastavení mají jen správci.

  • Přizpůsobit na stránku: Přizpůsobení příchozí stránky pro tisk na papír takového formátu, který je vložen v některém ze zásobníků

  • Razítkovat přijaté faxy: Pomocí tohoto nastavení se na každou stránku příchozího faxu vytiskne datum, čas, telefonní číslo a číslo stránky

 5. Zkontrolujte nastavené možnosti a kliknutím na Apply (Použít) dokončete nastavení.

HP FutureSmart 4 a 5

Pomocí následujících kroků vyberte možnosti faxových úloh (HP FutureSmart 4 a 5).

 1. Pomocí horních navigačních karet klikněte na možnost Fax.

 2. V levém navigačním panelu klikněte na Fax Receive Setup (Nastavení příjmu faxů).

 3. V oblasti Fax Receive Setup (Nastavení příjmu faxů) zaškrtněte políčko Enable Fax Receive (Povolit přijímání faxů). Pokud není toto políčko zaškrtnuté, funkce je na ovládacím panelu nedostupná.

 4. V oblasti Výchozí možnosti úlohy nastavte následující funkce:

  • Paper Selection (Výběr papíru): Pokud vyberete zásobník, faxy se budou tisknout na takový formát papíru, který je vložen do zásobníku

  • Výstupní přihrádka

  • Výstupní strany: Pomocí této možnosti nastavte, zda chcete příchozí faxy tisknout jednostranně nebo oboustranně

   Poznámka:

   Přístup k tomuto nastavení mají jen správci.

  • Přizpůsobit na stránku: Přizpůsobení příchozí stránky pro tisk na papír takového formátu, který je vložen v některém ze zásobníků

  • Razítkovat přijaté faxy: Pomocí tohoto nastavení se na každou stránku příchozího faxu vytiskne datum, čas, telefonní číslo a číslo stránky

 5. Zkontrolujte nastavené možnosti a kliknutím na Apply (Použít) dokončete nastavení.

Krok 2: Nastavte nastavení příjmu faxů

V oblasti Nastavení příjmu faxů nastavte následující funkce:

HP FutureSmart 3

 • Hlasitost vyzvánění

 • Počet zazvonění před odpovědí: Vyberte počet zazvonění předtím, než fax hovor přijme

 • Rychlost příjmu faxů

 • Interval zvonění: Vyberte požadovaný interval zazvonění v rozsahu od 220 do 600 ms

 • Frekvence zvonění: Výchozí frekvence zvonění je 68 Hz. Můžete nastavit vlastní frekvenci v rozmezí 1–200 Hz

HP FutureSmart 4 a 5

 • Hlasitost vyzvánění

 • Počet zazvonění před odpovědí: Vyberte počet zazvonění předtím, než fax hovor přijme

 • Rychlost příjmu faxů

 • Interval zvonění: Zadejte požadovaný interval zazvonění v rozsahu od 0 do 600 ms

 • Horní limit frekvence vyzvánění: Výchozí frekvence zvonění je 68 Hz. Můžete nastavit vlastní frekvenci v rozmezí 0–100 Hz

Krok 3: Nastavte Nastavení upozornění

Nastavte upozornění pro HP FutureSmart 3 nebo HP FutureSmart 4 a 5.

HP FutureSmart 3

Pomocí nastavení v oblasti Notification Settings (Nastavení upozornění) určete, kdy byste měli vy nebo osoba odesílající e-mail obdržet informace o stavu odeslaných e-mailů. Ve výchozím nastavení bude použita e-mailová adresa přihlášeného uživatele. Pokud je pole pro e-mailovou adresu příjemce prázdné, neodesílají se žádná oznámení.

V oblasti Nastavení upozornění nastavte následující funkce:

 • Podmínka vzniku upozornění: Vyberte jednu z následujících podmínek, kdy chcete být upozorněni:

  • Oznámit při dokončení úlohy

  • Oznámit pouze při selhání úlohy

 • Metoda doručení upozornění: Vyberte metodu doručení upozornění – E-mail nebo Výtisk. Možnost E-mail zvolte zadáním e-mailové adresy.

 • Zahrnout miniaturu: S upozorněním se odešle miniatura první stránky faxu.

 • Konsolidovat tištěná hlášení: Konsolidace více příjemců faxu do jednoho hlášení o faxových hovorech.

HP FutureSmart 4 a 5

Chcete-li vybrat nastavení upozornění, přejděte do oblasti Oznámení v oblasti Nastavení příjmu faxů nebo přejděte na nabídku Výchozí možnosti úlohy v oblasti Nastavení odesílání faxů. Pomocí nastavení upozornění určete, kdy byste měli vy nebo osoba odesílající e-mail obdržet upozornění o stavu odeslaných e-mailů. Ve výchozím nastavení bude použita e-mailová adresa přihlášeného uživatele. Pokud je pole pro e-mailovou adresu příjemce prázdné, neodesílají se žádná oznámení.

V oblasti Upozornění nastavte následující funkce:

 • Podmínka vzniku upozornění: Vyberte jednu z následujících podmínek, kdy chcete být upozorněni:

  • Neoznamovat

  • Oznámit při dokončení úlohy

  • Oznámit pouze při selhání úlohy

Krok 4: Nastavte plán tisku faxů

Nastavte plán tisku faxů pro HP FutureSmart 3 nebo HP FutureSmart 4 a 5.

HP FutureSmart 3

Faxy se ve výchozím nastavení tisknou, ale lze je rovněž ukládat a tisknout podle vlastního plánu. Možnost Plán tisku faxů slouží k nastavení plánu pro tisk a ukládání faxů.

Pro funkci Plán tisku faxů vyberte jednu z těchto možností:

 • Vždy ukládat faxy

 • Vždy tisknout faxy (výchozí)

 • Použít plán tisku faxů

Možnost Použít plán tisku faxů slouží k nastavení plánu událostí faxu (tisk nebo ukládání faxů). Toto nastavení je možné zapnout nebo vypnout ručně nebo nastavit tak, aby se zapínalo a vypínalo automaticky v určité dny v týdnu. V plánu lze nastavit uzamčení celého dne (24 hodin) nebo jen určitého intervalu během dne. Je možné nastavit jen jeden interval uzamčení, ale lze jej uplatnit na libovolný počet dní.

 1. Vyberte možnost Použít plán tisku faxů.

 2. Vyberte, zda chcete zaškrtnout políčko Use Holiday Sleep Schedule (Používat sváteční plán spánku).

 3. Vytvořte novou událost plánu faxů výběrem možnosti Událost plánu faxů nebo kliknutím na možnost Přidat:

  1. Vyberte možnost Typ události.

  2. Klikněte do pole Čas a vyberte čas události plánu faxů.

  3. Vyberte jeden nebo více dnů v položce Dny události.

  4. Klikněte na tlačítko Použít.

 4. Zkontrolujte nastavené možnosti a kliknutím na Apply (Použít) dokončete nastavení.

HP FutureSmart 4 a 5

Faxy se ve výchozím nastavení tisknou, ale lze je rovněž ukládat a tisknout podle vlastního plánu. Možnost Plán tisku faxů slouží k nastavení plánu pro tisk a ukládání faxů.

Pro funkci Plán tisku faxů vyberte jednu z těchto možností:

 • Vždy ukládat

 • Vždy tisknout (výchozí)

 • Použít plán

Nastavení Použít plán slouží k nastavení událostí v rámci plánu faxu (tisk nebo ukládání faxů). Toto nastavení je možné zapnout nebo vypnout ručně nebo nastavit tak, aby se zapínalo a vypínalo automaticky v určité dny v týdnu. V plánu lze nastavit uzamčení celého dne (24 hodin) nebo jen určitého intervalu během dne. Je možné nastavit jen jeden interval uzamčení, ale lze jej uplatnit na libovolný počet dní.

Použití plánu tisku faxů:

 1. Vyberte možnost Použít plán.

 2. Vyberte, zda chcete zaškrtnout políčko Use Holiday Sleep Schedule (Používat sváteční plán spánku).

 3. Vytvořte novou událost plánu faxů výběrem možnosti Typ události nebo kliknutím na možnost Přidat:

  1. Vyberte možnost Typ události.

  2. Klikněte do pole Čas a vyberte čas události plánu faxů.

  3. Vyberte jeden nebo více dnů v položce Dny události.

  4. Klikněte na tlačítko Použít.

 4. Pokud chcete plánovanou událost faxu upravit, vyberte událost a klikněte na tlačítko Upravit.

 5. Zkontrolujte nastavené možnosti a kliknutím na Apply (Použít) dokončete nastavení.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...