hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP Smart Tank – První nastavení tiskárny

Chcete-li provést první nastavení tiskárny HP Smart Tank řady 670, 720, 750, 790, 6000, 7000, 7300 nebo 7600, vyjměte tiskárnu z krabice, připojte napájecí kabel, naplňte zásobníky, nainstalujte tiskovou hlavu, vložte papír, zarovnejte tiskovou hlavu a poté nainstalujte software tiskárny.

Poznámka:

Pokud hledáte software tiskárny, přejděte na 123.hp.com.

Vyjmutí tiskárny z krabice

Vyjměte tiskárnu z krabice a poté z ní odstraňte veškeré pásky, nálepky a balicí materiál.

 1. Vyjměte tiskárnu z krabice.

 2. Umístěte tiskárnu na rovný povrch, na němž ji chcete používat.

 3. Z vnější strany tiskárny odstraňte veškeré pásky.

  Odstranění pásek z vnější strany tiskárny
 4. Z levé strany tiskárny zvedněte přístupová dvířka inkoustové kazety.

  Poznámka:

  Přístupová dvířka inkoustové kazety nezvedejte, pokud je otevřené víko skeneru. Je-li víko skeneru otevřené, zavřete jej a poté zvedněte přístupová dvířka inkoustové kazety.

  Zvednutí přístupových dvířek inkoustové kazety
 5. Odstraňte pásku a obalový materiál z přístupu k inkoustové kazetě a dalších oblastí.

  Odstranění pásky a obalového materiálu z přístupu k inkoustové kazetě a dalších oblastí
 6. Odstraňte a recyklujte veškerý obalový materiál.

 7. Připojte napájecí kabel do zadní části tiskárny a jeho druhý konec do elektrické zásuvky.

  POZOR:

  V tuto chvíli nepřipojujte kabel USB. Připojení k počítači se nastaví při instalaci softwaru.

  Připojení napájecího kabelu
 8. Zapněte tiskárnu a poté počkejte, dokud nebude tiskárna v klidu.

  Zapnutí tiskárny
 9. Pokud je vaše tiskárna vybavena dotykovým ovládacím panelem, podle pokynů na obrazovce vyberte jazyk.

Přidání tiskárny do aplikace HP Smart

Je vyžadována aplikace HP Smart, která pomáhá připojit zařízení k tiskárně. Provede vás také dalšími kroky procesu nastavení.

 • Pokud jste ještě aplikaci HP Smart nenainstalovali, přejděte ke kroku 123.hp.com a software stáhněte a nainstalujte. Po instalaci otevřete aplikaci HP Smart a podle pokynů připojte a nastavte tiskárnu.

 • Pokud je aplikace HP Smart v zařízení již nainstalována, otevřete ji a kliknutím na znaménko plus přidejte novou tiskárnu. Podle pokynů aplikace HP Smart tiskárnu připojte a nastavte.

Pomocí následujících kroků na této stránce a pokynů aplikace HP Smart dokončete nastavení tiskárny.

Naplnění zásobníků inkoustu

K naplnění prázdných nebo téměř prázdných zásobníků inkoustu použijte oficiální lahvičky s inkoustem od společnosti HP.

Při práci s lahvičkami s inkoustem dodržujte následující pokyny:

 • Uchovávejte lahvičky s inkoustem mimo dosah dětí.

 • Lahvičku s inkoustem otvírejte pouze v případě, že chcete naplnit zásobníky inkoustu.

 • Lahvičky s inkoustem skladujte ve svislé poloze na chladném a suchém místě.

POZOR:

Aby nedošlo k poškození tiskové hlavy, neinstalujte tiskové hlavy, dokud nenaplníte zásobníky inkoustu.

 1. Z levé strany tiskárny zvedněte přístupová dvířka inkoustové kazety.

  Zvednutí přístupových dvířek inkoustové kazety
 2. Otevřete kryty zásobníku.

  Otevření krytů zásobníku
 3. Otevřete víko zásobníku inkoustu, který chcete naplnit.

  Otevření víka zásobníku inkoustu
 4. Otevřete lahvičku s inkoustem.

  • Pokud vaše lahvičky s inkoustem mají šroubovací víčka, odšroubujte víčko a odložte jej stranou.

   Otevření lahvičky s inkoustem se šroubovacím víčkem
  • Pokud vaše lahvičky s inkoustem mají odklápěcí víčko, odšroubujte jej. Stáhněte jazýček těsnění a pak těsnění odstraňte a zlikvidujte. Našroubujte víčko zpět na lahvičku a utáhněte jej, poté jej odklopte.

   Otevření lahvičky s inkoustem s odklápěcím víčkem
 5. Porovnejte barvu lahvičky s inkoustem s barvou zásobníku inkoustu. Podržte lahvičku na tryskách zásobníku, zkontrolujte, zda špička lahvičky správně zapadne nad trysky, a nechte inkoust vytékat do zásobníku, dokud nebude plný.

  Pokud z lahvičky nezačne vytékat inkoust, vyjměte ji a znovu ji vložte do zásobníku. Lahvičku nestlačujte.

  Plnění inkoustu do zásobníků
 6. Po doplnění inkoustu do zásobníku postavte lahvičku do svislé polohy a poté zavřete víčko lahvičky.

 7. Zavřete víko zásobníku inkoustu.

  Zavření víka zásobníku inkoustu
 8. Opakováním předchozích kroků naplňte další zásobníky inkoustu.

 9. Zavřete kryty zásobníku a přístupová dvířka inkoustové kazety a počkejte 30 sekund.

  Tiskárna dokončí čištění a kalibraci inkoustu.

  Zavření krytů zásobníku a přístupových dvířek inkoustové kazety
 10. Lahvičky se zbylým inkoustem skladujte ve svislé poloze na suchém a chladném místě.

Instalace tiskových hlav

Nainstalujte tiskové hlavy dodané s tiskárnou.

 1. Z levé strany tiskárny zvedněte přístupová dvířka inkoustové kazety a počkejte, až se vozík kazet přesune do středu a zastaví se.

  Zvednutí přístupových dvířek inkoustové kazety
 2. Stiskněte modré tlačítko a otevřete kryt tiskové hlavy.

  Stisknutí modrého tlačítka k otevření krytu tiskové hlavy
 3. Odstraňte a zahoďte oranžový kryt.

  Poznámka:

  S oranžovým krytem zacházejte opatrně, aby se zabránilo vzniku inkoustových skvrn.

  Odstranění oranžového krytu
 4. Vyjměte tiskové hlavy z obalu.

  Vyjmutí tiskových hlav z obalu
 5. Z obou tiskových hlav odstraňte oranžové víčko a ochrannou pásku.

  POZOR:

  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani inkoustových trysek. Ochrannou pásku už na kontakty znovu nelepte. Manipulací můžete způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.

  Odstranění oranžového víčka a ochranné pásky
 6. Vložte tiskové hlavy.

  Zasunutí tiskových hlav
 7. Zavřete kryt tiskové hlavy.

  Zavření krytu tiskové hlavy
 8. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.

  Zavření přístupových dvířek inkoustové kazety

Zakládání papíru

Do vstupního zásobníku vložte obyčejný bílý papír.

 1. Otevřete vstupní zásobník.

  Otevření vstupního zásobníku
 2. Stiskněte a podržte tlačítko na jednom z vodítek šířky papíru.

  Přidržení tlačítka na jednom vodítku šířky papíru
 3. Posuňte vodítka k okrajům vstupního zásobníku.

  Posunutí vodítek
 4. Vložte stoh obyčejného papíru tiskovou stranou dolů do vstupního zásobníku.

  Vložení papíru do vstupního zásobníku
 5. Ujistěte se, že je stoh papíru zarovnán s odpovídajícími čárami formátu papíru a nepřesahuje značku výšky stohu v zásobníku.

  Ujištění, že je stoh zarovnán a nepřesahuje výšku stohu
 6. Nastavte vodítka šířky papíru tak, aby se dotýkala okrajů stohu papíru.

  Úprava vodítek šířky papíru
 7. Zavřete vstupní zásobník.

  Zavření vstupního zásobníku
 8. Vytáhněte nástavec výstupního zásobníku.

  Vytažení nástavce výstupního zásobníku

Zarovnání tiskových hlav

Vytiskněte stránku zarovnání a poté stránku naskenujte a zarovnejte tiskové hlavy.

Vytištění stránky zarovnání

V závislosti na své tiskárně vytiskněte stránku zarovnání nebo ji získejte automaticky.

 • Pokud je vaše tiskárna vybavena dotykovým ovládacím panelem, podle pokynů na ovládacím panelu stránku zarovnání vytiskněte.

 • Pokud vaše tiskárna dotykový ovládací panel nemá, na ovládacím panelu bude blikat písmeno A a stránka zarovnání se automaticky vytiskne.

Skenování stránky zarovnání

Naskenujte stránku zarovnání a dokončete zarovnání tiskové hlavy.

 1. Položte stránku zarovnání na pracovní plochu skeneru potištěnou stranou dolů a poté ji vyrovnejte podle naznačeného rohu.

  Umístění stránky zarovnání na pracovní plochu skeneru
 2. Zavřete víko skeneru.

  Zavření víka skeneru
 3. V závislosti na modelu tiskárny stiskněte blikající tlačítko Kopírovat na ovládacím panelu tiskárny nebo podle pokynů na obrazovce naskenujte stránku.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...