hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
  • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP LaserJet, laserové tiskárny HP, laserové tiskárny Samsung – prohlášení o omezené záruce na tiskové kazety, zobrazovací válce a zobrazovací jednotky HP (AMS/EMEA)

Prohlášení o omezené záruce AMS a EMEA na tiskové kazety, zobrazovací válce a zobrazovací jednotky HP určené k použití s tiskárnami HP LaserJet, laserovými tiskárnami HP a laserovými tiskárnami Samsung.

Omezená záruka HP Premium Protection

Tato Omezená záruka HP platí pro originální tiskové kazety, zobrazovací válce a zobrazovací jednotky HP a týká se pouze značkových produktů HP zakoupených nebo pronajatých a) od společnosti HP Inc., jejích dceřiných a přidružených společností, autorizovaných prodejců, autorizovaných distributorů nebo místních distributorů; a b) s touto Omezenou zárukou HP.

Co udělá společnost HP

Společnost HP podle svého uvážení produkty v záruce, u kterých se prokázala závada, vymění nebo vrátí kupní cenu.

Na co se tato záruka vztahuje

Na každou originální tiskovou kazetu, zobrazovací válec a zobrazovací jednotku HP určené k použití s tiskárnami HP LaserJet, laserovými tiskárnami HP nebo laserovými tiskárnami Samsung se vztahuje záruka, že při použití v určeném tiskovém zařízení HP, Samsung nebo autorizovaném tiskovém zařízení výrobce originálních dílů (OEM) nebudou mít vady materiálu ani zpracování. Správné tiskové kazety a zobrazovací válce pro danou tiskárnu najdete v příručce k produktu.

Na co se tato záruka nevztahuje

Omezená záruka na kazety se nevztahuje na kazety, které dosáhly konce odhadované životnosti nebo byly znovu naplněny, znovu vyrobeny, vyprázdněny, zneužity, chybí nebo s nimi bylo libovolným způsobem manipulováno, případně vykazují problémy v důsledku nesprávného použití, nevhodného skladování nebo provozu mimo rozsah publikovaných specifikací prostředí tiskárny nebo kazety.

Používání neoriginálních či doplněných tiskových kazet nemá vliv na omezenou záruku HP pro koncového zákazníka ani na smlouvu o podpoře společnosti HP s koncovým zákazníkem týkající se tiskárny. Pokud však lze závadu nebo poškození tiskárny či tiskové hlavy přičítat použití neoriginální nebo doplněné tiskové kazety, společnost HP si bude účtovat standardní poplatky za čas a materiál na servis tiskárny při konkrétní závadě či poškození nebo za náklady na výměnu tiskové hlavy. U inkoustových kazet a spotřebního materiálu HP a spotřebního materiálu HP LaserJet, laserového materiálu HP a laserového materiálu Samsung se tato omezená záruka HP v žádném případě nevztahuje na produkty, které, kromě jiných výjimek uvedených v této omezené záruce HP, byly znovu doplněny, renovovány, repasovány nebo upraveny.

Jak dlouho pokrytí trvá

Pro použití tonerových kazet HP neexistuje žádné datum konce životnosti.

Poznámka:

U spotřebního materiálu Samsung zakoupeného před 1. říjnem 2019 je záruční doba omezena na šest měsíců od nákupu a může být vyžadován doklad o nákupu.

Datum výroby uvedené na některých krabicích s tonerovou kazetou je určeno pro interní procesy společnosti HP a v některých zemích může být vyžadováno pro splnění zákonných norem. Datum výroby není datum konce životnosti ani datum „použít do“.

Vrácení produktu s kazetou HP

Pokud je kazeta vadná, zákazník ji zabalí do krabice od produktu (nebo něčeho podobného) a uvede jméno, adresu, telefonní číslo, místo nákupu a stručný popis problému. Pokud je to možné, připojí také stránku stavu spotřebního materiálu a vytiskne vzorek, který chybu dokládá. Pokud je k dispozici číslo případu HP, mělo by to být také uvedeno. Dokumentace a kazeta by měly být vráceny na místo nákupu, kde může být poskytnuta výměna.

VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÁ ZÁRUKA JE VÝHRADNĚ V ROZSAHU, KTERÝ UMOŽŇUJÍ MÍSTNÍ ZÁKONY. NEPOSKYTUJÍ SE ŽÁDNÉ JINÉ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY ČI PODMÍNKY. SPOLEČNOST HP VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.
V ROZSAHU, KTERÝ UMOŽŇUJÍ MÍSTNÍ ZÁKONY, NENÍ SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU ČI ZTRACENÝCH DAT) NEBO JINÉ POŠKOZENÍ, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE DEFINOVÁNO PODLE SMLOUVY, PRÁVNÍ NORMY NEBO JINÝM ZPŮSOBEM.
PODMÍNKY OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ VYJMA ZÁKONNĚ POVOLENÉHO ROZSAHU NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEMĚNÍ, NÝBRŽ DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ SE VZTAHUJÍ NA PRODEJ TOHOTO PRODUKTU.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...