hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP Smart Tank – Výměna tiskové hlavy

Vyměňte poškozenou tiskovou hlavu v tiskárnách HP Smart Tank řady 670, 720, 750, 790, 6000, 7000, 7300 nebo 7600.

Zakoupení tiskové hlavy

Náhradní tiskové hlavy získáte v autorizovaném servisním středisku společnosti HP nebo od autorizovaných servisních partnerů.

 1. Přejděte na stránku Zákaznická podpora HP.

 2. Klikněte na Umístění servisního centra v části Podpora v dolní části stránky.

 3. Řiďte se pokyny na stránce a vyhledejte nejbližší servisní středisko nebo servisního partnera.

Výměna tiskové hlavy

Vyjměte vadnou tiskovou hlavu a poté nainstalujte novou náhradní.

 1. Zapněte tiskárnu.

 2. Zvedněte dvířka pro přístup k inkoustu a počkejte, až se vozík kazet zastaví.

  Zvednutí dvířek pro přístup k inkoustu
 3. Stisknutím modrého tlačítka na vozíku otevřete kryt tiskové hlavy.

  Otevření krytu tiskové hlavy
 4. Vyjměte tiskovou hlavu z vozíku a následně ji odložte na chráněný povrch.

  POZOR:

  Pro zamezení úniku inkoustu uchopte tiskovou hlavu ze stran a po celou dobu ji držte ve svislé poloze.

  Vyjmutí tiskové hlavy
 5. Vyjměte novou tiskovou hlavu z balení.

  Vyjmutí nové tiskové hlavy z balení
 6. Vytáhněte zátku směrem nahoru z horní strany tiskové hlavy.

  Vytažení zátky z tiskové hlavy
 7. Pomocí volných částí odstraňte pásky z kontaktů tiskových hlav.

  POZOR:

  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Ochrannou pásku už na kontakty znovu nelepte. Manipulací můžete způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.

  Odstranění pásky
 8. Vložte novou tiskovou hlavu do slotu, až pevně zaklapne na místo.

  Vložení nové tiskové hlavy
 9. Zavřete kryt tiskové hlavy.

  Zavření krytu tiskové hlavy
 10. Zavřete dvířka pro přístup k inkoustu.

  Zavření dvířek pro přístup k inkoustu
 11. Zarovnejte tiskové hlavy.

  • Pokud má vaše tiskárna ovládací panel s dotykovou obrazovkou, postupujte podle pokynů na ovládacím panelu a vytiskněte zkušební stránku zarovnání. Poté ji podle pokynů na stránce naskenujte a zarovnejte nové tiskové hlavy.

  • Pokud vaše tiskárna nemá ovládací panel s dotykovou obrazovkou, na ovládacím panelu bude blikat A a stránka zarovnání se vytiskne automaticky. Postupujte podle pokynů na stránce, proveďte naskenování a zarovnejte tiskové hlavy.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...