hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Spotřebitelské Notebooky HP – Aktualizace systému BIOS (Basic Input Output System) (Windows)

Stáhněte a nainstalujte aktualizace systému BIOS počítače. Tento proces je také známý jako „flashování systému BIOS“. Aktualizace systému BIOS se doporučuje jako běžná údržba počítače. Může také pomoci zlepšit výkon počítače, poskytnout podporu hardwarových součástí nebo upgradů systému Windows nebo nainstalovat konkrétní aktualizace systému BIOS.

POZOR:

Instalujte pouze aktualizace systému BIOS od společnosti HP. Nesprávná instalace systému BIOS může zabránit počítači ve spuštění nebo obnovení. Pokud váš počítač spravuje servisní IT společnost, pro zajištění správného procesu aktualizace kontaktujte její zástupce.

U firemních počítačů, například ProBook, EliteBook a ZBook, může spravovat nastavení systému BIOS vaše firemní IT oddělení nebo místní IT servis. Zkontrolujte, zda je aktualizovaná verze systému BIOS kompatibilní s implementačním prostředím vaší společnosti.

Automatická aktualizace BIOS pomocí správce zařízení v systému Windows

Chcete-li automaticky aktualizovat firmware systému (BIOS) na verzi F.03 (nebo novější) pomocí Správce zařízení, postupujte podle kroků v tomto oddílu.

 1. Vyhledejte a otevřete nabídku Správce zařízení.

  Položka nabídky Správce zařízení
 2. Rozbalte položku Firmware.

 3. Dvakrát klikněte na položku Systémový firmware.

  Seznam zařízení se zvýrazněnou částí Firmware systému
 4. Vyberte kartu Ovladač.

 5. Klikněte na položku Aktualizovat ovladač.

  Karta Ovladač v okně Vlastnosti firmwaru systému
 6. Klikněte na možnost Vyhledat automaticky aktualizovaný ovladač.

  Klikněte na možnost Vyhledat automaticky aktualizovaný ovladač.
 7. Počkejte na stažení aktualizace a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace počítače pomocí nástroje HP Support Assistant

Pomocí nástroje HP Support Assistant vyhledejte a nainstalujte aktualizace pro počítač se systémem Windows, včetně aktualizací systému BIOS.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete aplikaci HP Support Assistant nebo klikněte na ikonu aplikace na hlavním panelu.

  Není-li aplikace ve vašem počítači nainstalována, stáhněte si nejnovější verzi z webové stránky HP Support Assistant.

 2. Na kartě My Dashboard (Můj panel ) vyhledejte svůj počítač a klikněte na položku Updates (Aktualizace).

 3. Počkejte, až nástroj HP Support Assistant provede analýzu systému.

 4. Po dokončení analýzy vyberte uvedené aktualizace, stáhněte a nainstalujte aktualizace a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

 5. Pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač a poté nástroj zavřete.

Ruční aktualizace systému BIOS v prostředí systému Windows

Nainstalujte aktualizaci systému BIOS, když se otevře systém Windows a vy máte přístup k Internetu.

Shromáždění požadovaných informaci o systému BIOS vašeho počítače

K vyhledání správné aktualizace systému BIOS zjistěte produktový název a číslo počítače, ID základové desky, verzi systému BIOS a název procesoru.

 1. Použijte klávesnici notebooku abyste stiskli klávesy fn a esc a otevřeli tak nástroj Systémové informace HP.

 2. Poznamenejte si název a číslo produktu, ID základní desky, verzi systému BIOS a název procesoru.

  Okno Systémové informace HP

Připravte počítač na aktualizaci systému BIOS

Chcete-li předejít možným problémům, ukončete všechny spuštěné aplikace a dočasně zakažte antivirový software a nástroj BitLocker před aktualizací systému BIOS.

 1. Zkontrolujte, že je k notebooku připojen napájecí kabel. Ponechte jej připojený během procesu aktualizace systému BIOS.

 2. Ukončete všechny spuštěné aplikace.

 3. Dočasně zakažte svůj antivirový software. Vyhledejte ve Windows nastavení Zabezpečení a údržba, a pak klikněte na Zabezpečení pro přístup k nastavení ochrany proti virům.

 4. Dočasně zakažte šifrování BitLocker Drive Encryption. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Spravovat nástroj Bitlocker. Klikněte na položku Pozastavit ochranu a pak klikněte na tlačítko Ano. Připravte si a mějte k dispozici obnovovací klíč nástroje BitLocker.

  POZOR:

  Pokud není zakázán nástroj BitLocker, při příštím restartování počítače nemusí být klíč BitLocker rozpoznán. Pokud neznáte obnovovací klíč BitLocker, můžete ztratit svá data nebo budete muset přeinstalovat operační systém.

  Pozastavení ochrany BitLocker

Instalace aktualizace systému BIOS

Stáhněte a nainstalujte aktualizaci systému BIOS z webových stránek společnosti HP.

 1. Přejděte na stránku Software a ovladače HP ke stažení.

 2. Přejděte na produktovou stránku vašeho počítače.

 3. V zobrazeném seznamu vyberte položku BIOS a projděte si všechny dostupné aktualizace systému BIOS.

  POZOR:

  Přečtěte si část Podrobnosti a potvrďte, zda je aktualizace systému BIOS novější než nainstalovaná verze a že se hodí pro váš počítač. Instalace nesprávného systému BIOS by mohla způsobit, že počítač přestane fungovat.

  • Pokud není v počítači uvedena aktualizace systému BIOS, není momentálně k dispozici žádná aktualizace.

  • Pokud je k dispozici několik aktualizací systému BIOS, určete základní desku, která je nainstalovaná ve vašem počítači, pomocí informací, které jste si zapsali z nástroje Systémové informace.

  • Pokud naleznete aktualizaci systému BIOS, klikněte na tlačítko Stáhnout. Pokud se zobrazí asistent pro stahování a instalaci, vyberte Pouze stáhnout poté klikněte na Další. Kliknutím na možnost Uložit uložíte soubor aktualizace systému BIOS do vašeho počítače.

 4. Přejděte do složky nebo na plochu, kam jste uložili stažený soubor aktualizace systému BIOS, a pak dvojitým kliknutím na název souboru (například: sp12345) spusťte instalaci.

  Počítač může zapípat, vypnout se a zapnout displej nebo chladicí ventilátory, případně zobrazit blikající kontrolku napájení. To je normální.

  POZOR:

  Dokud není proces aktualizace dokončen, nevypínejte ani nerestartujte počítač.

  Umístění uložené aktualizace systému BIOS v počítači
 5. Na obrazovce Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Ano.

  Kliknutím na tlačítko Ano umožníte instalaci aktualizace
 6. V okně průvodce instalací InstallShield klikněte na tlačítko Další.

  Kliknutí na tlačítko Další v průvodci InstallShield
 7. Zvolte možnost Přijímám podmínky licenční smlouvy a klikněte na tlačítko Další.

  Souhlas s licenční smlouvou s koncovým uživatelem
 8. V okně nástroje HP BIOS Update and Recovery klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka:

  Systém Windows zobrazený během průběhu aktualizace se může lišit v závislosti na vašem počítači.

  Kliknutí na možnost Další v okně nástroje HP BIOS Update and Recovery
 9. Zvolte možnost Aktualizovat a pak k přípravě aktualizace klikněte na tlačítko Další.

  Výběr možnosti aktualizovat v nástroji Aktualizace a obnovení systému HP BIOS
 10. Chcete-li aktualizaci nainstalovat, klikněte na tlačítko Restartovat nyní.

  Chcete-li aktualizaci nainstalovat, klikněte na tlačítko Restartovat nyní
 11. Na obrazovce HP BIOS Update klikněte na tlačítko Použít aktualizaci nebo počkejte, až se aktualizace automaticky spustí.

  Klepněte na tlačítko Použít aktualizaci
 12. Počkejte, až se aktualizace systému BIOS nainstaluje. Počítač zobrazí průběh instalace.

  Obrazovka znázorňující průběh instalace aktualizace systému BIOS
 13. Po vyzvání klikněte na tlačítko Pokračovat ve spouštění nebo vyčkejte, až se počítač automaticky restartuje. Restartování počítače může trvat několik minut.

  Kliknutí na tlačítko k pokračování ve spouštění
 14. Po zobrazení obrazovky zámku se přihlaste do počítače.

  Po úspěšné aktualizaci systému BIOS se zobrazí obrazovka zámku.
 15. Pokud byla aplikace Bitlocker pozastavena, vyhledejte v systému Windows aplikaci „bitlocker“ a klikněte na tlačítko Obnovit ochranu.

 16. Povolte váš antivirový software.

Ruční aktualizace systému BIOS z jednotky USB Flash (mimo systém Windows)

Pokud se systém Windows nespustí, použijte druhý funkční počítač s přístupem k Internetu a stáhněte aktualizaci systému BIOS. Zkopírujte soubor aktualizace na jednotku USB flash a nainstalujte ji do původního počítače.

POZOR:

Je-li na vašem počítači povolena ochrana BitLocker, pro spuštění počítače po aktualizaci systému BIOS je nutný klíč obnovení nástroje BitLocker. Pokud klíč nemáte nebo není po aktualizaci rozpoznán, může být nutné znovu nainstalovat systém Windows.

Získání informací o systému BIOS v případě, že se systém Windows nespustí

K vyhledání správné aktualizace systému BIOS zjistěte původní produktový název a číslo počítače, ID základové desky, typ procesoru a číslo verze systému BIOS.

Poznámka:

Váš nástroj systému BIOS se může lišit, ale kroky budou stejné.

 1. Zapněte původní počítač s problémem, a poté ihned stiskněte opakovaně klávesu Esc, dokud se neotevře Nabídka spuštění.

 2. Stisknutím klávesy f10 přejdete do nabídky nastavení systému BIOS. Karta Main (Hlavní) obsahuje systémové informace.

  Nabídka Spuštění
 3. Poznamenejte si Název produktu, Číslo produktu, ID systémové desky, Typ procesoru a Číslo verze systému BIOS.

 4. Stisknutím klávesy f10 zavřete systém BIOS a poté vypněte počítač.

  Karta Main (Hlavní) nastavení systému BIOS obsahuje systémové informace.

Spusťte aktualizaci systému BIOS na disku USB flash

Použijte druhý počítač s přístupem k internetu k vytvoření jednotky USB flash pro obnovení systému BIOS.

 1. Zastrčte prázdnou jednotku USB flash do volného portu na druhém počítači.

 2. Přejděte na stránku Software a ovladače HP ke stažení.

 3. Přejděte na produktovou stránku vašeho počítače.

 4. V zobrazeném seznamu vyberte položku BIOS a projděte si všechny dostupné aktualizace systému BIOS.

  POZOR:

  Přečtěte si část Podrobnosti a ověřte, zda se vztahuje na počítač. Instalace nesprávného systému BIOS by mohla způsobit, že počítač přestane fungovat.

  • Pokud není v počítači uvedena aktualizace systému BIOS, není momentálně k dispozici žádná aktualizace.

  • Pokud je k dispozici několik aktualizací systému BIOS, určete základní desku nebo systémovou desku, která je nainstalovaná ve vašem počítači, pomocí informací, které jste si zapsali z nástroje Systémové informace.

  • Pokud naleznete aktualizaci systému BIOS, klikněte na tlačítko Stáhnout. Pokud se zobrazí Asistent HP pro stahování a instalaci, vyberte Pouze stáhnout a poté klikněte na Další. Kliknutím na možnost Uložit uložíte soubor aktualizace systému BIOS do vašeho počítače.

 5. Přejděte do složky nebo na plochu, kam jste uložili stažený soubor aktualizace systému BIOS, a pak dvojitým kliknutím na název souboru (například: sp12345) spusťte instalaci.

  Počítač může zapípat, vypnout se a zapnout displej nebo chladicí ventilátory, případně zobrazit blikající kontrolku napájení. To je normální.

  POZOR:

  Dokud není proces aktualizace dokončen, nevypínejte ani nerestartujte počítač.

  Otevření souboru aktualizace systému BIOS
 6. Na obrazovce Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Ano.

 7. V okně průvodce instalací InstallShield klikněte na tlačítko Další.

 8. Zvolte možnost Přijímám podmínky licenční smlouvy a klikněte na tlačítko Další.

  Umístění uložené aktualizace systému BIOS v počítači
 9. Pokud se zobrazí okno Umístění pro uložení souborů, klikněte na tlačítko Další.

 10. V okně nástroje HP BIOS Update and Recovery klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka:

  Systém Windows zobrazený během průběhu aktualizace se může lišit v závislosti na vašem počítači.

  Kliknutí na možnost Další v nástroji HP BIOS Update and Recovery
 11. Zvolte možnost Vytvořit jednotku USB flash pro obnovení a poté klikněte na tlačítko Další.

  Možnost Vytvořit USB flash disk pro obnovení v nástroji HP pro aktualizaci systému BIOS
 12. Vyberte svou jednotku USB flash a pak klikněte na tlačítko Další.

  Výběr jednotky USB flash disk
 13. Počkejte, dokud se soubory systému BIOS nezkopírují na USB flash disk.

  Kopírování souborů systému BIOS na USB flash disk
 14. Když se zobrazí zpráva Flash disk pro obnovení byl úspěšně vytvořen, klikněte na tlačítko Dokončit.

  Kliknutí na tlačítko Dokončit
 15. V případě potřeby, klikněte na Storno pro zavření nástroje pro aktualizace.

  Kliknutí na Storno pro zavření nástroje pro aktualizace
 16. Vyjměte flash disk z počítače.

Aktualizace systému BIOS pomocí jednotky USB flash

Pomocí nástroje Hardware Diagnostics UEFI aktualizujte systém BIOS na původním počítači.

 1. Zapněte původní počítač a ihned stiskněte opakovaně, asi jednou za sekundu, klávesu esc, dokud se neotevře Nabídka po spuštění.

 2. Nabídku nástroje Hardware Diagnostics UEFI zobrazte stisknutím klávesy f2.

 3. Zkontrolujte, že je k notebooku připojen napájecí kabel. Ponechte jej připojený během procesu aktualizace systému BIOS.

 4. Vložte jednotku USB flash, která obsahuje aktualizaci systému BIOS, do dostupného portu USB v notebooku.

 5. Klikněte na možnost Správa firmwaru nebo Správa systému BIOS.

  Kliknutí na položku Správa firmwaru
 6. Klikněte na položku Aktualizace systému BIOS.

  Kliknutí na Aktualizaci systému BIOS v okně Správa systému BIOS
 7. Klikněte na možnost Vybrat a použít bitovou kopii systému BIOS.

  Možnost Vybrat a použít bitovou kopii systému BIOS
 8. Klikněte na položku HP_TOOLS-USB Drive.

  Kliknutí na položku HP_TOOLS – jednotka USB
 9. Klikněte na tlačítko Hewlett-Packard.

  Kliknutí na tlačítko Hewlett-Packard
 10. Klikněte na tlačítko BIOS.

  Kliknutí na tlačítko BIOS
 11. Klikněte na možnost Aktuální.

  Kliknutí na možnost Aktuální
 12. Vyberte soubor aktualizace systému BIOS, který odpovídá ID systémové desky nebo základní desky. ID má „0“ před ID desky (například: 02291.bin).

  Výběr souboru aktualizace systému BIOS
 13. Klikněte na tlačítko Použít aktualizaci nyní. Budete-li k tomu vyzváni, zadejte heslo správce.

  Klepněte na tlačítko Použít aktualizaci
 14. Počkejte, až se aktualizace systému BIOS nainstaluje.

  POZOR:

  Dokud není proces aktualizace dokončen, nevypínejte ani nerestartujte počítač.

  Obrazovka znázorňující průběh instalace aktualizace systému BIOS
 15. Budete-li vyzváni, klikněte na tlačítko Restartovat systém nebo vyčkejte, až se počítač automaticky restartuje. Restartování počítače může trvat několik minut.

  Poznámka:

  Pokud se aktualizace nezdaří, zobrazí se obrazovka selhání s dodatečnými informacemi. Systém může po restartování spustit automatické obnovení systému BIOS. Pokud k tomu dojde, nepokoušejte se vypnout počítač.

  Kliknutí na možnost Restartovat systém
 16. Po zobrazení obrazovky zámku se přihlaste do počítače.

  Po úspěšné aktualizaci systému BIOS se zobrazí obrazovka zámku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...