hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Počítače HP – Odstraňování problémů s režimem spánku a režimem hibernace v systému Windows 10

Počítač nepřechází do režimu spánku, neprobouzí se z režimu spánku nebo se neočekávaně probouzí z režimu spánku. Problém se může vyskytnout po upgradu na systém Windows 10.

Počítač se neprobouzí z režimu spánku nebo hibernace

Pokud se počítač neprobouzí z režimu spánku nebo hibernace, restartování počítače, změna nastavení nebo aktualizace softwaru a ovladačů mohou problém vyřešit.

Pokud máte notebook, který nelze probudit z režimu spánku, nejprve zkontrolujte, zda je připojen ke zdroji napájení a zda svítí kontrolka napájení.

Restartování počítače

Restart počítače vymaže z paměti všechny informace, což může vést k obnovení jeho funkčnosti. Pokud problém přetrvává i po restartování počítače, povolte klávesnici probouzet počítač.

Povolit klávesnici probouzet počítač

Povolením probuzení počítače z režimu spánku pomocí klávesnice můžete problém vyřešit.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete okno Správce zařízení.

 2. Klikněte na šipku vedle položky Klávesnice a poté vyberte název vaší klávesnice.

  Výběr položky Klávesnice v okně Správce zařízení
 3. Vyberte kartu Řízení spotřeby. Pokud karta Řízení spotřeby k dispozici není, klikněte na tlačítko Změnit nastavení. Stejné okno Vlastnosti klávesnice se otevře s kartou Řízení spotřeby. Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo je potvrďte.

 4. Vyberte možnost Povolit zařízení probouzet počítač.

  Výběr položky Povolit zařízení probouzet počítač na kartě Řízení spotřeby
 5. Vyberte položku OK.

Pokud problém přetrvává i po nastavení probuzení počítače pomocí klávesnice, zkontrolujte aktualizace Windows 10.

Instalace aktualizací počítače pomocí služby Windows Update

Vyhledejte a nainstalujte aktualizace pro tento počítač se systémem Windows 10.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete okno Nastavení služby Windows Update.

 2. Klikněte na možnost Vyhledat aktualizace.

  Pokud jsou k dispozici dostupné aktualizace, budou spuštěny automaticky.

 3. Po instalaci aktualizací v případě potřeby počítač restartujte.

Změna pokročilých možností služby Windows Update

Otevřete nabídku Upřesnit možnosti, kde najdete další nastavení služby Windows Update.

 1. V okně služby Windows Update klikněte na možnost Upřesnit možnosti.

  Zvolte položku Upřesnit možnosti
 2. V oblasti Možnosti aktualizace můžete nastavit doručování a instalaci aktualizací:

  • Pokud chcete, aby počítač při aktualizaci systému Windows automaticky aktualizoval jiné produkty společnosti Microsoft, ovladače a aplikace, zapněte možnost Při aktualizaci systému Windows dostávat aktualizace ostatních produktů společnosti Microsoft.

  • Chcete-li povolit stahování aktualizací přes měřené připojení, zapněte možnost Stahovat aktualizace přes měřené připojení (mohou být účtovány další poplatky).

  • Zapněte možnost Restartovat toto zařízení co nejdříve poté, kdy je potřeba nainstalovat aktualizaci. Systém Windows před restartováním zobrazí upozornění. Počítač musí být zapnutý a připojený, aby byla tato možnost dostupná.

Další informace o používání služby Windows Update najdete v části Počítače HP – Aktualizace ovladačů a softwaru pomocí služby Windows Update (Windows 10).

Aktualizace počítače pomocí nástroje HP Support Assistant

Pomocí nástroje HP Support Assistant vyhledejte a nainstalujte aktualizace pro počítač se systémem Windows, včetně aktualizací systému BIOS.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete aplikaci HP Support Assistant nebo klikněte na ikonu aplikace na hlavním panelu.

  Není-li aplikace ve vašem počítači nainstalována, stáhněte si nejnovější verzi z webové stránky HP Support Assistant.

 2. Na kartě Můj řídicí panel vyhledejte svůj počítač a klikněte na tlačítko Aktualizace.

 3. Počkejte, až nástroj HP Support Assistant provede analýzu systému.

 4. Po dokončení analýzy vyberte uvedené aktualizace, stáhněte a nainstalujte aktualizace a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

 5. Pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač a poté nástroj zavřete.

Oprava problémů pomocí nástroje Power Troubleshooter systému Windows

Pomocí nástroje Power Troubleshooter systému Windows lze nalézt a opravit problémy s nastavením napájení počítače.

Nástroj Power Troubleshooter spusťte pomocí následujícího postupu:

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete nabídku Poradce při potížích.

 2. V okně Poradce při potížích s počítačem v části Systém a zabezpečení vyberte položku Vylepšit využití energie.

  Zvýrazněná možnost Odstraňování potíží s počítačem pomocí vylepšeného využití energie
 3. V okně Napájení klikněte na tlačítko Další. Nástroj Power Troubleshooter začne hledat potíže.

  Okno zjišťování problémů
 4. Po dokončení procesu zjišťování se zobrazí doporučená řešení. Při opravě jakýchkoli zjištěných problémů postupujte podle pokynů na obrazovce.

Spusťte balíček odstraňování potíží systému Windows 10 s názvem Zobrazit nebo skrýt aktualizace

Pokud se počítač nepřepne správně do režimu spánku, indikátor napájení zůstává svítit a ventilátor dále běží, můžete problém vyřešit pomocí balíčku odstraňování potíží systému Windows 10 Zobrazit nebo skrýt aktualizace.

Spusťte balíček pro řešení potíží

Poradce při potížích využijete takto.

 1. Změňte nastavení služeb aktualizace z automatického (zpožděné spuštění) na ruční.

  1. V systému Windows vyhledejte a otevřete okno Ovládací panely.

  2. Do pole pro hledání v Ovládacích panelech zadejte služby a poté klikněte v seznamu na položku Nástroje pro správu.

   Výběr možnosti Nástroje pro správu
  3. Výběrem položky Služby > Windows Update zobrazíte vlastnosti.

  4. Kliknutím na možnost Zastavit službu zastavte.

  5. V nabídce Typ spouštění vyberte možnost Ruční > OK.

   Výběr možnosti Ruční v rozevírací nabídce Typ spouštění ve vlastnostech nástroje Windows Update
 2. Před spuštěním nástroje na řešení potíží zkontrolujte, zda máte nainstalovanou správnou verzi ovladače MEI.

  1. Přejděte na web http://www.hp.com/cposupport/software.html.

  2. Do pole Zadejte název produktu, číslo produktu nebo sériové číslo produktu HP zadejte číslo modelu počítače, například HP ProBook 645, a poté klikněte na tlačítko Najít. Pokud se zobrazí seznam čísel modelů, vyberte v seznamu číslo svého modelu.

  3. Z části Ovladače čipové sady stáhněte ovladač MEI verze 9 nebo 10. Pokud není ovladač MEI verze 9 nebo 10 uveden, stáhněte a nainstalujte příslušný ovladač od společnosti http://www.intel.com (v angličtině).

   Poznámka:

   SP66228 funguje u většiny modelů.

  4. Na stránce Výsledky softwaru a ovladače zvolte Microsoft Windows 10 z nabídky Verze a poté zvolte Změnu.

  5. Nainstalujte ovladač MEI. Pokud se zobrazí dialogové okno upozornění na nahrazení novější verze softwaru, potvrďte ho.

   Poznámka:

   Před instalací verze 9 nebo 10 není třeba odinstalovat verzi 11. Aby bylo možné nainstalovat verze 9 nebo 10, musí být nainstalována stávající verze ovladače.

 3. Stáhněte a spusťte balíček odstraňování potíží systému Windows 10 Zobrazit nebo skrýt aktualizace.

  1. Stáhněte balíček řešení potíží systému Windows 10: http://download.microsoft.com/download/F/2/2/F22D5FDB-59CD-4275-8C95-1BE17BF70B21/wushowhide.diagcab (v angličtině).

  2. Spusťte balíček odstraňování potíží a skryjte aktualizace ovladače MEI. Tento postup zablokuje automatickou přeinstalaci nebo zobrazení aktualizací systému pro verzi 11 ovladače MEI.

 4. Pomocí předchozího postupu změňte nastavení služeb Windows Update z možnosti Ruční na možnost Automaticky (Zpožděné spuštění).

 5. Restartem počítače dokončíte celý proces.

Počítač se neočekávaně probouzí z režimu spánku

Pokud se počítač neočekávaně probouzí z režimu spánku, může problém vyřešit změna nastavení hardwaru a sken počítače zaměřený na vyhledání virů.

Změna nastavení zařízení v systému Windows

Aktivita hardwarových zařízení jako bezdrátová myš, klávesnice, síťové adaptéry nebo zařízení pro zvuk ve vysokém rozlišení může způsobit neočekávané probuzení počítače z režimu úspory energie. To může způsobit, že se počítač probouzí z režimu spánku bez zjevného důvodu.

Síťová aktivita může způsobit, že síťový hardware počítač probudí, zejména pokud je síť stále zapnutá (například v případě kabelového připojení nebo připojení DSL). Změna nastavení hardwaru může problém vyřešit.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete okno Správce zařízení.

 2. Klikněte na šipku vedle zařízení, které chcete nastavit.

  • Chcete-li zkontrolovat nastavení klávesnice, vyberte možnost Klávesnice.

  • Pokud používáte optickou myš, vyberte možnost Myši a jiná polohovací zařízení.

   Poznámka:

   Pokud zabráníte myši v probouzení počítače, stále jej budete moci probouzet mezerníkem na klávesnici nebo tlačítkem napájení na přední straně počítače.

  • Pokud je u počítače použito „stále zapnuté“ připojení k internetu, vyberte položku Síťové adaptéry.

  • Chcete-li zkontrolovat nastavení zvukového zařízení High Definition Audio, klikněte na položku Řadiče zvuku, videa a her.

 3. Vyberte název příslušného zařízení a otevřete okno Vlastnosti.

 4. Vyberte kartu Řízení spotřeby.

  • Pokud karta Řízení spotřeby k dispozici není, klikněte na tlačítko Změnit nastavení. Stejné okno Vlastnosti se otevře s kartou Řízení spotřeby.

  • Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo je potvrďte.

 5. Zrušte zaškrtnutí pole vedle možnosti Povolit zařízení probouzet počítač.

  Výběr možnosti Povolit zařízení probouzet počítač na kartě Řízení spotřeby
 6. Vyberte možnost OK, zavřete všechna otevřená okna a restartujte počítač.

 7. V případě potřeby opakujte tyto kroky u dalších zařízení. Pravděpodobně bude nutné stejně postupovat u všech uvedených zařízení: myší, klávesnic, síťových adaptérů a zvukových zařízení.

Pokud problém přetrvává i po změně nastavení hardwaru, přejděte k dalšímu kroku.

Kontrola problémů s připojeným zařízením

Některá zařízení mohou způsobovat problémy s režimem spánku nebo pohotovostním režimem. Odpojte zařízení a otestujte, zda je příčinou problému.

 1. Odpojte všechna zbytečná připojená zařízení (tiskárny, skenery, jednotky USB atd.).

 2. Restartujte počítač pouze s připojenou originální myší, monitorem a klávesnicí.

  • Pokud se problém s režimem spánku / pohotovostním režimem odpojením vyřeší, bylo jeho příčinou jedno z připojených zařízení. Vyměňte jedno zařízení a vyzkoušejte, zda se problém znovu objeví. Pokračujte v přidávání zařízení a testování, dokud nenaleznete zařízení způsobující problém.

  • Pokud problém stále přetrvává i po odpojení nedůležitých zařízení, pokračujte dalším krokem.

Vyhledání a odstranění virů a spywaru z počítače (Windows 10)

Pomocí zabezpečení systému Windows vyhledejte a odstraňte z počítače viry, spyware nebo jiný malware.

 • Rychlé prohledávání: Rychlé prohledávání kontroluje místa na pevném disku, která malware infikuje nejčastěji.

 • Úplné prohledávání: Úplné prohledávání kontroluje všechny soubory na pevném disku a všechny aktuálně spuštěné aplikace. Pokud se domníváte, že váš počítač byl infikován malwarem, spusťte úplné prohledávání. Vyhledávání může zabrat více než hodinu a počítač se může při vyhledávání zpomalovat.

 • Vlastní prohledávání: Vlastní prohledávání kontroluje konkrétní jednotky počítače a soubory, které vyberete.

 • Offline kontrola Windows Defender: Offline kontrola Windows Defender vyhledá v počítači rootkity nebo vysoce perzistentní malware. Tuto možnost vyberte, chcete-li zkontrolovat přítomnost malwaru mimo normální systém Windows. Vyhledávání může zabrat 15 minut a v průběhu vyhledávání se restartuje počítač.

  Poznámka:

  Společnost HP doporučuje používat offline kontrolu programu Windows Defender, pokud máte podezření, že je počítač napaden malwarem nebo virem.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete nástroj Zabezpečení systému Windows a pak vyberte možnost Ochrana proti virům a hrozbám.

 2. Klikněte na možnost Rychlé skenování, Možnosti skenování nebo Spustit rozšířené skenování a vyberte typ skenování, který chcete spustit.

  • Pokud zvolíte Rychlé prohledání, spustí se prohledávání.

  • Pokud zvolíte Možnosti prohledání, proveďte pomocí tohoto postupu úplné prohledávání systému, vlastní prohledávání nebo Offline kontrolu aplikací Windows Defender.

  Obrazovka Ochrana před viry a hrozbami s možnostmi prohledávání
 3. Vyberte jednu z následujících možností a poté klikněte na Zkontrolovat nyní > Zkontrolovat.

  • Pokud zvolíte Úplné prohledávání, spustí se vyhledávání.

  • Pokud zvolíte Vlastní prohledávání, vyberte konkrétní jednotky nebo složky, které se mají prohledávat, a klikněte na možnost Vybrat složku.

   Možnosti výběru jednotek a složek v nástroji Zabezpečení systému Windows
  • Pokud zvolíte Offline kontrolu Windows Defender, uložte všechny otevřené soubory a poté klikněte na možnost Prohledat. Pokud se otevře okno Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Ano.

   Poznámka:

   Po dokončení offline hledání se počítač restartuje.

   Obrazovka Uložte svou práci možnosti vlastního prohledávání Windows Defender
 4. Počkejte na dokončení prohledávání a poté zobrazte výsledky.

  Pokud je počítač během prohledávání restartován, vyhledejte a otevřete nabídku Ochrana proti virům a hrozbám a poté klikněte na tlačítko Možnosti skenování > Historie ochrany.

  Možnost Historie ochrany obsahuje seznam všech hrozeb, které Zabezpečení systému Windows někdy na počítači zachytilo.

  Poznámka:

  Ve starších verzích systému Windows 10 klikněte na Historie hrozeb.

 5. Další informace zobrazíte kliknutím na tlačítko Zobrazit plnou historii.

  • Pokud nebyly zjištěny žádné hrozby, není nutná žádná akce.

  • Pokud byly zjištěny hrozby, vyberte ze zobrazených možností, například Vyčistit hrozby nebo Spustit akce, jak hrozbu vyřešit.

Počítač nemůže přejít do režimu spánku nebo hibernace

Pokud počítač nepřechází do režimu spánku nebo hibernace, v zájmu odstranění potíží zkontrolujte nastavení napájení, instalujte aktualizace softwaru a ovladačů a vyhledejte viry.

Změna schématu napájení systému Windows

Následujícím postupem můžete v kterémkoli schématu napájení změnit konkrétní nastavení.

Nastavení schématu napájení změňte pomocí následujícího postupu:

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete okno Možnosti napájení.

 2. V okně Volba nebo přizpůsobení schématu napájení klikněte na položku Změnit nastavení schématu vedle schématu, které si přejete změnit.

  Zvýrazněná možnost Změnit nastavení schématu
 3. V okně Změnit nastavení schématu vyberte nastavení displeje a spánku, která chcete použít.

 4. Chcete-li změnit další nastavení napájení, klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení napájení.

  Nastavení displeje a spánku se zvýrazněnou možností Změnit pokročilá nastavení napájení
 5. Na kartě Upřesnit nastavení rozbalte kategorii, kterou chcete upravit, rozbalte všechna nastavení, která chcete změnit, a vyberte hodnoty, které chcete použít.

  Okno nastavení pokročilého napájení
 6. Po dokončení klikněte na tlačítko OK > Uložit změny .

Instalace aktualizací počítače pomocí služby Windows Update

Vyhledejte a nainstalujte aktualizace pro tento počítač se systémem Windows 10.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete okno Nastavení služby Windows Update.

 2. Klikněte na možnost Vyhledat aktualizace.

  Pokud jsou k dispozici dostupné aktualizace, budou spuštěny automaticky.

 3. Po instalaci aktualizací v případě potřeby počítač restartujte.

Změna pokročilých možností služby Windows Update

Otevřete nabídku Upřesnit možnosti, kde najdete další nastavení služby Windows Update.

 1. V okně služby Windows Update klikněte na možnost Upřesnit možnosti.

  Zvolte položku Upřesnit možnosti
 2. V oblasti Možnosti aktualizace můžete nastavit doručování a instalaci aktualizací:

  • Pokud chcete, aby počítač při aktualizaci systému Windows automaticky aktualizoval jiné produkty společnosti Microsoft, ovladače a aplikace, zapněte možnost Při aktualizaci systému Windows dostávat aktualizace ostatních produktů společnosti Microsoft.

  • Chcete-li povolit stahování aktualizací přes měřené připojení, zapněte možnost Stahovat aktualizace přes měřené připojení (mohou být účtovány další poplatky).

  • Zapněte možnost Restartovat toto zařízení co nejdříve poté, kdy je potřeba nainstalovat aktualizaci. Systém Windows před restartováním zobrazí upozornění. Počítač musí být zapnutý a připojený, aby byla tato možnost dostupná.

Další informace o používání služby Windows Update najdete v části Počítače HP – Aktualizace ovladačů a softwaru pomocí služby Windows Update (Windows 10).

Aktualizace počítače pomocí nástroje HP Support Assistant

Pomocí nástroje HP Support Assistant vyhledejte a nainstalujte aktualizace pro počítač se systémem Windows, včetně aktualizací systému BIOS.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete aplikaci HP Support Assistant nebo klikněte na ikonu aplikace na hlavním panelu.

  Není-li aplikace ve vašem počítači nainstalována, stáhněte si nejnovější verzi z webové stránky HP Support Assistant.

 2. Na kartě Můj řídicí panel vyhledejte svůj počítač a klikněte na tlačítko Aktualizace.

 3. Počkejte, až nástroj HP Support Assistant provede analýzu systému.

 4. Po dokončení analýzy vyberte uvedené aktualizace, stáhněte a nainstalujte aktualizace a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

 5. Pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač a poté nástroj zavřete.

Vyhledání a odstranění virů a spywaru z počítače (Windows 10)

Pomocí zabezpečení systému Windows vyhledejte a odstraňte z počítače viry, spyware nebo jiný malware.

 • Rychlé prohledávání: Rychlé prohledávání kontroluje místa na pevném disku, která malware infikuje nejčastěji.

 • Úplné prohledávání: Úplné prohledávání kontroluje všechny soubory na pevném disku a všechny aktuálně spuštěné aplikace. Pokud se domníváte, že váš počítač byl infikován malwarem, spusťte úplné prohledávání. Vyhledávání může zabrat více než hodinu a počítač se může při vyhledávání zpomalovat.

 • Vlastní prohledávání: Vlastní prohledávání kontroluje konkrétní jednotky počítače a soubory, které vyberete.

 • Offline kontrola Windows Defender: Offline kontrola Windows Defender vyhledá v počítači rootkity nebo vysoce perzistentní malware. Tuto možnost vyberte, chcete-li zkontrolovat přítomnost malwaru mimo normální systém Windows. Vyhledávání může zabrat 15 minut a v průběhu vyhledávání se restartuje počítač.

  Poznámka:

  Společnost HP doporučuje používat offline kontrolu programu Windows Defender, pokud máte podezření, že je počítač napaden malwarem nebo virem.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete nástroj Zabezpečení systému Windows a pak vyberte možnost Ochrana proti virům a hrozbám.

 2. Klikněte na možnost Rychlé skenování, Možnosti skenování nebo Spustit rozšířené skenování a vyberte typ skenování, který chcete spustit.

  • Pokud zvolíte Rychlé prohledání, spustí se prohledávání.

  • Pokud zvolíte Možnosti prohledání, proveďte pomocí tohoto postupu úplné prohledávání systému, vlastní prohledávání nebo Offline kontrolu aplikací Windows Defender.

  Obrazovka Ochrana před viry a hrozbami s možnostmi prohledávání
 3. Vyberte jednu z následujících možností a poté klikněte na Zkontrolovat nyní > Zkontrolovat.

  • Pokud zvolíte Úplné prohledávání, spustí se vyhledávání.

  • Pokud zvolíte Vlastní prohledávání, vyberte konkrétní jednotky nebo složky, které se mají prohledávat, a klikněte na možnost Vybrat složku.

   Možnosti výběru jednotek a složek v nástroji Zabezpečení systému Windows
  • Pokud zvolíte Offline kontrolu Windows Defender, uložte všechny otevřené soubory a poté klikněte na možnost Prohledat. Pokud se otevře okno Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Ano.

   Poznámka:

   Po dokončení offline hledání se počítač restartuje.

   Obrazovka Uložte svou práci možnosti vlastního prohledávání Windows Defender
 4. Počkejte na dokončení prohledávání a poté zobrazte výsledky.

  Pokud je počítač během prohledávání restartován, vyhledejte a otevřete nabídku Ochrana proti virům a hrozbám a poté klikněte na tlačítko Možnosti skenování > Historie ochrany.

  Možnost Historie ochrany obsahuje seznam všech hrozeb, které Zabezpečení systému Windows někdy na počítači zachytilo.

  Poznámka:

  Ve starších verzích systému Windows 10 klikněte na Historie hrozeb.

 5. Další informace zobrazíte kliknutím na tlačítko Zobrazit plnou historii.

  • Pokud nebyly zjištěny žádné hrozby, není nutná žádná akce.

  • Pokud byly zjištěny hrozby, vyberte ze zobrazených možností, například Vyčistit hrozby nebo Spustit akce, jak hrozbu vyřešit.

Zákaz požadavku na zadání hesla při probouzení z režimu spánku

Pokud nechcete, aby počítač vyžadoval heslo k přihlášení po svém probuzení, můžete zakázat požadavek na zadávání hesla.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete nabídku Spravovat účet.

 2. V okně Účty vyberte položku Možnosti přihlášení.

  Výběr Možností přihlášení v okně Nastavení.
 3. V oblasti Vyžadovat přihlášení vyberte možnost Nikdy z rozevírací nabídky Po jaké době nepřítomnosti má systém Windows požadovat opětovné přihlášení?.

Zákaz hybridního režimu spánku v systému Windows

Nastavení hybridního režimu spánku může způsobit problémy s režimem spánku. Změnou pokročilého nastavení napájení zakažte hybridní režim spánku.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Ovládací panel.

 2. Do pole pro hledání v Ovládacích panelech zadejte možnosti napájení a vyberte položku Možnosti napájení v seznamu.

  Výběr položky Možnosti napájení
 3. Klikněte na možnost Změnit nastavení schématu u vybraného schématu napájení.

  Změna nastavení schématu
 4. Klikněte na volbu Změnit pokročilá nastavení napájení.

  Kliknutí na volbu Změnit pokročilá nastavení napájení
 5. Rozbalte možnost Režim spánku a rozbalte položku Umožnit hybridní režim spánku.

 6. Vyberte z rozevírací nabídky Napájení z baterie možnost Vypnuto a poté vyberte možnost Vypnuto v rozevírací nabídce Napájení ze sítě.

  Výběr možnosti Vypnuto v rozevírací nabídce Napájení z baterie
 7. Vyberte položku OK.

Vysvětlení režimu spánku a režimu hibernace v systému Windows

Tyto informace použijte k definování režimu spánku a hibernace.

Spánek: Stisknutím klávesy Spánek na klávesnici nebo zvolením možnosti Spánek z nabídky Napájení převedete počítač do režimu spánku.

Přechod do režimu spánku může také způsobit zavření panelu displeje u notebooku. Režim spánku uloží stav všech spuštěných aplikací do paměti a poté vypne panel displeje i jednotku pevného disku.

Je spotřebovávána pouze energie nutná k uchování dat v paměti. Obnovení z režimu spánku probíhá rychle, ve většině případů během několika sekund. Režim spánku je užitečný, pokud potřebujete pozastavit běh počítače na krátkou dobu. U notebooku, pokud není připojen k elektrické síti, však může udržování napájení paměťových modulů vybíjet baterii.

Hibernace: Vyberte možnost Režim hibernace (je-li k dispozici) z nabídky Napájení. Počítač se přestaví do režimu hibernace.

Režim hibernace uloží všechny spuštěné aplikace na pevný disk a poté počítač zcela vypne. V režimu hibernace počítač nespotřebovává žádnou energii.

Při restartování počítače bude obnoven předchozí stav všech spuštěných aplikací. Restartování z režimu hibernace může trvat déle než restartování z režimu spánku. Režim hibernace použijte, pokud počítač nebudete delší dobu používat.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...