hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Počítače HP – Řešení potíží s bezdrátovou sítí a internetem (Windows 10)

Pokud vaše síť Wi-Fi přestane pracovat podle očekávání, vyřešte problémy s bezdrátovým připojením nebo připojením k internetu.

 • Firemní počítače: Před provedením změn prostředí nebo zabezpečení se poraďte s IT oddělením vaší společnosti nebo s místním IT servisem.

 • Bezdrátové tiskárny: Informace o nastavení bezdrátové tiskárny nebo pokud obdržíte chybovou zprávu, když se snažíte tisknout bezdrátově, přejděte k Zákaznické podpoře HP, zadejte model tiskárny a vyhledejte dokument o instalaci bezdrátové tiskárny nebo zobrazenou chybovou zprávu.

Kontrola bezdrátového signálu

Zkontrolujte bezdrátové tlačítko nebo klávesu a ověřte, zda je bezdrátový signál zapnutý.

 1. Vyhledejte bezdrátovou klávesu nebo tlačítko. Může se jednat o obrázek letadla nebo bezdrátového signálu .

 2. Jednou stiskněte tlačítko, počkejte 10 sekund a pak pozorujte jakékoliv změny ikony bezdrátového připojení v oznamovací oblasti a LED kontrolky na tlačítku nebo klávese bezdrátového připojení.

  Pokud tlačítko nebo klávesa neobsahují kontrolku, najeďte myší nad ikonu bezdrátového připojení v oznamovací oblasti na panelu úloh a zobrazte si aktuální stav připojení.

  • Pokud je bezdrátový signál zapnut: Připojte se k internetu znovu.

  • Pokud je bezdrátový signál vypnut: Znovu stiskněte tlačítko nebo klávesu a poté se zkuste znovu připojit k internetu.

Aktualizace ovladačů zařízení

Pomocí Správce zařízení aktualizujte ovladače hardwaru, jako jsou grafické karty, zvuková zařízení, bezdrátové připojení nebo jiné ovladače pro váš počítač.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Správce zařízení.

 2. V seznamu zařízení vyberte položku .

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na bezdrátový adaptér, vyberte možnost Aktualizovat ovladač a poté podle pokynů nainstalujte aktualizovaný ovladač.

  Výběr ovladače k aktualizaci ve Správci zařízení
 4. Restartováním počítače dokončíte instalaci aktualizací.

Používání nástrojů pro odstraňování problémů bezdrátového připojení

K testování a opravě různých stavů bezdrátového připojení použijte automatické nástroje. Pokud jeden nástroj problém nevyřeší, použijte jiný.

Spuštění síťové diagnostiky HPSA

Pomocí nástroje Network Check (Kontrola sítě) v nástroji HP Support Assistant proveďte diagnostiku sítě počítače.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete aplikaci HP Support Assistant nebo klikněte na ikonu aplikace na hlavním panelu.

  Není-li aplikace ve vašem počítači nainstalována, stáhněte si nejnovější verzi z webové stránky HP Support Assistant.
 2. Vyberte počítač a poté vyberte položku HP Network Check v části Troubleshooting and Fixes (Řešení a opravy problémů).

  Pokud se zobrazí okno s výzvou k zadání hesla správce či potvrzení, zadejte požadované údaje.

  Výběr možnosti HP Network Check
 3. Klikněte na Next (Další) a poté počkejte na dokončení testu.

  Pokud diagnostický test nalezne jeden nebo více problémů, postupujte dál podle těchto kroků.

 4. V části Possible Root Causes (Možné hlavní příčiny) klikněte na uvedenou možnou příčinu, vyberte doporučenou akci a postupujte podle pokynů.

  Výběr doporučené akce
 5. Po dokončení doporučených akcí klikněte na možnost Re-check (Zkontrolovat znovu).

 6. Opakujte tyto kroky, dokud se problém s připojením k síti nevyřeší nebo nejsou vyřešeny všechny možné hlavní příčiny a dokončeny opravy.

Spuštění Poradce při potížích s připojením k síti a internetu v systému Windows

Poradce při potížích s připojením k síti a internetu v systému Windows použijte k testování a opravě síťového připojení.

 1. V systému Windows klikněte pravým tlačítkem na ikonu síťového připojení v oznamovací oblasti a poté zvolte možnost Odstranit potíže.

 2. Počkejte, až nástroj Diagnostika sítě systému Windows analyzuje síťové připojení.

  Pokud se zobrazí výzva, vyberte typ problému se sítí a vyřešte problém podle pokynů.

 3. Přečtěte si zobrazené informace popisující nalezené problémy, co bylo opraveno nebo co můžete udělat, abyste potíže vyřešili.

 4. Proveďte všechny navrhované akce.

Reset bezdrátového směrovače, brány nebo modemu

Resetujte hardware bezdrátové sítě.

 1. Vypněte počítač.

 2. Odpojte napájecí kabel od bezdrátového směrovače, brány, kombinovaného modemu/směrovače nebo širokopásmového modemu.

 3. Počkejte nejméně 5 sekund a poté znovu připojte napájecí kabel.

 4. Počkejte, až se rozsvítí všechny kontrolky, a poté je zkontrolujte a určete stav síťového připojení.

  • Žádné kontrolky nesvítí: Zkontrolujte zdroj napájení připojením napájecího kabelu do jiné elektrické zásuvky. Pokud bezdrátový nebo širokopásmový modem nelze zapnout, předejte jej autorizovanému servisu nebo jej vyměňte.

  • Svítí pouze kontrolka napájení, ostatní kontrolky nesvítí: Nemusí být rozpoznáno síťové připojení. Zkontrolujte kabel přenášející internetový signál, zda není poškozený, a pak zkontrolujte, zda je bezpečně připojen k síťovému zařízení.

  • Blikají nebo se nezapnuly pouze internetové nebo online kontrolky: Mohlo dojít k potížím u poskytovatele internetových služeb. Počkejte, až budou služby obnoveny, nebo se s žádostí o další pomoc obraťte na poskytovatele internetových služeb.

 5. Zapněte počítač a počkejte, dokud se počítač nepřipojí k bezdrátové síti.

Pokročilé řešení potíží s bezdrátovou sítí a internetem (Windows 10)

Pokud vaše připojení přestane fungovat podle očekávání, vyřešte potíže s připojením WiFi nebo připojením k internetu.

Opětovná instalace ovladačů bezdrátové sítě

Pomocí Správce zařízení odinstalujte a znovu nainstalujte bezdrátový adaptér.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Správce zařízení.

 2. V seznamu zařízení rozbalte položku Síťové adaptéry.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na vaše bezdrátové zařízení a poté vyberte možnost Odinstalovat zařízení.

  Odebrání bezdrátového ovladače pomocí Správce zařízení
 4. Když se zobrazí obrazovka Odinstalovat zařízení, vyberte možnost Odstranit software ovladače tohoto zařízení a pak klikněte na tlačítko Odinstalovat.

 5. V okně Správce zařízení vyberte Síťové adaptéry, vyberte položku Akce a poté vyberte položku Vyhledat změny hardwaru.

  Výběr možnosti Vyhledat změny hardwaru
 6. Jakmile se zobrazí název síťového adaptéru, zavřete Správce zařízení a restartujte počítač.

Spusťte službu Windows Update

Aktualizujte svůj počítač se systémem Windows 11 nebo Windows 10 pomocí služby Windows Update.

 1. Ve Windows vyhledejte a otevřete položku Vyhledat aktualizace.

  Pokud jsou k dispozici dostupné aktualizace, zahájí se automaticky.

  Poznámka:

  Chcete-li stáhnout a nainstalovat volitelné aktualizace, postupujte takto:

  • V systému Windows 11 zvolte položku Rozšířené možnosti > Volitelné aktualizace, vyberte aktualizace, které chcete nainstalovat, a potom klikněte na tlačítko Stáhnout a nainstalovat.

  • V systému Windows 10 vyberte zobrazit všechny volitelné aktualizace, vyberte aktualizace, které chcete nainstalovat, a pak klikněte na tlačítko Stáhnout a nainstalovat.

 2. Pokud se po instalaci aktualizací zobrazí výzva k restartu počítače, počítač restartujte.

Ruční změna nastavení sítě

Vytvořte bod obnovení v systému Windows a poté ručně změňte nastavení sítě.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Vytvořit bod obnovení.

 2. V okně Vlastnosti systému klikněte na kartu Vytvořit.

  Kliknutí na položku Vytvořit v okně Vlastnosti systému
 3. Zadejte název bodu obnovení a klikněte na položku Vytvořit.

 4. V systému Windows vyhledejte Příkazový řádek. V seznamu výsledků klikněte pravým tlačítkem myši na Příkazový řádek a poté vyberte možnost Spustit jako správce.

  Pokud se zobrazí okno s výzvou k zadání hesla správce či potvrzení, zadejte požadované údaje.

  Výběrem spustíte příkazový řádek jako správce
 5. Postupně zadejte následující příkazy a po každém z nich stiskněte klávesu Enter:

  • netsh int tcp set heuristics disabled

  • netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled

  • netsh int tcp set global rss=enabled

  Zadávání příkazů do příkazového řádku
 6. V příkazovém řádku zapište netsh int tcp show global a poté stisknutím klávesy Enter otevřete globální nastavení protokolu TCP.

  Zakázání globálního nastavení TCP s výjimkou stavu škálování na straně příjemce
 7. Ujistěte se, že jsou zakázána všechna nastavení kromě stavu Škálování na straně příjemce.

 8. Zavřete okno příkazového řádku a restartujte počítač.

Obnovení počítače, pokud se systém Windows spouští standardně

Obnovte počítač do stavu v předchozím časového bodu.

 1. Uložte všechny otevřené soubory a poté ukončete všechny programy.

 2. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Vytvořit bod obnovení.

 3. Na kartě Ochrana systému klikněte na možnost Obnovení systému.

  Výběr položky Obnova systému na kartě Ochrana systému
 4. V okně Obnovení systému klikněte na tlačítko Další.

 5. Vyberte bod obnovení, který chcete použít, a následně klikněte na možnost Další.

  Výběr bodu obnovení
 6. Zkontrolujte svůj výběr a klikněte na tlačítko Další.

 7. Přečtěte si varování o nepřerušování obnovení systému a poté klikněte na tlačítko Ano.

  POZOR:

  Povolte nástroji Obnovení systému dokončit práci Bez přerušení, aby nedošlo k poškození pevného disku nebo způsobit další poškození počítače.

  Potvrzení, že obnovení systému nemůže být přerušeno
  Obnovení systému vrátí konfiguraci počítače do předchozího bodu v čase a provede restart počítače.

Můžete také zkusit

Vyřešte problémy s bezdrátovým připojením nebo připojením k internetu, pokud se počítač nemůže připojit nebo pokud síťové připojení nefunguje správně.

Změna bezdrátového prostředí

Změna bezdrátového prostředí může významně ovlivnit efektivitu fungování vaší bezdrátové sítě.

 1. Přesuňte počítač a směrovač blíže k sobě a vyberte místo se silným signálem.

 2. Přesuňte počítač nebo směrovač do umístění, kde je mezi směrovačem a počítačem méně pevných překážek.

  Pevné objekty, jako jsou zdi, kovový nábytek a elektrické přístroje, mohou snížit dosah signálu nebo znemožnit připojení.

 3. Je-li to možné, odstraňte kovové předměty, které jsou mezi směrovačem a počítačem nebo v jejich blízkosti.

 4. Omezte počet zařízení, která současně používají síť, zejména pro přehrávání videa z internetu.

 5. Pokud zjistíte, že je bezdrátové připojení stále slabé nebo máte potíže s připojením i po změně prostředí bezdrátové sítě, zvažte zakoupení jiné antény pro směrovač nebo nastavení dalšího směrovače jako opakovače signálu.

Obnovení výchozího nastavení systému BIOS

Obnovte výchozí nastavení systému BIOS počítače

Obnovení výchozích nastavení systému BIOS (stolní počítač, počítače All-in-One)

Obnovte výchozí nastavení systému BIOS u stolního počítače nebo počítače All-In-One.

Poznámka:

Konfigurace systému BIOS se liší v závislosti na modelu počítače. Další informace o přístupu k nabídce systému BIOS a jejím procházení naleznete v dokumentaci pro váš model počítače.

 1. Restartujte počítač.

 2. Během spouštění opakovaně stiskněte klávesu F10, dokud se nezobrazí nabídka systému BIOS.

 3. Na kartě File (Soubor) vyberte možnost Apply Defaults and Exit (Použít výchozí hodnoty a ukončit program).

 4. Výběrem možnosti Yes (Ano) potvrďte akci a poté opusťte systém BIOS.

  Počítač se restartuje s výchozím nastavením.

Obnovení výchozích nastavení systému BIOS (notebooky)

Obnovte výchozí nastavení systému BIOS u vašeho notebooku.

Poznámka:

Konfigurace systému BIOS se liší v závislosti na modelu počítače. Další informace o přístupu k nabídce systému BIOS a jejím procházení naleznete v dokumentaci pro váš model počítače.

 1. Restartujte počítač.

 2. Během spouštění opakovaně stiskněte klávesu F10, dokud se nezobrazí nabídka systému BIOS.

 3. Jakmile se zobrazí nabídka systému BIOS, stisknutím klávesy F9 obnovte výchozí nastavení výrobce.

 4. Vyberte možnost Yes (Ano) a stisknutím klávesy F10 uložte změny a ukončete operaci.

 5. Kliknutím na tlačítko Yes (Ano) potvrďte akci.

  Počítač se restartuje s výchozím nastavením.

Změna možností napájení bezdrátového adaptéru

Ve Správci zařízení změňte vlastnosti správy napájení bezdrátového adaptéru.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Správce zařízení.

 2. V seznamu zařízení rozbalte položku Síťové adaptéry.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na bezdrátové zařízení a poté vyberte položku Vlastnosti.

  Výběr vlastností ovladače bezdrátové sítě
 4. Vyberte kartu Správa napájení, zrušte zaškrtnutí políčka vedle možnosti Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie a poté klikněte na tlačítko OK.

Počítače HP – resetování počítače

Funkce resetování systému Windows 10 přeinstaluje operační systém, aniž by došlo ke ztrátě vašich osobních údajů a přizpůsobení.

Zálohování osobních souborů v počítači

Zálohujte osobní soubory v počítači se systémem Windows 10.

 1. Připojte externí disk k počítači.

 2. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Nastavení zálohování.

 3. Klikněte na položku Přidat disk a pak zvolte disk.

 4. Klikněte na položku Další možnosti.

 5. Klikněte na položku Zálohovat a poté počkejte na dokončení procesu zálohy. To může trvat několik minut až hodin, v závislosti na velikosti souborů.

  Kliknutím na možnost Zálohovat spustíte proces zálohování

Resetování počítače (Windows 10)

Resetujte počítač novou instalací systému Windows 10.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete okno Možnosti obnovení.

 2. Na obrazovce Obnovení v části Obnovit počítač do továrního nastavení klikněte na položku Spustit.

  Kliknutím na tlačítko Začínáme spusťte resetování počítače
 3. Podle pokynů na obrazovce resetujte počítač. To může trvat několik minut.

Obnovení osobních souborů v počítači

Obnovte osobní soubory v počítači se systémem Windows 10.

 1. Připojte externí záložní disk k počítači.

 2. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Nastavení zálohování.

 3. Klikněte na položku Další možnosti.

 4. Přejděte do spodní části obrazovky s možnostmi zálohování a poté klikněte na položku Obnovit soubory z aktuální zálohy.

 5. Vyberte soubory, které chcete obnovit, klikněte na tlačítko Obnovit a počkejte, než systém Windows obnoví osobní soubory. To může trvat několik minut až hodin, v závislosti na velikosti souborů.

  Vyberte možnost a poté obnovte osobní soubory v počítači

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...