hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP – Řešení potíží s mikrofonem (Windows 10)

Pokud mikrofon nefunguje, hlasitost zvuku je příliš nízká nebo dochází k jiným problémům se zvukem mikrofonu, podnikejte nápravné kroky, dokud nebude problém vyřešen.

Kontrola funkčnosti hardwaru mikrofonu

Ujistěte se, zda je mikrofon napájený, zapnutý a správně připojený k počítači.

 1. Pokud mikrofon pracuje na baterii, ujistěte se, že jsou baterie správně zapojeny a jsou funkční. Je-li mikrofon napájen z externího zdroje, zkontrolujte, že jsou všechny zástrčky napájení pevně zapojeny a napájecí kabel je připojen ke zdroji napájení.

 2. Má-li mikrofon ovládání hlasitosti, zkontrolujte, že je nastaveno na poloviční hlasitost.

 3. Odpojte mikrofon od počítače.

  POZOR:

  Vždy postupujte podle pokynů výrobce pro odpojení zařízení USB od počítače. Některá zařízení USB je před odpojením od počítače nutné vypnout nebo vysunout. Jiná zařízení USB podporují funkci systému Windows Bezpečně odebrat hardware.

 4. Zkontrolujte, zda je konektor mikrofonu kompatibilní s počítačem.

  • Konektory USB podporují mikrofony, sluchátka a kombinované náhlavní soupravy s mikrofonem.

  • Konektory typu jack se čtyřmi kolíky podporují mikrofony, sluchátka a kombinované náhlavní soupravy s mikrofonem. Konektory jack se třemi kolíky jsou určeny pouze pro mikrofony.

   Čtyřkolíkový konektor (sluchátka s mikrofonem) a pouze tříkolíkový konektor (mikrofon)
   Poznámka:

   Použití adaptéru pro konektory, které nejsou kompatibilní s počítači HP, může ovlivnit kvalitu zvuku. To neznamená, že problém způsobuje váš počítač.

   Adaptér mini jack
 5. Vyhledejte správný port počítače pro mikrofon.

  Poznámka:

  Stolní počítače: Použijte port na zadní straně počítače (porty připojené přímo k základní desce).

  Notebooky: Použijte port na samotném notebooku (nepoužívejte dokovací stanici).

  • Porty USB fungují se zařízeními USB 2.0 a 3.0.

  • Porty pro digitální konektory zobrazují náhlavní soupravu s ikonou mikrofonu ikona portu – náhlavní souprava s mikrofonem a podporují náhlavní soupravy, sluchátka, a mikrofony.

   Starší počítače mohou mít individuální porty pro mikrofon ikona portu – mikrofon a sluchátka ikona portu – sluchátka. Port lze určit podle ikony vedle něj.

  • Porty pro analogové konektory na stolních počítačích jsou barevně kódovány. Běžné barvy jsou růžová (mikrofon), zelená (výstup pro sluchátka) a modrá (vstup pro zařízení produkující zvuk, jako jsou DVD přehrávače).

   Porty pro analogový zvukový konektor
 6. Připojte mikrofon ke správnému portu na počítači a pak se pokuste jej použít. U mikrofonů USB můžete také zkusit připojit mikrofon do jiného portu USB v počítači.

 7. Připojte mikrofon k jinému zařízení, například k jinému počítači, a pak se pokuste jej použít.

Aktualizace ovladače zvuku ve Správci zařízení

Starý ovladač zvuku může zapříčinit, že zařízení nefungují správně. Zkontrolujte a nainstalujte aktualizace ovladače zvuku.

 1. Připojte se k internetu.

 2. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Správce zařízení.

 3. Dvakrát klikněte na možnost Řadiče zvuku, videa a her.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na název zvukového hardwaru a vyberte položku Aktualizovat ovladač.

  Možnost Aktualizovat ovladač ve Správci zařízení
 5. Vyberte možnost Vyhledat automaticky aktualizovaný software ovladače a pak vyčkejte, dokud systém Windows aktualizace nevyhledá.

  Vyberte možnost Vyhledat automaticky aktualizovaný software ovladače.
 6. Je-li k dispozici aktualizace softwaru, nechte systém Windows, aby ji nainstaloval.

Spusťte službu Windows Update

Spuštění služby Windows Update instaluje operační systém, software a aktualizace ovladačů, které se vztahují k vašemu počítači.

Spuštění služby Windows Update (Windows 10)

Aktualizujte svůj počítač se systémem Windows 10 pomocí služby Windows Update.

 1. Ve Windows vyhledejte a otevřete položku Vyhledat aktualizace.

  Pokud jsou k dispozici dostupné aktualizace, zahájí se automaticky.
 2. Pokud se po instalaci aktualizací zobrazí výzva k restartu počítače, počítač restartujte.

Spuštění služby Windows Update (Windows 8, 7)

Aktualizujte svůj počítač se systémem Windows 8 nebo 7 pomocí služby Windows Update.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Windows Update.

 2. Klikněte na možnost Vyhledat aktualizace.

 3. Vyberte aktualizace k instalaci.

  Poznámka:

  Společnost HP doporučuje vybrat jak Důležité, tak také Doporučené aktualizace.

  • Důležité aktualizace jsou nezbytné pro udržení počítače v dobrém stavu. Chcete-li instalovat pouze důležité aktualizace, klikněte na tlačítko Instalovat aktualizace.

  • Volitelné aktualizace nejsou potřeba, ale instalovat je doporučujeme. Chcete-li vybírat ze všech dostupných aktualizací, klikněte na možnost K dispozici jsou volitelné aktualizace.

 4. Pokud se po instalaci aktualizací zobrazí výzva k restartu počítače, počítač restartujte.

Použití nástroje Poradce při potížích se zvukem ve Windows

Nástroj Poradce při potížích se zvukem ve Windows automaticky vyhledá a odstraní mnoho problémů s počítačem.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Ovládací panely.

 2. Vyberte možnost Poradce při potížích.

 3. V nabídce Hardware a zvuk vyberte možnost Odstranit potíže s nahráváním zvuku.

  Pokud se zobrazí okno s výzvou k zadání hesla správce či potvrzení, zadejte požadované údaje.

  Odstranit potíže s nahráváním zvuku
 4. Otevře se Poradce při potížích se zvukem. Klikněte na tlačítko Další. Poradce při potížích zkontroluje stav služby zvuku.

  Odstraňování problémů s nahráváním zvuku
 5. Vyberte zařízení, jehož potíže chcete řešit, a poté klikněte na tlačítko Další.

 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce proveďte změny navrhované poradcem při potížích. Po dokončení poradce při potížích zavřete.

Pokročilé odstraňování problémů s mikrofonem

Pokud mikrofon po vyzkoušení základních metod odstraňování problémů stále nefunguje, vyzkoušejte tyto pokročilé kroky, dokud problém nevyřešíte.

Konfigurace nastavení zvuku

Upravte nastavení zvuku systému Windows tak, aby počítač detekoval mikrofon a spolupracoval s ním. Po každé úpravě mikrofon vyzkoušejte, abyste zjistili, zda byl problém vyřešen.

Chcete-li odstranit potíže s nahrávacím zařízením, otevřete nastavení zvuku systému Windows

Chcete-li odstranit potíže s mikrofonem nebo jiným zvukovým zařízením, otevřete nastavení zvuku systému Windows.

 1. Odpojte všechna zvuková zařízení od počítače kromě zařízení, jehož problémy odstraňujete.

 2. V systému Windows vyhledejte a otevřete Ovládací panely a poté klikněte na Zvuk.

 3. V okně Zvuk klikněte na kartu Záznam.

  Karta Záznam v okně Zvuk

Zkontrolujte, zda počítač rozpoznal mikrofon

Upravte nastavení zvuku tak, aby počítač detekoval mikrofon a spolupracoval s ním.

 1. Na kartě Záznam okna Zvuk klikněte pravým tlačítkem na prázdnou oblast okna a poté klikněte na příkaz Zobrazit zakázaná zařízeníZobrazit odpojená zařízení.

  Zakázaná a odpojená zařízení zobrazená v okně Zvuk
 2. Je-li mikrofon uveden jako Momentálně není k dispozici nebo Nezapojený, odpojte jej a znovu zapojte do portu.

 3. Pokud se u mikrofonu, který chcete použít, zobrazí ikona zakroužkované šipky dolů ikona – vypnuto, je zařízení zakázáno. Chcete-li zařízení povolit, klikněte pravým tlačítkem na název zařízení a vyberte možnost Povolit.

 4. Klikněte na tlačítko OK a poté otestujte mikrofon mluvením do něj.

  Zkontrolujte šedé pruhy vedle názvu zařízení. Zelené pruhy označují, že zařízení je aktivní a zvukový signál prochází přes port mikrofonu.

  Okno se zobrazením rozpoznaného signálu zařízení Mikrofon na kartě Záznam

Nastavení výchozího zvukového zařízení

Při odstraňování problémů nastavte mikrofon jako výchozí zvukové zařízení.

 1. Na kartě Záznam okna Zvuk vyberte mikrofon, který chcete použít, klikněte na možnost Nastavit výchozí a poté klikněte na tlačítko OK.

  Nastavte možnost Výchozí v okně Zvuk
 2. Chcete-li otestovat mikrofon, promluvte do něj.

  Zkontrolujte šedé pruhy vedle názvu zařízení. Zelené pruhy označují, že zařízení je aktivní a zvukový signál prochází přes port mikrofonu.

Kontrola nastavení hlasitosti a ztlumení mikrofonu

Při odstraňování problémů zkontrolujte, zda je hlasitost mikrofonu zapnutá a neztlumená.

 1. Na kartě Záznam okna Zvuk vyberte mikrofon, jehož problémy odstraňujete, a klikněte na tlačítko Vlastnosti.

  Karta Záznam v okně Zvuk se zvýrazněným tlačítkem Vlastnosti
 2. V okně Vlastnosti klikněte na kartu Úrovně.

  Karta Úrovně v okně Vlastnosti externího mikrofonu
 3. Když se zobrazí tlačítko Ztlumit ikona ztlumení zvuku, kliknutím na ni ztlumení vypnete. Tlačítko hlasitosti by se mělo zobrazit jako ikona modrého reproduktoru ikona zapnutého zvuku.

 4. Pomocí posuvníku zvyšte úroveň záznamu mikrofonu na alespoň 75 a úroveň zesílení mikrofonu (je-li k dispozici) na hodnotu + 20,0 dB.

 5. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.

 6. Odpojte a znovu připojte mikrofon a poté otestujte úroveň nahrávání mikrofonu.

  Pokud je úroveň záznamu mikrofonu příliš nízká, opakujte kroky pro změnu úrovně mikrofonu na 100 a úroveň zesílení mikrofonu (je-li k dispozici) na +10,0 dB.

Zákaz vylepšení zvuku

Někdy může vypnutí zvukových vylepšení odstranit problémy s mikrofonem.

 1. Na kartě Záznam okna Zvuk vyberte mikrofon, jehož problémy odstraňujete, a klikněte na tlačítko Vlastnosti.

  Karta Záznam v okně Zvuk se zvýrazněným tlačítkem Vlastnosti
 2. Otevřete kartu Vylepšení a vyberte možnost Zakázat všechny efekty zvuku.

 3. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.

Změna formátu záznamu zvuku

Problém s mikrofonem může vyřešit použití jiného výchozího zvukového formátu.

 1. Na kartě Záznam okna Zvuk vyberte mikrofon, jehož problémy odstraňujete, a klikněte na tlačítko Vlastnosti.

  Karta Záznam v okně Zvuk se zvýrazněným tlačítkem Vlastnosti
 2. Na kartě Pokročilé vyberte některou z 16bitových možností v seznamu.

  Změna výchozího formátu mikrofonu
 3. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.

Řešení potíží s mikrofonem při spuštění více než jedné aplikace

Při spuštění více aplikací může dojít k potížím s mikrofonem. Například při hovoru s náhlavní soupravou při hraní hry online.

 1. Na kartě Záznam okna Zvuk vyberte mikrofon, jehož problémy odstraňujete, a klikněte na tlačítko Vlastnosti.

  Karta Záznam v okně Zvuk se zvýrazněným tlačítkem Vlastnosti
 2. Vyberte kartu Upřesnit a zrušte zaškrtnutí políčka vedle možnosti Povolit aplikacím výhradní kontrolu nad tímto zařízením.

  Karta Upřesnit vlastnosti bez zvýrazněného výhradního ovládání
 3. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.

Mikrofon přestane pracovat po instalaci webové kamery nebo mikrofonu USB

Při instalaci nového zařízení USB, které obsahuje mikrofon, například webové kamery, se nové zařízení může stát výchozím zařízením pro záznam zvuku. Výchozí nahrávací zařízení můžete v systému Windows změnit.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete Ovládací panely a poté klikněte na Zvuk.

 2. V okně Zvuk klikněte na kartu Záznam.

  Karta Záznam v okně Zvuk
 3. Vyberte mikrofon, který chcete použít, klikněte na možnost Nastavit výchozí a poté klikněte na tlačítko OK.

  Nastavte možnost Výchozí v okně Zvuk

Mikrofon nefunguje s aplikací Skype nebo jiným internetovým softwarem

Pokud mikrofon nefunguje s aplikací Skype, zkuste vyřešit problém změnou výchozího mikrofonu.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete Ovládací panely a poté klikněte na Zvuk.

 2. V okně Zvuk klikněte na kartu Záznam.

  Karta Záznam v okně Zvuk
 3. Vyberte mikrofon, který chcete použít, klikněte na možnost Nastavit výchozí a poté klikněte na tlačítko OK.

  Nastavte možnost Výchozí v okně Zvuk

Mikrofon Bang & Olufsen nenahrává, pokud nejste přímo před počítačem

V případě mikrofonu Bang & Olufsen se může stát, že mikrofon nerozpozná nebo nenahraje hlas, pokud mluvící osoba nesedí přímo před počítačem. Zkuste problém vyřešit změnou nastavení vstupu.

 1. Otevřete aplikaci Bang & Olufsen Audio a vyberte možnost Input (Vstup).

  Aplikace Bang & Olufsen Audio s nastavením vstupu
 2. Chcete-li snížit zvuky na pozadí a optimalizovat mikrofon pro více hlasů, vyberte možnost Multiple voices (Více hlasů).

  Nastavení Multiple voices (Více hlasů) má širší rozsah než nastavení Only my voice (Pouze můj hlas).

  Výběr nastavení více hlasů

Odstranění potíží s připojením mikrofonu USB

Pokud počítač nerozpozná mikrofon USB nebo mikrofon nefunguje správně, vyřešte potíže s připojením USB a porty USB v počítači. Otestujte mikrofon po každém provedení změn, abyste zjistili, zda je problém vyřešen.

Před odstraňováním potíží odpojte od počítače všechna zařízení USB s výjimkou myši a klávesnice USB (pokud je používáte). To platí pro rozbočovače, USB flash disky, tiskárny a kamery.

POZOR:

Vždy postupujte podle pokynů výrobce pro odpojení zařízení USB od počítače. Některá zařízení USB je před odpojením od počítače nutné vypnout nebo vysunout. Jiná zařízení USB podporují funkci systému Windows Bezpečně odebrat hardware.

 • Notebooky: Použijte porty USB na samotném notebooku. Nepoužívejte replikátor portů USB (například dokovací stanici nebo rozbočovač USB).

 • Stolní počítače: Použijte porty USB na zadní straně počítače (porty připojené přímo k základní desce).

Instalace softwaru od výrobce zařízení USB

Pokud je zařízení USB dodáváno se softwarem, nainstalujte jej podle pokynů výrobce.

 1. Odpojte zařízení USB od počítače.

 2. Nainstalujte software podle pokynů výrobce.

 3. Znovu připojte zařízení USB.

Vyřešte potíže s mikrofonem USB pomocí Správce zařízení

Je možné, že se vám problém s mikrofonem podaří vyřešit pomocí Správce zařízení. V závislosti na tom, jak se váš mikrofon zobrazuje ve Správci zařízení, může být nutné přeinstalovat ovladač nebo provést jinou akci, aby se problém vyřešil.

V systému Windows vyhledejte a otevřete Správce zařízení a poté poklepáním na položku Zvukové vstupy a výstupy rozbalte seznam. Vyhledejte svůj mikrofon v seznamu zařízení a začněte odstraňovat problémy.

Váš mikrofon USB se může zobrazit ve Správci zařízení svým názvem zařízení, jako Neznámé zařízení nebo Jiné zařízení. Mikrofon se také nemusí zobrazit vůbec.

Když je název zařízení uveden ve Správci zařízení

Pokud je zařízení USB uvedeno ve Správci zařízení svým názvem, porty USB a základní funkce plug-and-play fungují správně. V zařízení došlo k fyzickým potížím nebo k potížím s ovladači zařízení.

Restart počítače

Pokud je zařízení USB uvedeno ve Správci zařízení svým názvem, může problém vyřešit restartování počítače.

 1. Odpojte zařízení USB od počítače.

 2. Restartujte počítač a poté zařízení znovu připojte.

Odinstalujte a opět nainstalujte software zařízení USB

Pokud je zařízení USB uvedeno ve Správci zařízení pod svým názvem, může problém vyřešit přeinstalace softwaru výrobce.

 1. Odpojte zařízení USB od počítače.

 2. Odinstalace softwaru zařízení

 3. Znovu nainstalujte software podle pokynů výrobce.

Odinstalujte a opět nainstalujte USB mikrofon

Pokud je zařízení USB uvedeno ve Správci zařízení svým názvem, může problém vyřešit odinstalace a opětovná instalace zařízení.

 1. Připojte USB kabel k počítači.

 2. Ve Správci zařízení pravým tlačítkem myši klikněte na název zařízení a poté vyberte možnost Odinstalovat.

 3. V otevřeném oknu pro potvrzení klikněte na tlačítko Odinstalovat.

  Pokud se zobrazí zpráva Odstranit software ovladače tohoto zařízení, zaškrtněte políčko vedle ní.

 4. Restartujte počítač a poté zkuste zařízení nainstalovat znovu dle pokynů výrobce.

Pokud se ve Správci zařízení zobrazí neznámé zařízení

Pokud je zařízení USB uvedeno ve Správci zařízení jako Neznámé, ovladač není nainstalován nebo není správně nastaven. Chcete-li problém odstranit, odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač zařízení.

 1. Ve Správci zařízení klikněte pravým tlačítkem na položku Neznámé zařízení a poté vyberte možnost Odinstalovat.

 2. V otevřeném oknu pro potvrzení klikněte na tlačítko Odinstalovat.

  Pokud se zobrazí zpráva Odstranit software ovladače tohoto zařízení, zaškrtněte políčko vedle ní.

 3. Restartujte počítač a poté zkuste zařízení nainstalovat znovu dle pokynů výrobce.

Když se ve Správci zařízení zobrazí jiné zařízení

Pokud je zařízení USB uvedeno ve Správci zařízení jako Jiné zařízení, porty USB fungují, ale je třeba nainstalovat ovladače zařízení. Chcete-li problém odstranit, nainstalujte ovladač USB.

 1. Odpojte zařízení USB od počítače a počkejte 20 sekund.

 2. Nainstalujte ovladače podle pokynů výrobce.

 3. Připojte zařízení znovu k počítači.

Pokud se zařízení USB ve Správci zařízení nezobrazí

Pokud se zařízení USB ve Správci zařízení nezobrazí, systém Windows jej nerozpoznal. Mohlo dojít k problému s portem USB nebo kořenovým rozbočovačem USB. Chcete-li problém odstranit, zkuste nejprve jiný port USB. Poté v případě potřeby konfigurujte nebo odinstalujte kořenové rozbočovače USB.

Vyzkoušení jiného portu USB

Pokud Správce zařízení neuvádí vaše zařízení USB, může se jednat o problém s portem USB. Připojte USB zařízení do jiného portu na počítači.

 1. Odpojte zařízení od portu USB v počítači.

 2. Připojte zařízení do jiného portu USB na počítači.

 3. Počkejte 5 sekund a poté ve Správci zařízení zkontrolujte, zda se zobrazuje název zařízení.

Zkontrolujte vlastnosti kořenového rozbočovače USB

Pokud se zařízení USB ve Správci zařízení nezobrazuje, může se jednat o problém s požadavky na napájení. Zkontrolujte vlastnosti kořenového rozbočovače USB.

 1. Odpojte zařízení USB od počítače a poté restartujte počítač.

 2. Připojte zařízení a počkejte 5 sekund. Pokud zařízení není rozpoznáno, odpojte jej.

 3. V systému Windows vyhledejte a otevřete Správce zařízení a poté dvojitým kliknutím na položku Řadiče USB (Universal Serial Bus) rozbalte seznam řadičů.

  Seznam řadičů USB v okně Správce zařízení
 4. Dvakrát klikněte na možnost Kořenový rozbočovač USB, klikněte na kartu Napájení a poté klikněte na možnost Nastavení napájení (pokud je k dispozici). Zobrazí se zařízení připojená k rozbočovači, spolu s požadovaným napájením.

  Poznámka:

  Karta Napájení se zobrazuje pouze pro rozhraní USB 2.0. U zařízení USB 3.0 není žádná karta Napájení.

  Okno Nastavení napájení kořenového rozbočovače USB
 5. Zkontrolujte vlastnosti napájení každého kořenového rozbočovače USB. Překračuje-li celkové Požadované napájeníCelkovou hodnotu napájení dostupnou pro daný rozbočovač, odeberte zařízení z příslušného rozbočovače. Tím snížíte hodnotu požadovaného napájení.

  Poznámka:

  Překračuje-li požadované napájení hodnotu 500 mA, zařízení odeberte a použijte aktivní (napájený) rozbočovač.

 6. Připojte zařízení USB a počkejte 5 sekund. Zkontrolujte ve Správci zařízení, zda se zobrazuje název zařízení.

Odinstalace kořenových rozbočovačů USB

Dojde-li k odinstalování kořenových rozbočovačů USB, počítač je při restartování počítače přeinstaluje.

 1. Odpojte všechna zařízení USB připojená k počítači s výjimkou myši a klávesnice USB (pokud je používáte). To platí pro rozbočovače, USB flash disky, tiskárny a kamery.

 2. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Správce zařízení.

 3. Dvakrát klikněte na položku Řadiče USB a seznam rozbalte.

  Seznam řadičů USB ve Správci zařízení
 4. V seznamu klikněte pravým tlačítkem myši na první Kořenový rozbočovač USB a vyberte možnost Odinstalovat.

  V okně Správce zařízení je vybrána možnost Odinstalovat
 5. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

 6. Pokračujte odinstalací všech uvedených kořenových rozbočovačů USB.

 7. Zavřete aplikaci Správce zařízení a poté restartujte počítač.

 8. Dodává-li se zařízení USB se softwarem, který jste předtím nenainstalovali, nainstalujte tento software nyní podle pokynů výrobce.

 9. Znovu připojte zařízení USB k počítači.

Zařízení USB 2.0 nefunguje při připojení k portu USB 3.0

Některá zařízení USB 2.0 nefungují v portech USB 3.0. Problém napravte odebráním instalace ovladače USB 3.0 ve Správci zařízení.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Správce zařízení.

 2. Dvakrát klikněte na položku Řadiče sběrnice USB (Universal Serial Bus) a rozbalte seznam. Poté vyhledejte kořenové rozbočovače USB 3.0.

  Vyhledání kořenového rozbočovače USB 3.0
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na kořenový rozbočovač USB 3.0 a klikněte na položku Odinstalovat.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...