hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Stolní počítače HP – Testování poruch hardwaru ve Windows 10

Společnost HP poskytuje diagnostický software, který lze použít k testování hardwarových součástí v počítači a potvrzení chyb hardwaru.

Začněte spuštěním rychlého testu, který rychle identifikuje hardwarové problémy. Pokud nejsou nalezeny žádné chyby, ale počítač stále projevuje symptomy problému s hardwarem, spusťte důkladný test.

Pokud některá součást neprojde testem, postupujte takto:

 1. Klikněte na položku Troubleshoot (Odstranit potíže).

 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokuste se problém vyřešit. Poté klikněte na Yes (Ano).

 3. Pokud problém není vyřešen, klikněte na Yes (Ano) a obraťte se na zákaznickou podporu HP.

 4. Poznamenejte si nebo zkopírujte ID chyby (24místný kód) a ID produktu, které pak sdělíte zákaznické podpoře HP. Dané informace jsou také dostupné v hlavní nabídce v části Test Logs (Protokoly testů).

 5. Pokud je váš počítač online, kliknutím na tlačítko NEXT (Další) přejděte na web zákaznické podpory HP.

  Pokud je počítač offline, použijte k naskenování poskytnutého kódu QR a přístupu k zákaznické podpoře HP mobilní zařízení.

Poznámka:

Grafické uživatelské rozhraní se může lišit v závislosti na tom, jakou verzi nástroje používáte.

Spuštění systémových testů v systému Windows

Testy systému zkontrolují dílčí systémy hardwaru a zjistí, zda fundují správně.

Pokud některá součást neprojde testem, postupujte takto:

 1. Klikněte na položku Troubleshoot (Odstranit potíže).

 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokuste se problém vyřešit. Poté klikněte na Yes (Ano).

 3. Pokud problém není vyřešen, klikněte na Yes (Ano) a obraťte se na zákaznickou podporu HP.

 4. Poznamenejte si nebo zkopírujte ID chyby (24místný kód) a ID produktu, které pak sdělíte zákaznické podpoře HP. Dané informace jsou také dostupné v hlavní nabídce v části Test Logs (Protokoly testů).

 5. Pokud je váš počítač online, kliknutím na tlačítko NEXT (Další) přejděte na web zákaznické podpory HP.

  Pokud je počítač offline, použijte k naskenování poskytnutého kódu QR a přístupu k zákaznické podpoře HP mobilní zařízení.

Spuštění krátkého testu v nástroji HP PC Hardware Diagnostics (asi 4 minuty)

Otevřete nástroj HP PC Hardware Diagnostics a spusťte možnost Fast Test (Krátký test).

Krátký test provede rychlou kontrolu systému a zjistí, zda všechny hlavní komponenty správně fungují. Krátký test je rozdělen do kategorie 1 a 2; v každé kategorii bude několik testů. Krátký test zahrnuje následující položky:

 • Kontrola baterie

 • Kontrola procesoru

 • Kontrola bezdrátového modulu

 • Kontrola základní desky

 • Kontrola SMART check pevného disku

 • Krátký samočinný test pevného disku

 • Rychlá kontrola paměti

 • Pevný disk optimalizován – kontrola DST

 • Kontrola grafické paměti

Během testu nelze počítač normálně používat. Tento test trvá 3 až 5 minut nebo déle, v závislosti na konfiguraci systému. Můžete ho kdykoliv zrušit stisknutím klávesy Esc (Escape).

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete aplikaci HP PC Hardware Diagnostics pro systém Windows.

  Není-li aplikace ve vašem počítači nainstalována, stáhněte si nejnovější verzi z webové stránky HP Hardware Diagnostics.

 2. V hlavní nabídce klikněte na položku System Tests (Testy systému).

 3. Klikněte na kartu System Fast Test (Krátký test systému).

 4. Klikněte na tlačítko Run once (Spustit jednou).

  Během testu se na obrazovce zobrazuje zbývající doba a výsledek testu pro každou komponentu.

 5. V závislosti na výsledku testu proveďte jeden z následujících kroků.

  • Pokud některá součást neprojde testem, postupujte takto:

   1. Klikněte na položku Troubleshoot (Odstranit potíže).

   2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokuste se problém vyřešit. Poté klikněte na Yes (Ano).

   3. Pokud problém není vyřešen, klikněte na Yes (Ano) a obraťte se na zákaznickou podporu HP.

   4. Poznamenejte si nebo zkopírujte ID chyby (24místný kód) a ID produktu, které pak sdělíte zákaznické podpoře HP. Dané informace jsou také dostupné v hlavní nabídce v části Test Logs (Protokoly testů).

   5. Pokud je váš počítač online, kliknutím na tlačítko NEXT (Další) přejděte na web zákaznické podpory HP.

    Pokud je počítač offline, použijte k naskenování poskytnutého kódu QR a přístupu k zákaznické podpoře HP mobilní zařízení.

  • Pokud jsou všechny testy úspěšné, klikněte na Continue (Pokračovat) a poté kliknutím na možnost Run Once (Spustit jednou) spusťte 2nd Pass (Druhý průchod) krátkého testu systému.

Pokud nedošlo k selhání součástí systému, spusťte důkladný test.

Spuštění důkladného testu v nástroji HP PC Hardware Diagnostics (2 hodiny a déle)

Otevřete nástroj HP PC Hardware Diagnostics a spusťte možnost Extensive Test (Důkladný test).

Důkladný test využijte, pokud během krátkého testu nedošlo k chybě u žádné systémové součásti. Dokončení tohoto testu může trvat 2 hodiny a více. Důkladný test zahrnuje následující položky:

 • Kontrola baterie

 • Kontrola procesoru

 • Kontrola základní desky

 • Kontrola SMART check pevného disku

 • Krátký samočinný test pevného disku

 • Optimalizovaný samočinný test pevného disku

 • Dlouhý samočinný test pevného disku

 • Podrobná kontrola paměti

 • Kontrola grafické paměti

Během testu nelze počítač normálně používat. Důkladný test trvá 2 i více hodin, v závislosti na konfiguraci systému. Můžete ho kdykoliv zrušit stisknutím klávesy Esc (Escape).

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete aplikaci HP PC Hardware Diagnostics pro systém Windows.

  Není-li aplikace ve vašem počítači nainstalována, stáhněte si nejnovější verzi z webové stránky HP Hardware Diagnostics.

 2. V hlavní nabídce klikněte na položku System Tests (Testy systému).

 3. Klikněte na kartu System Extensive Test (Důkladný test systému).

 4. Klikněte na tlačítko Run once (Spustit jednou).

  Během testu se na obrazovce zobrazuje zbývající doba a výsledek testu pro každou komponentu. Provedení testu může trvat 2 i více hodin.

 5. Pokud některá součást neprojde testem, klikněte na možnost Troubleshoot (Odstranit potíže).

 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokuste se problém vyřešit. Poté klikněte na Yes (Ano).

 7. Pokud problém není vyřešen, klikněte na Yes (Ano) a obraťte se na zákaznickou podporu HP.

 8. Poznamenejte si nebo zkopírujte ID chyby (24místný kód) a ID produktu, které pak sdělíte zákaznické podpoře HP. Dané informace jsou také dostupné v hlavní nabídce v části Test Logs (Protokoly testů).

 9. Pokud je váš počítač online, kliknutím na tlačítko NEXT (Další) přejděte na web zákaznické podpory HP.

  Pokud je počítač offline, použijte k naskenování poskytnutého kódu QR a přístupu k zákaznické podpoře HP mobilní zařízení.

Pokud důkladný test nezjistí žádné potíže s hardwarem, spusťte testy součástí.

Spuštění testů nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI, když se systém Windows nespustí

Otestujte hardware počítače pomocí nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

Spuštění krátkého testu nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI (asi 4 minuty)

Pokud se systém Windows nespustí, zahajte diagnostiku hardwaru spuštěním krátkého testu. Krátký test je rozdělen do kategorie 1 a 2; v každé kategorii bude několik testů.

 1. Podržte stisknuté tlačítko napájení po dobu minimálně pěti sekund, dokud se počítač nevypne.

 2. Zapněte počítač a ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu Esc. Po zobrazení nabídky stiskněte klávesu F2.

 3. V hlavní nabídce nástroje HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) klikněte na možnost System Tests (Testy systému).

  Pokud není diagnostika dostupná při používání nabídky F2, spusťte diagnostiku hardwaru počítače HP z jednotky USB. Chcete-li stáhnout nejnovější verzi diagnostiky, přejděte na webové stránky HP Hardware Diagnostics. Pokyny najdete v části Testování s nástrojem HP PC Hardware Diagnostics z externího zařízení USB.

 4. Klikněte na nabídku Fast Test > Run once.

  Během testu se na obrazovce zobrazuje zbývající doba a výsledek testu pro každou komponentu.

  • Jestliže test některé součásti skončí chybou, poznamenejte si ID chyby (kód o 24 číslicích) a poté kontaktujte oddělení podpory zákazníků HP. Dané informace jsou také dostupné v hlavní nabídce v části Test Logs (Protokoly testů).

  • Pokud jsou všechny testy úspěšné, kliknutím na Continue > Run Once (Pokračovat / Spustit jednou) spusťte 2nd Pass (Druhý průchod) krátkého testu systému.

 5. Jestliže test některé součásti skončí chybou, poznamenejte si ID chyby (kód o 24 číslicích) a poté kontaktujte oddělení podpory zákazníků HP. Dané informace jsou také dostupné v hlavní nabídce v části Test Logs (Protokoly testů).

  Pokud nedošlo k selhání součástí systému, spusťte důkladný test.

Spuštění důkladného testu nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI (2 hodiny nebo více)

Důkladný test využijte, pokud během krátkého testu nedošlo k chybě u žádné systémové součásti.

 1. Podržte stisknuté tlačítko napájení po dobu minimálně pěti sekund, dokud se počítač nevypne.

 2. Zapněte počítač a ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu Esc. Po zobrazení nabídky stiskněte klávesu F2.

 3. V hlavní nabídce nástroje HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) klikněte na možnost System Tests > Extensive Test (Testy systému / Důkladný test).

 4. Klikněte buď na možnost Run Once (Spustit jednou), nebo Loop until error (Opakovat do chyby).

  Během testu se na obrazovce zobrazuje zbývající doba a výsledek testu pro každou komponentu.

 5. Jestliže test některé součásti skončí chybou, poznamenejte si ID chyby (kód o 24 číslicích) a poté kontaktujte oddělení podpory zákazníků HP. Dané informace jsou také dostupné v hlavní nabídce v části Test Logs (Protokoly testů).

Získání podpory pomocí kódu ID závady nástroje HP PC Hardware Diagnostics

Pokud se během testu objeví chyba, můžete použít dodaný QR kód a kontaktovat společnost HP s informacemi o tomto problému.

 1. Na obrazovce s výsledky testu klikněte na možnost Contact HP (Kontaktovat společnost HP).

  Příklad neúspěšného testu s možností Contact HP (Kontaktovat společnost HP)
 2. Přečtěte si dokument HP Support Disclaimer (Omezené záruky podpory společnosti HP) a poté klikněte na tlačítko Yes (Ano).

  Zobrazí se QR kód.

  Příklad kódu QR podpory HP
 3. Pomocí mobilního zařízení naskenujte QR kód.

 4. Váš mobilní přístroj otevře výchozí internetový prohlížeč a váš Failure ID code (Kód ID závady) je předem vyplněn do pole. Ověřte nebo dokončete požadované informace a poté klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat) a zahajte proces podpory.

  Příklad kódu ID závady v mobilním zařízení

Provedení testu symptomů v nástroji HP PC Hardware Diagnostics

Testy příznaků používají běžné problémy k určení hlavní příčiny problému.

Poznámka:

Testy příznaků nejsou k dispozici v nástroji HP PC Hardware Diagnostics pro systém Windows.

 1. Podržte stisknuté tlačítko napájení po dobu minimálně pěti sekund, dokud se počítač nevypne.

 2. Zapněte počítač a ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu Esc. Po zobrazení nabídky stiskněte klávesu F2.

 3. V hlavní nabídce nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI klikněte na možnost Symptom Tests (Testy symptomů).

 4. Vyhledejte v seznamu příznak, který nejlépe popisuje problém vašeho počítače. Zadejte příslušné číslo do pole v dolní části obrazovky a poté stiskněte klávesu Enter.

  Všechny zobrazené testy příznaků
 5. Počkejte, dokud se testy nedokončí. Na obrazovce Issue (Problém) se zobrazí přibližný čas pro zobrazení testu.

  Poznámka:

  Test můžete kdykoli zrušit stisknutím libovolné klávesy.

 6. Prohlédněte si výsledky na obrazovce Test Logs (Protokoly testů) a pak si poznamenejte typ testu a ID chyby (24-znakový kód); pak kontaktujte Zákaznickou podporu HP.

  Poznámka:

  Klikněte na možnost Save Logs (Uložit protokoly); výsledky můžete zobrazit znovu kliknutím na položku Test Logs (Protokoly testů) v hlavní nabídce.

Provedení testů komponent v nástrojích HP PC Hardware Diagnostics pro Windows a HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Testy komponent slouží k ručnímu výběru a testování jednotlivých komponent počítače.

Otevření nabídky Component Tests (Testy komponent) v systému Windows

Pokud se systém Windows spustí standardním způsobem, otevřete podle následujících pokynů nabídku Component Tests (Testy komponent).

 1. V systému Windows vyhledejte položku HP PC Hardware Diagnostics pro systém Windows a poté zvolte možnost Spustit jako správce.

  Není-li aplikace ve vašem počítači nainstalována, stáhněte si nejnovější verzi z webové stránky HP Hardware Diagnostics.

 2. V hlavní nabídce klikněte na položku Component Tests (Testy komponent).

 3. Kliknutím na znaménko plus vedle jednotlivých komponent rozbalíte nabídku.

  Nabídka testu komponent se může lišit v závislosti na komponentách instalovaných v počítači.

  Nabídka Component Tests (Testy komponent)

Otevření nabídky Component Tests (Testy komponent), pokud systém Windows nelze spustit

Pokud se systém Windows nespustí, otevřete podle následujících pokynů nabídku Component Tests (Testy komponent).

 1. Podržte stisknuté tlačítko napájení po dobu minimálně pěti sekund, dokud se počítač nevypne.

 2. Zapněte počítač a ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu Esc. Po zobrazení nabídky stiskněte klávesu F2.

 3. V hlavní nabídce klikněte na položku Component Tests (Testy komponent).

Zobrazí se nabídka Component Tests (Testy komponent).

Nabídka testu komponent se může lišit v závislosti na komponentách instalovaných v počítači.

Nabídka Component Tests (Testy komponent)

Úplný seznam testů komponent v nástroji HP PC Hardware Diagnostics

Vyberte položku Component Test (Test komponent) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud některá součást neprojde testem, postupujte takto:

 1. Klikněte na položku Troubleshoot (Odstranit potíže).

 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokuste se problém vyřešit. Poté klikněte na Yes (Ano).

 3. Pokud problém není vyřešen, klikněte na Yes (Ano) a obraťte se na zákaznickou podporu HP.

 4. Poznamenejte si nebo zkopírujte ID chyby (24místný kód) a ID produktu, které pak sdělíte zákaznické podpoře HP. Dané informace jsou také dostupné v hlavní nabídce v části Test Logs (Protokoly testů).

 5. Pokud je váš počítač online, kliknutím na tlačítko NEXT (Další) přejděte na web zákaznické podpory HP.

  Pokud je počítač offline, použijte k naskenování poskytnutého kódu QR a přístupu k zákaznické podpoře HP mobilní zařízení.

 • Processor Test (Test procesoru): Rychlý (10sekundový) test, který ověří, zda všechny procesory fungují správně. Klikněte na možnost Processor > Run Once (Procesor / Spustit jednou).

 • Memory Tests (Testy paměti): K dispozici jsou tři různé testy paměti. Zahajte krátký test (3 minuty nebo více v závislosti na kapacitě systémové paměti). Pokud krátký test problém nenalezne, spusťte rychlý test (přibližně 10 minut). (Tento test pro diagnostiku hardwaru ve verzi pro systém Windows v současnosti není k dispozici.)

  Pokud rychlý test problém nenalezne, spusťte důkladný test. Test můžete spustit jednou nebo nastavit jeho spouštění v cyklu, dokud se neobjeví chyba.

 • Hard Drive/Storage Tests (Testy pevného disku / úložiště): Existuje šest testů pevného disku. Jejich provedení může trvat od 10 minut po více než 2 hodiny.

 • Power Tests (Testy napájení): Testy napájení zahrnují test napájecího zdroje, test síťového adaptéru AC a test baterie.

  • Power Source Test (Test napájecího zdroje): Tento test ověří, zda baterie a síťový adaptér AC fungují správně.

   Test spustíte kliknutím na tlačítko Run once (Spustit jednou). Test zdroje napájení trvá 4 minuty. Kalibrace baterie trvá 2 až 4 hodiny.

  • AC Adapter Test (Test napájecího adaptéru): Interaktivní test, který ověří, zda adaptér napájení AC funguje správně. Tento test vyžaduje dobrou baterii. Společnost HP doporučuje ověřit, zda váš počítač dokáže přijímat napájení, a to připojením známého funkčního síťového AC adaptéru.

   Test spustíte kliknutím na tlačítko Run once (Spustit jednou). Test trvá 2 minuty.

  • Battery Test (Test baterie): Test baterie zkontroluje baterii a umožní v případě potřeby spustit kalibraci.

   Test baterie trvá 2 minuty. Kalibrace baterie trvá 2 až 4 hodiny.

 • Audio Test (Test zvuku): Test zvuku zkontroluje váš systém a ověří, zda zvukové zařízení funguje správně. Během testu se přehraje několik hudebních tónů v určitém pořadí a poté se zopakují. Tento test trvá 1 minutu.

  Test spustíte kliknutím na nabídku Audio > Run Once (Zvuk / Spustit jednou. Vyberte reproduktory nebo sluchátka. Budete-li vyzváni, zadejte počet tónů, který jste slyšeli.

 • Bluetooth Module Test (Test modulu Bluetooth): Test modulu Bluetooth kontroluje, zda je modul Bluetooth správně detekován a zda je umožněno jeho používání. (Tento test pro diagnostiku hardwaru ve verzi pro systém Windows v současnosti není k dispozici.)

  Test spustíte kliknutím na nabídku Bluetooth Module > Run Once (Modul Bluetooth / Spustit jednou).

 • Test ventilátoru: K dispozici jsou dva testy ventilátoru.

  • Fan Speed Test (Test rychlosti ventilátoru): Tento test kontroluje správnou funkci ventilátorů nastavením a ověřením správného nastavení rychlosti otáčení. Tento test trvá 2 až 10 minut. Test spustíte kliknutím na tlačítko Run Once (Spustit jednou).

  • Fan Thermal Test (Test teploty ventilátoru): Tento test kontroluje správnou funkci ventilátoru pomocí testu teploty. Tento test trvá 320 sekund. Test spustíte kliknutím na tlačítko Run Once (Spustit jednou).

 • Fingerprint Reader Test (Test čtečky otisků prstů): Tento interaktivní test kontroluje čtečku otisků prstů. Během testu budete vyzváni k potáhnutí prstem přes čtečku otisků prstů. (Tento test pro diagnostiku hardwaru ve verzi pro systém Windows v současnosti není k dispozici.)

  Test spustíte kliknutím na nabídku Fingerprint Reader > Run Once (Čtečka otisků prstů / Spustit jednou).

 • Keyboard Test (Test klávesnice): Tento interaktivní test kontroluje klávesnici. Tento test vyžaduje klávesnici.

  Test spustíte kliknutím na nabídku Keyboard > Run Once (Klávesnice / Spustit jednou).

  Test klávesnice trvá 3 minuty.

  Poznámka:

  Zařízení Bluetooth nejsou momentálně podporována.

 • Mouse/Touchpad Tests (Testy myši/touchpadu): Tento test zahrnuje dva testy: test ukazatele a test přetahování.

  Chcete-li testy spustit, klikněte na položku Mouse/Touchpad (Myš/touchpad). Vyberte test, který chcete spustit, a potom klikněte na tlačítko Run once (Spustit jednou). Dokončete test podle pokynů na obrazovce.

  Poznámka:

  Zařízení Bluetooth nejsou momentálně podporována.

 • Network Test (Test sítě): K dispozici jsou tři testy:

  • Wired Network (Drátová síť): Tento test ověří síťový adaptér. Chcete-li tento test spustit, připojte se k síti pomocí síťového kabelu. Test se pokusí o konfiguraci síťového adaptéru pomocí DHCP a komunikaci se serverem DHCP. Tento test trvá 1 minutu.

   Test spustíte kliknutím na nabídku Wired Network > Run Once (Drátová síť / Spustit jednou).

  • Wireless Module (Bezdrátový modul): Tento test ověří, zda systém BIOS rozpozná bezdrátový modul a zda je tento modul povolen. Tento test trvá 30 sekund.

   Test spustíte kliknutím na nabídku Wireless Module > Run Once (Bezdrátový modul / Spustit jednou).

  • WWAN Module (Modul WWAN): Tento test kontroluje, zda systém BIOS detekuje bezdrátový modul sítě WAN a zda je povolen. Tento test trvá 30 sekund.

   Test spustíte kliknutím na nabídku WWAN Module > Run Once (Modul WWAN / Spustit jednou).

 • Optical Drive Tests (Testy optické jednotky): Tyto testy zahrnují sekvenční test načítání, test náhodných načítání a srovnávací test čtení a psaní.

  Test spustíte kliknutím na tlačítko Optical Drive (Optická jednotka). Vyberte jeden z testů a pak klikněte na položku Run once (Spustit jednou). K dokončení tohoto testování je nutné vložit disk CD nebo DVD.

  Každý z testů trvá 1–2 minuty.

 • Parallel Port Tests (Testy paralelních portů): Tento test umožňuje vybrat několik různých paralelních portů k testování. Zjistí-li test více portů, zvolte paralelní port, který chcete otestovat. (Tento test pro diagnostiku hardwaru ve verzi pro systém Windows v současnosti není k dispozici.)

  Vyberte jeden z následujících testů a poté klikněte na položku Run once (Spustit jednou).

  • Parallel Port Control Register Check (Kontrola registru řízení paralelního portu): Tento 1minutový test kontroluje registry řízení paralelního portu.

  • Parallel Port Data Register Check (Kontrola registru dat paralelního portu): Tento 1minutový test kontroluje datové registry paralelního portu.

 • Serial Port Tests (Testy sériového portu): Tento test umožňuje vybrat několik různých paralelních portů k testování. Zjistí-li test více portů, zvolte sériový port, který chcete otestovat. (Tento test pro diagnostiku hardwaru ve verzi pro systém Windows v současnosti není k dispozici.)

  Vyberte jeden z následujících testů a poté klikněte na položku Run once (Spustit jednou).

  • Serial Port Register Check (Kontrola registru sériového portu): Tento 1minutový test kontroluje registry sériového portu.

  • Serial Port External Loopback Check (Kontrola externí zpětné smyčky sériového portu): Tento interaktivní 1minutový test kontroluje sériové porty.

 • System Board Test (Test systémové desky): Test systémové desky zkontroluje systém a ověří, zda komponenty na systémové desce fungují správně. (Tento test pro diagnostiku hardwaru ve verzi pro systém Windows v současnosti není k dispozici.)

  Test spustíte kliknutím na nabídku System Board > Run Once (Systémová deska / Spustit jednou.

  Test systémové desky kontroluje následující komponenty:

  • PCI Device Check (Kontrola zařízení PCI): Kontrola zařízení PCI se pokusí o přístup ke všem zařízením PCI připojeným k systémové desce.

  • Memory Check (Kontrola paměti): Tato kontrola se pokusí načíst celkovou kapacitu paměti prostřednictvím služby spouštění systému UEFI. Test porovná tuto hodnotu s celkovou velikostí paměti z tabulky SMBIOS.

  • Video Memory Check (Kontrola grafické paměti): Pokouší se zjistit integrovaná grafická zařízení a načíst informace o grafické paměti. Patří sem základní adresa a velikost grafické paměti.

  • Audio Check (Kontrola zvuku): Kontrola zvuku se pokusí inicializovat řadič zvuku a kodek.

  • USB Check (Kontrola USB): Kontrola USB se pokusí najít řadič hostitele USB v systému.

  Test systémové desky trvá 30 sekund.

 • Thunderbolt Test (Test řadiče Thunderbolt): Tento test kontroluje přítomnost řadiče Thunderbolt v systému. (Tento test pro diagnostiku hardwaru ve verzi pro systém Windows v současnosti není k dispozici.)

  Test spustíte kliknutím na nabídku Thunderbolt > Run Once (Thunderbolt / Spustit jednou).

 • Touch Screen Test (Test dotykové obrazovky): Rychlý interaktivní test ke stanovení správné funkce dotykové obrazovky. (Tento test pro diagnostiku hardwaru ve verzi pro systém Windows v současnosti není k dispozici.)

  Test spustíte kliknutím na nabídku Touch Screen > Run Once (Dotyková obrazovka / Spustit jednou).

 • USB Port Test (Test portu USB): Tento test je interaktivní a vyžaduje připojení externího zařízení USB, jako je myš, klávesnice nebo jednotka USB flash. (Tento test pro diagnostiku hardwaru ve verzi pro systém Windows v současnosti není k dispozici.)

  Před spuštěním testu se ujistěte, že k portu, který chcete testovat, nejsou připojena žádná zařízení USB.

  Test spusťte kliknutím na nabídku USB Port > Run Once (Port USB / Spustit jednou) a poté připojte zařízení USB k portu, který chcete testovat.

  Pokud je třeba otestovat další porty USB na počítači, kroky opakujte.

 • Video Tests (Testy videa): Tento test obsahuje tři testy grafického hardwaru v počítači.

  Chcete-li spustit test, klikněte na položku Video, vyberte jeden z následujících testů a poté klikněte na položku Run Once (Spustit jednou).

  • Video Memory Fast Check (Rychlá kontrola grafické paměti): 3minutový test grafické paměti

  • Video Memory Check (Kontrola grafické paměti): 20minutový test grafické paměti

  • Palette Check (Kontrola barevné palety): Test tří grafických komponent barev, trvá 1 minutu. Během testu postupujte podle pokynů na obrazovce.

 • Webcam Connection Test (Test připojení webové kamery): Tento test iniciuje streamování videa z webové kamery. Pokud test detekuje několik webových kamer, zvolte webovou kameru, kterou chcete otestovat. (Tento test pro diagnostiku hardwaru ve verzi pro systém Windows v současnosti není k dispozici.)

  Pro spuštění testu klikněte na nabídku Webcam Connection > Run Once (Připojení webové kamery / Spustit jednou).

Testy součástí pomocí nástroje HP PC Hardware Diagnostics: Testy paměti, pevného disku, síťového adaptéru a baterie

Obsahuje podrobnější informace o testování paměti, pevného disku, napájecího adaptéru a součástí baterie.

Testování paměti v nástroji HP PC Hardware Diagnostics

Testy paměti nabízejí možnosti Fast Test (Krátký test), Quick Test (Rychlý test) a Extensive Test (Důkladný test). Nejprve spusťte krátký test (tři až pět minut). Pokud krátký test problém nenalezne, spusťte rychlý test (přibližně 10 minut). Pokud rychlý test nenalezne problém, spusťte důkladný test (přibližně 45 minut), který také obsahuje možnost spuštění ve smyčce do nalezení chyby.

Rychlý test spustíte následovně:

 1. V seznamu Component Tests (Testy součástí) klikněte na možnost Memory (Paměť).

 2. Klikněte na možnost Fast Test (Krátký test).

  Krátký test paměti
 3. Klikněte na tlačítko Run once (Spustit jednou). Spustí se krátký test.

 4. Po dokončení krátkého testu se na obrazovce zobrazí výsledky.

  Pokud paměť úspěšně absolvuje krátký test, ale přetrvává problém s pamětí počítače, přejděte na následující krok a spusťte rychlý test.

  Pokud pevný disk úspěšně absolvuje rychlý test, ale problém s pevným diskem přetrvává, spusťte důkladný test. Tento test může trvat 45 minut nebo déle.

  Pokud test paměti selže, proveďte následující kroky:

  1. Klikněte na položku Troubleshoot (Odstranit potíže).

  2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokuste se problém vyřešit. Poté klikněte na Yes (Ano).

  3. Pokud problém není vyřešen, klikněte na Yes (Ano) a obraťte se na zákaznickou podporu HP.

  4. Poznamenejte si nebo zkopírujte ID chyby (24místný kód) a ID produktu, které pak sdělíte zákaznické podpoře HP. Dané informace jsou také dostupné v hlavní nabídce v části Test Logs (Protokoly testů).

  5. Pokud je váš počítač online, kliknutím na tlačítko NEXT (Další) přejděte na web zákaznické podpory HP.

   Pokud je počítač offline, použijte k naskenování poskytnutého kódu QR a přístupu k zákaznické podpoře HP mobilní zařízení.

Proveďte testy pevného disku v nástroji HP PC Hardware Diagnostics

Nástroj HP PC Hardware Diagnostics poskytuje více testů k otestování pevného disku počítače a k potvrzení selhání hardwaru. Nejprve spusťte rychlý test (dva až tři minuty). Pokud rychlý test problém nenalezne, spusťte možnost Extensive Test (Důkladný test; 2 hodiny a déle). Je možné jej spustit jednou nebo opakovat, dokud nedojde k chybě.

 1. V nabídce Component Tests (Testy komponent) klikněte na položku Storage > Quick Test (Rychlý test úložiště).

  Výběr možnosti Quick Test (Rychlý test) pevného disku
 2. Klikněte na tlačítko Run once (Spustit jednou). Spustí se rychlý test.

  Obrazovka testu PEVNÉho disku SSD v nástroji HP PC Hardware Diagnostics
 3. Pokud má počítač více než jeden pevný disk, vyberte ji, kterou chcete testovat. Chcete-li zkontrolovat všechny pevné disky, vyberte možnost Test All Hard Drives (Test všech pevných disků).

  Po dokončení testu se na obrazovce zobrazí výsledky. Výsledky testu jsou k dispozici i v položce Test Logs (Protokoly testů) v hlavní nabídce.

 4. Pokud pevný disk úspěšně absolvuje rychlý test, ale problém s pevným diskem přetrvává, spusťte komplexní test. Test obsahuje součásti SMART Check, Short DST, Optimized DST a Long DST. Chcete-li spustit tyto testy samostatně, vyberte je z nabídky Testy pevných disků.

 5. Pokud pevný disk v testu selže, klikněte na možnost Troubleshoot (Odstranit potíže).

 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokuste se problém vyřešit. Poté klikněte na Yes (Ano).

 7. Pokud problém není vyřešen, klikněte na Yes (Ano) a obraťte se na zákaznickou podporu HP.

 8. Poznamenejte si nebo zkopírujte ID chyby (24místný kód) a ID produktu, které pak sdělíte zákaznické podpoře HP. Dané informace jsou také dostupné v hlavní nabídce v části Test Logs (Protokoly testů).

 9. Pokud je váš počítač online, kliknutím na tlačítko NEXT (Další) přejděte na web zákaznické podpory HP.

Pokud je počítač offline, použijte k naskenování poskytnutého kódu QR a přístupu k zákaznické podpoře HP mobilní zařízení.

Testování napájení počítače v nástroji HP PC Hardware Diagnostics

K dispozici jsou dva různé testy napájení, test napájecího adaptéru a test baterie. Chcete-li spustit oba testy zároveň, v nabídce Component Tests (Testy komponent) klikněte na položku Power Source (Napájecí zdroj) a pak klikněte na tlačítko Run once (Spustit jednou). Každou součást můžete otestovat jednotlivě.

Provedení testu napájecího adaptéru v nástroji HP PC Hardware Diagnostics

Interaktivní test, který ověří, zda adaptér napájení AC funguje správně. Tento test vyžaduje dobrou baterii. Před spuštěním testu napájecího adaptéru AC společnost HP doporučuje ověřit, zda váš počítač dokáže přijímat napájení připojením známého funkčního síťového adaptéru AC.

Ke spuštění testu síťového adaptéru proveďte následující kroky.

 1. V nabídce Component Tests (Testy komponent) klikněte na nabídku Power > AC Adapter Test > Run Once (Napájení / Test napájecího adaptéru / Spustit jednou). Spustí se test napájecího adaptéru.

  Po dokončení testu se na obrazovce zobrazí výsledky.

 2. Pokud napájecí adaptér v testu selže, klikněte na možnost Troubleshoot (Odstranit potíže).

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokuste se problém vyřešit. Poté klikněte na Yes (Ano).

 4. Pokud problém není vyřešen, klikněte na Yes (Ano) a obraťte se na zákaznickou podporu HP.

 5. Poznamenejte si nebo zkopírujte ID chyby (24místný kód) a ID produktu, které pak sdělíte zákaznické podpoře HP. Dané informace jsou také dostupné v hlavní nabídce v části Test Logs (Protokoly testů).

 6. Pokud je váš počítač online, kliknutím na tlačítko NEXT (Další) přejděte na web zákaznické podpory HP.

  Pokud je počítač offline, použijte k naskenování poskytnutého kódu QR a přístupu k zákaznické podpoře HP mobilní zařízení.

Provedení testu baterie v nástroji HP PC Hardware Diagnostics

Nástroj HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) testuje funkčnost baterie a v případě potřeby ji může kalibrovat. Test baterie trvá zhruba dvě minuty, kalibrace může trvat dvě hodiny nebo déle.

Test baterie proveďte pomocí následujícího postupu:

 1. V nabídce Component Tests (Testy komponent) klikněte na nabídku Power > Battery > Run once (Napájení / Baterie / Spustit jednou). Spustí se test baterie.

  Obrazovka testu baterie s vybraným příkazem Run once (Spustit jednou)
 2. Po dokončení testu baterie se na obrazovce zobrazí příslušné výsledky. Další informace o baterii získáte kliknutím na položku Battery Details (Podrobnosti o baterii).

  Poznámka:

  Další informace o změně nastavení správy baterie, pokud se zobrazí výzva, naleznete v části Nastavení správy baterie.

 3. Pokud baterie neprojde testem, klikněte na možnost Troubleshoot (Odstranit potíže).

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokuste se problém vyřešit. Poté klikněte na Yes (Ano).

 5. Pokud problém není vyřešen, klikněte na Yes (Ano) a obraťte se na zákaznickou podporu HP.

 6. Poznamenejte si nebo zkopírujte ID chyby (24místný kód) a ID produktu, které pak sdělíte zákaznické podpoře HP. Dané informace jsou také dostupné v hlavní nabídce v části Test Logs (Protokoly testů).

 7. Pokud je váš počítač online, kliknutím na tlačítko NEXT (Další) přejděte na web zákaznické podpory HP.

  Pokud je počítač offline, použijte k naskenování poskytnutého kódu QR a přístupu k zákaznické podpoře HP mobilní zařízení.

Nastavení správy baterie (pouze notebooky)

Po provedení testu baterie vás nástroj HP PC Hardware Diagnostics může vyzvat ke změně nastavení správy baterie za účelem optimalizace jejího stavu. Doporučení se mohou lišit v závislosti na modelu počítače.

Battery Health Manager (Správce stavu baterie; pouze komerční notebooky)

Pokud systém BIOS podporuje program Battery Health Manager (Správce stavu baterie), zobrazí test baterie výzvu ke změně nastavení baterie, pokud není nastavení optimální.

Nastavení Let HP Manage My Battery Charging (Nechat společnost HP řídit nabíjení baterie) mění způsob nabíjení baterie notebooku dynamicky na základě podmínek používání a teploty v průběhu času a optimalizuje tak stav baterie po celou dobu její životnosti.

Nastavení Maximize My Battery Health (Maximalizovat stav baterie) omezuje maximální úroveň nabití baterie notebooku na 80 % a optimalizuje tak stav baterie po celou dobu její životnosti.

 1. Ve výzvě nástroje Battery Health Manager (Správce stavu baterie) vyberte buď Main menu (Hlavní nabídka), chcete-li otevřít hlavní nabídku a změnit nastavení ručně, nebo vyberte Change My Setting (Změnit mé nastavení), aby se automaticky povolilo doporučené nastavení.

 2. Vyberte možnost Accept (Přijmout).

 3. Kliknutím na tlačítko Main Menu (Hlavní nabídka) se vrátíte na hlavní nabídku.

Nastavení se projeví při příštím restartování počítače.

Pokud se automatická změna nezdaří, můžete nastavení změnit ručně restartováním počítače a stisknutím klávesy F10 otevřete nástroj pro nastavení systému BIOS.

Další informace naleznete v části Firemní počítače HP – použití funkce správy stavu baterie.

Nástroj Adaptive Battery Optimizer (pouze spotřebitelské notebooky)

Vybrané spotřebitelské notebooky HP podporují nástroj Adaptive Battery Optimizer. Společnost HP doporučuje tento nástroj povolit, pokud je deaktivován, aby se maximalizovala životnost baterie.

Když nástroj Adaptive Battery Optimizer zjistí určité podmínky, aktivují se ochranná opatření, aby se minimalizovalo předčasné opotřebení baterie. Po aktivaci může dojít k mírnému zkrácení doby provozu baterie.

 1. Ve výzvě Adaptive Battery Optimizer (adaptivní optimalizátor baterie) vyberte buď Main menu (Hlavní nabídka), chcete-li otevřít hlavní nabídku a změnit nastavení ručně, nebo vyberte Change My Setting (Změnit mé nastavení), aby se automaticky povolilo doporučené nastavení.

 2. Vyberte možnost Accept (Přijmout).

 3. Kliknutím na tlačítko Main Menu (Hlavní nabídka) se vrátíte na hlavní nabídku.

Nastavení se projeví při příštím restartování počítače.

Pokud se automatická změna nezdaří, můžete nastavení změnit ručně restartováním počítače a stisknutím klávesy F10, kterým otevřete nástroj HP Computer Setup.

Další informace naleznete v části Herní notebooky HP – Představujeme nástroj Adaptive Battery Optimizer určený k prodloužení životnosti baterie.

Funkce péče o baterii (pouze spotřebitelské notebooky)

Nastavení funkce péče o baterii umožňuje nastavit maximální úroveň nabití na 100 %, 80 % nebo 50 %.

Společnost HP doporučuje toto nastavení změnit na 80 %, aby se minimalizovalo předčasné opotřebení a zajistil optimální stav baterie po celou dobu její životnosti.

 1. Ve výzvě Battery Care Function (Funkce péče o baterii) vyberte buď Main menu (Hlavní nabídka), chcete-li otevřít hlavní nabídku a změnit nastavení ručně, nebo vyberte Change My Setting (Změnit mé nastavení), aby se automaticky povolilo doporučené nastavení.

 2. Vyberte možnost Accept (Přijmout).

 3. Kliknutím na tlačítko Main Menu (Hlavní nabídka) se vrátíte na hlavní nabídku.

Nastavení se projeví při příštím restartování počítače.

Pokud se automatická změna nezdaří, můžete nastavení změnit ručně restartováním počítače a stisknutím klávesy F10, kterým otevřete nástroj HP Computer Setup.

Jak jsou komponenty testovány v nástroji HP PC Hardware Diagnostics

V následující tabulce jsou uvedeny dostupné testy součástí.

Testy součástí a jejich popisy

Test komponent

Co test dělá

Doba trvání testu

Co test nekontroluje

Interaktivní/neinteraktivní

Processor (Procesor)

Ověření, zda všechny procesory fungují správně a zda byly inicializovány systémem BIOS.

10 sekund

Teplota, rychlost výkonu procesoru

Neinteraktivní

Memory - Fast (Paměť – krátký test)

Spouští v paměti algoritmy, mezi které patří March LR, náhodná adresa a vzorek dat.

Více než 3 minuty na 4 GB

Teplota

Neinteraktivní

Memory - Quick (Paměť – rychlý test)

Spouští v paměti algoritmy, mezi které patří March LR, náhodná adresa, vzorek dat a další testovací případy.

10 minut na 4 GB

Teplota

Neinteraktivní

Memory - Extensive (Paměť – důkladný test)

Spouští v paměti algoritmy, mezi které patří March LR, náhodná adresa, vzorek dat a další testovací případy.

45 minut na 4 GB

Teplota

Neinteraktivní

Hard Drive - Quick (Pevný disk – rychlý test)

Kontrola SMART Check + krátký samočinný test pevného disku.

3 minuty

Neinteraktivní

Hard Drive - Extensive (Pevný disk – důkladný test)

Kontrola SMART Check + krátký samočinný test pevného disku + optimalizovaný samočinný test pevného disku + dlouhý samočinný test pevného disku.

2 hodiny a 15 minut

Neinteraktivní

Hard Drive - SMART Check (Pevný disk – kontrola SMART Check)

Sledování atributů jednotky a určení, zda jednotka dosahuje své mezní hodnoty.

30 sekund

Neinteraktivní

Hard Drive - Short DST (Pevný disk – krátký samočinný test)

Kontroluje malé procento sektorů na disku a vyhledává chyby nezávislé na systému.

2 minuty

Neinteraktivní

Hard Drive - Optimized DST (Pevný disk – optimalizovaný samočinný test)

Test načítání na sektorech disku používaných operačním systémem.

10 minut

Neinteraktivní

Hard Drive - Long DST (Pevný disk – dlouhý samočinný test)

Kontroluje všechny sektory na disku.

2 hodiny

Neinteraktivní

AC Adapter (Síťový adaptér)

Testy, které ověří, zda síťový adaptér funguje správně.

2 minuty

Neinteraktivní

Audio (Zvuk)

Test funkčnosti zvukového subsystému počítače, včetně zvukových ovladačů a kodeků.

60 sekund na port zvukového výstupu

Interaktivní

Battery (Baterie)

Kontroluje údaje o baterii a určí, zda baterie funguje správně.

2 minuty

Neinteraktivní

Bluetooth Module (Modul Bluetooth)

Zkontroluje detekci modulu Bluetooth.

30 sekund

Bluetooth communication (Komunikace Bluetooth)

Neinteraktivní

Fan - Speed (Ventilátor – rychlost)

Určuje, zda ventilátory fungují správně.

2 až 10 minut

Neinteraktivní

Fan - Thermal (Ventilátor – teplo)

Určuje, zda ventilátor procesoru funguje správně.

320 sekund

Neinteraktivní

Fingerprint Reader (Čtečka otisků prstů)

Test čtečky otisků prstů.

1 minuta

Ověření zabezpečení

Interaktivní

Keyboard (Klávesnice)

Test jednotlivých kláves na klávesnici.

3 minuty

Multimediální tlačítka, zařízení Bluetooth

Interaktivní

Mouse (Myš)

Test ukazovátka a funkcí přetahování.

3 minuty

Posun, zařízení Bluetooth

Interaktivní

Network - Wired Network (Síť – drátová síť)

Kontrola síťového řadiče pro kabelové připojení a IP adresu získanou prostřednictvím protokolu DHCP.

60 sekund

Přenos dat

Neinteraktivní

Network - Wireless Module (Síť – bezdrátový modul)

Načítá informace systému BIOS o stavu řadiče WLAN.

30 sekund

Připojení

Neinteraktivní

Network - WWAN Module (Síť – modul WWAN)

Načítá informace systému BIOS o stavu řadiče WWAN.

30 sekund

Připojení

Neinteraktivní

Optical Drive (Optická jednotka)

Testuje funkce čtení a zápisu optické jednotky.

2 minuty na test

Kvalita média

Interaktivní

Parallel Port (Paralelní port)

Kontrola paralelních řadičů portů.

30 sekund

Neinteraktivní

Serial Port (Sériový port)

Kontrola registrů sériových portů.

30 sekund

Neinteraktivní

System Board (Systémová deska)

Otevírá, uvádí a ověřuje komunikaci se všemi zařízeními PCI. Kontroluje vnitřní vedení sběrnice, paměť, grafickou paměť, zvuk a USB.

30 sekund

Baterie systémových hodin, sloty PCIMA, porty karet express card, sériové porty, paralelní port

Neinteraktivní

Touch Screen (Dotyková obrazovka)

Kontrola reakce dotykové obrazovky.

3 minuty

Kalibrace

Interaktivní

USB Port (Port USB)

Test konektivity portů USB.

60 sekund na port

Test zápisu

Interaktivní

Video Memory (Grafická paměť)

Test podsystému řadiče videa.

Přibližně 20 minut

Jednotka grafického procesoru, teplota

Neinteraktivní

Video Palette (Paleta barev)

Test hodnot barev.

1 minuta

Jednotka grafického procesoru

Interaktivní

Webcam Connection (Připojení webové kamery)

Test zjišťující připojenou webkameru.

1 minuta

Interaktivní

Instalace nástroje HP PC Hardware Diagnostics

Nástroj HP PC Hardware Diagnostics je k dispozici ve dvou verzích. Verze systému Windows je určena pro použití v systému Windows. Verze nástroje UEFI se používá, když se systém Windows nespustí.

Instalace nástroje HP PC Hardware Diagnostics pro systém Windows

Tento nástroj se spouští v operačním systému Windows za účelem diagnostiky selhání hardwaru.

 1. Chcete-li stáhnout nejnovější verzi, přejděte na webové stránky HP Hardware Diagnostics.

 2. V části Download for Windows 10 (Stáhnout pro systém Windows 10) klikněte na položku FOR WINDOWS 10 (Pro systém Windows 10).

  Stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics pro systém Windows
 3. Klikněte na tlačítko Save (Uložit).

 4. Přejděte do složky na počítači nebo na jednotce paměti flash, do které jste stáhli soubor s příponou .exe, a dvakrát klikněte na soubor .exe.

  Zobrazí se průvodce instalací InstallShield.

 5. Klikněte na tlačítko Next (Další).

 6. Přijměte podmínky licenční smlouvy a klikněte na možnost Next (Další).

 7. Vyberte umístění pro uložení souborů a klikněte na tlačítko Next (Další).

  • Pro spuštění softwaru v počítači jej stáhněte na plochu počítače.

  • Pro spuštění softwaru z jednotky USB flash jej stáhněte na jednotku USB flash.

   Výběr umístění k uložení souborů
 8. Kliknutím na tlačítko Next (Další) nainstalujete software.

 9. Po dokončení instalace klikněte na možnost Finish (Dokončit), čímž ukončíte Průvodce nastavením.

 10. V systému Windows vyhledejte položku HP PC Hardware Diagnostics pro systém Windows a poté zvolte možnost Spustit jako správce.

  Zvolte položku Spustit jako správce
 11. Když se nástroj otevře, vyberte typ diagnostického testu, který chcete spustit, a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Poznámka:

  Pokud kdykoli potřebujete spuštěný diagnostický test zastavit, klikněte na tlačítko Cancel (Zrušit).

Instalace nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Pokud se vám nedaří spustit systém Windows, stáhněte si nástroj HP PC Hardware Diagnostics UEFI na webu HP Hardware Diagnostics.

V případě potřeby nainstalujte do prázdné jednotky USB nástroj HP PC Hardware Diagnostics UEFI. Přístup je možný pomocí jednotky USB zakázáním funkce Zabezpečeného spouštění. Pokyny k deaktivaci zabezpečeného spouštění naleznete v článku Počítače HP – Zabezpečené spouštění (Windows 10)

 1. Chcete-li stáhnout nejnovější verzi, přejděte na webové stránky HP Hardware Diagnostics.

 2. Na webu HP Hardware Diagnostics v části Unable To Boot Windows, Or Is Windows Locked Up? (Není možné spustit Windows nebo je Windows uzamčen?) klikněte na možnost Download HP Diagnostics UEFI (Stáhnout nástroj HP Diagnostics UEFI).

 3. Vyberte umístění pro uložení souborů a klikněte na tlačítko Uložit.

 4. Přejděte do složky na počítači nebo na jednotce paměti flash, do které jste stáhli soubor s příponou .exe, a dvakrát klikněte na soubor .exe.

  Zobrazí se průvodce instalací InstallShield.

 5. Klikněte na tlačítko Next (Další).

 6. Přijměte podmínky licenční smlouvy a klikněte na možnost Next (Další).

 7. Vyberte umístění pro uložení souborů a klikněte na tlačítko Next (Další).

  Poznámka:

  Průvodce instalací InstallShield automaticky ukládá soubory na pevný disk počítače.

  Umístění pro uložení souborů určených k instalaci nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI
 8. Vyberte jazyk pro instalaci. Poté klikněte na tlačítko OK.

  Průvodce připraví instalaci nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

 9. Kliknutím na tlačítko Next (Další) spusťte průvodce instalací.

 10. Vyberte umístění instalace nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI a pak klikněte na tlačítko Next (Další).

  • Pro stahování do počítače a testování vyberte možnost UEFI Partition on Hard Drive (Oddíl UEFI na pevném disku).

  • Pro stahování do nástroje USB vyberte možnost USB Flash Drive (Jednotka USB Flash).

   Umístění instalace nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI
 11. Klikněte na možnost Install (Instalovat).

 12. Kliknutím na tlačítko Yes (Ano) vytvořte oddíl HP_TOOLS.

 13. Čekejte, až se software nainstaluje. Zavřete průvodce kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit.

Testování hardwaru s nástrojem HP PC Hardware Diagnostics z externího zařízení USB

Pokud nástroj HP PC Hardware Diagnostics nemůže otestovat počítač z pevného disku, spusťte testy ze zařízení USB. Stáhněte a nainstalujete nejnovější verzi nástroje HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na zařízení USB.

 1. Vypněte počítač.

 2. Vložte zařízení USB obsahující nástroj HP PC Hardware Diagnostics do portu USB na počítači.

 3. Zapněte počítač a opakovaně stiskněte klávesu Esc, dokud se nezobrazí Nabídka po spuštění.

  Poznámka:

  Pokud počítač nelze spustit z paměťového zařízení USB, dočasně zakažte zabezpečené spouštění ze systému BIOS. Pokyny naleznete v článku Počítače HP – Zabezpečené spouštění (Windows 10)

 4. Stisknutím tlačítka F2 vyberte možnost System Diagnostics (Diagnostika systému).

  Nabídka Spuštění
 5. Vyberte upřednostňovaný jazyk ze seznamu.

  Otevře se domovská stránka nástroje HP PC Hardware Diagnostics s číslem verze nástroje a položkou USB.

  Obrazovka nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Systém je připraven na zahájení testování.

Použití nástroje Basic HP PC Hardware Diagnostics

Basic PC Hardware Diagnostics je základním uživatelským rozhraním, které umožňuje spouštět s vyhovujícími výsledky i chybami na procesoru, paměti, úložišti, pevném disku, baterii a na systémové desce.

Poznámka:

Při používání nástroje Basic HP PC Hardware Diagnostics nemůžete procházet obrazovku pomocí myši nebo touchpadu.

 1. Podržte stisknuté tlačítko Napájení po dobu minimálně pěti sekund, dokud se počítač nevypne.

 2. Zapněte počítač a ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu F2, dokud se nezobrazí nabídka nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI - BIOS.

  Nástroj Basic HP PC Hardware Diagnostics
  Poznámka:

  Verze nástroje HP PC Hardware Diagnostics na černé obrazovce (BIOS) se zobrazí v případě, kdy počítač nerozpozná plnou verzi rozhraní UEFI nainstalovanou na disku USB nebo oddílu pevného disku. Pokud se zobrazí nástroj HP PC Hardware Diagnostics UEFI (s bílou obrazovkou), použijte postup spuštění testů v nástroji HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

 3. Pomocí kláves se šipkami na klávesnici vyberte test a poté stiskněte klávesu Enter.

  Po zahájení testu se zobrazí dvě obrazovky: jedna s průběhem testu, po jehož dokončení se objeví obrazovka s úspěšným nebo neúspěšným výsledkem.

 4. Po spuštění každého testu si poznamenejte příslušné informace, abyste je měli k dispozici při kontaktování oddělení zákaznické podpory HP.

Testování hardwaru pomocí nástroje HP Support Assistant

Nástroj HP Support Assistant poskytuje snadný přístup k několika diagnostickým testům hardwaru. Naučte se testovat hardwarové problémy pomocí diagnostického nástroje HP Support Assistant.

Poznámka:

Nástroj HP Support Assistant lze použít, jen když se v počítači spustí systém Windows.

Spuštění diagnostického nástroje HP Support Assistant

Nástroj HP Support Assistant Diagnostics naleznete na kartě Troubleshooting and fixes (Řešení a opravy problémů).

 1. V případě potřeby si stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi nástroje HP Support Assistant.

 2. V systému Windows vyhledejte a otevřete okno HP Support Assistant.

 3. Vyberte kartu My notebook (Můj notebook) a ze seznamu zařízení vyberte svůj počítač.

  Karta My notebook (Můj notebook)
 4. V části Fixes & Diagnostics (Opravy a diagnostika) klikněte na tlačítko See all fixes and diagnostics (Zobrazit všechny opravy a diagnostiku) a poté klikněte na tlačítko Launch (Spustit) v té části, kterou chcete provést. Na výběr máte následující možnosti:

  • One click fixes (Oprava jedním kliknutím)

   • Fix your network (Oprava sítě)

   • Fix your audio issues (Oprava problémů se zvukem)

   • Optimize your performance (Optimalizace výkonu)

   • Check your operating system (Kontrola operačního systému)

  • Diagnostics (Diagnostika)

   • Run hardware diagnostics (Provedení diagnostiky hardwaru)

   • Diagnose any printer issues (Diagnostika problémů s tiskem)

   • Check your battery (Kontrola baterie)

 5. Pokračujte do části pro problém, které chcete odstranit a postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Karta Fixes & Diagnostics (Opravy a diagnostika)

Testování baterie pomocí nástroje HP Support Assistant

Funkce HP Battery Check, která je součástí nástroje HP Support Assistant, poskytuje jednoduchý, ale přesný test baterie v systému Windows.

Při kontrole a kalibraci baterie pomocí nástroje HP Support Assistant dodržujte následující pokyny:

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete okno HP Support Assistant.

  Pokud aplikace není v počítači nainstalována, přejděte na web nástroje HP Support Assistant a stáhněte nejnovější verzi.

 2. Zvolte kartu My notebook (Můj notebook) a poté klikněte na položku Battery (Baterie). Zobrazí se stránka baterie.

  Výběr položky My notebook (Můj notebook) na domovské obrazovce nástroje HP Support Assistant
 3. Klikněte na položku Run battery check (Spustit kontrolu baterie).

  Stránka baterie
 4. Počkejte na dokončení kontroly baterie.

  Kontrola baterie HP zobrazí stav baterie.

  Výsledky testování baterie
 5. Projděte si výsledky nástroje HP Support Assistant Battery Check. Výsledky na obrazovce stavu mohou zahrnovat následující položky:

  Výsledky nástroje HP Support Assistant Battery Check

  Stav

  Zpráva

  Doporučená akce

  Passed (V pořádku)

  Baterie funguje správně a podle očekávání.

  Další informace získáte ve zbytku zprávy.

  Weak (Slabá)

  nebo

  Very Weak (Velmi slabá)

  Baterie funguje správně, ale vlivem běžného stárnutí je výdrž baterie mezi jednotlivými nabitími výrazně kratší než v době, kdy byla nová.

  Tato stavová zpráva se zobrazí, pokud se kapacita baterie v průběhu času a při používání snižuje. Chcete-li dosáhnout maxima času při práci na baterii, je třeba baterii vyměnit.

  Replace (Vyměnit)

  Baterie hlásí chybu a je třeba ji co nejdříve vyměnit.

  Vyměňte baterii. Pokud je počítač v záruční době, můžete kontaktovat podporu HP a zjistit, zda je baterie součástí záruky.

  Failure (Chyba) s číslem ID

  Baterie vykazuje selhání hardwaru.

  Zapište si stav baterie a ID chyby. Uložte si stav baterie a ID chyby, abyste je měli k dispozici, pokud bude třeba kontaktovat zákaznickou podporu HP.

  No Battery (Žádná baterie)

  Nástroji HP Battery Check se nepodařilo detekovat baterii.

  V přihrádce pro baterii není nainstalována nebo rozpoznána žádná baterie. Je-li baterie nainstalovaná, vyjměte ji a zkontrolujte konektory – ujistěte se, že spojení neblokuje žádná nečistota ani cizí předmět. Pokud nebyla baterie vložena a pokud chcete otestovat baterii v přihrádce, baterii zcela zasuňte do přihrádky.

  Unknown (Neznámé)

  Nástroj HP Battery Check nemá přístup k baterii.

  Vyjměte baterii a znovu ji vložte. Může být nutné stáhnout a nainstalovat aktualizace pomocí nástroje HP Support Assistant.

Spuštění Kontroly sítě HP

Nástroj HP Network Check testuje síťové připojení a hardware. Chcete-li testovat hardware na svém počítači, postupujte podle níže uvedených kroků.

 1. Na kartě My notebook (Můj notebook) v části Fixes & Diagnostics (Opravy a diagnostika) klikněte na možnost Fix your network (Oprava sítě). Může se zobrazit obrazovka požadující zpětnou vazbu. Můžete ji přijmout nebo odmítnout.

  Karta My notebook (Můj notebook)
 2. Pokud se zobrazí Welcome (Uvítací) obrazovka, klikněte na tlačítko Next (Další).

  Poznámka:

  Kliknutím na políčko Don't show again (Nezobrazovat znovu) zabráníte opětovnému zobrazení uvítací obrazovky.

 3. Počkejte, zatímco nástroj HP Network Check shromažďuje informace o internetu a síťových připojeních.

  Nástroj HP Network Check zobrazí stav připojení k síti a internetu.

 4. Podrobné informace o problémech nalezených a vyřešených pomocí nástrojů zobrazíte kliknutím na šipku vedle položky Possible Root Causes (Možné hlavní příčiny).

  Pro nevyřešené problémy klikněte na šipku vedle postupujte podle pokynů.

  Stav připojení – nebyla detekována žádná síť

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...