hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

O nástroji HP Smart Advance

Nástroj HP Smart Advance poskytuje premium hp Smart zážitek pro vaši tiskárnu HP+ nebo tiskárnu, která není určeno pro jinou tiskárnu než HP+. Pokud vlastníte tiskárnu HP+, poté, co souhlasíte s podmínkami služby HP+, obdržíte 24měsíční zkušební verzi nástroje HP Smart Advance. U tiskáren, které nejsou od společnosti HP+ oprávněné, jako jsou například tiskárny řady HP Smart Smartphone 790 a 7600, získáte 12měsíční zkušební verzi programu HP Smart Advance.

Poznámka:

K používání služby HP Smart je potřeba účet HP. Upozorňujeme, že některá mobilní zařízení nebo země/oblasti nemají v tuto chvíli přístup ke všem nastavením.

Funkce HP Smart Advance

Kromě výhod nástroje HP Smart poskytuje nástroj HP Smart Advance pro tiskárny HP+ následující doplňkové funkce:

 • Pokročilé skenování:

  • Rozpoznávání více položek: Naskenujte více položek současně a jednotlivé položky automaticky oddělte na jednotlivé stránky.

  • Skenování knih: Naskenujte otevřenou knihu, automaticky slučte stránky a uložte všechny naskenované stránky do jednoho souboru.

  • Skenování pomocí ID karty: Naskenuje přední a zadní stranu ID karty a zkombinuje se na jednu stránku.

  • Automatické opravy: Odstraňte rušivé skvrny a otvory.

  • Uložit jako textové soubory: Uložte naskenované dokumenty jako prohledávatelné soubory PDF, TXT a DOCX.

 • Zkratky:

  • Uložit jako textové soubory: Uložte naskenované dokumenty jako prohledávatelné soubory PDF, TXT a DOCX.

  • Název souboru Smart: Soubor pojmenujte automaticky v závislosti na obsahu souboru.

  Další informace o použití zkratek naleznete v části HP Smart: Použijte zkratky.

 • Mobilní produktivita:

Rozšířené možnosti skenování

Přejděte na dlaždici Skenování (Windows a Mac) nebo dlaždice Camera Scan (Skenování nebo Skenování tiskárny) (Android a iOS) na domovské stránce HP Smart, abyste používali rozšířené možnosti skenování.

Rozpoznávání více položek

Při skenování z pracovní plochy skeneru tiskárny HP+ nebo fotoaparátu mobilního zařízení je v aplikaci HP Smart k dispozici rozpoznávání více položek.

 1. Na domovské obrazovce aplikace vyberte svou tiskárnu a poté klikněte na dlaždici Scan (Skenovat) (Windows, Mac) nebo na dlaždici Camera Scan (Skenovat z fotoaparátu) nebo Printer Scan (Skenovat z tiskárny) (Android, iOS).

 2. Pokud jste vybrali možnost Scan (Skenovat) nebo Printer Scan (Skenovat z tiskárny), klikněte na ikonu Nastavení a poté vyberte jako zdroj možnost Scanner Glass (Pracovní plocha skeneru) a jako předvolbu možnost Multi-item (Více položek).

 3. Umístěte na skener tiskárny (nebo na rovný povrch, jestliže je snímáte fotoaparátem) 2 nebo 3 různé položky, například vizitky, stvrzenky, dokumenty nebo fotografie.

 4. Klikněte na možnost Scan (Skenovat) nebo klepněte na tlačítko Capture (Snímat) a spusťte úlohu skenování.

  Náhled zobrazí naskenované položky samostatně.

  Příklad skenování více položek a výsledek v náhledu

  Příklad skenování více položek a výsledek v náhledu
 5. Vyberte, jestli chcete naskenovaný dokument uložit jako jeden soubor, nebo jako samostatné soubory.

Skenování knih

Při skenování z pracovní plochy skeneru tiskárny HP+ nebo fotoaparátu mobilního zařízení je v aplikaci HP Smart k dispozici skenování knih.

 1. Na domovské obrazovce aplikace vyberte svou tiskárnu a poté klikněte na dlaždici Scan (Skenovat) (Windows, Mac) nebo na dlaždici Camera Scan (Skenovat z fotoaparátu) nebo Printer Scan (Skenovat z tiskárny) (Android, iOS).

 2. Pokud jste vybrali možnost Scan (Skenovat) nebo Printer Scan (Skenovat z tiskárny), klikněte na ikonu Nastavení a poté vyberte jako zdroj možnost Scanner Glass (Pracovní plocha skeneru) a jako předvolbu možnost Book (Kniha).

 3. Položte otevřenou knihu na skleněnou plochu skeneru (nebo na rovný povrch, pokud ji snímáte z fotoaparátu).

 4. Klikněte na možnost Scan (Skenovat) nebo klepněte na tlačítko Capture (Snímat) a spusťte úlohu skenování.

  Náhled naskenovaného dokumentu zobrazí naskenované stránky samostatně jako sloučené stránky.

  Příklad skenování knihy a výsledek v náhledu

  Příklad skenování knihy a výsledek v náhledu
 5. Vyberte, jestli chcete naskenovaný dokument uložit jako jeden soubor, nebo jako samostatné soubory.

Skenování pomocí ID karty

Skenování pomocí ID karty je dostupné na webu HP Smart při skenování ze skla skeneru nebo fotoaparátu mobilního zařízení.

 1. Na domovské obrazovce aplikace vyberte tiskárnu a klikněte na dlaždici Skenování (Windows, Mac) nebo Skenování fotoaparátu nebo tiskárny (Android, iOS).

 2. Pokud jste vybrali možnost Skenovat nebo Skenovat tiskárnu, klikněte na ikonu Settings (Nastavení) a jako předvolbu vyberte pracovní plochu skeneru jako zdroj a ID kartu.

 3. Umístěte ID kartu (vpředu) na sklo skeneru (nebo na plochý povrch, abyste je snímali z fotoaparátu).

 4. Klikněte na možnost Scan (Skenovat) nebo klepněte na tlačítko Capture (Snímat) a spusťte úlohu skenování.

 5. Po dokončení skenování umístěte ID kartu (zpět) na sklo skeneru (nebo na plochý povrch, abyste je snímali z fotoaparátu).

 6. Klikněte na možnost Scan (Skenovat) nebo klepněte na tlačítko Capture (Snímat) a spusťte úlohu skenování.

 7. Pokud jste s výsledkem spokojeni, klikněte nebo klepněte na možnost Další na obrazovce Zpět přední a ID karty. Chcete-li upravit nebo vyměnit skenované položky, můžete vybrat ikonu nabídky.

  Zobrazí se náhled přední a zadní strany ID karty.

  Příklad skenované ID karty a výsledek v náhledu

  Příklad skenování podle ID karty a výsledek v náhledu
 8. Naskenovaný soubor uložte, vytiskněte, sdílejte nebo odfaxujte.

Automatické opravy

Automatické opravy jsou funkce skenování nástroje HP Smart Advance, která z naskenovaného dokumentu automaticky odstraní rušivé stopy, například děrování nebo ruce.

V okně Scan (Skenování) aplikace HP Smart tuto funkci zapnete nebo vypnete kliknutím na ikonu Vylepšení (Windows, Mac) nebo klepnutím na ikonu Předvolby (iOS, Android).

Příklad funkce automatických oprav v náhledu

Příklad funkce automatických oprav v náhledu

Ukládání naskenovaných souborů jako textových souborů

U tiskáren HP+ můžete naskenovat dokument nebo fotografii pomocí aplikace HP Smart a poté ji uložit jako soubor PDF, dokument aplikace Word nebo textový soubor.

Nejčastější dotazy

Máte ještě nějakou otázku? Vyhledejte další odpovědi a nápovědu.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...