hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Informace o nástroji HP Smart Advance pro tiskárny HP+

Nástroj HP Smart Advance vám nabízí prémiové funkce HP Smart pro tiskárnu HP+. Pokud souhlasíte s podmínkami služby HP+, obdržíte na 24 měsíců zkušební verzi nástroje HP Smart Advance.

Poznámka:

K používání služby HP Smart je potřeba účet HP. Upozorňujeme, že některá mobilní zařízení nebo země/oblasti nemají v tuto chvíli přístup ke všem nastavením.

Funkce HP Smart Advance

Kromě výhod nástroje HP Smart poskytuje nástroj HP Smart Advance pro tiskárny HP+ následující doplňkové funkce:

 • Pokročilé skenování:

  • Rozpoznávání více položek: Naskenujte více položek současně a jednotlivé položky automaticky oddělte na jednotlivé stránky.

  • Skenování knih: Naskenujte otevřenou knihu, automaticky slučte stránky a uložte všechny naskenované stránky do jednoho souboru.

  • Automatické opravy: Odstraňte rušivé značky a děrování.

  • Uložit jako textové soubory: Uložte naskenované dokumenty jako prohledávatelné soubory PDF, TXT a DOCX.

 • Mobilní fax:

  Odesílání zabezpečených faxů: Naskenujte soubory a odesílejte zabezpečené faxy z libovolného zařízení.

Rozpoznávání více položek

Při skenování z pracovní plochy skeneru tiskárny HP+ nebo fotoaparátu mobilního zařízení je v aplikaci HP Smart k dispozici rozpoznávání více položek.

 1. Na domovské obrazovce aplikace vyberte svou tiskárnu a poté klikněte na dlaždici Scan (Skenovat) (Windows, Mac) nebo na dlaždici Camera Scan (Skenovat z fotoaparátu) nebo Printer Scan (Skenovat z tiskárny) (Android, iOS).

 2. Pokud jste vybrali možnost Scan (Skenovat) nebo Printer Scan (Skenovat z tiskárny), klikněte na ikonu Nastavení a poté vyberte jako zdroj možnost Scanner Glass (Pracovní plocha skeneru) a jako předvolbu možnost Multi-item (Více položek).

 3. Umístěte na skener tiskárny (nebo na rovný povrch, jestliže je snímáte fotoaparátem) 2 nebo 3 různé položky, například vizitky, stvrzenky, dokumenty nebo fotografie.

 4. Klikněte na možnost Scan (Skenovat) nebo klepněte na tlačítko Capture (Snímat) a spusťte úlohu skenování.

  Náhled zobrazí naskenované položky samostatně.

  Příklad skenování více položek a výsledek v náhledu

  Příklad skenování více položek a výsledek v náhledu
 5. Vyberte, jestli chcete naskenovaný dokument uložit jako jeden soubor, nebo jako samostatné soubory.

Skenování knih

Při skenování z pracovní plochy skeneru tiskárny HP+ nebo fotoaparátu mobilního zařízení je v aplikaci HP Smart k dispozici skenování knih.

 1. Na domovské obrazovce aplikace vyberte svou tiskárnu a poté klikněte na dlaždici Scan (Skenovat) (Windows, Mac) nebo na dlaždici Camera Scan (Skenovat z fotoaparátu) nebo Printer Scan (Skenovat z tiskárny) (Android, iOS).

 2. Pokud jste vybrali možnost Scan (Skenovat) nebo Printer Scan (Skenovat z tiskárny), klikněte na ikonu Nastavení a poté vyberte jako zdroj možnost Scanner Glass (Pracovní plocha skeneru) a jako předvolbu možnost Book (Kniha).

 3. Položte otevřenou knihu na skleněnou plochu skeneru (nebo na rovný povrch, pokud ji snímáte z fotoaparátu).

 4. Klikněte na možnost Scan (Skenovat) nebo klepněte na tlačítko Capture (Snímat) a spusťte úlohu skenování.

  Náhled naskenovaného dokumentu zobrazí naskenované stránky samostatně jako sloučené stránky.

  Příklad skenování knihy a výsledek v náhledu

  Příklad skenování knihy a výsledek v náhledu
 5. Vyberte, jestli chcete naskenovaný dokument uložit jako jeden soubor, nebo jako samostatné soubory.

Automatické opravy

Automatické opravy jsou funkce skenování nástroje HP Smart Advance, která z naskenovaného dokumentu automaticky odstraní rušivé stopy, například děrování nebo ruce.

V okně Scan (Skenování) aplikace HP Smart tuto funkci zapnete nebo vypnete kliknutím na ikonu Vylepšení (Windows, Mac) nebo klepnutím na ikonu Předvolby (iOS, Android).

Příklad funkce automatických oprav v náhledu

Příklad funkce automatických oprav v náhledu

Ukládání naskenovaných souborů jako textových souborů

U tiskáren HP+ můžete naskenovat dokument nebo fotografii pomocí aplikace HP Smart a poté ji uložit jako soubor PDF, dokument aplikace Word nebo textový soubor.

 1. Otevřete aplikaci HP Smart a naskenujte dokument nebo fotografii.

 2. V okně Preview (Náhled) vyberte jednu z následujících možností:

  • Searchable PDF (PDF s možností hledání): Prohledávatelný obsah, který zachová formátování a grafiku.

  • Word Document (*.docx) (Dokument aplikace Word): Upravitelný text, který zachová formátování a grafiku.

  • Plain Text (*.txt) (Prostý text): Upravitelný text, který nezachová formátování ani grafiku.

 3. Vyberte požadovaná nastavení souboru, jako je název souboru, umístění naskenovaného dokumentu a jazyk.

  • U mobilních zařízení: Vyberte nastavení a poté klepněte na možnost Create file (Vytvořit soubor).

  • U počítačů: Klikněte na možnost Create file (Vytvořit soubor) a poté vyberte nastavení.

 4. Po zobrazení výzvy vyberte jednu z následujících možností:

  Možnosti při výzvě Your file is processing (Váš soubor se zpracovává)
  • Activity Center (Centrum aktivit): Stav vytvoření souboru zobrazíte kliknutím na možnost Text Files (Textové soubory).

  • Continue (Pokračovat): Zahájí další skenování.

  • Home (Domů): Slouží k návratu na domovskou stránku aplikace.

   Po návratu na domovskou stránku můžete zobrazit stav vytvoření souboru klepnutím na ikonu zvonku.

 5. Jakmile se soubor převede, otevřete ho z dříve vybraného cílového umístění.

Nejčastější dotazy

Máte ještě nějakou otázku? Vyhledejte další odpovědi a nápovědu.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...