hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP – Aktualizace ovladačů a softwaru pomocí služby Windows Update (Windows 10)

Windows Update je nástroj, který určuje, které aktualizace jsou určené pro váš počítač, a instaluje je.

Stahování aktualizací ze služby Windows Update vyžaduje připojení k internetu.

Poznámka:

Můžete také aktualizovat ovladače pomocí Správce zařízení.

Instalace aktualizací pomocí služby Windows Update

Pomocí služby Windows Update můžete nainstalovat aktualizace počítače a aktualizace firmwaru nebo systému BIOS.

Poznámka:

V případě připojení k internetu s měřením objemu přenesených dat, jako jsou mobilní data, může být nutné aktualizace stáhnout ručně.

Instalace aktualizací počítače pomocí služby Windows Update

Vyhledejte a nainstalujte aktualizace pro tento počítač se systémem Windows 10.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete okno Nastavení služby Windows Update.

 2. Klikněte na možnost Vyhledat aktualizace.

  Pokud jsou k dispozici dostupné aktualizace, budou spuštěny automaticky.

 3. Po instalaci aktualizací v případě potřeby počítač restartujte.

Instalace aktualizací firmwaru nebo systému BIOS v systému Windows 10

Počítač můžete pomocí Správce zařízení konfigurovat tak, aby automaticky aktualizoval firmware systému (BIOS) na verzi F.03 (nebo novější).

 1. Vyhledejte a otevřete nabídku Správce zařízení.

  Otevření Správce zařízení pomocí vyhledávacího pole
 2. Rozbalte položku Firmware.

 3. Dvakrát klikněte na položku Systémový firmware.

  Vyhledání systémového firmwaru ve Správci zařízení
 4. Vyberte kartu Ovladač.

 5. Klikněte na položku Aktualizovat ovladač.

  Kliknutí na položku Aktualizovat ovladač v okně vlastností systémového firmwaru
 6. Klikněte na možnost Vyhledat automaticky aktualizovaný software ovladače.

  Výběr možnosti Vyhledat automaticky aktualizovaný software ovladače v nabídce Aktualizovat ovladače
 7. Počkejte na stažení aktualizace a poté postupujte podle pokynů.

Nejčastější dotazy

Projděte si tyto často kladené dotazy týkající se funkce služby Windows Update.

Co když se moje aktualizace nezdaří?

Společnost Microsoft poskytuje poradce při potížích se službou Windows Update, který řeší většinu problémů způsobujících selhání aktualizace.

K řešení většiny problémů spojených s instalací aktualizací použijte Windows Update Troubleshooter (Poradce při potížích s aktualizacemi systému Windows – v angličtině) od společnosti Microsoft. Pokud to nefunguje, odstraňte problém ručně.

Poznámka:

Přejděte na dokument Failure configuring Windows updates. Reverting changes.“ (Chyba konfigurace aktualizací systému Windows. Vrácení změn – v angličtině) od společnosti Microsoft, pokud se zobrazí tato konkrétní chyba.

Jak naplánuji aktualizace v systému Windows 10?

V systému Windows 10 můžete nastavit dobu aktivního používání, aby se počítač neaktualizoval v době, kdy pracujete.

 1. Vyhledejte a otevřete položku Nastavení služby Windows Update.

 2. Klikněte na možnost Změnit dobu aktivního používání.

 3. Vyberte ZačátekKoncový čas.

  Nastavení počátečního času a koncového času
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Jaký typ aktualizací je dostupný?

Následující typy aktualizací jsou dostupné prostřednictvím služby Windows Update:

 • Jedná se často o velice důležité bezpečnostní aktualizace, které zvyšují ochranu počítače před online hrozbami.

 • Opravy chyb a vylepšení systému Windows zdokonalují práci v systému Windows.

 • Aktualizace ovladačů jsou obvykle dostupné jako volitelné aktualizace. Některé ovladače nemusí být dostupné.

Kdy mám blokovat nebo zakázat konkrétní aktualizaci?

Stáhne-li služba Windows Update aktualizaci ovladače, který způsobuje selhání hardwaru, můžete tuto aktualizaci zakázat.

Poznámka:

Firemní počítače: V některých případech mohou být aktualizace řízené v síťovém prostředí. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na IT oddělení vaší společnosti nebo na místní IT servis.

 1. Odinstalujte ovladač a nainstalujte funkční verzi nebo obnovte verzi předchozí.

  • Odinstalovat: V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Správce zařízení. Klikněte pravým tlačítkem na vadný ovladač a poté klikněte na možnost Odinstalovat. Znovu nainstalujte funkční verzi ovladače.

  • Obnovení: V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Správce zařízení. Klikněte pravým tlačítkem na vadný ovladač a poté klikněte na možnost Vlastnosti. Klikněte na kartu Ovladač a poté vyberte položku Vrátit změny ovladače.

 2. Chcete-li systému Windows zabránit v opětovném stahování aktualizace ovladače, stáhněte si nástroj Zobrazit nebo skrýt aktualizace od společnosti Microsoft.

 3. Spusťte nástroj a počkejte, až vyhledá čekající aktualizace.

 4. Klikněte na možnost Skrýt aktualizace.

 5. Vyberte v seznamu vadný ovladač.

Služba Windows Update nemůže ovladač automaticky nainstalovat.

Mohu změnit nastavení služby Windows Update v systému Windows 10?

Ano. Můžete konfigurovat několik nastavení služby Windows Update pro váš operační systém.

 1. Vyhledejte a otevřete položku Nastavení služby Windows Update a kliknutím na možnost Upřesnit možnosti otevřete předvolby aktualizací.

 2. Proveďte následující nastavení:

  • Možnosti aktualizace: Povolte službě Windows Update aktualizace dalších produktových ovladačů Microsoft a aplikací při aktualizaci systému Windows. Navíc umožněte službě Windows Update stáhnout a nainstalovat aktualizace, jakmile budou k dispozici, nebo službu nastavte tak, aby vyčkala na vaše schválení, čímž vám pomůže se správou dat, pokud máte omezený datový tarif.

  • Oznámení o aktualizacích: Povolte systému Windows, aby vás upozornil, když je nutné pro dokončení aktualizace restartovat počítač.

  • Optimalizace doručení: Stáhněte aktualizace systému Windows z jiných počítačů, což může být rychlejší.

   Poznámka:

   Společnost HP doporučuje získávat aktualizace pouze ze zdrojů, které znáte a kterým důvěřujete.

  • Nastavení ochrany osobních údajů: Změňte způsob, jakým aplikace přistupují k osobním údajům.

Lze problémy s aktualizací vyřešit ručně?

Ano. Pokud automatické aktualizace selžou, můžete problém vyřešit ručně.

Zakázání antivirového softwaru

Zakažte antivirový software během aktualizací, abyste předešli problémům.

Poznámka:

Když skončíte, nezapomeňte antivirový software znova povolit.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Konfigurace systému.

 2. Klikněte na možnost Spuštění > Otevřít Správce úloh.

  Karta Po spuštění nástroje Konfigurace systému
 3. V seznamu vyhledejte antivirový software, vyberte jej a poté klikněte na možnost Zakázat.

 4. Zavřete okno Správce úloh.

Provedení čistého restartu

Restartujte počítač s minimální sadou programů po spuštění.

 1. V okně Konfigurace systému klikněte na kartu Služby.

 2. Zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby společnosti Microsoft a pak klikněte na možnost Zakázat vše.

  Karta Obecné nástroje Konfigurace systému
 3. Klikněte na možnost Spuštění > Otevřít Správce úloh.

  Karta Po spuštění nástroje Konfigurace systému
 4. Klikněte na každou položku, která se aktivuje po spuštění, vyberte možnost Zakázat a poté zavřete Správce úloh.

 5. V okně Konfigurace systému klikněte na tlačítko OK.

Restartování služby Windows Update

Restartujte jednotlivé služby Windows Update.

 1. Současným stisknutím kláves Windows + R otevřete pole Spustit.

 2. Do pole Spustit zadejte Services.msc a poté stiskněte klávesu Enter.

 3. V seznamu Služby vyhledejte následující služby.

  • Služba inteligentní přenosu na pozadí

  • Kryptografické služby

  • Služba Windows Update

 4. Pravým tlačítkem na každou z nich klikněte a vyberte možnost Restartovat.

Resetování služby Windows Update

Resetujte služby Windows Update na výchozí nastavení.

 1. V systému Windows vyhledejte položku Příkazový řádek, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte možnost Spustit jako správce.

  Otevření příkazového řádku jako správce
 2. V okně Příkazový řádek zadejte následující příkazy a po každém příkazu stiskněte klávesu Enter .

  • net stop bits

  • net stop cryptsvc

  • net stop wuauserv

  • net start bits

  • net start cryptsvc

  • net start wuauserv

 3. Současným stisknutím kláves Windows + R otevřete pole Spustit.

 4. Zadejte text %temp% a poté klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se seznam souborů ve složce Temp.

 5. Odstraňte všechny soubory ve složce Temp.

 6. Přejmenujte složky SoftwareDistributioncatroot2 na SoftwareDistribution.oldcatroot2.old.

 7. Znovu vyhledejte položku Příkazový řádek, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte možnost Spustit jako správce.

 8. Do příkazového řádku zadejte následující příkazy a po každém stiskněte klávesu Enter.

  • net stop wuauserv

  • ren %windir%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old

  • ren %windir%\system32\catroot2 catroot2.old

 9. Restartujte počítač a zkuste nainstalovat aktualizace. Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznickou podporu HP.

Lze prostřednictvím služby Windows Update aktualizovat svůj software tiskárny, systém BIOS nebo software HP?

Ne. Služba Windows Update neposkytuje aktualizace softwaru tiskárny HP, aktualizace softwaru HP ani aktualizace systému BIOS.

Kde mohu získat aktualizace pro svůj firemní počítač?

Aktualizace pro svůj firemní počítač stáhněte pomocí softwaru Softpaq Download Manager.

Aktualizace softwaru a ovladačů firemních počítačů získáte na stránce Počítače HP – Použití nástroje HP SoftPaq Download Manager

Poznámka:

V některých případech mohou být aktualizace řízené v síťovém prostředí. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na IT oddělení vaší společnosti nebo na místní IT servis.

Kde jinde mohu získat software a aktualizace ovladačů?

Ve službě Windows Update nejsou k dispozici všechny ovladače a software. K aktualizaci softwaru a ovladačů, které nejsou k dispozici prostřednictvím služby Windows Update, použijte jeden z následujících zdrojů.

Můžu získat aktualizace pomocí Správce zařízení?

Ano. Pokud konkrétní hardwarová součást nefunguje správně, můžete ji aktualizovat ve Správci zařízení.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Správce zařízení.

 2. V seznamu zařízení rozbalte součást, kterou si přejete aktualizovat.

  Příklad komponenty ve Správci zařízení.
 3. Klikněte pravým tlačítkem na zařízení a poté vyberte možnost Aktualizovat ovladač.

  Výběr možnosti „Aktualizovat ovladač“ pro grafickou kartu
 4. Klikněte na tlačítko Vyhledat automaticky aktualizovaný software ovladače a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Vyhledat automaticky aktualizovaný software ovladače pro grafickou kartu
 5. Restartem počítače dokončete odinstalaci.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...