hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Počítače HP – Nastavení času a data, zpožďování hodin, nesprávný čas a datum (Windows 10)

V tomto dokumentu naleznete pokyny, jak změnit nastavení data a času v počítači, jak povolit funkci Čas v internetu a jak vyřešit běžnější problémy s hodinami počítače.

Počítač provádí s využitím data a času následující činnosti:

 • udává, kdy byly soubory vytvořeny, upraveny nebo smazány;

 • spravuje e-mailové zprávy a body obnovení systému katalogu;

 • řídí mnoho dalších důležitých činností souvisejících se systémem.

Čas a datum se zobrazují na zamčené obrazovce a na hlavním panelu.

Čas a datum zobrazené na hlavním panelu

Změna nastavení data a času na hodinách počítače

Datum a čas můžete změnit pomocí nastavení systému Windows.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Změnit datum a čas.

 2. V okně Čas a jazyk vyberte možnost pro nastavení data a času.

  Příklad domovské obrazovky Datum a čas

Změna nastavení data a času

Naučte se změnit nastavení data a času.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Změnit datum a čas.

 2. V okně Čas a jazyk vyberte možnost pro každé nastavení.

  • Automatická aktualizace hodin počítače: Zapněte nastavení Nastavovat čas automaticky.

   Nastavení počítače pro automatické udržování času
  • Ruční změna data a času: Vypněte možnost Nastavovat čas automaticky a poté klikněte na tlačítko Změnit. Výběr proveďte pomocí rozevíracích nabídek. Když jsou nastavení správně provedena, klikněte na možnost Změnit.

   Ruční změna data a času
  • Automatická aktualizace časového pásma počítače: Zapněte nastavení Automaticky nastavovat časové pásmo.

   Nastavení počítače pro automatické udržování časového pásma
  • Ruční změna časového pásma: Vypněte nastavení Automaticky nastavovat časové pásmo. V části Časové pásmo vyberte pomocí rozevírací nabídky správné časové pásmo.

   Ruční změna časového pásma

Synchronizace hodin počítače s časovým serverem v internetu

V ovládacích panelech můžete konfigurovat nastavení tak, aby systém Windows automaticky synchronizoval datum a čas se serverem internetového času a zajistil tak zobrazení přesného času.

Poznámka:

Pokud je váš počítač součástí domény, není funkce Čas v internetu dostupná. Informace o synchronizaci hodin vám poskytne správce systému.

 1. Ujistěte se, že je počítač připojen k síti s aktivním připojením k internetu.

 2. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Změnit datum a čas.

 3. V okně Čas a jazyk klikněte na možnost Synchronizovat nyní pod položkou Synchronizovat hodiny.

  Synchronizace hodin počítače s časovým serverem v internetu
  • Pokud počítač zobrazuje správný čas, jste hotovi.

  • Pokud počítač nezobrazuje správný čas, pokračujte těmito kroky.

 4. V okně Čas a jazyk vyberte možnost Oblast a poté klikněte na možnost Další nastavení data, času a místní nastavení v části Související nastavení.

  Kliknutí na tlačítko Další nastavení data, času a místních nastavení
 5. V okně Ovládací panely vyberte možnost Datum a čas.

  Kliknutí na položku Datum a čas
 6. V okně Datum a čas klikněte na kartu Čas v internetu a poté klikněte na možnost Změnit nastavení.

  Kliknutí na položku Změnit nastavení
 7. Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo jej potvrďte.

 8. Ujistěte se, že je vybrána možnost Synchronizovat s časovým serverem v internetu, a poté klikněte na tlačítko Aktualizovat nyní.

  Synchronizovat s časovým serverem v internetu
 9. Počítač se připojí k internetovému serveru a aktualizuje podle něj svůj čas.

  Poznámka:

  Jestliže se počítači aktualizace pomocí časového serveru v internetu nepodaří, zobrazí se zpráva s informací, že došlo k chybě. Vyberte jiný server a zkuste to znovu.

 10. Klikněte na tlačítko OK.

Nastavení funkce Čas v internetu je nyní v počítači povoleno.

Hodiny v počítači jsou opožděné

Jestliže se čas v systému Windows neshoduje s aktuálním časem nebo je třeba ho často resetovat, vyřešte tento problém následujícími kroky.

Poznámka:

Vyřešení problémů s hodinami počítače může vyžadovat restartování počítače nebo delší sledování funkce hodin. Společnost HP doporučuje, abyste si tento dokument vytiskli pro budoucí použití.

Zákaz nebo povolení nastavení funkce Čas v internetu

Můžete zakázat nebo povolit nastavení funkce Čas v internetu v závislosti na tom, které nastavení zlepšuje přesnost hodin počítače.

Synchronizace času počítače s časovým serverem v internetu je obvykle nejpřesnější a normálně doporučovanou metodou k udržování času. V některých případech však může připojení k časovému serveru v internetu způsobit, že hodiny počítače začnou ukazovat nesprávný čas.

Poznámka:

Pokud je váš počítač součástí domény, není funkce Čas v internetu dostupná. Použijte postup v kroku Aktualizace systému BIOS a pokračujte v řešení nebo kontaktujte správce systému.

 1. Ujistěte se, že je počítač připojen k síti s aktivním připojením k internetu.

 2. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Změnit datum a čas.

 3. V okně Čas a jazyk zkontrolujte, zda je v části Časové pásmo vybráno správné časové pásmo a poté zapněte nastavení Automaticky nastavovat časové pásmo.

  Nastavení počítače pro automatické udržování časového pásma
  Poznámka:

  Pokud není časové pásmo správné, vypněte možnost Automaticky nastavovat časové pásmo a poté v rozevírací nabídce vyberte správné časové pásmo.

 4. V okně Čas a jazyk vyberte možnost Oblast a poté klikněte na možnost Další nastavení data, času a místní nastavení v části Související nastavení.

  Kliknutí na tlačítko Další nastavení data, času a místních nastavení
 5. V okně Ovládací panely vyberte možnost Datum a čas.

  Kliknutí na položku Datum a čas
 6. V okně Datum a čas klikněte na kartu Čas v internetu a poté klikněte na možnost Změnit nastavení.

  Poznámka:

  Pokud se karta Čas v internetu nezobrazí, použijte postup v části Aktualizace systému BIOS a pokračujte v odstraňování problémů.

  Kliknutí na položku Změnit nastavení
 7. Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo jej potvrďte.

 8. Změňte nastavení Synchronizovat s časovým serverem v internetu.

  • Pokud je nastavení již zaškrtnuto, zrušte zaškrtnutí nastavení Synchronizovat s časovým serverem v internetu.

  • Pokud již není dané nastavení zaškrtnuté, zaškrtněte nastavení Synchronizovat s časovým serverem v internetu.

  Výběr nastavení Synchronizovat s časovým serverem v internetu
 9. Klikněte na tlačítko OK.

 10. Pokud chcete restartovat počítač, klikněte pravým tlačítkem na nabídku Start, poté zvolte možnost Vypnout a odhlásit > Restartovat.

  Počkejte, dokud se počítač nerestartuje a nespustí se systém Windows.

 11. Počkejte, dokud se počítač nerestartuje a nespustí se systém Windows.

  Sledujte na hodinách počítače, zda problém přetrvává. Pokud hodiny počítače zůstanou přesné, jste hotovi. V opačném případě tyto kroky zopakujte, aby se nastavení internetového času vrátilo do původního stavu, a poté zkuste aktualizovat systém BIOS.

Aktualizujte systém BIOS

Zjistěte, jak aktualizovat systém BIOS. Pokud má váš počítač k dispozici aktualizaci systému BIOS, může to vyřešit potíže týkající se zobrazení nesprávného času v hodinách počítače.

Přejděte k jednomu z následujících dokumentů, kde najdete podrobné pokyny.

Sledujte na hodinách počítače, zda problém přetrvává. Pokud hodiny počítače zůstanou přesné, jste hotovi. V opačném případě tyto kroky zopakujte, aby se nastavení internetového času vrátilo do původního stavu, a poté vyzkoušejte postup v části Odebrání a opakovaná instalace hodin reálného času.

Odebrání a opakovaná instalace hodin reálného času

Zjistěte, jak odstranit a znovu nainstalovat hodiny reálného času, aby se vyřešil problém nepřesně zobrazujících hodin počítače.

Odebrání a opakovanou instalaci hodin reálného času provádějte v nouzovém režimu. Tento úkon proveďte následujícím způsobem:

POZOR:

O opakovanou instalaci hodin reálného času se nepokoušejte v normálním režimu. Mohlo by dojít k poškození systému.

 1. Restartujte počítač v nouzovém režimu. Další informace o nouzovém režimu najdete v článku Počítače HP – Nouzový režim systému Windows (Windows 10).

 2. Po restartování počítače, vyhledejte a otevřete Správce zařízení.

  Otevře se okno Správce zařízení.

 3. V okně Správce zařízení dvakrát klikněte na položku Systémová zařízení.

  Dvojí kliknutí na položku Systémová zařízení
 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na systémové hodiny reálného času a obvodu CMOS, vyberte možnost Odinstalovat a v okně Potvrdit odinstalaci zařízení klikněte na tlačítko OK.

  Kliknutí na možnost Odinstalace systémových hodin reálného času a obvodu CMOS
 5. Pokud se objeví okno Změna nastavení systému, restartujte počítač kliknutím na tlačítko Ano.

  Kliknutí na možnost Ano v okně Změna nastavení systému

Hodiny reálného času se automaticky přeinstalují.

Kód chyby: Není nastaven čas a datum obvodu CMOS

Pokud se po spuštění počítače zobrazí chybová zpráva Není nastaven čas a datum obvodu CMOS, bude pravděpodobně nutné vyměnit tuto baterii. V závislosti na typu počítače vyberte odkaz a vyhledejte informace o výměně paměti CMOS nebo RTC ve vašem počítači.

Počítače jsou vybaveny interní záložní baterií, aby se udržoval čas stejně jako v hodinkách. Tato interní baterie bývá označována jako baterie systému CMOS nebo baterie hodin reálného času (Real-Time Clock, RTC). Počítače se po vypnutí spoléhají na tuto interní záložní baterii. Interní záložní baterie systému CMOS nebo hodin reálného času (RTC) se má při ztrátě kapacity vyměnit.

Poznámka:

Vyřešení problémů s hodinami počítače může vyžadovat restartování počítače nebo delší sledování funkce hodin. Společnost HP doporučuje, abyste si tento dokument vytiskli pro budoucí použití.

Demontáž a výměna baterie CMOS nebo hodin reálného času

Zjistěte, jak najít dokument s pokyny pro výměnu baterie CMOS nebo hodin reálného času v počítači HP All-in-One nebo notebooku.

 1. Přejděte na stránku Zákaznické podpory HP.

 2. Do pole pro vyhledávání zadejte název řady počítače a slova real-time clock (hodiny reálného času) a poté klikněte na ikonu vyhledávání .

  Chcete-li například vyhledat seznam dokumentů s informacemi o problémech s hodinami reálného času v počítačích řady HP Envy 15-3000, zadejte text HP Envy 15-3000 real-time clock.

  Příklad vyhledávání na stránce zákaznické podpory společnosti HP
 3. Ve výsledcích hledání najděte dokument popisující vyjmutí a výměnu baterie hodin reálného času nebo obvodu CMOS ve vaší řadě počítačů All-in-One nebo notebooku.

  POZOR:

  Jestliže dokument popisující vyjmutí a výměnu baterie hodin reálného času nebo obvodu CMOS ve vašem konkrétním počítači nenajdete, nezkoušejte ji vyměnit. S požadavkem na opravu se obraťte na autorizované servisní středisko.

  Příklad výsledků vyhledávání na stránce péče o zákazníky společnosti HP
 4. Podle pokynů uvedených v dokumentu vyměňte baterii systému CMOS nebo RTC.

Systémové hodiny po návratu z režimu hibernace ukazují nesprávný čas

U některých počítačů se po obnovení z režimu hibernace mohou zastavit nebo resetovat systémové hodiny. Tento problém by mohla vyřešit aktualizace systému BIOS.

Přejděte k jednomu z následujících dokumentů, kde najdete podrobné pokyny.

Hodiny na hlavním panelu nefungují nebo nereagují

Pokud hodiny na hlavním panelu nefungují, proveďte úpravu registru.

POZOR:

Nesprávný zápis do registru může způsobit závažné systémové problémy nebo zabránit spuštění počítače. Pokud je potřeba kvůli odstranění problémů upravit registr, je nutné vždy nejprve provést zálohu. Pokud došlo v důsledku úprav k poškození registru, ale nebyla vytvořena záloha, jediným řešením je obnovení systému.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete nabídku regedit.

  Výběr aplikace regedit ze seznamu výsledků vyhledávání
 2. Vyberte uzel HKEY_LOCAL_MACHINE.

  Výběr uzlu HKEY_LOCAL_MACHINE
 3. Vyberte uzel SOFTWARE > Microsoft > Windows NT > CurentVersion > ImmersiveShell.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku ImmersiveShell a vyberte vytvořit novou hodnotu DWORD (32 bitů)

 5. Pojmenujte hodnotu UseWin32TrayClockExperience.

 6. Změňte jeho hodnotu na: 1.

 7. Aby změny vešly v platnost, restartujte počítač.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...