hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP – Nastavení času a data, zpožďování hodin, nesprávný čas a datum (Windows 10)

V tomto dokumentu naleznete pokyny, jak změnit nastavení data a času v počítači, jak povolit funkci Čas v internetu a jak vyřešit běžnější problémy s hodinami počítače.

Počítač provádí s využitím data a času následující činnosti:

 • udává, kdy byly soubory vytvořeny, upraveny nebo smazány;

 • spravuje e-mailové zprávy a body obnovení systému katalogu;

 • řídí mnoho dalších důležitých činností souvisejících se systémem.

Čas a datum se zobrazují na zamčené obrazovce a na hlavním panelu.

Čas a datum zobrazené na hlavním panelu

Změna nastavení data a času na hodinách počítače

Datum a čas můžete změnit pomocí nastavení systému Windows.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Změnit datum a čas.

 2. V okně Čas a jazyk vyberte možnost pro nastavení data a času.

  Příklad domovské obrazovky Datum a čas

Změna nastavení data a času

Naučte se změnit nastavení data a času.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Změnit datum a čas.

 2. V okně Čas a jazyk vyberte možnost pro každé nastavení.

  • Automatická aktualizace hodin počítače: Zapněte nastavení Nastavovat čas automaticky.

   Nastavení počítače pro automatické udržování času
  • Ruční změna data a času: Vypněte možnost Nastavovat čas automaticky a poté klikněte na tlačítko Změnit. Výběr proveďte pomocí rozevíracích nabídek. Když jsou nastavení správně provedena, klikněte na možnost Změnit.

   Ruční změna data a času
  • Automatická aktualizace časového pásma počítače: Zapněte nastavení Automaticky nastavovat časové pásmo.

   Nastavení počítače pro automatické udržování časového pásma
  • Ruční změna časového pásma: Vypněte nastavení Automaticky nastavovat časové pásmo. V části Časové pásmo vyberte pomocí rozevírací nabídky správné časové pásmo.

   Ruční změna časového pásma

Synchronizace hodin počítače s časovým serverem v internetu

V ovládacích panelech můžete konfigurovat nastavení tak, aby systém Windows automaticky synchronizoval datum a čas se serverem internetového času a zajistil tak zobrazení přesného času.

Poznámka:

Pokud je váš počítač součástí domény, není funkce Čas v internetu dostupná. Informace o synchronizaci hodin vám poskytne správce systému.

 1. Ujistěte se, že je počítač připojen k síti s aktivním připojením k internetu.

 2. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Změnit datum a čas.

 3. V okně Čas a jazyk klikněte na možnost Synchronizovat nyní pod položkou Synchronizovat hodiny.

  Synchronizace hodin počítače s časovým serverem v internetu
  • Pokud počítač zobrazuje správný čas, jste hotovi.

  • Pokud počítač nezobrazuje správný čas, pokračujte těmito kroky.

 4. V okně Čas a jazyk vyberte možnost Oblast a poté klikněte na možnost Další nastavení data, času a místní nastavení v části Související nastavení.

  Kliknutí na tlačítko Další nastavení data, času a místních nastavení
 5. V okně Ovládací panely vyberte možnost Datum a čas.

  Kliknutí na položku Datum a čas
 6. V okně Datum a čas klikněte na kartu Čas v internetu a poté klikněte na možnost Změnit nastavení.

  Kliknutí na položku Změnit nastavení
 7. Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo jej potvrďte.

 8. Ujistěte se, že je vybrána možnost Synchronizovat s časovým serverem v internetu, a poté klikněte na tlačítko Aktualizovat nyní.

  Synchronizovat s časovým serverem v internetu
 9. Počítač se připojí k internetovému serveru a aktualizuje podle něj svůj čas.

  Poznámka:

  Jestliže se počítači aktualizace pomocí časového serveru v internetu nepodaří, zobrazí se zpráva s informací, že došlo k chybě. Vyberte jiný server a zkuste to znovu.

 10. Klikněte na tlačítko OK.

Nastavení funkce Čas v internetu je nyní v počítači povoleno.

Hodiny v počítači jsou opožděné

Jestliže se čas v systému Windows neshoduje s aktuálním časem nebo je třeba ho často resetovat, vyřešte tento problém následujícími kroky.

Poznámka:

Vyřešení problémů s hodinami počítače může vyžadovat restartování počítače nebo delší sledování funkce hodin. Společnost HP doporučuje, abyste si tento dokument vytiskli pro budoucí použití.

Zákaz nebo povolení nastavení funkce Čas v internetu

Můžete zakázat nebo povolit nastavení funkce Čas v internetu v závislosti na tom, které nastavení zlepšuje přesnost hodin počítače.

Synchronizace času počítače s časovým serverem v internetu je obvykle nejpřesnější a normálně doporučovanou metodou k udržování času. V některých případech však může připojení k časovému serveru v internetu způsobit, že hodiny počítače začnou ukazovat nesprávný čas.

Poznámka:

Pokud je váš počítač součástí domény, není funkce Čas v internetu dostupná. Použijte postup v kroku Aktualizace systému BIOS a pokračujte v řešení nebo kontaktujte správce systému.

 1. Ujistěte se, že je počítač připojen k síti s aktivním připojením k internetu.

 2. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Změnit datum a čas.

 3. V okně Čas a jazyk zkontrolujte, zda je v části Časové pásmo vybráno správné časové pásmo a poté zapněte nastavení Automaticky nastavovat časové pásmo.

  Nastavení počítače pro automatické udržování časového pásma
  Poznámka:

  Pokud není časové pásmo správné, vypněte možnost Automaticky nastavovat časové pásmo a poté v rozevírací nabídce vyberte správné časové pásmo.

 4. V okně Čas a jazyk vyberte možnost Oblast a poté klikněte na možnost Další nastavení data, času a místní nastavení v části Související nastavení.

  Kliknutí na tlačítko Další nastavení data, času a místních nastavení
 5. V okně Ovládací panely vyberte možnost Datum a čas.

  Kliknutí na položku Datum a čas
 6. V okně Datum a čas klikněte na kartu Čas v internetu a poté klikněte na možnost Změnit nastavení.

  Poznámka:

  Pokud se karta Čas v internetu nezobrazí, použijte postup v části Aktualizace systému BIOS a pokračujte v odstraňování problémů.

  Kliknutí na položku Změnit nastavení
 7. Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo jej potvrďte.

 8. Změňte nastavení Synchronizovat s časovým serverem v internetu.

  • Pokud je nastavení již zaškrtnuto, zrušte zaškrtnutí nastavení Synchronizovat s časovým serverem v internetu.

  • Pokud již není dané nastavení zaškrtnuté, zaškrtněte nastavení Synchronizovat s časovým serverem v internetu.

  Výběr nastavení Synchronizovat s časovým serverem v internetu
 9. Klikněte na tlačítko OK.

 10. Pokud chcete restartovat počítač, klikněte pravým tlačítkem na nabídku Start, poté zvolte možnost Vypnout a odhlásit > Restartovat.

  Počkejte, dokud se počítač nerestartuje a nespustí se systém Windows.

 11. Počkejte, dokud se počítač nerestartuje a nespustí se systém Windows.

  Sledujte na hodinách počítače, zda problém přetrvává. Pokud hodiny počítače zůstanou přesné, jste hotovi. V opačném případě tyto kroky zopakujte, aby se nastavení internetového času vrátilo do původního stavu, a poté zkuste aktualizovat systém BIOS.

Aktualizace systému BIOS

Zjistěte, jak aktualizovat systém BIOS. Pokud má váš počítač k dispozici aktualizaci systému BIOS, může to vyřešit potíže týkající se zobrazení nesprávného času v hodinách počítače.

Podrobné pokyny naleznete v části Stolní počítače HP – Aktualizace systému BIOS nebo Notebooky HP – Aktualizace systému BIOS.

Sledujte na hodinách počítače, zda problém přetrvává. Pokud hodiny počítače zůstanou přesné, jste hotovi. V opačném případě tyto kroky zopakujte, aby se nastavení internetového času vrátilo do původního stavu, a poté vyzkoušejte postup v části Odebrání a opakovaná instalace hodin reálného času.

Odebrání a opakovaná instalace hodin reálného času

Zjistěte, jak odstranit a znovu nainstalovat hodiny reálného času, aby se vyřešil problém nepřesně zobrazujících hodin počítače.

Odebrání a opakovanou instalaci hodin reálného času provádějte v nouzovém režimu. Tento úkon proveďte následujícím způsobem:

POZOR:

O opakovanou instalaci hodin reálného času se nepokoušejte v normálním režimu. Mohlo by dojít k poškození systému.

 1. Restartujte počítač v nouzovém režimu. Další informace o nouzovém režimu naleznete v tématu Nouzový režim (Windows 10, 8)

 2. Po restartování počítače, vyhledejte a otevřete Správce zařízení.

  Otevře se okno Správce zařízení.

 3. V okně Správce zařízení dvakrát klikněte na položku Systémová zařízení.

  Dvojí kliknutí na položku Systémová zařízení
 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Systémové hodiny reálného času a obvodu CMOS, pak na tlačítko Odinstalovat > OK v okně Potvrdit odinstalaci zařízení.

  Kliknutí na možnost Odinstalace systémových hodin reálného času a obvodu CMOS
 5. Pokud se objeví okno Změna nastavení systému, restartujte počítač kliknutím na tlačítko Ano.

  Kliknutí na možnost Ano v okně Změna nastavení systému

Hodiny reálného času se automaticky přeinstalují.

Kód chyby: Není nastaven čas a datum obvodu CMOS

Pokud se po spuštění počítače zobrazí chybová zpráva Není nastaven čas a datum obvodu CMOS, bude pravděpodobně nutné vyměnit tuto baterii. V závislosti na typu vašeho počítače postupujte podle níže uvedených odkazů a pokynů, abyste našli informace o výměně baterie CMOS nebo RTC.

Počítače jsou vybaveny interní záložní baterií, aby se udržoval čas stejně jako v hodinkách. Tato interní baterie bývá označována jako baterie systému CMOS nebo baterie hodin reálného času (Real-Time Clock, RTC). Počítače se po vypnutí spoléhají na tuto interní záložní baterii. Interní záložní baterie systému CMOS nebo hodin reálného času (RTC) se má při ztrátě kapacity vyměnit.

Poznámka:

Vyřešení problémů s hodinami počítače může vyžadovat restartování počítače nebo delší sledování funkce hodin. Společnost HP doporučuje, abyste si tento dokument vytiskli pro budoucí použití.

Demontáž a výměna baterie CMOS nebo hodin reálného času

Zjistěte, jak najít dokument s pokyny pro výměnu baterie CMOS nebo hodin reálného času v počítači HP All-in-One nebo notebooku.

 1. Přejděte na Zákaznickou podporu HP.

 2. Do pole pro vyhledávání zadejte název řady počítače a slova real-time clock (hodiny reálného času) a poté klikněte na ikonu vyhledávání .

  Chcete-li například vyhledat seznam dokumentů s informacemi o problémech s hodinami reálného času v počítačích řady HP Envy 15-3000, zadejte text HP Envy 15-3000 real-time clock.

  Příklad vyhledávání na stránce zákaznické podpory společnosti HP
 3. Ve výsledcích hledání najděte dokument popisující vyjmutí a výměnu baterie hodin reálného času nebo obvodu CMOS ve vaší řadě počítačů All-in-One nebo notebooku.

  POZOR:

  Jestliže dokument popisující vyjmutí a výměnu baterie hodin reálného času nebo obvodu CMOS ve vašem konkrétním počítači nenajdete, nezkoušejte ji vyměnit. S požadavkem na opravu se obraťte na autorizované servisní středisko.

  Příklad výsledků vyhledávání na stránce péče o zákazníky společnosti HP
 4. Podle pokynů uvedených v dokumentu vyměňte baterii systému CMOS nebo RTC.

Systémové hodiny po návratu z režimu hibernace ukazují nesprávný čas

U některých počítačů se po obnovení z režimu hibernace mohou zastavit nebo resetovat systémové hodiny. Tento problém by mohla vyřešit aktualizace systému BIOS.

Podrobné pokyny naleznete v části Stolní počítače HP – Aktualizace systému BIOS nebo Notebooky HP – Aktualizace systému BIOS.

Hodiny na hlavním panelu nefungují nebo nereagují

Zjistěte více o situaci, kdy hodiny na hlavním panelu nefungují nebo reagují.

Pokud hodiny na hlavním panelu nefungují, proveďte úpravu registru.

POZOR:

Nesprávný zápis do registru může způsobit závažné systémové problémy nebo zabránit spuštění počítače. Pokud je potřeba kvůli odstranění problémů upravit registr, je nutné vždy nejprve provést zálohu. Pokyny pro zálohování registru naleznete v části Počítače HP – Zálohování, úpravy a obnova registru systému Windows (Windows 10, 8). Pokud došlo v důsledku úprav k poškození registru, ale nebyla vytvořena záloha, jediným řešením je obnovení systému.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete nabídku regedit.

  Výběr aplikace regedit ze seznamu výsledků vyhledávání
 2. Vyberte uzel HKEY_LOCAL_MACHINE.

  Výběr uzlu HKEY_LOCAL_MACHINE
 3. Vyberte uzel SOFTWARE > Microsoft > Windows NT > CurentVersion > ImmersiveShell.

 4. Pravým tlačítkem myši klikněte na složku ImmersiveShell a vyberte možnost Vytvořit novou hodnotu DWORD (32 bitů).

 5. Pojmenujte hodnotu UseWin32TrayClockExperience.

 6. Změňte jeho hodnotu na: 1.

 7. Aby změny vešly v platnost, restartujte počítač.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...