hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Stolní počítače HP – Počítač se nespustí a indikuje chybu blikáním LED diody nebo pípáním

Jednou z prvních věcí, které počítač po zapnutí dělá, je test hardwaru pro kontrolu, že vše funguje správně. Pokud stolní počítač zjistí chybu, nemusí se spustit a zablikají LED kontrolky nebo počítač vydává slyšitelné pípání.

Resetování napájení počítače

Resetováním napájení (nebo provedením tvrdého restartu) odstraníte z paměti počítače všechny informace, aniž by se vymazala osobní data.

Resetování napájení stolního počítače

Resetujte napájení stolního počítače.

 1. Vypněte počítač.

 2. Odpojte všechna zařízení a periferie a odpojte napájecí kabel.

 3. Ponechte napájecí kabel odpojený a na přibližně 15 sekund stiskněte tlačítko napájení.

 4. Po vybití kondenzátorů připojte napájecí kabel. Zařízení a periferie ponechte odpojené.

 5. Zapněte počítač.

Identifikace LED diod nebo pípnutí stolního počítače

Konkrétní sekvence dlouhých a krátkých blikání LED diod nebo případně slyšitelných krátkých pípnutí mohou pomoci při identifikaci různých problémů.

Poznámka:

Kódy diagnostických kontrolek a pípnutí nejsou u všech modelů k dispozici.

Níže jsou uvedeny reference pro sekvence blikání LED a pípání počítače.

 • Blikající červená dioda LED upozorňuje na kategorii velkých chyb (dlouhá bliknutí).

 • Blikající bílá dioda LED upozorňuje na kategorii malých chyb (krátká bliknutí).

 • Po posledním velkém bliknutí dojde k jednosekundové (1) pauze.

 • Po posledním malém bliknutí dojde ke dvousekundové (2) pauze.

 • Sekvence chybových kódů blikání pokračuje, dokud počítač neodpojíte nebo nestisknete tlačítko napájení.

 • Sekvence kódu pípání se ozvou při prvních 5 opakováních vzorce a poté ustanou.

Červená kontrolka dvakrát zabliká a poté dvakrát krátce zabliká bílá kontrolka

Tento stav naznačuje, že hlavní oblast (DXE) systému BIOS byla poškozena a k dispozici není žádná bitová kopie pro obnovení. Může k němu dojít také při aktualizaci systému BIOS.

 1. Nechte systém dokončit veškeré aktualizace a změny.

 2. Pokud se aktualizace nenainstalujete podle očekávání, zkuste provést obnovení Sure Start Recovery.

Červená kontrolka dvakrát zabliká a poté třikrát krátce zabliká bílá kontrolka

Tento stav naznačuje, že zásady integrovaného řadiče vyžadují zadání kombinace kláves.

 1. Postupujte podle pokynů.

 2. Pokud problém přetrvává, zkuste provést obnovení Sure Start Recovery.

Červená kontrolka dvakrát zabliká a poté čtyřikrát krátce zabliká bílá kontrolka

Tento stav naznačuje, že integrovaný řadič kontroluje nebo obnovuje spouštěcí blok.

 1. Nechte počítač, ať se pokusí obnovit systém BIOS.

 2. Pokud problém přetrvává i po několika minutách čekání, zkuste provést obnovení Sure Start Recovery.

Červená kontrolka třikrát zabliká a poté dvakrát krátce zabliká bílá kontrolka

Tento stav naznačuje možné selhání paměti.

Testování paměti počítače

K provedení samotestu paměti použijte nástroj nastavení systému BIOS.

 1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojený k počítači.

 2. Vypněte počítač, ale ponechte napájecí kabel zapojený.

 3. Zapněte počítač a ihned opakovaně mačkejte klávesu F10, dokud se nezobrazí obrazovka nastavení systému BIOS.

 4. V instalačním programu systému BIOS vyberte pomocí kláves se šipkami možnost Diagnostics (Diagnostika) a poté Memory Test (Test paměti).

 5. Stiskněte klávesu Enter a vyberte Yes (Ano).

 6. Vyčkejte na dokončení připojení.

 7. Po dokončení testu si poznamenejte výsledky a poté stisknutím klávesy F10 otevřete nabídku Save and Exit (Uložení změn a ukončení).

 8. Stisknutím klávesy Enter potvrdíte volbu Exit Saving Changes (Odejít a uložit změny).

Úprava usazení paměťového modulu

Znovu usaďte paměťový modul v počítači.

POZOR:

Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Společnost HP doporučuje použít antistatický náramek a pracovat na podlaze bez koberců s vodivou podložkou z pěnové hmoty, aby se snížilo riziko elektrostatického výboje (ESD).

 1. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel a další kabely.

 2. Odstraňte boční přístupový kryt.

  Odstranění bočního přístupového krytu stolního počítače
 3. Vyhledejte paměťový modul.

  Chcete-li vyhledat umístění paměťového modulu, přejděte do Zákaznická podpora HP a otevřete část Příručka pro údržbu a servis, kde naleznete informace o nainstalované paměti pro váš počítač.

 4. Uzemněte se a vybijte statickou elektřinu tak, že jednu ruku položíte na skříň počítače a druhou rukou se dotknete kovového povrchu uzemněného předmětu, například kovové části svítidla.

 5. Znovu usaďte paměťové moduly do počítače a zarovnejte drážky na modulech s výstupky na paměťovém slotu. Zatlačte na paměťový modul, aby zaklapl na místo.

 6. Znovu namontujte boční přístupový kryt na své místo a připojte napájecí kabel.

 7. Zapněte počítač.

 8. Zkontrolujte, že se počítač spustí a načte operační systém Windows.

  Kontaktování zákaznické podpory HP pokud se v počítači nespustí systém Windows.

Výměna postižené součásti

Pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků, vyměňte postiženou část nebo součást.

Kontaktování zákaznické podpory HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii a Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.

Chcete-li ověřit stav záruky, přejděte na Ověření záruky produktů HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

Červená kontrolka třikrát zabliká a poté třikrát krátce zabliká bílá kontrolka

Tento stav naznačuje možné selhání grafického čipu.

Červená kontrolka třikrát zabliká a poté čtyřikrát krátce zabliká bílá kontrolka

Tento stav naznačuje potenciální selhání napájecího systému.

 1. Nastavte minimální konfiguraci (procesor, systémová deska, napájecí zdroj, 1 DIMM paměti) a určete vadnou součást.

 2. Pokud problém přetrvává, snižte konfiguraci ještě na nižší úroveň.

 3. Otestujte svůj systém použitím vhodného napájecího zdroje, o kterém víte, že je funkční.

 4. Kontaktování zákaznické podpory HP o další pomoc při výměně komponenty, systémové desky, procesoru (CPU) nebo napájecího zdroje, pokud problém přetrvává.

Červená kontrolka třikrát zabliká a poté pětkrát krátce zabliká bílá kontrolka

Tento stav naznačuje, že počítač nezjistí procesor (CPU).

Kontaktování zákaznické podpory HP o opravu poškozené systémové desky nebo procesoru.

Červená kontrolka třikrát zabliká a poté šestkrát krátce zabliká bílá kontrolka

Tento stav naznačuje, že procesor nepodporuje některou z povolených funkcí.

Vyhledání čísla produktu na stolním počítači

Vyhledejte název produktu, číslo produktu a sériové číslo na počítači nebo na krabici, v níž byl počítač dodán.

 • Na boku skříně počítače

  Vyhledání štítku produktu na boční straně skříně počítače
 • Na horní a zadní straně skříně počítače

  Vyhledání štítku produktu na horní a zadní straně skříně počítače
 • Na přední nebo boční straně skříně počítače

  Vyhledání štítku produktu na přední a boční straně skříně počítače
 • Na krabici, v níž byl počítač dodán

  Vyhledání štítku produktu

Reset systému CMOS

Resetujte paměť CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) v počítači.

POZOR:

Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Společnost HP doporučuje použít antistatický náramek a pracovat na podlaze bez koberců s vodivou podložkou z pěnové hmoty, aby se snížilo riziko elektrostatického výboje (ESD).

 1. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel a veškeré další kabely od počítače.

 2. Ujistěte se, zda máte číslo modelu svého počítače, přejděte na Zákaznická podpora HP a poté na stránku produktu počítače.

 3. Otevřete dokument s technickými údaji nebo servisní příručku, kde najdete informace o základní desce, a poté vyhledejte postup pro resetování systému CMOS.

  Postup resetování systému CMOS může bát v části s názvem Obnovení CMOS nebo podobným.

  • Je-li v průvodci uveden postup resetování systému CMOS: Postupujte dle uvedených pokynů.

  • Pokud postup resetování systému CMOS v průvodci uveden není: Pokračuje následujícím způsobem.

 4. Po vypnutí počítače stiskněte tlačítko napájení desetkrát (10), aby se ze systému odvedla veškerá elektřina.

 5. Uzemněte se a vybijte statickou elektřinu tak, že jednu ruku položíte na skříň počítače a druhou rukou se dotknete kovového povrchu uzemněného předmětu, například kovové části svítidla.

 6. Otevřete počítač, abyste měli přístup k základní desce.

 7. Vyjměte baterii CMOS ze základní desky nebo ji odpojte.

  Příklad různých typů baterií CMOS
 8. Zkontrolujte, že byly z počítače vyjmuty nebo odpojeny veškeré zdroje elektřiny, včetně baterie systému CMOS.

 9. Stiskněte tlačítko napájení na dobu minimálně 60 sekund, aby se z počítače odvedla veškerá elektřina a resetovaly se hodnoty CMOS na základní desce.

 10. Znovu připojte nebo vložte baterii systému CMOS a poté zavřete počítač.

 11. Připojte k počítači napájecí kabel a poté počítač zapněte.

  Zobrazí se zpráva o potvrzení resetování systému CMOS. Zpráva se liší podle modelu.

  Příklad zprávy, která oznamuje resetování systému CMOS
 12. Zkontrolujte, že je čas v systému BIOS nastaven na 00:00.

  Pokud ne, zopakujte kroky pro resetování systému CMOS, ale při vybití veškerého napájení počítače stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 120 sekund.

Výměna postižené součásti

Pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků, vyměňte postiženou část nebo součást.

Kontaktování zákaznické podpory HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii a Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.

Chcete-li ověřit stav záruky, přejděte na Ověření záruky produktů HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

Červená kontrolka čtyřikrát zabliká a poté dvakrát krátce zabliká bílá kontrolka

Tento stav naznačuje, že se procesor (CPU) možná přehřívá.

Ověření správné funkce ventilátorů

Zkontrolujte ventilátory uvnitř počítače a ověřte, zda fungují podle očekávání.

POZOR:

Jestliže některý z ventilátorů nepracuje správně, přestaňte počítač používat. Pokud jsou vnitřní součásti trvale vystaveny vysokým teplotám, může dojít k jejich poškození.

 1. Zapněte počítač.

 2. Vyhledejte ventilátory ve skříni počítače. Umístění může být různé podle modelu počítače.

  POZOR:

  Pomocí svítilny můžete ventilátor vyhledat; ale nepoužívejte svítilnu v počítači, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.

  Vyhledání ventilátorů ve stolních počítačích HP a v počítačích HP Slimline

  Typ ventilátoru

  1.

  Ventilátor zdroje napájení

  2.

  Ventilátor na grafické kartě

  3.

  Ventilátor na procesoru

  4.

  Větrací otvor ventilátoru zdroje napájení

  5.

  Větrací otvor ventilátoru ve skříni

  6.

  Ventilátor ve skříni počítače

 3. Všimněte si jakýchkoli ventilátorů, které nepracují nebo vydávají hlučné zvuky podobné vrčení.

Vyčistění ventilačních otvorů stolního počítače

Čistěte ventilační otvory stolního počítače a odstraňujte při tom prach a nečistoty, které se v průběhu doby mohou nahromadit ve větracích otvorech a kolem nich, brání proudění vzduchu a způsobují, že ventilátory pracují s větším výkonem, než je běžné, aby odstranily teplo.

 1. Vypněte počítač, odpojte napájecí kabel a další kabely a počkejte, až počítač vychladne.

 2. K vyčištění všech vnějších větracích otvorů použijte vysavač, zejména okolo větracího otvoru napájení.

  POZOR:

  Aby nedošlo k poškození vnitřních součástí, nepoužívejte vysavač uvnitř počítače.

  Vyhledání větracích otvorů na zadní straně počítače
 3. Odstraňte boční panel z počítače.

  Odstranění bočního panelu ze stolního počítače
 4. Pro očištění všech ventilátorů a komponentů uvnitř počítače použijte stlačený vzduch.

 5. Připevněte boční panel zpět na své místo, připojte napájecí kabel a poté zapněte počítač.

Vyhledání čísla produktu na stolním počítači

Vyhledejte název produktu, číslo produktu a sériové číslo na počítači nebo na krabici, v níž byl počítač dodán.

 • Na boku skříně počítače

  Vyhledání štítku produktu na boční straně skříně počítače
 • Na horní a zadní straně skříně počítače

  Vyhledání štítku produktu na horní a zadní straně skříně počítače
 • Na přední nebo boční straně skříně počítače

  Vyhledání štítku produktu na přední a boční straně skříně počítače
 • Na krabici, v níž byl počítač dodán

  Vyhledání štítku produktu

Reset systému CMOS

Resetujte paměť CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) v počítači.

POZOR:

Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Společnost HP doporučuje použít antistatický náramek a pracovat na podlaze bez koberců s vodivou podložkou z pěnové hmoty, aby se snížilo riziko elektrostatického výboje (ESD).

 1. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel a veškeré další kabely od počítače.

 2. Ujistěte se, zda máte číslo modelu svého počítače, přejděte na Zákaznická podpora HP a poté na stránku produktu počítače.

 3. Otevřete dokument s technickými údaji nebo servisní příručku, kde najdete informace o základní desce, a poté vyhledejte postup pro resetování systému CMOS.

  Postup resetování systému CMOS může bát v části s názvem Obnovení CMOS nebo podobným.

  • Je-li v průvodci uveden postup resetování systému CMOS: Postupujte dle uvedených pokynů.

  • Pokud postup resetování systému CMOS v průvodci uveden není: Pokračuje následujícím způsobem.

 4. Po vypnutí počítače stiskněte tlačítko napájení desetkrát (10), aby se ze systému odvedla veškerá elektřina.

 5. Uzemněte se a vybijte statickou elektřinu tak, že jednu ruku položíte na skříň počítače a druhou rukou se dotknete kovového povrchu uzemněného předmětu, například kovové části svítidla.

 6. Otevřete počítač, abyste měli přístup k základní desce.

 7. Vyjměte baterii CMOS ze základní desky nebo ji odpojte.

  Příklad různých typů baterií CMOS
 8. Zkontrolujte, že byly z počítače vyjmuty nebo odpojeny veškeré zdroje elektřiny, včetně baterie systému CMOS.

 9. Stiskněte tlačítko napájení na dobu minimálně 60 sekund, aby se z počítače odvedla veškerá elektřina a resetovaly se hodnoty CMOS na základní desce.

 10. Znovu připojte nebo vložte baterii systému CMOS a poté zavřete počítač.

 11. Připojte k počítači napájecí kabel a poté počítač zapněte.

  Zobrazí se zpráva o potvrzení resetování systému CMOS. Zpráva se liší podle modelu.

  Příklad zprávy, která oznamuje resetování systému CMOS
 12. Zkontrolujte, že je čas v systému BIOS nastaven na 00:00.

  Pokud ne, zopakujte kroky pro resetování systému CMOS, ale při vybití veškerého napájení počítače stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 120 sekund.

Příprava na výměnu součástí počítače

Připravte se na výměnu části počítače tím, že zajistíte, že počítač, součásti i pracovní prostor jsou na výměnu nachystané.

 1. Vypněte počítač a počkejte, až součásti počítače vychladnou.

 2. Odpojte napájecí kabel a všechny další kabely od počítače a poté odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky, přepěťové ochrany, prodlužovacího kabelu nebo rozdvojky.

 3. Přeneste počítač na čistou, plochou, stabilní pracovní plochu na podlaze bez koberců s vodivou podložkou z pěnové hmoty, aby se snížilo riziko poškození elektrostatickým výbojem (ESD). Společnost HP doporučuje použít antistatické náramky.

 4. Součásti a komponenty uchováte v jejich ochranném obalu, dokud nebudou připraveny k instalaci.

 5. V závislosti na modelu počítače se ujistěte, že máte křížový nebo plochý šroubovák.

Výměna teplovodivé pasty na procesoru

Teplovodivá pasta může časem vyschnout a prasknout, následkem čehož musí ventilátory v počítači vyvíjet vyšší výkon a přidávají procesoru další zátěž. Výměna teplovodivé pasty mezi chladičem a procesorem může výrazně pomoci udržovat optimální teplotu uvnitř počítače.

 1. Vypněte počítač, odpojte napájecí kabel a veškeré ostatní kabely a vyčkejte, až součásti vychladnou.

 2. Připravte si následující materiály:

  • Teplovodivou pastu

  • Šroubovák s plochou hlavou nebo šroubovák TR15

  • Vatové tyčinky nebo hadřík z mikrovlákna

  • Antistatický náramek nebo vodivou pěnovou podložku pro správné uzemnění

  • Čistící roztok, například isopropylalkohol nebo čistič teplovodivé hmoty

   POZOR:

   Nepoužívejte standardní 70 % alkohol, protože by mohl způsobit korozi a poškození vnitřních částí.

 3. Odpojte od počítače napájecí kabel a veškeré další kabely

 4. Posuňte boční panel zpět a směrem od počítače a pak jej odložte stranou.

  Upozornění:

  Hrany kovových panelů mohou pořezat pokožku. Dbejte na to, abyste nepřejeli pokožkou po žádné kovové hraně uvnitř počítače.

 5. Stolní počítač opatrně položte na bok, aby základní deska byla rovnoběžná s pracovní plochou.

 6. Než sáhnete do vnitřního prostoru počítače, uzemněte se a odveďte veškerý nahromaděný elektrostatický náboj.

  POZOR:

  Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Společnost HP doporučuje použít antistatický náramek a pracovat na podlaze bez koberců s vodivou podložkou z pěnové hmoty, aby se snížilo riziko elektrostatického výboje (ESD).

 7. Odpojte napájecí kabel ventilátoru procesoru ze základní desky.

  Odpojení napájecího kabelu ventilátoru procesoru ze základní desky
 8. Odstraňte čtyři šrouby umístěné kolem ventilátoru procesoru způsobem do kříže – nikoli postupně po směru nebo proti směru hodinových ručiček – aby se na základní desku nevyvíjel zbytečně velký tlak.

  Odstranění čtyř šroubů způsobem do kříže
 9. Vytáhněte ventilátor směrem nahoru a ven od základní desky a pak jej nastavte tak, aby ventilátor směřoval dolů k rovné ploše.

 10. Jemně navlhčete hadřík z mikrovláken v čistícím roztoku, například isopropylalkoholu.

  Lehké navlhčení hadříku z mikrovláken čisticím prostředkem
 11. Najděte teplovodivou pastu na procesoru.

  Nalezení teplovodivé pasty na procesoru

  1.

  Chladič

  2.

  Procesor

 12. Jemně vyčistěte povrch procesoru, dokud se neodstraní veškerá teplovodivá pasta.

  POZOR:

  Nevyjímejte čip procesoru ze socketu. Jsou zde choulostivé kontakty, které se mohou snadno poškodit.

  Vyčištění veškeré teplovodivé pasty z procesoru
 13. Vyčistěte povrch chladiče, dokud se neodstraní všechna teplovodivá pasta.

  Vyčištění veškeré teplovodivé pasty z chladiče
 14. Zkontrolujte chladič a hrany procesoru; a vyčistěte veškerou pastu.

 15. Na střed procesoru naneste malé množství teplovodivé pasty o velikosti hrášku.

  Nanesení množství teplovodivé pasty velikosti hrášku
 16. Vycentrujte chladič na procesoru a pak vyrovnejte šrouby s odpovídajícími otvory na základní desce.

  Vycentrování chladiče na procesoru
 17. Utáhněte šrouby napříč do kříže, dokud nezačnou být tuhé.

  POZOR:

  Šrouby neutahujte příliš. Nadměrný tlak může poškodit socket procesoru a způsobit prasknutí základní desky.

  Upevnění chladiče na místě
 18. Znovu připojte napájecí kabel ventilátoru do slotu na základní desce.

 19. Nasaďte boční panel zpět na počítač.

 20. Připojte napájecí kabel a poté zapněte počítač.

Výměna postižené součásti

Pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků, vyměňte postiženou část nebo součást.

Kontaktování zákaznické podpory HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii a Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.

Chcete-li ověřit stav záruky, přejděte na Ověření záruky produktů HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

Červená kontrolka čtyřikrát zabliká a poté třikrát krátce zabliká bílá kontrolka

Tento stav ukazuje, že je teplota počítače příliš vysoká.

Ověření správné funkce ventilátorů

Zkontrolujte ventilátory uvnitř počítače a ověřte, zda fungují podle očekávání.

POZOR:

Jestliže některý z ventilátorů nepracuje správně, přestaňte počítač používat. Pokud jsou vnitřní součásti trvale vystaveny vysokým teplotám, může dojít k jejich poškození.

 1. Zapněte počítač.

 2. Vyhledejte ventilátory ve skříni počítače. Umístění může být různé podle modelu počítače.

  POZOR:

  Pomocí svítilny můžete ventilátor vyhledat; ale nepoužívejte svítilnu v počítači, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.

  Vyhledání ventilátorů ve stolních počítačích HP a v počítačích HP Slimline

  Typ ventilátoru

  1.

  Ventilátor zdroje napájení

  2.

  Ventilátor na grafické kartě

  3.

  Ventilátor na procesoru

  4.

  Větrací otvor ventilátoru zdroje napájení

  5.

  Větrací otvor ventilátoru ve skříni

  6.

  Ventilátor ve skříni počítače

 3. Všimněte si jakýchkoli ventilátorů, které nepracují nebo vydávají hlučné zvuky podobné vrčení.

Vyčistění ventilačních otvorů stolního počítače

Čistěte ventilační otvory stolního počítače a odstraňujte při tom prach a nečistoty, které se v průběhu doby mohou nahromadit ve větracích otvorech a kolem nich, brání proudění vzduchu a způsobují, že ventilátory pracují s větším výkonem, než je běžné, aby odstranily teplo.

 1. Vypněte počítač, odpojte napájecí kabel a další kabely a počkejte, až počítač vychladne.

 2. K vyčištění všech vnějších větracích otvorů použijte vysavač, zejména okolo větracího otvoru napájení.

  POZOR:

  Aby nedošlo k poškození vnitřních součástí, nepoužívejte vysavač uvnitř počítače.

  Vyhledání větracích otvorů na zadní straně počítače
 3. Odstraňte boční panel z počítače.

  Odstranění bočního panelu ze stolního počítače
 4. Pro očištění všech ventilátorů a komponentů uvnitř počítače použijte stlačený vzduch.

 5. Připevněte boční panel zpět na své místo, připojte napájecí kabel a poté zapněte počítač.

Vyhledání čísla produktu na stolním počítači

Vyhledejte název produktu, číslo produktu a sériové číslo na počítači nebo na krabici, v níž byl počítač dodán.

 • Na boku skříně počítače

  Vyhledání štítku produktu na boční straně skříně počítače
 • Na horní a zadní straně skříně počítače

  Vyhledání štítku produktu na horní a zadní straně skříně počítače
 • Na přední nebo boční straně skříně počítače

  Vyhledání štítku produktu na přední a boční straně skříně počítače
 • Na krabici, v níž byl počítač dodán

  Vyhledání štítku produktu

Reset systému CMOS

Resetujte paměť CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) v počítači.

POZOR:

Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Společnost HP doporučuje použít antistatický náramek a pracovat na podlaze bez koberců s vodivou podložkou z pěnové hmoty, aby se snížilo riziko elektrostatického výboje (ESD).

 1. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel a veškeré další kabely od počítače.

 2. Ujistěte se, zda máte číslo modelu svého počítače, přejděte na Zákaznická podpora HP a poté na stránku produktu počítače.

 3. Otevřete dokument s technickými údaji nebo servisní příručku, kde najdete informace o základní desce, a poté vyhledejte postup pro resetování systému CMOS.

  Postup resetování systému CMOS může bát v části s názvem Obnovení CMOS nebo podobným.

  • Je-li v průvodci uveden postup resetování systému CMOS: Postupujte dle uvedených pokynů.

  • Pokud postup resetování systému CMOS v průvodci uveden není: Pokračuje následujícím způsobem.

 4. Po vypnutí počítače stiskněte tlačítko napájení desetkrát (10), aby se ze systému odvedla veškerá elektřina.

 5. Uzemněte se a vybijte statickou elektřinu tak, že jednu ruku položíte na skříň počítače a druhou rukou se dotknete kovového povrchu uzemněného předmětu, například kovové části svítidla.

 6. Otevřete počítač, abyste měli přístup k základní desce.

 7. Vyjměte baterii CMOS ze základní desky nebo ji odpojte.

  Příklad různých typů baterií CMOS
 8. Zkontrolujte, že byly z počítače vyjmuty nebo odpojeny veškeré zdroje elektřiny, včetně baterie systému CMOS.

 9. Stiskněte tlačítko napájení na dobu minimálně 60 sekund, aby se z počítače odvedla veškerá elektřina a resetovaly se hodnoty CMOS na základní desce.

 10. Znovu připojte nebo vložte baterii systému CMOS a poté zavřete počítač.

 11. Připojte k počítači napájecí kabel a poté počítač zapněte.

  Zobrazí se zpráva o potvrzení resetování systému CMOS. Zpráva se liší podle modelu.

  Příklad zprávy, která oznamuje resetování systému CMOS
 12. Zkontrolujte, že je čas v systému BIOS nastaven na 00:00.

  Pokud ne, zopakujte kroky pro resetování systému CMOS, ale při vybití veškerého napájení počítače stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 120 sekund.

Výměna postižené součásti

Pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků, vyměňte postiženou část nebo součást.

Kontaktování zákaznické podpory HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii a Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.

Chcete-li ověřit stav záruky, přejděte na Ověření záruky produktů HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

Červená kontrolka čtyřikrát zabliká a poté čtyřikrát krátce zabliká bílá kontrolka

Tento stav naznačuje, že teplota grafické karty MXM je příliš vysoká.

Ověření správné funkce ventilátorů

Zkontrolujte ventilátory uvnitř počítače a ověřte, zda fungují podle očekávání.

POZOR:

Jestliže některý z ventilátorů nepracuje správně, přestaňte počítač používat. Pokud jsou vnitřní součásti trvale vystaveny vysokým teplotám, může dojít k jejich poškození.

 1. Zapněte počítač.

 2. Vyhledejte ventilátory ve skříni počítače. Umístění může být různé podle modelu počítače.

  POZOR:

  Pomocí svítilny můžete ventilátor vyhledat; ale nepoužívejte svítilnu v počítači, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.

  Vyhledání ventilátorů ve stolních počítačích HP a v počítačích HP Slimline

  Typ ventilátoru

  1.

  Ventilátor zdroje napájení

  2.

  Ventilátor na grafické kartě

  3.

  Ventilátor na procesoru

  4.

  Větrací otvor ventilátoru zdroje napájení

  5.

  Větrací otvor ventilátoru ve skříni

  6.

  Ventilátor ve skříni počítače

 3. Všimněte si jakýchkoli ventilátorů, které nepracují nebo vydávají hlučné zvuky podobné vrčení.

Vyčistění ventilačních otvorů stolního počítače

Čistěte ventilační otvory stolního počítače a odstraňujte při tom prach a nečistoty, které se v průběhu doby mohou nahromadit ve větracích otvorech a kolem nich, brání proudění vzduchu a způsobují, že ventilátory pracují s větším výkonem, než je běžné, aby odstranily teplo.

 1. Vypněte počítač, odpojte napájecí kabel a další kabely a počkejte, až počítač vychladne.

 2. K vyčištění všech vnějších větracích otvorů použijte vysavač, zejména okolo větracího otvoru napájení.

  POZOR:

  Aby nedošlo k poškození vnitřních součástí, nepoužívejte vysavač uvnitř počítače.

  Vyhledání větracích otvorů na zadní straně počítače
 3. Odstraňte boční panel z počítače.

  Odstranění bočního panelu ze stolního počítače
 4. Pro očištění všech ventilátorů a komponentů uvnitř počítače použijte stlačený vzduch.

 5. Připevněte boční panel zpět na své místo, připojte napájecí kabel a poté zapněte počítač.

Vyhledání čísla produktu na stolním počítači

Vyhledejte název produktu, číslo produktu a sériové číslo na počítači nebo na krabici, v níž byl počítač dodán.

 • Na boku skříně počítače

  Vyhledání štítku produktu na boční straně skříně počítače
 • Na horní a zadní straně skříně počítače

  Vyhledání štítku produktu na horní a zadní straně skříně počítače
 • Na přední nebo boční straně skříně počítače

  Vyhledání štítku produktu na přední a boční straně skříně počítače
 • Na krabici, v níž byl počítač dodán

  Vyhledání štítku produktu

Reset systému CMOS

Resetujte paměť CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) v počítači.

POZOR:

Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Společnost HP doporučuje použít antistatický náramek a pracovat na podlaze bez koberců s vodivou podložkou z pěnové hmoty, aby se snížilo riziko elektrostatického výboje (ESD).

 1. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel a veškeré další kabely od počítače.

 2. Ujistěte se, zda máte číslo modelu svého počítače, přejděte na Zákaznická podpora HP a poté na stránku produktu počítače.

 3. Otevřete dokument s technickými údaji nebo servisní příručku, kde najdete informace o základní desce, a poté vyhledejte postup pro resetování systému CMOS.

  Postup resetování systému CMOS může bát v části s názvem Obnovení CMOS nebo podobným.

  • Je-li v průvodci uveden postup resetování systému CMOS: Postupujte dle uvedených pokynů.

  • Pokud postup resetování systému CMOS v průvodci uveden není: Pokračuje následujícím způsobem.

 4. Po vypnutí počítače stiskněte tlačítko napájení desetkrát (10), aby se ze systému odvedla veškerá elektřina.

 5. Uzemněte se a vybijte statickou elektřinu tak, že jednu ruku položíte na skříň počítače a druhou rukou se dotknete kovového povrchu uzemněného předmětu, například kovové části svítidla.

 6. Otevřete počítač, abyste měli přístup k základní desce.

 7. Vyjměte baterii CMOS ze základní desky nebo ji odpojte.

  Příklad různých typů baterií CMOS
 8. Zkontrolujte, že byly z počítače vyjmuty nebo odpojeny veškeré zdroje elektřiny, včetně baterie systému CMOS.

 9. Stiskněte tlačítko napájení na dobu minimálně 60 sekund, aby se z počítače odvedla veškerá elektřina a resetovaly se hodnoty CMOS na základní desce.

 10. Znovu připojte nebo vložte baterii systému CMOS a poté zavřete počítač.

 11. Připojte k počítači napájecí kabel a poté počítač zapněte.

  Zobrazí se zpráva o potvrzení resetování systému CMOS. Zpráva se liší podle modelu.

  Příklad zprávy, která oznamuje resetování systému CMOS
 12. Zkontrolujte, že je čas v systému BIOS nastaven na 00:00.

  Pokud ne, zopakujte kroky pro resetování systému CMOS, ale při vybití veškerého napájení počítače stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 120 sekund.

Výměna postižené součásti

Pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků, vyměňte postiženou část nebo součást.

Kontaktování zákaznické podpory HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii a Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.

Chcete-li ověřit stav záruky, přejděte na Ověření záruky produktů HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

Červená kontrolka pětkrát zabliká a poté dvakrát krátce zabliká bílá kontrolka

Tento stav naznačuje, že v integrovaném řadiči chybí platný firmware.

Odeberte nedávno nainstalovaný hardware

Pokud počítač nefunguje podle očekávání, odeberte nedávno nainstalovaný hardware.

 1. Zkontrolujte, zda do počítače nebyl v poslední době nainstalován nějaký hardware.

 2. Odeberte veškerý nedávno nainstalovaný hardware.

Vyhledání čísla produktu na stolním počítači

Vyhledejte název produktu, číslo produktu a sériové číslo na počítači nebo na krabici, v níž byl počítač dodán.

 • Na boku skříně počítače

  Vyhledání štítku produktu na boční straně skříně počítače
 • Na horní a zadní straně skříně počítače

  Vyhledání štítku produktu na horní a zadní straně skříně počítače
 • Na přední nebo boční straně skříně počítače

  Vyhledání štítku produktu na přední a boční straně skříně počítače
 • Na krabici, v níž byl počítač dodán

  Vyhledání štítku produktu

Reset systému CMOS

Resetujte paměť CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) v počítači.

POZOR:

Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Společnost HP doporučuje použít antistatický náramek a pracovat na podlaze bez koberců s vodivou podložkou z pěnové hmoty, aby se snížilo riziko elektrostatického výboje (ESD).

 1. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel a veškeré další kabely od počítače.

 2. Ujistěte se, zda máte číslo modelu svého počítače, přejděte na Zákaznická podpora HP a poté na stránku produktu počítače.

 3. Otevřete dokument s technickými údaji nebo servisní příručku, kde najdete informace o základní desce, a poté vyhledejte postup pro resetování systému CMOS.

  Postup resetování systému CMOS může bát v části s názvem Obnovení CMOS nebo podobným.

  • Je-li v průvodci uveden postup resetování systému CMOS: Postupujte dle uvedených pokynů.

  • Pokud postup resetování systému CMOS v průvodci uveden není: Pokračuje následujícím způsobem.

 4. Po vypnutí počítače stiskněte tlačítko napájení desetkrát (10), aby se ze systému odvedla veškerá elektřina.

 5. Uzemněte se a vybijte statickou elektřinu tak, že jednu ruku položíte na skříň počítače a druhou rukou se dotknete kovového povrchu uzemněného předmětu, například kovové části svítidla.

 6. Otevřete počítač, abyste měli přístup k základní desce.

 7. Vyjměte baterii CMOS ze základní desky nebo ji odpojte.

  Příklad různých typů baterií CMOS
 8. Zkontrolujte, že byly z počítače vyjmuty nebo odpojeny veškeré zdroje elektřiny, včetně baterie systému CMOS.

 9. Stiskněte tlačítko napájení na dobu minimálně 60 sekund, aby se z počítače odvedla veškerá elektřina a resetovaly se hodnoty CMOS na základní desce.

 10. Znovu připojte nebo vložte baterii systému CMOS a poté zavřete počítač.

 11. Připojte k počítači napájecí kabel a poté počítač zapněte.

  Zobrazí se zpráva o potvrzení resetování systému CMOS. Zpráva se liší podle modelu.

  Příklad zprávy, která oznamuje resetování systému CMOS
 12. Zkontrolujte, že je čas v systému BIOS nastaven na 00:00.

  Pokud ne, zopakujte kroky pro resetování systému CMOS, ale při vybití veškerého napájení počítače stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 120 sekund.

Aktualizace počítače pomocí nástroje HP Support Assistant

Pomocí nástroje HP Support Assistant vyhledejte a nainstalujte aktualizace pro počítač se systémem Windows, včetně aktualizací systému BIOS.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete aplikaci HP Support Assistant nebo klikněte na ikonu aplikace na hlavním panelu.

  Není-li aplikace ve vašem počítači nainstalována, stáhněte si nejnovější verzi z webové stránky HP Support Assistant.
 2. Na kartě Moje zařízení najděte svůj počítač a poté klikněte na Aktualizace.

 3. Kliknutím na možnost Vyhledat aktualizace a zprávy vyhledejte nové aktualizace.

 4. Počkejte, až nástroj HP Support Assistant provede analýzu systému.

 5. Po dokončení analýzy vyberte uvedené aktualizace, stáhněte a nainstalujte aktualizace a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

 6. Pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač a poté nástroj zavřete.

Výměna postižené součásti

Pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků, vyměňte postiženou část nebo součást.

Kontaktování zákaznické podpory HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii a Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.

Chcete-li ověřit stav záruky, přejděte na Ověření záruky produktů HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

Červená kontrolka pětkrát zabliká a poté třikrát krátce zabliká bílá kontrolka

Tento stav naznačuje, že systém BIOS ve stanoveném časovém limitu nedokázal navázat spojení s komponentou.

 1. Znovu usaďte součást.

 2. Otestujte svůj systém se součástí, o které bezpečně víte, že je v funkční.

 3. Kontaktování zákaznické podpory HP o další pomoc při výměně komponenty nebo systémové desky, pokud problém přetrvává.

Červená kontrolka pětkrát zabliká a poté čtyřikrát krátce zabliká bílá kontrolka

Tento stav naznačuje, že se systémová deska neinicializuje dostatečně rychle pro součást.

 1. Ověřte, zda počítač používá správný zdroj napájení.

 2. Resetujte systém CMOS.

 3. Znovu usaďte součásti.

 4. Otestujte svůj systém se součástí, o které bezpečně víte, že je v funkční.

 5. Kontaktování zákaznické podpory HP pro další pomoc při výměně vadných dílů.

Kontaktování zákaznické podpory HP

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu HP a požádejte o další pomoc.

 1. Přejděte na stránku Zákaznická podpora HP – Kontakt.

 2. Chcete-li zobrazit stav záruky a v případě potřeby změnit svou lokalitu, zadejte sériové číslo produktu.

 3. Vyberte možnost podpory. Možnosti podpory se v jednotlivých zemích/oblastech mohou lišit.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...