hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Akcelerátor OMEN by HP GA1-1000 – Nastavení akcelerátoru grafiky OMEN

Nastavte akcelerátor OMEN by HP GA1-1000 pro kompatibilní počítač a poté pomocí aplikace OMEN Accelerator upravte nastavení.

Instalace grafické karty

Nainstalujte grafickou kartu plné nebo poloviční délky, která zdokonalí váš zážitek z hraní.

Poznámka:

Držák a přepravní šrouby jsou součástí balení modelů, které se dodávají s grafickými kartami nainstalovanými při výrobě. Jejich účelem je zabránit poškození při dopravě k majiteli. Držák ani přepravní šrouby nejsou k instalaci grafických karet plné ani poloviční délky potřeba.

 1. Pro otevření přístupového krytu zatáhněte za uvolňovací západku směrem nahoru a pak zvedněte přístupový kryt.

  Otevření přístupového krytu
 2. Zasuňte grafickou kartu do slotu PCI.

  Vložení grafické karty do slotu PCI
 3. Zajistěte kartu na místě.

  • Karta plné délky: Umístěte držák na kartu a poté pomocí šroubků zajistěte držák a kartu na místě.

  • Karta poloviční délky: Pomocí šroubů zajistěte kartu na místě.

 4. Připojte napájecí kabel a poté zavřete přístupový kryt.

  Připojení napájecího kabelu

Aktualizace počítače

Před použitím akcelerátoru OMEN by HP GA1-1000 aktualizujte firmware, software a ovladače pro váš počítač.

 1. Ujistěte se, že je počítač napájený střídavým proudem a má aktivní připojení k internetu.

 2. Z webu HP stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladač grafiky.

 3. Aktualizujte systému BIOS v počítači. Podrobný postup naleznete na:

 4. Pokud se počítač automaticky nerestartuje, restartujte jej.

 5. Po restartu počítače stáhněte a nainstalujte nejnovější balíčky Intel Thunderbolt:

 6. Připojte akcelerátor OMEN k portu Thunderbolt 3 na počítači.

 7. Když je akcelerátor připojený, stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladače akcelerátoru OMEN:

Instalace vestavěného pevného disku

Nainstalujte vestavěný pevný disk do zařízení akcelerátoru OMEN.

 1. Pro otevření přístupového krytu zatáhněte za uvolňovací západku směrem nahoru a pak zvedněte přístupový kryt.

  Otevření přístupového krytu
 2. Vyjměte pevný disk z obalu.

 3. Uchopte pevný disk jednou rukou, vložte jej do přihrádky pro pevný disk a nainstalujte šroubky.

  Vložení pevného disku do přihrádky a utažení šroubů
 4. Zasuňte přihrádku pro pevný disk do pozice pro jednotku a zatlačte přihrádku směrem k zadní části akcelerátoru, dokud nezaklapne na místo.

  Vložení pevného disku do pozice pro jednotku
 5. Utáhněte šroub a pak připojte kabel k zadní části pevného disku.

  Zajištění pevného disku v pozici pro jednotku
 6. Zavřete přístupový kryt.

Použití aplikace OMEN Accelerator

Pomocí aplikace OMEN Accelerator můžete přepínat mezi grafickými kartami, využívat síťové prostředky a měnit nastavení.

 1. Otevřete aplikaci OMEN Accelerator.

  Při prvním otevření aplikace se zobrazí uvítací obrazovka s vysvětlením vlastností a funkcí aplikace.

 2. Vyberte funkci podle toho, co chcete provést, vyberte funkci.

  • Přepínač grafiky: Přepínejte mezi grafickými kartami, nastavte aplikaci tak, aby se automaticky otevřela, nebo automaticky přepínejte grafické procesory při připojení zařízení OMEN Accelerator.

  • Posilovač sítě: Zobrazte nebo změňte prioritu síťových služeb u různých aplikací spuštěných v počítači.

Odpojení akcelerátoru OMEN

Řádně odpojte akcelerátor OMEN, abyste zabránili ztrátě dat nebo jiným potížím.

 1. Na displeji počítače nebo v nabídce na hlavním panelu systému klikněte na ikonu Thunderbolt.

 2. Vyberte Vysunout akcelerátor OMEN.

 3. Až se zobrazí zpráva Nyní lze hardware bezpečně odebrat, odpojte akcelerátor.

Nejčastější dotazy

Máte ještě nějakou otázku? Vyhledejte další odpovědi a nápovědu.

Jak mám aktualizovat akcelerátor?

Chcete-li zařízení OMEN Accelerator aktualizovat, můžete postupovat podle pokynů na obrazovce pro důležité aktualizace, nebo můžete doporučené aktualizace stáhnout ručně.

Poznámka:

Aktualizace instaluje nástroj HP Support Assistant. Pokud nástroj HPSA ve vašem počítači nainstalovaný není, aplikace vás vyzve k instalaci.

 1. Ujistěte se, že je počítač napájený střídavým proudem a má aktivní připojení k internetu.

 2. V dialogu klikněte na tlačítko Aktualizovat nebo v navigačním podokně aplikace vyberte možnost Aktualizovat a potom klikněte na tlačítko v dialogu.

  Aplikace vyhledá aktualizace pomocí nástroje HPSA. Pokud nástroj HPSA nainstalovaný není, postupujte podle pokynů na obrazovce.

 3. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte důležité aktualizace, nebo počkejte, až aplikace najde doporučené aktualizace, a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

 4. Podle potřeby restartujte počítač.

Co když se na zařízení zobrazí chybová zpráva „Chyba: Akcelerátor OMEN nelze rozpoznat“?

Zpráva Chyba: Akcelerátor OMEN nelze rozpoznat. Zkontrolujte, že je zařízení řádně zapojeno, a zkuste to znovu. Zpráva Spouštění zařízení může trvat několik sekund, vyčkejte prosím. se může zobrazit, pokud je akcelerátor otevřen ručně nebo se přeruší spojení nebo se uvolní připojení. Zkontrolujte připojení a ujistěte se, že jsou řádně provedená. Když počítač rozpozná akcelerátor OMEN, zpráva se přestane zobrazovat.

Co když se v Přepínači grafiky zobrazí chybové zprávy?

V závislosti na problému zjištěném aplikací se v přepínači grafiky mohou zobrazit různé zprávy. Po vyřešení problému se odpovídající chybová zpráva přestane zobrazovat.

 • Externí grafická karta nebyla nalezena. Zkuste to znovu: Zkontrolujte připojení a ujistěte se, že je bezpečné.

 • Ovladač grafické karty nebyl nalezen. Pokračujte instalací: Tato zpráva se zobrazí, pokud není ovladač grafické karty rozpoznán nebo karta pracuje s ovladačem od Microsoftu integrovaným v systému. Počkejte, až aplikace kartu rozpozná.

 • Chyba: Neznámé zařízení. Další informace naleznete ve Správci zařízení: Tato zpráva se zobrazí, když dojde k chybě zařízení (žlutý trojúhelník) a týká se pouze režimu přepínání grafiky. Počkejte na vyřešení chyby. Během řešení chyby můžete dále používat ostatní funkce aplikace.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...