hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Batoh HP VR Backpack G2 – Nastavení batohu HP VR Backpack G2

Nastavení a používání batohu HP VR Backpack G2 včetně úvodního nastavení, nasazení postroje a výměny baterií bez nutnosti vypnout počítač.

Přední a zadní pohled na dokončené nastavení

Nabíjení počítače a externích baterií

Nabijte počítač tak, že jej vložíte do dokovací stanice, a poté nabijte externí baterie.

 1. Připojte napájecí adaptér kabel k zadní části dokovací stanice, připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru a druhý konec napájecího kabelu zapojte do elektrické zásuvky.

  Připojení napájecího adaptéru k dokovací stanici a elektrické zásuvce
 2. Vložte počítač do dokovací stanice tak, aby zaklapl na své místo.

  Vložení počítače do dokovací stanice
 3. Po zajištění počítače zkontrolujte kontrolky LED na dokovací stanici a podle nich zjistěte stav interní baterie.

  • Svítí bílá kontrolka: Počítač je zabezpečený a interní baterie je nabita.

  • Svítí žlutá kontrolka: Počítač je v bezpečí a interní baterie se dobíjí.

  • Kontrolky nesvítí: Počítač není zabezpečený nebo k dokovací stanici není připojeno napájení.

 4. Před prvním použitím počítače počkejte, dokud nebude baterie úplné nabitá.

 5. Když bude baterie zcela nabitá, zapněte počítač, když je v dokovací stanici.

 6. Zkontrolujte kontrolku LED tlačítka napájení a zjistěte stav počítače.

  • Kontrolka napájení svítí červeně: Počítač je zapnutý.

  • Indikátor napájení bliká červeně: Počítač je v režimu spánku a je neaktivní.

  • Kontrolka napájení nesvítí: Počítač je vypnutý.

 7. Chcete-li počítač vyjmout z dokovací stanice, stiskněte tlačítko Vysunout a pak počítač vyjměte.

 8. Vložte dvě externí baterie do externí nabíječky.

  Vložení dvou externích baterií do nabíječky baterie
 9. Odpojte napájecí adaptér ze zadní části dokovací stanice, připojte napájecí adaptér k zadní části nabíječky baterií a poté připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce.

  Připojení napájecího adaptéru k zadní části nabíječky baterie
 10. Zkontrolujte kontrolky LED na bateriích a zkontrolujte stav baterií.

  • Svítí čtyři kontrolky: Baterie je nabitá na více než 95 %.

  • Svítí tři kontrolky: Baterie je nabitá na více než 75 %.

  • Svítí dvě kontrolky: Baterie je nabitá na více než 50 %.

  • Jedna svítí: Baterie je nabitá na více než 25 %.

Připevnění počítače k postroji

Připevněte počítač k postroji, vložte externí baterie a poté připojte počítač k náhlavní soupravě virtuální reality (VR).

 1. Vložte počítač do postroje a poté uzamkněte tlačítko pro uvolnění.

  Připevnění počítače k postroji
 2. Připevněte držák baterie na pravé straně k počítači a poté do něj vložte externí baterii. Opakujte tento krok pro držák baterie a externí baterii na levé straně.

  Připojení držáku baterie k počítači a vložení baterie do držáku
 3. Připojte náhlavní soupravu VR k počítači.

  Připojení náhlavní soupravy VR
 4. Zapněte počítač.

 5. Nasaďte si postroj na záda a poté utáhněte spony a upravte pásky tak, aby vám postroj dobře seděl.

  Upevnění spon a úprava řemínků

Nyní můžete používat batoh HP VR G2.

Výměna externích baterií

Vyměňte externí baterie bez vypnutí počítače.

 1. Odpojte od počítače držák baterie na pravé straně a poté vyjměte externí baterii z držáku baterie. Opakujte tento krok pro držák baterie a externí baterii na levé straně.

  Vyjmutí externí baterie
 2. Do držáků po pravé i levé straně vložte nové baterie a poté oba znovu připojte k počítači.

  Připojení držáku baterie k počítači a vložení baterie do držáku
 3. Obě vybité baterie vložte do externí nabíječky.

  Připojení napájecího adaptéru k zadní části nabíječky baterie

Vyjměte počítač z postroje

Pokud počítač nepoužíváte, vyjměte jej z postroje a vložte jej do dokovací stanice.

 1. Odpojte všechna připojená zařízení (například náhlavní soupravu VR), uvolněte spony a sundejte postroj ze svých zad.

 2. Na postroji stiskněte tlačítko pro uvolnění a vyjměte počítač.

  Vyjmutí počítače z postroje
 3. Vložte počítač do dokovací stanice tak, aby zaklapl na své místo.

  Vložení počítače do dokovací stanice

Nejčastější dotazy

Máte ještě nějakou otázku? Vyhledejte další odpovědi a nápovědu.

Proč se počítač po přetaktování procesoru neustále restartuje?

Pokud se po přetaktování počítače operační systém nespustí a po zobrazení obrazovky s logem HP se opakovaně restartuje, načtěte výchozí nastavení systému BIOS pro váš počítač.

 1. Vypněte počítač.

 2. Zapněte počítač a poté okamžitě stiskněte klávesu F10, aby se otevřel nástroj pro nastavení systému BIOS.

 3. Stisknutím klávesy F9 načtete výchozí nastavení systému BIOS.

 4. Uložte změny a poté ukončete nástroj pro nastavení systému BIOS.

  Počítač by se měl normálně spustit.

Jak změním osvětlení na počítači?

Osvětlení počítače můžete změnit pomocí Centra příkazů OMEN.

Poznámka:

Možnosti osvětlení se u jednotlivých počítačů liší. Další informace naleznete v Centru příkazů HP OMEN.

 1. Otevřete Centrum příkazů OMEN.

 2. Vyberte možnost Osvětlení a poté vyberte část počítače, pro kterou se má osvětlení změnit, například klávesnici nebo vnější část, pokud se taková možnost zobrazí.

 3. V položce Režim vyberte sekvenci osvětlení.

  • Statická barva: Pro každou zónu vyberte jedno statické barevné schéma a jas.

  • Barevná smyčka: Nakonfigurujte kontrolky pro cyklickou změnu barev pomocí barevného schématu, které lze přizpůsobit.

  • Parametry systému: Nakonfigurujte osvětlení na změnu barvy podle používání systému a teploty.

  • Audio impulz: Nakonfigurujte osvětlení, aby se měnilo podle zvukového výstupu.

  • Animace klávesnice: Vyberte efekt animace pro klávesnici. Možnosti efektů se mohou lišit.

  • Osvětlení zóny klávesnice: Nakonfigurujte osvětlení zón klávesnice.

  • Vypnuto: Vypněte osvětlení.

Kde je sériové číslo počítače?

Sériové číslo se nachází na servisním štítku na zadní straně počítače. Na štítku je také uvedeno číslo produktu a číslo modelu.

Vyhledání servisního štítku, na kterém je uvedeno sériové číslo a číslo produktu

Co když nelze počítač spustit?

Počítač je vybaven bezpečnostním prvkem, který zabraňuje náhodnému spuštění počítače během přepravy. Počítač musí být v dokovací stanici a při prvním zapnutí musí být napájen střídavým proudem. Přesvědčte se, že je počítač pevně vložen do dokovací stanice, a zkontrolujte připojení mezi napájecím adaptérem, napájecím kabelem a dokovací stanicí a ujistěte se, že jsou pevně a bezpečně připojeny.

Jak mohu zlepšit výkon počítače?

Ke změně režimu výkonu počítače použijte Centrum příkazů OMEN.

Poznámka:

Dostupnost režimu se liší podle modelu počítače. Další informace naleznete v Centru příkazů HP OMEN.

 1. Otevřete Centrum příkazů OMEN.

 2. Vyberte položku Řízení výkonu a poté vyberte režim, který se nejlépe hodí pro úlohu, kterou provádíte.

  • Komfortní režim: Snižuje teplotu CPU a GPU, takže je vhodný pro nenáročné úlohy a lepší chlazení počítače v případě potřeby.

  • Režim vysokého výkonu: Optimalizuje herní výkon dynamickým rozdělováním výkonu mezi procesor a grafickou kartu.

   Poznámka:

   V režimu vysokého výkonu mohou teploty a hluk dosahovat vyšších úrovní.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...