hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Počítače HP – Řešení potíží s kabelovou klávesnicí

Pokud klávesnice s kabelovým připojením nereaguje nebo nefunguje podle očekávání, vyřešte problém kontrolou připojení, instalací aktualizací a ověřením nastavení.

Kontrola problémů s připojením kabelové klávesnice

Pokud klávesnice nefunguje, může se jednat o problém s připojením.

 1. Vypněte počítač.

 2. Odpojte kabel klávesnice.

 3. Zapněte počítač.

 4. Znovu připojte klávesnici k počítači.

  • Pokud má klávesnice konektor USB, použijte port přímo na počítači, nikoli rozbočovač USB. Pokud klávesnice nereaguje s prvním portem, který jste vyzkoušeli, zkuste použít jiný.

  • Pokud má klávesnice konektor PS/2 (na konci kabelu má kruhový konektor), přesvědčte se, že je připojena k portu klávesnice a ne k portu myši. Barva zástrčky na kabelu a zásuvky přijímacího konektoru v počítači se mají shodovat.

Připojení klávesnice k jinému počítači

Pokud klávesnice nefunguje podle očekávání, připojte ji k jinému počítači.

 1. Vypněte počítač.

 2. Odpojte kabel klávesnice.

 3. Přesvědčte se, že máte druhý počítač, na kterém můžete provést test.

 4. Připojte klávesnici přímo k druhému počítači.

 5. Použijte klávesnici s druhým počítačem.

  • Pokud k problému nedojde: Může souviset se softwarem.

  • Pokud problém přetrvává: Klávesnice je možná vadná.

Proveďte test klávesnice diagnostickým nástrojem

Pokud vaše klávesnice nefunguje podle očekávání, použijte nástroj HP PC Hardware Diagnostics pro systém Windows, který vám pomůže identifikovat případné problémy.

 1. V systému Windows vyhledejte položku HP PC Hardware Diagnostics for Windows. Klikněte na aplikaci pravým tlačítkem myši a poté vyberte možnost Spustit jako správce.

  Není-li aplikace ve vašem počítači nainstalována, stáhněte si nejnovější verzi z webové stránky HP PC Hardware Diagnostics pro Windows.

 2. V hlavní nabídce vyberte možnost Component Tests (Testy komponent).

  Výběr možnosti Testy součástí v hlavní nabídce
 3. Vyberte možnost Input Devices (Vstupní zařízení), vyberte test klávesnice a poté klikněte na možnost Run Once (Spustit jednou).

 4. Podle pokynů otestujte fungování klávesnice.

  Po dokončení testů se na obrazovce zobrazí výsledky.

  • Passed (V pořádku): Klávesnice funguje správně a podle očekávání.

  • Failed (Chyba, s číslem ID): Klávesnice vykazuje selhání hardwaru. Zapište si stav baterie a ID chyby. Uložte si stav baterie a ID chyby, abyste je měli k dispozici, pokud bude třeba kontaktovat zákaznickou podporu HP.

Spusťte službu Windows Update

Aktualizujte svůj počítač se systémem Windows 11 nebo Windows 10 pomocí služby Windows Update.

 1. Ve Windows vyhledejte a otevřete položku Vyhledat aktualizace.

  Pokud jsou k dispozici dostupné aktualizace, zahájí se automaticky.

 2. Pokud se po instalaci aktualizací zobrazí výzva k restartu počítače, počítač restartujte.

Řešení specifických problémů s klávesnicí

Vyřešte problémy s klávesnicí, například pomalé psaní, opakování znaků, nesprávný jazyk nebo zaseknuté klávesy.

Pomalá reakce na stisknutí klávesy nebo opakování znaků

Pokud při stisknutí kláves dochází k pomalému psaní nebo se zobrazí více znaků, zkontrolujte nastavení Funkce Filtrování kláves.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Ovládací panely.

 2. Vyberte možnost Centrum usnadnění přístupu a poté vyberte možnost Usnadnit používání klávesnice.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout funkci Filtrování kláves a pak klikněte na možnost OK.

  Zrušení zaškrtnutí možnosti Zapnout funkci Filtrování kláves

Stisknutí jedné klávesy na klávesnici zadá více znaků

Pokud se při stisknutí klávesy zobrazí dva nebo více znaků, upravte prodlevu opakování klávesy.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Ovládací panely.

 2. Vyberte možnost Klávesnice a poté kartu Rychlost.

 3. V části Prodleva před opakováním posuňte posuvník na hodnotu Dlouhá a poté klikněte na možnost OK.

  Změna nastavení rychlosti klávesnice

Numerická klávesnice nefunguje podle očekávání

Zkontrolujte stav klávesy Num Lock a zkontrolujte nastavení systému Windows, týkající se používání klávesnice jako myši.

 1. Přesvědčte se, jestli je povolena nebo zakázána klávesa Num Lock, podle toho, jak ji chcete používat. Tato klávesa je obvykle poblíž numerické klávesnice nebo na ní.

  Pokud problém přetrvává, pokračujte těmito kroky.

 2. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Ovládací panely.

 3. Vyberte možnost Centrum usnadnění přístupu a poté vyberte možnost Usnadnit používání klávesnice.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout funkci myš klávesnicí a kliknutím na možnost OK změny uložte.

  Zrušení zaškrtnutí možnosti Zapnout funkci Myš klávesnicí

Jazyk a rozložení klávesnice jsou jiné než očekávané

Změňte jazyk a rozložení klávesnice tak, aby odpovídaly jazyku zobrazení systému Windows.

Poznámka:

U firemních uživatelů může nastavení jazyka ovládat správce. Požádejte o pomoc své oddělení IT.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete nabídku Nastavení jazyka.

 2. Potvrďte nebo změňte jazyk zobrazení systému Windows.

  Změna jazyka zobrazení systému Windows
 3. V systému Windows vyhledejte a otevřete nabídku Nastavení psaní.

 4. Vyberte možnost Upřesnit nastavení klávesnice.

 5. V části Přepsat výchozí metodu zadávání vyberte z rozevírací nabídky jazyk.

  Výběr jazyka pro klávesnici
 6. V systému Windows vyhledejte a otevřete nabídku Nastavení jazyka.

 7. Vyberte jazyk a klikněte na tlačítko Možnosti.

  Kliknutí na tlačítko Možnosti pro vybraný jazyk
 8. V části Klávesnice klikněte na možnost Přidat klávesnici a poté vyberte rozložení klávesnice, které odpovídá vybrané klávesnici a jazyku zobrazení.

  Změna rozložení klávesnice tak, aby odpovídalo jazyku zobrazení
 9. Mezi rozloženími klávesnice je možné přepínat stisknutím klávesy Windowsmezerníku.

  Poznámka:

  Přepínání mezi rozloženími klávesnice změní pouze jazyk zadávání znaků.

Uvízlá klávesa

Vyjměte uvízlou klávesu a očistěte oblast pod ní a kolem ní.

Poznámka:

Pokud klávesnice nefunguje podle očekávání a je stále v záruce, obraťte se na společnost HP a zjistěte, jestli lze klávesnici vyměnit. Pokud klávesa uvízla následkem proniknutí kapaliny nebo jiné látky do klávesnice, může být vyčištění jediným možným řešením.

 1. Odpojte klávesnici od počítače. Pokud používá baterie, vyjměte je.

 2. Zasuňte kuchyňský nůž (nebo podobný nástroj) pod klávesu a jemně ji vypačte.

  Poznámka:

  Vyjmutí kláves na tenkých klávesnicích může být obtížnější. Pokud nelze klávesu bezpečně vyjmout, zvažte výměnu klávesnice.

  Vyjmutí uvízlé klávesy
 3. Vyčistěte spodní stranu klávesy a její patici v klávesnici třením vatovým tampónem s alkoholem.

 4. Z oblasti patice klávesy odstraňte veškerý prach nebo nečistoty.

 5. Zasuňte klávesu zpět, dokud nezapadne na místo. Delší klávesy mohou mít malou kovovou podpěrnou tyčku, kterou je třeba také nainstalovat.

Počítač při psaní pípá

Pokud počítač při psaní občas pípne, zkontrolujte v systému Windows nastavení funkce Ozvučení kláves nebo Jedním prstem.

Klávesy mohou vydávat zvuk při stisknutí kláves Lock. Funkce Jedním prstem může vydávat zvuk při stisknutí kláves Ctrl + Alt + Shift nebo Lock.

 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete nastavení klávesnice Usnadnění přístupu.

 2. Zkontrolujte, jestli je možnost Používat funkci Jedním prstem nastavena na hodnotu Vypnuto.

  Vypnutí nastavení funkce Jedním prstem

Obnovení počítače pomocí nástroje Obnovení systému od Microsoftu

Pomocí nástroje Obnovení systému od Microsoftu vraťte počítač do předchozího stavu, kdy počítač fungoval normálně.

V případě firemních počítačů, pokud nemáte možnost počítač obnovit, obraťte se na IT oddělení vaší společnosti nebo místní IT servis.

Obnovení počítače, pokud se systém Windows spouští standardně

Obnovte počítač do stavu v předchozím časového bodu.

 1. Uložte všechny otevřené soubory a poté ukončete všechny programy.

 2. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Vytvořit bod obnovení.

 3. Na kartě Ochrana systému klikněte na možnost Obnovení systému.

  Výběr položky Obnova systému na kartě Ochrana systému
 4. V okně Obnovení systému klikněte na tlačítko Další.

 5. Vyberte bod obnovení, který chcete použít, a následně klikněte na možnost Další.

  Výběr bodu obnovení
 6. Zkontrolujte svůj výběr a klikněte na tlačítko Další.

 7. Přečtěte si varování o nepřerušování obnovení systému a poté klikněte na tlačítko Ano.

  POZOR:

  Povolte nástroji Obnovení systému dokončit práci Bez přerušení, aby nedošlo k poškození pevného disku nebo způsobit další poškození počítače.

  Potvrzení, že obnovení systému nemůže být přerušeno
  Obnovení systému vrátí konfiguraci počítače do předchozího bodu v čase a provede restart počítače.

Kontaktování zákaznické podpory HP

Pokud předchozí kroky váš problém nevyřešily, kontaktujte Zákaznickou podporu HP s žádostí o další pomoc.

 1. Chcete-li zobrazit stav záruky a v případě potřeby změnit svou lokalitu, zadejte sériové číslo produktu.

 2. Vyberte možnost podpory. Pokud se nacházíte v Asii a Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...