solution Contentsolution Content
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Notebooky HP – Ochrana a péče o váš notebook

Notebooky HP jsou navrženy pro přenosné použití v místech, jako jsou kanceláře, školy, poradny a letiště. Opatrné používání a pozorná ochrana notebooku zajistí optimální výkon a dlouhou životnost.

Upozornění:

Chcete-li předejít zraněním způsobeným teplem nebo přehřátím počítače, nepokládejte počítač přímo na klín ani neblokujte ventilátory počítače. Notebook používejte pouze na pevné a rovné ploše. Dbejte na to, aby proudění vzduchu neblokovaly jiné pevné povrchy jako například tiskárna vedle počítače ani měkké povrchy jako například polštáře, rohožky nebo oblečení. Při provozu zabraňte kontaktu adaptéru střídavého proudu s pokožkou nebo s měkkým povrchem. Počítač a adaptér střídavého proudu splňují limity teploty povrchů přístupných uživateli, stanovené mezinárodní normou pro bezpečnost zařízení informační technologie (IEC 60950).Další možnosti podpory