hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Notebooky HP – Zakoupení náhradního síťového adaptéru

Zakupte náhradní adaptér střídavého proudu, který je určen pro váš notebook, pokud původní adaptér selže. Může být také vhodné zakoupit náhradní zdroj napájení pro cestování nebo pro použití na jiném místě.

Testování napájecího adaptéru

Proveďte jednu nebo více z následujících metod ke kontrole funkčnosti adaptéru střídavého proudu.

Zkontrolujte ikony napájení

Použijte ikony na hlavním panelu a ověřte, zda adaptér střídavého proudu nefunguje.

 1. Připojte výstupní kabel z adaptéru střídavého proudu k notebooku a zapojte napájecí kabel do funkční elektrické zásuvky.

 2. Zkontrolujte ikonu napájení na hlavním panelu.

  • Jestliže se ikona podobá napájecímu kabelu a při umístění kurzoru na ikonu se zobrazí zpráva Napájení střídavým proudem, adaptér střídavého proudu funguje.

  • Jestliže se ikona podobá baterii a je připojen adaptér střídavého proudu, tak adaptér nefunguje.

Kontrola adaptéru střídavého proudu (pouze vyměnitelná baterie)

Zkontrolujte, zda adaptér střídavého proudu napájí notebook při odebrání baterie.

 1. Vypněte notebook.

 2. Vyjměte baterii z notebooku.

 3. Připojte napájecí adaptér a zapněte notebook. Notebook by se měl spustit a pracovat normálně.

  Pokud se notebook nespustí a nelze ho spustit, napájecí adaptér nefunguje.

Objednání adaptéru střídavého proudu

Adaptéry střídavého proudu jsou navrženy pro konkrétní modely notebooků. Vyhledejte číslo produktu a použijte jej k objednání adaptéru střídavého proudu z Prodejny součástí HP.

Poznámka:

Některé země či oblasti nemusí být podporovány při objednávání součástí z webu HP.com. Pro zakoupení dalších napájecích adaptérů, baterií nebo jiných dílů se obraťte na svého místního prodejce produktů HP nebo kontaktujte přímo společnost HP.

 1. Vyhledejte číslo produktu svého notebooku. Na notebooku vyhledejte informační štítek produktu nebo stiskněte klávesy Fn a Esc a otevře se okno aplikace Systémové informace HP. V systému Windows 10 je třeba stáhnout aplikaci Systémové informace HP z obchodu Windows Store.

 2. Přejděte na Prodejnu součástí HP.

 3. V poli Najděte svou součást zadejte číslo produktu a stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka:

  Ignorujte příponu čísla produktu. Například číslo dílu DZ357U#ABA zadejte jako DZ357U.

 4. Budete-li vyzváni, vyberte číslo modelu.

 5. V poli Prohledat kategorii vyberte v rozevíracím seznamu položku Baterie a adaptéry. V seznamu dílů se zobrazí jeden nebo více kompatibilních napájecích adaptérů.

  Poznámka:

  Není-li v popisu výslovně uvedeno jinak, napájecí adaptér se nedodává s napájecím kabelem (kabel, mezi napájecím adaptérem a elektrickou zásuvkou).

 6. Chcete-li vybrat napájecí adaptér, zadejte množství a pak zaškrtněte políčko v posledním sloupci.

 7. Kliknutím na tlačítko Pokračovat k pokladně dokončíte objednání dílu, kliknutím na tlačítko Přidat do košíku součást přidáte do košíku a můžete pokračovat v nákupu dalších součástí.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...