hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP – Používání funkce HP Digital Fax k příjmu faxů do počítače nebo e-mailu

Funkce HP Digital Fax automaticky uloží příchozí faxy do počítače Mac, Windows nebo složky v síti nebo je odešle na e-mailový účet.

Tato funkce pomáhá šetřit papír a inkoust jako alternativu k tisku faxů a poskytuje přístup k faxům, když nejste u tiskárny.

Příprava na nastavení nástroje HP Digital Fax

Přesvědčte se, že jsou počítač a tiskárna připraveny na nastavení nástroje HP Digital Fax.

 • Nastavení připojení faxu k telefonní lince: Ověřte, jestli je tiskárna připojena k pevné nebo digitální telefonní službě a může odesílat a přijímat faxy.

 • Instalace softwaru a ovladačů HP: Přejděte na stránku 123.hp.com (v angličtině) a nainstalujte balíček softwaru a ovladačů s kompletními funkcemi, který obsahuje nástroj HP Digital Fax.

 • Potvrďte oprávnění správce: Počítač správce potřebuje uživatelské jméno a heslo. Pokud ukládáte do sítě, přesvědčte se, že má složka plný přístup pro čtení a zápis.

 • Dbejte na to, aby byl počítač stále zapnutý: Počítač nebo server s cílovou složkou musí být neustále zapnutý a v probuzeném stavu. Faxy nelze uložit, pokud je počítač vypnutý nebo ve stavu hibernace.

Nastavení funkce HP Digital Fax

Spusťte nástroj pro provázené nastavení HP Digital Fax v softwaru HP.

Poznámka:

Dostupné možnosti během nastavení se liší podle modelu tiskárny a způsobu připojení k počítači. Tiskárny připojené přes rozhraní USB mohou ukládat faxy pouze do místní složky. Tiskárny připojené k síti podporují ukládání do složky v síti a faxování do e-mailu.

 1. Otevřete software tiskárny HP.

  • Operační systém Windows: V systému Windows vyhledejte název a číslo modelu své tiskárny a poté kliknutím na název ve výsledcích hledání otevřete nástroj HP Printer Assistant.

  • Mac: Otevřete aplikaci Finder, klikněte na možnost Go > Applications (Přejít > Aplikace), dvakrát klikněte na složku Hewlett-Packard nebo HP a poté dvakrát klikněte na položku HP Utility.

 2. Spusťte software Digital Fax Setup.

  • Operační systém Windows: V nástroji HP Printer Assistant vyberte kartu Print, Scan & Fax (Tisk, skenování a faxování) a poté klikněte na možnost Digital Fax Setup Wizard (Průvodce nastavením digitálního faxu).

   Kliknutí na položku Digital Fax Setup Wizard v nástroji HP Printer Assistant
  • Mac: V části Fax Settings (Nastavení faxu) klikněte na možnost Digital Fax Archive (Archiv digitálních faxů).

   Spuštění položky Digital Fax Archive v nástroji HP Utility
 3. Nastavení dokončete podle pokynů.

Chcete-li zjistit, jestli vaše tiskárna podporuje další možnosti digitálního faxu, podívejte se do nabídky Fax nebo Setup (Nastavení) na ovládacím panelu tiskárny.

Odeslání zkušebního faxu

Odešlete fax společnosti HP a poté počkejte na zpětný fax, abyste se ujistili, že je možné odesílat a přijímat faxy.

 1. Vytvořte jednostránkový černobílý testovací fax.

 2. Přidejte faxové číslo do hlavičky faxu. Služba používá číslo hlavičky pro odeslání zpětného faxu. Ujistěte se, že je v hlavičce uvedeno celé 10místné faxové číslo a že odpovídá číslu telefonní linky připojené k faxu.

 3. Dočasně pozastavte nebo zakažte všechny konfliktní služby telefonní linky, jako je hlasová pošta, čekání hovorů, odmítnutí anonymního hovoru, správce ochrany osobních údajů a ID volajícího, protože mohou rušit příchozí faxy. Stisknutí *82 před vytáčením bezplatného čísla ve většině oblastí odblokuje funkci blokování ID volajícího. Pokud některé z těchto služeb přerušují faxovou komunikaci, obraťte se na telefonní společnost.

 4. Odešlete testovací fax na adresu 1-888-HPFaxme (1-888-473-2963 USA).

 5. Počkejte 5 až 7 minut, než služba odešle návratový fax.

Pokud není fax přijat po 10 minutách, zkontrolujte nastavení faxu a zkuste to znovu.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...