hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP OfficeJet 8010, Pro 8020 a 8030 – chyba uvíznutí papíru

Tiskárna při tisku přestane podávat papír a na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí chybová zpráva Uvíznutí papíru. Znamená to, že uvnitř tiskárny mohl uvíznout papír.

Poznámka:

Uvíznutí papíru mohou být skutečná nebo falešná. Tiskárna může hlásit uvíznutí papíru, i když k němu nedošlo. Následující kroky platí pro skutečná i falešná uvíznutí papíru.

Proveďte následující úkony v uvedeném pořadí. Po provedení každého z úkonů tiskárnu použijte, abyste zjistili, zda byl problém vyřešen.

Vyjmutí papíru ze vstupního zásobníku.

Vyjměte veškerý uvolněný nebo uvíznutý papír, který je přístupný z oblasti vstupního zásobníku.

Poznámka:

Nepoužívejte papír s gramáží nad 105 g/m2 (28 lb bond) pro obyčejný papír nebo 200 g/m2 (110 lb index) pro kartový papír.

 1. Vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.

 2. Stiskněte a podržte dvě tlačítka výstupního zásobníku a zásobník vyjměte.

  Stiskněte a podržte dvě tlačítka výstupního zásobníku a poté zásobník vyjměte.
 3. Vytáhněte vstupní zásobník.

  Vytáhnutí vstupního zásobníku
 4. Opatrně odstraňte veškerý uvíznutý papír a zbytky potrhaného papíru z oblasti zásobníku. Abyste se vyhnuli přetržení celého listu, tahejte za papír oběma rukama.

  Odstranění uvíznutého papíru z oblasti zásobníku
 5. Ujistěte se, že se v dráze papíru nenacházejí žádné cizí předměty, a poté vstupní zásobník znovu naplňte novým papírem.

 6. Vložte vstupní zásobník zpátky do tiskárny a poté znovu nainstalujte výstupní zásobník.

Odstraňte uvíznutý papír z tiskárny

K uvíznutí papíru může v tiskárně dojít na několika místech. Pokud nemůžete najít uvíznutý papír v jedné oblasti, přejděte k další oblasti, dokud uvíznutí nenaleznete.

Odstranění uvíznutého papíru z vnitřního prostoru tiskárny

Odstraňte veškerý volný nebo uvíznutý papír, který je přístupný z oblastí přístupu k inkoustové kazetě a duplexní jednotky.

 1. Otevřete přední dvířka a poté zvedněte přístupová dvířka inkoustové kazety.

  Otevření předních dvířek a zvednutí přístupových dvířek inkoustové kazety
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík přestane pohybovat.

 3. Když je tiskárna zapnutá, odpojte napájecí kabel.

  Upozornění:

  Než sáhnete dovnitř tiskárny, je nutné odpojit napájecí kabel. Tím předejdete riziku zranění či úrazu elektrickým proudem.

 4. Přesuňte vozík úplně doleva a úplně doprava a poté odstraňte všechny uvíznuté nebo roztrhané kousky papíru.

  Posunutí vozíku doleva a odstranění uvíznutého papíru
 5. Odstraňte kryt duplexní jednotky.

  Sejmutí krytu duplexní jednotky.
 6. Opatrně odstraňte veškerý uvíznutý papír a zbytky potrhaného papíru z oblasti duplexní jednotky. Abyste se vyhnuli přetržení celého listu, tahejte za papír oběma rukama.

  Odstranění uvíznutého papíru z oblasti pro duplexní jednotky
 7. Vložte nazpět kryt duplexní jednotky.

 8. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety a přední dvířka.

 9. Znovu připojte napájecí kabel a potom zapněte tiskárnu.

Odstranění uvíznutého papíru z automatického podavače dokumentů

Odstraňte uvolněný nebo uvíznutý papír z automatického podavače dokumentů (ADF).

 1. Zvedněte kryt automatického podavače dokumentů.

  Zvednutí krytu automatického podavače dokumentů
 2. Oběma rukama vyjměte uvíznutý papír z oblasti vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů.

  Vytažení uvíznutého papíru z oblasti vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů
 3. Sklopte kryt automatického podavače dokumentů.

  Sklopení krytu automatického podavače dokumentů
 4. Zvedněte zásobník podavače dokumentů.

  Zvednutí zásobníku podavače dokumentů
 5. Opatrně odstraňte uvíznutý papír a zbytky potrhaného papíru z oblasti výstupního zásobníku automatického podavače dokumentů. Abyste se vyhnuli přetržení celého listu, tahejte za papír oběma rukama.

  Odstranění uvíznutého papíru z oblasti výstupního zásobníku automatického podavače dokumentů
 6. Sklopte zásobník podavače dokumentů.

  Sklopení zásobníku podavače dokumentů

Vyčistěte podávací válečky papíru

Na podávacích válečcích papíru se může hromadit prach, vlákna papíru a jiné nečistoty, což může způsobit uvíznutí papíru a problémy s jeho podáváním. Vyčistěte válečky, abyste zabránili budoucímu uvíznutí papíru.

Vyčistěte válečky uvnitř přístupové oblasti inkoustové kazety

Vyčistěte válečky uvnitř přístupové oblasti inkoustové kazety.

Upozornění:

Než sáhnete dovnitř tiskárny, je nutné odpojit napájecí kabel. Tím předejdete riziku zranění či úrazu elektrickým proudem.

 1. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.

 2. Otevřete přední dvířka a poté zvedněte přístupová dvířka inkoustové kazety.

  Otevření předních dvířek a zvednutí přístupových dvířek inkoustové kazety
 3. Destilovanou nebo přefiltrovanou vodou lehce navlhčete hadřík, který nepouští vlákna, a potom z něj vyždímejte veškerou nadbytečnou tekutinu.

 4. Vlhkým hadříkem jemně vyčistěte válečky.

  Umístění válečků papíru přístupové oblasti inkoustové kazety
 5. Nechte válečky úplně vyschnout (po dobu asi 10 minut).

 6. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety a přední dvířka.

 7. Znovu připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu.

Vyčistěte válečky a oddělovací blok automatického podavače dokumentů

Vyčistěte válečky podávaní papíru a oddělovacího bloku v automatickém podavači dokumentů.

 1. Zvedněte kryt automatického podavače dokumentů.

  Zvednutí krytu automatického podavače dokumentů
 2. Měkký hadřík, který nezanechává vlákna, lehce navlhčete destilovanou nebo přefiltrovanou vodou a potom z hadříku vyždímejte veškerou nadbytečnou tekutinu.

 3. Vlhkým hadříkem jemně vyčistěte oddělovací blok a válečky.

  Umístění oddělovací podložky a válečků automatického podavače dokumentů

  Popisek

  Popis

  1.

  Válečky

  2.

  Oddělovací blok

 4. Nechte oddělovací blok a válečky zcela uschnout (po dobu asi 10 minut).

 5. Sklopte kryt automatického podavače dokumentů.

  Sklopení krytu automatického podavače dokumentů

Odstranění nečistot z dráhy papíru

Pokud se uvnitř dráhy papíru zaseknou malé kousky papíru, je pravděpodobné, že bude docházet k uvíznutí papíru. Chcete-li z dráhy papíru a výstupních válečků odstranit nečistoty, nechte tiskárnou projet silnější papír, například fotopapír.

 1. Odstraňte ze vstupního zásobníku veškerý papír a poté do něj vložte jednu stránku fotografického papíru plné velikosti (Letter nebo A4).

 2. Odešlete prázdnou tiskovou nebo kopírovací úlohu.

 3. Po vysunutí papíru vytáhněte vstupní zásobník.

  Vytáhnutí vstupního zásobníku
 4. Zvedněte přední část tiskárny a odstraňte z vnitřku zásobníku a válečků veškerý potrhaný papír nebo nečistoty.

  Příklad papíru a nečistot uvnitř oblasti zásobníku a válečků
 5. Vyměňte zásobník a potom znovu vložte normální papír.

Reset tiskárny

Resetujte tiskárnu, aby se zotavila ze svých chyb nebo po selhání.

 1. Pokud má vaše tiskárna nabíjecí akumulátor, vyjměte jej.

 2. Když je tiskárna zapnutá, odpojte napájecí kabel od tiskárny.

 3. Vytáhněte napájecí kabel ze zdroje napájení.

 4. Počkejte 60 sekund.

 5. Znovu připojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi a do tiskárny.

  Poznámka:

  Společnost HP doporučuje připojit tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi.

 6. Resetování dokončete zapnutím tiskárny.

Předání tiskárny do servisu

Pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků, opravte nebo vyměňte svůj produkt HP.

Přejděte na Kontaktování zákaznické podpory HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii a Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.

Chcete-li ověřit stav záruky, přejděte na Ověření záruky produktů HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...