hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP OfficeJet 8010, Pro 8020 a 8030 – chyba uvíznutí papíru

Tiskárna při tisku přestane podávat papír a na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí chybová zpráva Uvíznutí papíru. Znamená to, že uvnitř tiskárny mohl uvíznout papír.

Poznámka:

Uvíznutí papíru mohou být skutečná nebo falešná. Tiskárna může hlásit uvíznutí papíru, i když k němu nedošlo. Následující kroky platí pro skutečná i falešná uvíznutí papíru.

Proveďte následující úkony v uvedeném pořadí. Po provedení každého z úkonů tiskárnu použijte, abyste zjistili, zda byl problém vyřešen.

Vyjmutí papíru ze vstupního zásobníku.

Vyjměte veškerý uvolněný nebo uvíznutý papír, který je přístupný z oblasti vstupního zásobníku.

Poznámka:

Nepoužívejte papír s gramáží nad 105 g/m2 (28 lb bond) pro obyčejný papír nebo 200 g/m2 (110 lb index) pro kartový papír.

 1. Vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.

 2. Stiskněte a podržte dvě tlačítka výstupního zásobníku a zásobník vyjměte.

  Stiskněte a podržte dvě tlačítka výstupního zásobníku a poté zásobník vyjměte.
 3. Vytáhněte vstupní zásobník.

  Vytáhnutí vstupního zásobníku
 4. Opatrně odstraňte veškerý uvíznutý papír a zbytky potrhaného papíru z oblasti zásobníku. Abyste se vyhnuli přetržení celého listu, tahejte za papír oběma rukama.

  Odstranění uvíznutého papíru z oblasti zásobníku
 5. Ujistěte se, že se v dráze papíru nenacházejí žádné cizí předměty, a poté vstupní zásobník znovu naplňte novým papírem.

 6. Vložte vstupní zásobník zpátky do tiskárny a poté znovu nainstalujte výstupní zásobník.

Odstraňte uvíznutý papír z tiskárny

K uvíznutí papíru může v tiskárně dojít na několika místech. Pokud nemůžete najít uvíznutý papír v jedné oblasti, přejděte k další oblasti, dokud uvíznutí nenaleznete.

Vyčistěte podávací válečky papíru

Na podávacích válečcích papíru se může hromadit prach, vlákna papíru a jiné nečistoty, což může způsobit uvíznutí papíru a problémy s jeho podáváním. Vyčistěte válečky, abyste zabránili budoucímu uvíznutí papíru.

Odstranění nečistot z dráhy papíru

Pokud se uvnitř dráhy papíru zaseknou malé kousky papíru, je pravděpodobné, že bude docházet k uvíznutí papíru. Chcete-li z dráhy papíru a výstupních válečků odstranit nečistoty, nechte tiskárnou projet silnější papír, například fotopapír.

 1. Odstraňte ze vstupního zásobníku veškerý papír a poté do něj vložte jednu stránku fotografického papíru plné velikosti (Letter nebo A4).

 2. Odešlete prázdnou tiskovou nebo kopírovací úlohu.

 3. Po vysunutí papíru vytáhněte vstupní zásobník.

  Vytáhnutí vstupního zásobníku
 4. Zvedněte přední část tiskárny a odstraňte z vnitřku zásobníku a válečků veškerý potrhaný papír nebo nečistoty.

  Příklad papíru a nečistot uvnitř oblasti zásobníku a válečků
 5. Vyměňte zásobník a potom znovu vložte normální papír.

Reset tiskárny

Resetujte tiskárnu, aby se zotavila ze svých chyb nebo po selhání.

 1. Pokud má vaše tiskárna nabíjecí akumulátor, vyjměte jej.

 2. Když je tiskárna zapnutá, odpojte napájecí kabel od tiskárny.

 3. Vytáhněte napájecí kabel ze zdroje napájení.

 4. Počkejte 60 sekund.

 5. Znovu připojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi a do tiskárny.

  Poznámka:

  Společnost HP doporučuje připojit tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi.

 6. Resetování dokončete zapnutím tiskárny.

Předání tiskárny do servisu

Pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků, opravte nebo vyměňte svůj produkt HP.

Přejděte na Kontaktování zákaznické podpory HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii a Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.

Chcete-li ověřit stav záruky, přejděte na Ověření záruky produktů HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...