hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
  • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Počítače HP – Recyklace produktů HP

Od roku 1992 se společnost HP zaměřuje na konkrétní ekologické problémy v rámci programu Design for Environment (DfE). Program se zaměřuje na optimalizaci vlastností produktů, procesů a zařízení, které doporučuje ekologická zlepšení.

K ekologickým prioritám patří:

  • Úspora energie: Snížení spotřeby energie potřebné při výrobě a použití produktů.

  • Inovace materiálů: Snižte množství materiálu použitého v našich produktech a vyvinuli materiály, které mají menší ekologický dopad a vyšší hodnotu na konci životnosti.

  • Konstrukce usnadňující recyklaci: Konstrukce zařízení, která usnadňuje provádění upgradu nebo recyklaci.

Poznámka:

Většina produktů HP obsahuje štítek nebo vytištěný obrázek, který udává, že produkt je recyklovatelný. Některé produkty mohou být určeny k recyklaci produktů HP, i když není součástí obrázku nebo štítku. Podrobnosti o produktu a jeho umístění najdete na stránce Vrácení a recyklace produktu .

Zjistěte, jak můžete pomoci životnímu prostředí a recyklaci zařízení a spotřebního materiálu HP, a navštivte www.hp.com/recycle , kde najdete další informace.

Má společnost HP recyklační program?

Ano, společnost HP má uznávané recyklační a ekologické postupy na celém světě.

Společnost HP bere v úvahu ekologický dopad designu každého produktu, od materiálů a balení až po energetickou účinnost a recyklaci finálního produktu. Na celém světě jsou k dispozici programy vracení produktů a recyklace.

Společnost HP podporuje ekologicky a sociálně odpovědnou recyklaci produktů a spotřebního materiálu HP. Recyklace použitých produktů od roku 1987 výrazně vzrostla. Další informace jsou dostupné na stránce www.hp.com/recycle.

Jaké recyklační programy jsou k dispozici? Bude společnost HP recyklovat můj počítač zdarma?

Recyklační programy závisí na vaší zemi/oblasti. Společnost HP může mít více než jeden recyklační program. Jeden z recyklačních programů může zahrnovat recyklaci zdarma.

Chcete-li zjistit, jaké recyklační programy jsou vám k dispozici, navštivte webovou stránku www.hp.com/recycle. Přejděte na dolní část stránky a svou zemi vyberte z nabídky na kartě Recyklace. Zobrazí se seznam recyklačních možností pro vaši zemi.

V následujících částech jsou vysvětleny některé z možností recyklace. Všechny možnosti recyklace nejsou ve všech zemích k dispozici.

  • Inkousty a kazety HP: Společnost HP má různé recyklační možnosti pro použitá zařízení z domácích kanceláří. V seznamu možností recyklace ve vaší zemi vyberte možnost Spotřební a domácí zařízení. Potřebné informace o recyklaci, včetně možností bezplatného odevzdání v řadě zemí, obsahuje webová stránka vaší země.

  • Firemní majetek: Recyklační služby společnosti HP vytvářejí zvláštní recyklační programy pro firemní zákazníky, včetně destrukce a likvidace majetku. Odpovědná recyklace starého a zastaralého zařízení je pro společnosti všech velikostí důležitá. Nesprávná likvidace elektroniky může poškodit prostředí a nevhodné metody manipulace mohou ohrozit soukromé údaje a pověst společnosti.

    Společnost HP poskytuje bezpečný a zodpovědný způsob vyřazování firemního majetku. V řadě zemí mohou zákazníci společnosti HP spolupracovat na vývoji řešení, které splňuje jejich potřeby zabezpečení a trvalé udržitelnosti. Další informace získáte výběrem možnosti Firemní zařízení ze seznamu možností recyklace ve vaší zemi.

  • Velkoformátová média HP: Společnost HP má také program recyklace baterií z notebooků a chytrých telefonů. V seznamu možností recyklace ve vaší zemi vyberte Baterie z notebooků a chytrých telefonů, získáte tak další informace.

  • Obaly: V některých oblastech společnost HP poskytuje bezplatnou recyklaci obalů dodaných s hardwarem. Tento program se týká obalů, které nelze recyklovat prostřednictvím lokálně dostupných zdrojů. V seznamu možností recyklace ve vaší zemi vyberte Obaly produktů HP, získáte tak další informace.

Mohu prodat starý počítač či tablet nebo za něj získat peníze zpět?

Pravidelně jsou k dispozici nabídky výměny různých počítačových produktů.

Na webové stránce www.hp.com/recycle vyberte kartu Výměna a poté klikněte na možnost Použité zařízení za nové produkty HP, nebo přejděte přímo na webovou stránku Global Promotions Services. Na této stránce můžete vybrat svou zemi a prozkoumat možnosti pro Výměnu, Vrácení peněz, Pobídky, Zkusit a koupit nebo Záruka.

Pokud váš počítač nebo tablet nemá tržní hodnotu, společnost HP vás odkáže na recyklační středisko. Na webové stránce www.hp.com/recycle vyberte kartu Vrátit za peníze a poté z rozbalovací nabídky svou oblast. Kliknutím na tlačítko Přejít zobrazíte možnosti vrácení peněz ve svém regionu.

Mohu počítač nebo tablet darovat?

Darováním použitého počítače můžete pomoci místní komunitě a v závislosti na dané zemi/oblasti získat daňovou úlevu.

Na celém světě existuje řada místních charit, které elektronická zařízení jako dary přijímají. Zjistěte si další informace o místních charitách ve své oblasti a to, zda přijímají darované počítače.

Pokud žijete ve Spojených státech, společnost HP vám umožní darovat počítač prostřednictvím nadace National Cristina Foundation. Další informace o darování počítače ve Spojených státech a o souvisejících daňových úlevách najdete na webové stránce www.hp.com/recycle. Vyberte kartu Darovat a poté klikněte na možnost Nepotřebné zařízení charitě nebo škole.

Jak odstraním a smažu osobní soubory z počítače či tabletu?

Společnost HP neodpovídá za žádná data, která v počítačích nebo tabletech zůstanou. Společnost HP doporučuje, abyste svá data (osobní soubory, dokumenty, obrázky, videa, apod.) zálohovali, a před recyklací zařízení všechna odstranili. Pokud svá data z počítače nebo tabletu neodstraníte, mohou k souborům nebo údajům získat přístup jiné osoby.

Odstranění souborů prostřednictvím systému Windows ani zformátování pevného disku neposkytuje dostatečnou ochranu. K dispozici jsou různé softwarové aplikace, které data z počítače nebo tabletu odstraní trvale a které lze stáhnout z internetu nebo zakoupit u prodejce.

Společnost HP může spolu s vámi vytvořit vlastní řešení pro zničení dat. Na vyžádání jsou k dispozici certifikáty o zničení dat ověřující, že produkty byly zničeny recyklačním procesem a že data v daných produktech nemůže získat nikdo jiný. Další informace o ničení dat najdete na webové stránce www.hp.com/recycle. Vyberte kartu Zničit a klikněte na možnost Data na pevných discích či jiných médiích.

Co když jsem před odesláním důvěrné údaje z počítače nebo tabletu zapomněl/a odstranit?

Pokud jste si u společnosti HP nezařídili zničení dat, společnost HP za žádná data, která na pevném disku zůstala, neodpovídá.

Všechna data z pevného disku před odesláním odstraňte. Prostým odstraněním souborů ani zformátováním pevného disku však data nezničíte. Existuje mnoho otevřených programů pro mazání dat, které k odstranění dat můžete použít.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...