hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP Color LaserJet Pro M280 – Chyba uvíznutí papíru

Při pokusu o tisk vás chybová zpráva na ovládacím panelu tiskárny vyzve k odstranění uvíznutého papíru z jedné nebo více oblastí tiskárny.

 • Uvíznutí ve výstupní přihrádce. Otevřete zadní dvířka a odstraňte uvíznutý papír.

 • Zkontrolujte uvíznutí papíru v podávacím otvoru pro jednotlivé listy papíru nebo zavření zásobníku 2.

 • Uvíznutí v dráze tisku papíru. Otevřete zásobník 2 a zadní dvířka.

 • Vyjměte papír z podavače dokumentů. Stisknutím [OK] vymažte zprávu.

Proveďte následující úkony v uvedeném pořadí. Po provedení každého z úkonů tiskárnu použijte, abyste zjistili, zda byl problém vyřešen.

Odstranění uvíznutého papíru

Odstraňte uvíznutý papír z oblasti zobrazené v chybové zprávě.

Pokud chyba přetrvává i po kontrole a vyčištění oblastí v chybové zprávě, zkontrolujte, jestli nedošlo k uvíznutí papíru v jiných oblastech tiskárny.

Odstranění otvoru na jeden list a zásobníku 2

Odstraňte veškerý uvíznutý papír ze zásobníku 2 a ze vstupní oblasti na jeden list (zásobník 1).

 1. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.

 2. Zcela vytáhněte zásobník 2 z tiskárny.

  Vytáhněte zásobník 2 z tiskárny.
 3. Podívejte se do tiskárny, jestli v ní není uvíznutý papír nebo nečistoty, a poté oběma rukama odstraňte vše, co naleznete.

  Odstranění uvíznutého papíru z oblasti zásobníku 2
 4. Pokud nevidíte žádný uvíznutý papír nebo pokud papír uvízl v oblasti zásobníku 2 tak hluboko, že je obtížné jej odstranit, stlačte zásobník podávacího otvoru směrem dolů a poté ho vytáhněte z tiskárny.

  Vyjmutí zásobníku podávacího otvoru z tiskárny
 5. Odstraňte veškerý uvíznutý papír nebo nečistoty.

  Vyjmutí uvíznutého papíru z vnitřního prostoru tiskárny
 6. Znovu vložte do tiskárny zásobník podávacího otvoru.

  Vložení zásobníku podávacího otvoru do tiskárny
 7. Opětovně vložte zásobník 2 do tiskárny.

  Vložení zásobníku 2 do tiskárny
 8. Znovu připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu.

Vyčištění tiskové dráhy papíru a výstupní přihrádky

Odstraňte z výstupní přihrádky, oblasti fixační jednotky a duplexní jednotky na zadní straně tiskárny veškerý uvíznutý papír.

 1. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.

 2. Otevřete zadní dvířka.

  Otevření zadních dvířek na tiskárně bez duplexní jednotky

  Otevření zadních dvířek na tiskárně bez duplexní jednotky

  Otevření zadních dvířek tiskárny s duplexní jednotkou

  Otevření zadních dvířek tiskárny s duplexní jednotkou
 3. Oběma rukama vyjměte veškerý uvíznutý papír nebo předměty z výstupní přihrádky

  Odstranění uvíznutého papíru z výstupní přihrádky
 4. Podívejte se do tiskárny, jestli v ní není uvíznutý papír nebo nečistoty, a poté oběma rukama odstraňte vše, co naleznete.

  Upozornění:

  Fixační jednotka se nachází nad zadními dvířky a může být horká. Než do tiskárny budete dávat ruce, počkejte, až fixační jednotka vychladne.

  Odstranění uvíznutého papíru z tiskárny bez duplexní jednotky

  Odstranění uvíznutého papíru z oblasti fixační jednotky na tiskárně bez duplexní jednotky

  Odstranění uvíznutého papíru z tiskárny s duplexní jednotkou

  Odstranění uvíznutého papíru z oblasti fixační jednotky na tiskárně s duplexní jednotkou
 5. Zavřete zadní dvířka.

 6. Znovu připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu.

Odstranění uvíznutého papíru z podavače dokumentů.

Najděte a odstraňte uvíznutý papír z automatického podavače dokumentů (ADF) a oblasti skeneru.

 1. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.

 2. Otevřete kryt automatického podavače dokumentů.

  Otevření krytu automatického podavače dokumentů
 3. Najděte uvíznutý papír nebo nečistoty a poté oběma rukama odstraňte vše, co naleznete.

  Odstranění uvíznutého papíru ze vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů
 4. Zavřete kryt automatického podavače dokumentů.

  Zavření krytu automatického podavače dokumentů
 5. Lepší přístup k výstupnímu zásobníku automatického podavače dokumentů získáte, když zvednete vstupní zásobník podavače dokumentů. Poté z výstupní oblasti odstraňte uvíznutý papír.

  Odstranění papíru z výstupního zásobníku automatického podavače dokumentů
 6. Otevřete víko skeneru a poté odeberte veškerý uvíznutý papír pod automatickým podavačem dokumentů.

  Odstranění veškerého uvíznutého papíru pod automatickým podavačem dokumentů
 7. Zavřete víko skeneru.

 8. Znovu připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu.

Reset tiskárny

Resetujte tiskárnu, aby se zotavila ze svých chyb nebo po selhání.

 1. Když je tiskárna zapnutá, odpojte napájecí kabel od tiskárny.

 2. Vytáhněte napájecí kabel ze zdroje napájení.

 3. Počkejte 60 sekund.

 4. Znovu připojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi a do tiskárny.

  Poznámka:

  Společnost HP doporučuje připojit tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi.

 5. Reset dokončete zapnutím tiskárny.

Předání tiskárny do servisu

Pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků, opravte nebo vyměňte svůj produkt HP.

Přejděte na Kontaktování zákaznické podpory HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii a Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.

Chcete-li ověřit stav záruky, přejděte na Ověření záruky produktů HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...