hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tisk na obě strany papíru s tiskárnou HP

Nastavte oboustrannou (duplexní) tiskovou úlohu pomocí inkoustové tiskárny HP nebo tiskárny LaserJet pomocí nastavení v tiskovém ovladači.

Tisk na obě strany papíru (Windows)

Pomocí softwaru tiskárny HP nastavte oboustrannou (duplexní) tiskovou úlohu pomocí inkoustové tiskárny nebo tiskárny LaserJet.

 1. Chcete-li zabránit problémům s pořadím stránek, vložte do zásobníku papíru dostatek papíru, aby bylo možné tiskovou úlohu úplné dokončit.

  Poznámka:

  Aby nedošlo k uvíznutí papíru, netiskněte na obě strany obálek, fotografického papíru, lesklého papíru nebo fólií. Netiskněte na papír lehčí než 60 g/m2 nebo těžší než 105 g/m2.

 2. Otevřete dokument, který tisknete, a poté klikněte na možnost SouborTisk.

 3. Klikněte na možnost Vlastnosti tiskárny, Předvolby nebo Nastavení tiskárny, podle toho, co se zobrazí.

  Otevře se okno Vlastnosti.

 4. Určete, jestli chcete, aby se stránky četly jako brožura nebo tablet.

  Vyberte možnost rozvržení brožury nebo tabletu

  Popisek

  Popis

  1

  Rozvržení brožury

  2

  Rozvržení tabletu

 5. Pomocí jedné z následujících metod otevřete a vyberte nastavení oboustranného tisku. Názvy nabídek se mohou u různých modelů tiskáren lišit.

  • Je-li k dispozici karta Layout (Rozvržení), Features (Funkce) nebo Finishing (Dokončování), klikněte na ni a v nastaveních Print on Both Sides (Tisk na obě strany) nebo Print on Both Sides Manually (Tisk na obě strany ručně) vyberte možnosti vazby a obracení stránek.

   Nabídka Ruční tisk na obě strany v systému Windows
  • Je-li k dispozici karta Printing Shortcut (Zkratka pro tisk), klikněte na ni, vyberte zkratku Two-sided (Duplex) Printing (Oboustranný tisk) a poté v nabídce Print on Both Sides (Tisk na obě strany) nebo Print on Both Sides Manually (Tisk na obě strany ručně) vyberte možnosti vazby a obracení stránek.

   Zkratka pro oboustranný tisk v systému Windows
 6. Klikněte na možnost OK a poté na možnost Tisk.

  Pokud tiskárna automaticky netiskne druhou stranu, pokračujte těmito kroky a ručně znovu vložte stránky, aby se vytiskla druhá strana.

 7. Vyjměte vytištěné stránky z výstupního zásobníku a pak je znovu vložte do vstupního zásobníku.

  Poznámka:

  Postupujte podle pokynů pro opětovné vložení papíru, který se zobrazí v počítači.

  • U většiny inkoustových tiskáren s předním vkládáním vložte stoh potištěnou stranou nahoru se spodní nebo horní hranou směrem do zásobníku

   Opětovné vložení stránek pro oboustranný tisk pomocí předního zásobníku papíru
  • U většiny tiskáren LaserJet s předním vkládáním vložte stoh potištěnou stranou dolů se spodní nebo horní hranou směrem do zásobníku

   Vložení papíru pro oboustranný tisk do tiskárny LaserJet
  • U většiny tiskáren se zadním vkládáním vložte stoh potištěnou stranou dolů se spodní hranou směrem do zásobníku

   Opětovné vložení stránek pro oboustranný tisk pomocí zadního zásobníku papíru
 8. Kliknutím na možnost Continue (Pokračovat) potisknete druhou stranu stránky.

Nastavení oboustranného tisku se může přenést do další tiskové úlohy. Chcete-li přejít zpět na jednostranný tisk, zrušte zaškrtnutí políčka Print on Both Sides (Tisknout na obě strany) nebo v rozevírací nabídce vyberte možnost None (Žádný).

Tisk na obě strany papíru (Mac)

Nastavte oboustrannou (duplexní) tiskovou úlohu pomocí tiskárny HP z počítače Mac.

 1. Chcete-li zabránit problémům s pořadím stránek, vložte do zásobníku papíru dostatek papíru, aby bylo možné tiskovou úlohu úplné dokončit.

  Poznámka:

  Aby nedošlo k uvíznutí papíru, netiskněte na obě strany obálek, fotografického papíru, lesklého papíru nebo fólií. Netiskněte na papír lehčí než 60 g/m2 nebo těžší než 105 g/m2.

 2. Určete, jestli chcete, aby se stránky četly jako brožura nebo tablet.

  Vyberte rozvržení brožury nebo tabletu

  Popisek

  Popis

  1

  Rozvržení brožury

  2

  Rozvržení tabletu

 3. Otevřete dokument, klikněte na možnost FilePrint (Soubor / Tisk) a poté klikněte na možnost Show Details (Zobrazit podrobnosti).

  • Je-li k dispozici nastavení Two-Sided (Oboustranný tisk), zaškrtnutím tohoto políčka jej povolte. V nabídce nepojmenovaných možností tisku vyberte možnost Layout (Rozvržení), vyberte možnost Long-Edge binding (Vazba na dlouhém okraji) při rozvržení brožury nebo Short-Edge binding (Vazba na krátkém okraji) při rozvržení tabletu v nabídce Two-Sided (Oboustranný) a poté klikněte na možnost Print (Tisk).

   Nastavení oboustranného tisku v systému macOS
  • Jestliže nastavení Two-Sided (Oboustranný) k dispozici není, pokračujte dalším krokem.

 4. V nabídce nepojmenovaných možností tisku vyberte možnost Paper Handling (Manipulace s papírem) a vyberte možnost Odd Only (Pouze liché) v nabídce Pages to Print (Stránky, které se mají tisknout).

  Výběr lichých stránek, aby se vytiskly jako první
 5. V závislosti na typu tiskárny vyberte možnost v nabídce Page Order (Pořadí stránek).

  • Vstupní zásobník papíru je v přední části tiskárny: Vyberte položku Reverse (Obrátit)

  • Vstupní zásobník papíru se nachází v horní zadní části tiskárny: Volba Automatic (Automaticky)

 6. Klikněte na tlačítko Print (Tisk).

 7. Po vytisknutí první strany vyjměte ze vstupního zásobníku veškerý zbývající nepotištěný papír

 8. Vyjměte vytištěné stránky z výstupního zásobníku a pak je znovu vložte do vstupního zásobníku.

  • Vstupní zásobník papíru je v přední části tiskárny: Vložte stránky potištěnou stranou nahoru a horním okrajem dovnitř při rozvržení brožury nebo dolním okrajem dovnitř při rozvržení tabletu.

   Opětovné vložení stránek pro oboustranný tisk pomocí předního zásobníku papíru
  • Vstupní zásobník papíru se nachází v horní zadní části tiskárny: Vložte stránky potištěnou stranou dolů horním okrajem dovnitř při rozvržení brožury nebo dolním okrajem dovnitř při rozvržení tabletu.

   Opětovné vložení stránek pro oboustranný tisk pomocí zadního zásobníku papíru
 9. Vraťte se do nastavení tisku dokumentu a vyberte možnost Even Only (Pouze sudé) v nabídce Pages to Print (Stránky, které se mají tisknout).

 10. Vyberte možnost v nabídce Page Order (Pořadí stránek).

  • Vstupní zásobník papíru je v přední části tiskárny: Vyberte možnost Normal (Normální)

  • Vstupní zásobník papíru se nachází v horní zadní části tiskárny: Volba Automatic (Automaticky)

 11. Klikněte na tlačítko Print (Tisk).

Nastavení oboustranného tisku se může přenést do další tiskové úlohy. Chcete-li přejít zpět na jednostranný tisk, zrušte zaškrtnutí políčka vedle možnosti Two-Sided (Oboustranný) nebo v nabídce Pages to Print (Stránky, které se mají tisknout) vyberte možnost All pages (Všechny stránky).


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...