hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP – Chyba Tiskárna není k dispozici (Android)

Při tisku ze smartphonu nebo tabletu se systémem Android se zobrazí zpráva Tato tiskárna aktuálně není dostupná.

Proveďte následující úkony v uvedeném pořadí. Po provedení každého z úkonů tiskárnu použijte, abyste zjistili, zda byl problém vyřešen.

Restartování tiskárny, směrovače a mobilního zařízení

Restartováním všech zařízení můžete zkusit odstranit chybový stav sítě a hardwaru.

 1. Vypněte tiskárnu a opět ji zapněte.

 2. Odpojte napájecí kabel od směrovače, vyčkejte 10 sekund, kabel znovu připojte a vyčkejte na dokončení připojení k internetu.

 3. Vypněte telefon a poté jej opět zapněte.

Odstranění potíží s bezdrátovým připojením k tiskárně

Jestliže tiskárna nebyla během instalace softwaru nalezena nebo pokud se nezdaří tisk bezdrátových úloh, zkontrolujte problémy se sítí a požadavky na nastavení.

 • Nevyhovující síťové připojení: Přesuňte tiskárnu a počítač nebo mobilní zařízení blíže k bezdrátovému směrovači a poté zkontrolujte, jestli se kvalita signálu zlepšila. Zkuste otevřít webovou stránku, abyste zjistili, jestli připojení k internetu funguje správně. Pokud je síť Wi-Fi pomalá nebo přerušovaná, restartujte směrovač odpojením napájecího kabelu, počkejte 15 sekund a poté kabel znovu připojte.

 • Tiskárna je vypnutá nebo v režimu spánku: Stisknutím nabídky ovládacího panelu nebo stisknutím tlačítka napájení tiskárnu probudíte a uvedete ji do připraveného stavu. Někdy se může zobrazovat zpráva „Offline“, i když je ve skutečnosti v připraveném stavu.

 • Zkontrolujte stav připojení tiskárny k síti: Přesvědčte se, že je zapnutý bezdrátový signál a že je tiskárna připojena ke stejné síti jako váš počítač nebo mobilní zařízení. Pokud má tiskárna vedle ikony nebo tlačítka bezdrátové sítě kontrolku, přesvědčte se, že kontrolka svítí. Pokud kontrolka nesvítí nebo bliká, je tiskárna odpojena od sítě.

 • Znovu připojte tiskárnu k síti:

  • Tiskárny s dotykovými obrazovkami: Otevřete možnost Wireless Setup Wizard (Průvodce instalací bezdrátové sítě) v nabídce Wireless (Bezdrátové připojení), Settings (Nastavení) nebo Network Setup (Nastavení sítě). Vyberte název své sítě a poté zadejte heslo, aby se připojení dokončilo.

  • Tiskárny bez dotykových obrazovek: Na tiskárně stiskněte a podržte tlačítko bezdrátového připojení, dokud nezačne blikat kontrolka. Do dvou minut stiskněte a podržte tlačítko WPS na směrovači. Po dokončení připojování přestane na tiskárně blikat kontrolka.

 • Restartujte zařízení: Restartování tiskárny a počítače či mobilního zařízení může vymazat možný chybový stav.

 • Vytiskněte protokol testu bezdrátového připojení: Najděte na webu zákaznické podpory společnosti HP model tiskárny a poté vyhledejte zkušební stránku obsahující dokument s návodem, jak zprávu vytisknout a vyhodnotit.

 • Povolte během nastavení tiskárny připojení Bluetooth (pouze systémy Android a iOS): Aplikace HP Smart použije k vyhledání tiskárny a nastavení bezdrátového připojení k síti technologii Bluetooth.

Kontrola nastavení a stavu tisku (Android)

Ujistěte se, zda je povolen tisk a služba zařazování tisku ve smartphonu nebo tabletu se systémem Android je prázdná.

 1. V mobilním zařízení Otevřete nastavení , klepněte na Připojená zařízení nebo Připojení a poté klepněte na možnost Tisk.

 2. Zkontrolujte, že je uvedena služba HP Print Service a stav je Zapnuto. Pokud služba není uvedena, klepněte na položku Přidat službu a poté nainstalujte službu HP Print Service.

 3. V nabídce Nastavení klepněte na položku Aplikace.

 4. Klepněte na ikonu Další a poté na možnost Zobrazit systémové aplikace.

 5. Klepněte na možnost Služba zařazování tisku. Pokud mezi možnostmi není uvedena Služba zařazování tisku, klepněte na možnost Úložiště a poté na možnost Služba zařazování tisku.

 6. Klepněte na možnost Vymazat data nebo Vynutit ukončení.

 7. Restartujte mobilní zařízení.

Použití jiné metody tisku

V některých případech není konfigurace mobilního zařízení kompatibilní s metodou tisku HP.

Pokud nemůžete tisknout, nainstalujte aplikaci HP Smart pro nastavení tiskárny s průvodcem, nebo pokud se připojení pomocí místní sítě nezdaří, použijte tisk Wi-Fi Direct.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...