hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Tiskárny HP – Chyba Tiskárna není k dispozici (Android)

Při tisku ze smartphonu nebo tabletu se systémem Android se zobrazí zpráva Tato tiskárna aktuálně není dostupná.

Poznámka:

Při tisku z aplikací Microsoft Word, Excel nebo PowerPoint se nyní zobrazí zpráva Tato tiskárna není nyní k dispozici . Nainstalujte modul HP Print Service Plugin a vyberte tiskárnu, která je k dispozici pro tisk. Stačí, když to budete potřebovat pouze jednou.

Proveďte následující úkony v uvedeném pořadí. Po provedení každého z úkonů tiskárnu použijte, abyste zjistili, zda byl problém vyřešen.

Nainstalujte modul HP Print Service Plugin a vyberte dostupnou tiskárnu

Ujistěte se, že je nainstalován modul HP Print Service Plugin a že jste vybrali aktivní tiskárnu.

 1. Nainstalujte software Modul plug-in HP Print Service.

 2. Zaškrtnutím políčka odsouhlaste podmínky, klepněte na tlačítko Start a poté aplikaci zavřete.

 3. Otevřete formát souboru, který chcete vytisknout.

 4. Klepněte na ikonu Další a poté na možnost Tisk.

  Nyní se zobrazí chyba This printer isn't available right now (Tato tiskárna není k dispozici). Chybu ignorujte.
 5. Klepněte na šipku dolů v pravém horním rohu a poté vyberte název dostupné tiskárny, který není zobrazen šedě.

  Klepnutí na šipku dolů v pravém horním rohu
 6. V případě potřeby změňte nastavení a poté klepněte na ikonu Tisk .

  Klepnutí na ikonu Tisk v systému Android
 7. Vyberte možnost HP Print Service Plugin, klepněte na tlačítko OK a poté dokument nebo fotografie tisknou.

  Zpráva modulu HP Print Service Plugin

Restartování tiskárny, směrovače a mobilního zařízení

Restartováním všech zařízení můžete zkusit odstranit chybový stav sítě a hardwaru.

 1. Vypněte tiskárnu a opět ji zapněte.

 2. Odpojte napájecí kabel od směrovače, vyčkejte 10 sekund, kabel znovu připojte a vyčkejte na dokončení připojení k internetu.

 3. Vypněte telefon a poté jej opět zapněte.

Odstranění potíží s bezdrátovým připojením k tiskárně

Jestliže tiskárna nebyla během instalace softwaru nalezena nebo pokud se nezdaří tisk bezdrátových úloh, zkontrolujte problémy se sítí a požadavky na nastavení.

 • Nevyhovující síťové připojení: Přesuňte tiskárnu a počítač nebo mobilní zařízení blíže k bezdrátovému směrovači a zkontrolujte, zda se kvalita signálu zlepší. Zkuste otevřít webovou stránku a vyzkoušejte, zda připojení k internetu funguje správně. Pokud je síť Wi-Fi pomalá nebo přerušovaná, restartujte směrovač odpojením napájecího kabelu, počkejte 15 sekund a poté kabel znovu připojte.

 • Tiskárna je vypnutá nebo v režimu spánku: Stisknutím nabídky ovládacího panelu nebo stisknutím tlačítka Napájení tiskárnu probudíte a uvedete ji do připraveného stavu. Někdy se může na tiskárně zobrazovat zpráva Offline, i když je ve skutečnosti připravená.

 • Zkontrolujte stav připojení tiskárny k síti: Přesvědčte se, že je zapnutý bezdrátový signál a že je tiskárna připojena ke stejné síti jako váš počítač nebo mobilní zařízení. Pokud má tiskárna vedle ikony Bezdrátové sítě nebo tlačítka kontrolku, přesvědčte se, že kontrolka svítí. Pokud kontrolka nesvítí nebo bliká, je tiskárna odpojena od sítě.

 • Znovu připojte tiskárnu k síti: Umístěte tiskárnu do dosahu signálu směrovače Wi-Fi a připojte ji k síti.

  • Tiskárny s dotykovým ovládacím panelem: Otevřete nabídku Setup (Nastavení), Network (Síť) nebo Wireless settings (Nastavení bezdrátové sítě), vyberte možnost Wireless Setup Wizard (Průvodce nastavením bezdrátové sítě) a poté podle pokynů vyberte název sítě a zadejte heslo.

  • Tiskárny bez dotykového ovládacího panelu: Stiskněte a po dobu 5 sekund (nebo dokud nezačne blikat kontrolka bezdrátového připojení) podržte tlačítko Wireless (Bezdrátové připojení) . Do dvou minut stiskněte a podržte na směrovači tlačítko WPS (Chráněné nastavení Wi-Fi), dokud se nezahájí proces připojování. Po dokončení připojení kontrolka bezdrátové sítě tiskárny přestane blikat.

  • Tiskárny HP Deskjet 6000 a 6400, ENVY 6000 a 6400 a Tango: Stiskněte a po dobu 5 sekund podržte tlačítko Wi-Fi a tlačítko napájení na zadní straně tiskárny, dokud nezačne blikat modrý pruh. Do dvou minut stiskněte a podržte tlačítko WPS na směrovači, dokud se nezahájí proces připojování. Po dokončení připojování přestane blikat modrý kruh.

 • Restartujte zařízení: Restartování tiskárny a počítače či mobilního zařízení může vymazat možný chybový stav.

 • Tisk protokolu bezdrátového testu: Vyhledejte na webu zákaznické podpory HP model své tiskárny a poté vyhledejte zkušební stránku („self test page“) – zobrazí se dokumentace o postupu tisku a vyhodnocení protokolu.

 • Povolení připojení Bluetooth pro nastavení aplikace HP Smart: Povolte připojení Bluetooth v počítači nebo mobilním zařízení tak, aby mohl program HP Smart rozpoznat tiskárnu během nastavení.

Zkontrolujte nastavení a stav zařazovací služby tisku (Android)

Ujistěte se, zda je funkce zařazování tisku v chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android vymazání.

 1. V nabídce Nastavení klepněte na položku Aplikace.

 2. Klepněte na ikonu Další a poté na možnost Zobrazit systémové aplikace.

 3. Klepněte na možnost Služba zařazování tisku. Pokud mezi možnostmi není uvedena Služba zařazování tisku, klepněte na možnost Úložiště a poté na možnost Služba zařazování tisku.

 4. Klepněte na možnost Vymazat data nebo Vynutit ukončení.

 5. Restartujte mobilní zařízení.

Použití jiné metody tisku

V některých případech není konfigurace mobilního zařízení kompatibilní s metodou tisku HP.

Pokud nemůžete tisknout, nainstalujte aplikaci HP Smart pro nastavení tiskárny s průvodcem, nebo pokud se připojení pomocí místní sítě nezdaří, použijte tisk Wi-Fi Direct.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...