hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP – Úloha HP ePrint se nevytiskne

Funkce HP ePrint umožňuje odeslat tiskové úlohy prostřednictvím e-mailu pomocí jedinečné e-mailové adresy přiřazené tiskárně. Pokud se úloha ePrint nevytiskne, zkontrolujte požadavky a připojení k síti.

Proveďte následující úkony v uvedeném pořadí. Po provedení každého z úkonů tiskárnu použijte, abyste zjistili, zda byl problém vyřešen.

Kontrola požadavků a nastavení úlohy ePrint

Ujistěte se, že je tiskárna připravena přijmout úlohu ePrint a že úloha splňuje požadavky na tisk.

 1. Ujistěte se, že jsou webové služby zapnuté.

  • Tiskárny s dotykovými obrazovkami: Klepněte na ikonu HP ePrint a následně klepněte na položku Nastavení. V nabídce Webové služby můžete také přejít do nabídky Nastavení sítě nebo Nastavení bezdrátového připojení. Zobrazí-li se výzva, podle pokynů zapněte Webové služby.

  • Tiskárny bez dotykových obrazovek: Vytiskněte stránku konfigurace sítě nebo autotestu, abyste získali IP adresu tiskárny, a poté ji zadejte do adresního řádku webového prohlížeče a otevřete integrovaný webový server. Kliknutím na kartu Webové služby zapněte tuto funkci.

 2. Zkontrolujte, zda tisková úloha splňuje požadavky na e-mail pro ePrint.

  • Do pole Komu zadejte pouze e-mailovou adresu tiskárny. Zadání více e-mailových adres může způsobit selhání úlohy ePrint.

  • Přidejte text do pole Předmět. Prázdné pole předmětu může způsobit selhání úlohy ePrint.

  • Nepřipojujte více než 10 souborů příloh. Celková velikost e-mailu včetně příloh souborů nesmí přesáhnout 10 MB.

  Příklad e-mailu úlohy ePrint Příklad e-mailu úlohy ePrint

 3. Máte-li přílohu souboru, ujistěte se, že je kompatibilní.

  • Fotografie musí mít příponu GIF, JPG, PNG, BMP nebo TIFF a rozlišení nejméně 100 pixelů.

  • Dokumenty musí být ve formátu PDF, HTML, TXT, Microsoft Word, PowerPoint nebo Excel. Funkce HP ePrint nemůže tisknout dokumenty digitálně podepsané, zašifrované nebo chráněné heslem.

 4. Ujistěte se, že má odesílající e-mailová adresa oprávnění k odeslání úloh ePrint do vaší tiskárny. Přihlaste se ke svému účtu HP Smart. V části Přístup ePrint vyberte možnost Otevřen komukoli aby mohl každý odesílat úlohy ePrint, nebo vyberte možnost Povolen, zadejte e-mailovou adresu a poté klikněte na tlačítko Přidat.

 5. Ujistěte se, že nastavení tisku ePrint odpovídá požadovanému nastavení pro vaši tiskovou úlohu. Přihlaste se do HP Smart. V předvolbách ePrint upravte požadované nastavení tisku. Dostupná nastavení se liší podle modelu tiskárny.

  Ve výchozím nastavení se úlohy ePrint tisknou jednostranně a ve stejné barvě a orientaci jako předloha. Dokumenty se vytisknou na formát Letter nebo A4 a fotografie se vytisknou na papír o rozměrech 101,6 mm x 152,4 mm.

Odstranění potíží s připojením k tiskárně

Určete a odstraňte problémy s připojením k tiskárně.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...