hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Chyba Scanner Failure na tiskárnách HP

Když se při pokusu o skenování, kopírování nebo faxování zobrazí chybová zpráva „Scanner failure. Unable to scan, copy, or send a fax“ (Selhání skeneru. Nelze skenovat, kopírovat nebo faxovat) nebo „Scanner System Failure“ (Selhání systému skeneru).

Chyba se zobrazí, pokud nastaly problémy s hardwarem nebo napájením skeneru, například uvíznutí panelu skeneru nebo problém s kalibrací, nízká teplota žárovky skeneru nebo problém s vnitřní nebo vnější elektronikou. Chyba nesouvisí s problémy se sítí nebo připojením USB.

Proveďte následující úkony v uvedeném pořadí. Po provedení každého z úkonů tiskárnu použijte, abyste zjistili, zda byl problém vyřešen.

Reset tiskárny

Resetujte tiskárnu, aby se zotavila ze svých chyb nebo po selhání.

 1. Pokud má vaše tiskárna nabíjecí akumulátor, vyjměte jej.

 2. Když je tiskárna zapnutá, odpojte napájecí kabel od tiskárny.

 3. Vytáhněte napájecí kabel ze zdroje napájení.

 4. Počkejte 60 sekund.

 5. Znovu připojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi a do tiskárny.

  Poznámka:

  Společnost HP doporučuje připojit tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi.

 6. Resetování dokončete zapnutím tiskárny.

Použití aplikace HP Print and Scan Doctor (Windows)

Pomocí nástroje HP Print and Scan Doctor v počítači se systémem Windows můžete diagnostikovat a opravit problémy s tiskem a skenováním.

 1. Ujistěte se, že je do hlavního zásobníku vložen papír, a poté zapněte tiskárnu.

 2. Stáhněte HP Print and Scan Doctor a poté jej podle pokynů nainstalujte a spusťte.

 3. Na úvodní obrazovce klikněte na možnost Start, vyberte svou tiskárnu a spusťte diagnostiku.

 4. Pokud nebyla vaše tiskárna nalezena, klikněte na Můj produkt není na seznamu uveden a poté postupujte podle pokynů na obrazovce, které se týkají řešení potíží při připojování.

Kontrola funkčnost lišty skeneru

Pokud máte plochý skener, sledujte při skenování lištu skeneru a ověřte, zda funguje správně.

 1. Odstraňte veškeré původní dokumenty nebo fotografie ze skleněné desky skeneru.

 2. Mírně zvedněte víko skeneru a poté stiskněte tlačítko nebo ikonu Kopírovat.

 3. Podívejte se na skener. Lišta skeneru by se měla rozsvítit a pohybovat po celé délce skla.

  Jestliže kontrolka skeneru nesvítí nebo se nepohybuje, Kontaktování zákaznické podpory HP a zajistěte servis skeneru.

Opětovná instalace softwaru tiskárny

Opětovná instalace softwaru tiskárny může vyřešit jakékoli problémy s tiskem nebo skenováním.

Další odstraňování problémů s chybami skeneru

V závislosti na modelu tiskárny může problém se skenerem vyřešit jedna nebo více z následujících akcí.

 • U tiskáren s dotykovou obrazovkou nebo ovládacími panely na bázi nabídek obnovte výchozí tovární nastavení. Vyhledejte položku Reset Factory Defaults (Obnovit výchozí tovární nastavení) nebo podobnou položku v nabídce Setup (Nastavení) nebo Tools (Nástroje) .

 • U připojení USB se přesvědčte, že je kabel kratší než 3 m (9 stop a 10 palců) a jestli je připojen přímo k počítači namísto rozbočovače USB nebo dokovací stanice.

Předání tiskárny do servisu

Pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků, opravte nebo vyměňte svůj produkt HP.

Přejděte na Kontaktování zákaznické podpory HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii a Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.

Chcete-li ověřit stav záruky, přejděte na Ověření záruky produktů HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...