hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Chyba Scanner Failure na tiskárnách HP (Systém Windows, macOS)

Když se při pokusu o skenování, kopírování nebo faxování zobrazí chybová zpráva „Scanner failure. Unable to scan, copy, or send a fax“ (Selhání skeneru. Nelze skenovat, kopírovat nebo faxovat) nebo „Scanner System Failure“ (Selhání systému skeneru).

Chyba se zobrazí, pokud nastaly problémy s hardwarem nebo napájením skeneru, například uvíznutí panelu skeneru nebo problém s kalibrací, nízká teplota žárovky skeneru nebo problém s vnitřní nebo vnější elektronikou. Chyba nesouvisí s problémy se sítí nebo připojením USB.

Proveďte následující úkony v uvedeném pořadí. Po provedení každého z úkonů tiskárnu použijte, abyste zjistili, zda byl problém vyřešen.

Reset tiskárny

Resetujte tiskárnu, aby se zotavila ze svých chyb nebo po selhání.

Procedura

 1. Pokud má vaše tiskárna nabíjecí akumulátor, vyjměte jej.

 2. Stisknutím tlačítka napájení vypněte tiskárnu. Pokud se tiskárna nevypne, odpojte napájecí kabel od tiskárny.

 3. Vytáhněte napájecí kabel ze zdroje napájení.

 4. Počkejte 60 sekund.

 5. Zapojte napájecí kabel přímo do zásuvky ve zdi a do tiskárny.

 6. Resetování dokončete zapnutím tiskárny.

Kontrola funkčnost lišty skeneru

Pokud máte plochý skener, sledujte při skenování lištu skeneru a ověřte, zda funguje správně.

Procedura

 1. Odstraňte veškeré původní dokumenty nebo fotografie ze skleněné desky skeneru.

 2. Mírně zvedněte víko skeneru a poté stiskněte tlačítko nebo ikonu Kopírovat.

 3. Podívejte se na skener. Lišta skeneru by se měla rozsvítit a pohybovat po celé délce skla.

  Jestliže kontrolka skeneru nesvítí nebo se nepohybuje, Kontaktování zákaznické podpory HP a zajistěte servis skeneru.

Opětovná instalace softwaru tiskárny

Opětovná instalace softwaru tiskárny může vyřešit jakékoli problémy s tiskem nebo skenováním.

Odebrání tiskárny z nástroje Tiskárny a skenery (Windows, Mac)

Pomocí nabídky Tiskárny a skenery odeberte tiskárnu z počítače se systémem Windows nebo Mac.

Procedura
 • Operační systém Windows: Vyhledejte a otevřete tiskárny a skenery, vyberte v seznamu svou tiskárnu a klepnutím na tlačítko Odebrat zařízení Ano dokončete > odebrání.

 • macOS: Klikněte na ikonu Spotlight a poté vyhledejte a otevřete tiskárny a skenery. Vyberte název tiskárny, klikněte na Odebrat tiskárnu nebo tlačítko Odebrat a poté na možnost Odebrat tiskárnu nebo Odstranit tiskárnu klikněte po výzvě k dokončení odebrání.

Nastavení tiskárny pomocí aplikace HP Smart (Windows, macOS)

K připojení tiskárny prostřednictvím kabelu USB nebo internetu použijte průvodce nastavením tiskárny v aplikaci HP Smart.

Informace o této úloze
Procedura
 1. Stáhněte si aplikaci HP Smart z HP Smart – Microsoft Store (systém Windows, v angličtině) nebo HP Smart – Mac App Store (macOS v angličtině).

 2. Pokud se zobrazí uvítací obrazovka aplikace HP Smart, klikněte na tlačítko Přijmout vše.

  Uvítací obrazovka systému HP Smart
 3. Nastavte nebo přidejte tiskárnu.

  • Jestliže se zobrazí možnost nastavení nebo přihlášení, klikněte na možnost Nastavit novou tiskárnu.

   Kliknutí na položku Nastavit novou tiskárnu
  • Pokud se zobrazí domovská obrazovka aplikace, klikněte na možnost Přidat tiskárnu (Windows), Nastavení nebo přidání tiskárny (macOS) nebo na ikonu Přidat tiskárnu .

   Obrázek 1. Příklady možností přidání tiskárny v systému Windows (vlevo) a macOS (vpravo) Příklady možností přidání tiskárny pomocí aplikace HP Smart
 4. V systému macOS klikněte na tlačítko Začínáme v části Nastavení nové tiskárny. Budete-li vyzváni k zadání typu připojení, klikněte na možnost Wi-Fi nebo ethernetový kabel a poté klikněte na tlačítko Pokračovat. Připravte tiskárnu na připojení a pak klikněte na tlačítko Pokračovat.

  Kliknutí na možnost Začínáme
 5. Vyhledejte svou tiskárnu v seznamu, klikněte na název tiskárny nebo nastavení a podle pokynů dokončete instalaci. Než se tiskárna zobrazí, může to trvat několik minut.

  Obrázek 2. Příklad tiskáren nalezených aplikací HP Smart
  Příklady tiskáren nalezených aplikací HP Smart
 6. Pokud používáte připojení Wi-Fi a vaše tiskárna nebyla nalezena, pokračujte dalším krokem.

 7. Obnovte režim nastavení Wi-Fi.

  • Tiskárny s dotykovým ovládacím panelem: Na ovládacím panelu otevřete nabídku Bezdrátové připojení nebo Nastavení , vyberte nastavení sítě nebo Nastavení a poté vyberte Obnovit nastavení sítě.

  • Tiskárny bez dotykového ovládacího panelu: Pomocí tlačítek na ovládacím panelu obnovte režim nastavení Wi-Fi na tiskárně HP.

 8. Do 2 hodin zavřete aplikaci HP Smart, znovu ji otevřete a poté tiskárnu znovu přidejte.

 9. Pokud aplikace HP Smart stále nemůže vaši tiskárnu najít, vyhledejte informace pro řešení problémů v tiskárně HP nenalezené softwarem nebo zařízením během nastavení .

Obnovení výchozích nastavení tiskárny

Obnovte tiskárnu na výchozí tovární nastavení pomocí aplikace HP Smart nebo internetového prohlížeče a otevřete integrovaný webový server tiskárny (EWS). Obnovením výchozích nastavení výrobce můžete vyřešit problémy s nastavením tiskárny, problémy s připojením a chybové zprávy.

Procedura

 1. Pomocí jedné z následujících metod otevřete pokročilá nastavení vaší tiskárny.

  • Aplikace HP Smart: Kliknutím na obrázek tiskárny otevřete nastavení a nástroje pro správu a poté v části Nastavení klikněte na možnost Upřesnit nastavení .

  • EWS tiskárny: Pomocí IP adresy tiskárny otevřete integrovaný webový server (EWS) tiskárny HP.

 2. Na domovské stránce serveru EWS klikněte na kartu Settings (Nastavení ) nebo System (Systém ).

 3. Pokud se zobrazí výzva k přihlášení nebo zadání kódu PIN tiskárny, zadejte pro uživatelské jméno správce (pouze pro tiskárny HP LaserJets), zadejte kód PIN z štítku tiskárny a poté klikněte na tlačítko Odeslat nebo OK. Tento štítek se obvykle nachází uvnitř přístupové oblasti kazety nebo ve dvířek tiskárny.

  Umístění kódu PIN na štítku tiskárny
 4. Obnovte svou tiskárnu na výchozí nastavení výrobce.

  • U většiny tiskáren HP klepněte na možnost Obnovit výchozí nastavení výrobce nebo Nastavení výrobce v nabídce Obnovit výchozí. Klikněte na možnost Obnovit výchozí nastavení výrobce > Ano.

  • U tiskáren HP LaserJet klikněte na možnost Servis a poté na možnost Obnovit výchozí hodnoty > OK.

  Po přibližně 20 sekundách se tiskárna automaticky restartuje.

 5. V případě potřeby znovu připojte tiskárnu k síti Wi-Fi.

 6. Zkontrolujte dostupnost aktualizací firmwaru tiskárny.

Jak pokračovat dále

Další informace najdete v dokumentu Obnovení výchozích nastavení výrobce na tiskárně HP.

Předání tiskárny do servisu

Pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků, opravte nebo vyměňte svůj produkt HP.

Přejděte na Kontaktování zákaznické podpory HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii a Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.

Chcete-li ověřit stav záruky, přejděte na Ověření záruky produktů HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...