hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP – Zobrazí se chyba „Došel papír“ a tiskárna neodebírá papír

Zobrazí se zpráva Došel papír nebo Vložte papír a tiskárna nepodává nebo neodebírá papír.

Proveďte následující úkony v uvedeném pořadí. Po provedení každého z úkonů tiskárnu použijte, abyste zjistili, zda byl problém vyřešen.

Kontrola a opětovné vložení papíru

Zkontrolujte, zda se ve stohu papíru nenachází kupříkladu pomačkané, potrhané či ohnuté papíry, které by mohly způsobit problém s jejich odebíráním.

 1. Vyjměte veškerý papír ze zásobníku papíru.

 2. Vyjměte ze stohu veškerý papír, který je silně ohnutý, pomačkaný nebo potrhaný.

 3. Zkontrolujte, zda se v zásobníku papíru nenacházejí nějaké překážky. Ujistěte se, že nic neblokuje průchod papírů po válečcích.

 4. Ujistěte se, že je stoh papíru po všech stranách zarovnaný.

 5. Vložte balík papíru zpět do zásobníku papíru.

  Příklady vkládání papíru
 6. Zavřete nebo zasuňte dovnitř zásobník papíru.

 7. Na ovládacím panelu tiskárny nebo v jejím softwaru vyberte správný formát papíru.

Čištění podávacích válečků papíru

Problémy s podáváním papíru vyřešíte odstraněním prachu a nečistot z podávacích válečků papíru.

Reset tiskárny

Resetujte tiskárnu, aby se zotavila ze svých chyb nebo po selhání.

 1. Pokud má vaše tiskárna nabíjecí akumulátor, vyjměte jej.

 2. Když je tiskárna zapnutá, odpojte napájecí kabel od tiskárny.

 3. Vytáhněte napájecí kabel ze zdroje napájení.

 4. Počkejte 60 sekund.

 5. Znovu připojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi a do tiskárny.

  Poznámka:

  Společnost HP doporučuje připojit tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi.

 6. Resetování dokončete zapnutím tiskárny.

Předání tiskárny do servisu

Pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků, opravte nebo vyměňte svůj produkt HP.

Přejděte na Kontaktování zákaznické podpory HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii a Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.

Chcete-li ověřit stav záruky, přejděte na Ověření záruky produktů HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...