hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Průvodce nastavením tisku HP (Windows, Mac)

Vyhledejte a změňte nastavení tisku, například typ a formát papíru, barevný nebo černobílý tisk a kvalitu tisku.

Poznámka:

Dostupná nastavení tisku a pozice nabídek se liší podle modelu tiskárny, typu ovladače a aplikace, ze které tisknete.

Změna nastavení tisku v systému Windows

Při nastavení tiskárny HP pomocí doporučeného softwaru HP se nainstaluje tiskový ovladač poskytující podporu a přístup k funkcím, které tiskárna podporuje.

Vyhledání nastavení tisku (Windows)

Nastavení tisku můžete změnit z aplikace, ze které tisknete.

 1. Otevřete dokument, fotografii nebo webovou stránku, klikněte na možnost Soubor a poté klikněte na možnost Tisk nebo klikněte na ikonu Tisk a otevřete okno Tisk.

 2. Otevřete možnosti tisku. Název tlačítka nebo odkazu závisí na aplikaci, ze které tisknete.

  • Aplikace Fotky systému Windows 10: V dolní části seznamu nastavení klikněte na možnost Další nastavení.

  • Microsoft Word: Klikněte na možnost Vlastnosti tiskárny.

  • Malování a WordPad: Klikněte na položku Předvolby.

 3. Kliknutím na karty v horní části okna nebo na tlačítko Upřesnit získáte přístup k dostupným nastavením tiskárny.

  Výběr karet v horní části okna nebo kliknutí na tlačítko Upřesnit

Nastavení barevného a černobílého tisku

Určuje, jak tiskárna interpretuje barvy a používá k tisku inkoust. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, před změnou nastavení tisku upravte fotografie a dokumenty v aplikaci, ve které jste je vytvořili.

Barevný nebo černobílý: Nastavení lze vybrat na kartách Papír/Kvalita, Barva, Funkcenebo Upřesnit.

Nastavení a možnosti

Nastavení

Popis

Barevný

Používá inkoust ze všech kazet pro plnobarevné výtisky

Černobíle, Pouze černý inkoust, Monochromaticky nebo Odstíny šedi

Používá černou kazetu pouze pro normální nebo nižší kvalitu černobílých výtisků

Stupně šedi vysoké kvality

Používá inkoust z černých a barevných kazet pro dosažení širšího rozsahu černých a šedých odstínů za účelem vytváření vysoké kvality černobílých výtisků

Tisknout veškerý text černě

Vytiskne veškerý obsah dokumentu černou barvou bez ohledu na barvu

Správa barev: Definujte rozsah vytištěných barev na základě průmyslových barevných standardů a aplikace, ze které tisknete. Tato nastavení jsou na kartě Barva nebo Upřesnit.

Nastavení a možnosti

Nastavení

Popis

ColorSmart/sRGB

Běžný standard vhodný pro většinu tiskových úloh

AdobeRGB

Převádí barvy na barevný standard AdobeRGB

Spravováno aplikací, ICM spravováno hostitelským systémem nebo tiskárnou, případně ICM zakázáno

Umožňuje tiskárně nebo aplikaci, ze které tisknete, spravovat barvy

Pokročilá nastavení barev: Na kartě Barva můžete upravit sytost, jas a tón nebo změnit jednotlivé úrovně barev.

Nastavení typu, formátu a vstupního zásobníku papíru

Díky nastavení formátu, typu a zásobníku papíru zajistíte, aby tiskárna správně zpracovávala a škálovala tiskovou úlohu pro daný papír. Nastavení papíru provedete na kartě Papír/kvalita nebo Funkce

Poznámka:

Při vkládání papíru do vstupního zásobníku se v nabídce ovládacího panelu (pokud je jí tiskárna vybavena) zobrazí výzva, abyste potvrdili typ a formát papíru.

Typ papíru: Nastavte typ papíru, který používáte, například fotografický papír HP, běžný papír nebo vlastní média, případně vyberte možnost Automaticky, kdy necháte vybrat typ papíru tiskárnu.

Formát papíru: Vyberte formát papíru, který jste vložili do tiskárny, například běžný papír 4 x 6, legal nebo 8,5 x 11. Podporované formáty papíru naleznete ve specifikacích tiskárny.

Zásobník nebo zdroj papíru: Pokud má vaše tiskárna má více než jeden zásobník, vyberte zásobník, do kterého jste vložili papír. Je-li k dispozici, použijte možnost Vybrat automaticky k vytažení z hlavního zásobníku Je-li hlavní zásobník prázdný, papír se vytáhne z jiného zásobníku papíru.

Nastavení kvality tisku a zlepšení

Změňte nastavení kvality tisku tak, aby vyhovovala tiskové úloze. Většina výhradně textových dokumentů vyžaduje normální nebo nižší nastavení kvality tisku, zatímco fotografie často využívají vyšší nastavení kvality.

Kvalita tisku: Hlavním nastavením pro zlepšení kvality výtisků je rozlišení tisku. Rozlišení tiskárny se měří v bodech na palec (DPI). Vyšší DPI znamená jasnější a detailnější fotografie, ale zpomalí rychlost tisku a může spotřebovat více inkoustu nebo toneru. Rychlosti tisku naleznete v technických údajích k tiskárně (měří se ve stránkách za minutu).

Změňte kvalitu tisku na kartách Papír/Kvalita, Pokročilé nebo Zkratky pro tisk, případně v nabídce Rozšířené možnosti.

Nastavení a možnosti

Nastavení

Popis

Koncept

Nejnižší DPI se používá při nízké hladině inkoustu v kazetě nebo když není třeba tisk vysoké kvality

Režim EconoMode

Spotřebuje méně toneru na stránku a snižuje kvalitu tisku pro tisk konceptů nebo zkušebních výtisků

FastDraft

Zajišťuje nejvyšší rychlost tisku při nejnižší kvalitě tisku

FastRes

Obsahuje číslo vyjadřující DPI

Normální nebo každodenní

Výchozí kvalita nastavení vhodná pro většinu tiskových úloh

Nejlepší

Vyšší DPI než u nastavení Normální

Maximální DPI

Nejvyšší dostupné nastavení DPI

Technologie HP Real Life Technologies nebo HP Real Life Digital Photography: Vyberte úroveň úprav pro zlepšení kvality digitálních fotografií, které mají problémy s rozlišením nebo expozicí, vybledlými barvami nebo tmavými oblastmi. Nastavení funkce HP Real Life lze změnit na kartě Funkce, Pokročilé nebo Papír/Kvalita, případně v nabídce Rozšířené možnosti. Na kartě Zkratky pro tisk může obsahovat také zkratku s touto možností.

Pokročilá nastavení barev: Upravte sytost, jas a tón nebo upravte úrovně jednotlivých barev používaných tiskárnou. Nastavení jsou k dispozici na kartě Barva.

Rozlišení: Zobrazení podrobností o DPI na základě nastavení zkratky pro tisk nebo kvality tisku vybraného na kartě Funkce nebo Tisk/Kvalita, případně na kartě Rozšířené možnosti.

Nastavení rozvržení a formátu

Umožňuje změnu formátu a rozmístění dokumentů nebo fotografií na papír, včetně orientace, přidání okrajů, změny měřítka na papír určité velikosti a tisku více stránek na jeden list. Některé zkratky pro tisk mají nastavení rozvržení a formátování.

Orientace na výšku či na šířku: V nabídce Orientace na kartě Rozvržení, Dokončování nebo Funkce vyberte možnost Na výšku pro svislý tisk nebo Na šířku pro vodorovný tisk.

Přidání nebo odebrání okrajů: Pokud vaše tiskárna tuto funkci podporuje, přidejte kolem fotografie bílý okraj nebo tiskněte zcela k okraji papíru. Nastavení okraje jsou k dispozici v nabídce Tisk bez okrajů nebo Formát papíru v nabídce Upřesnit možnosti.

Tisk na obě strany papíru (duplexní tisk): V závislosti na modelu tiskárny můžete automaticky tisknout na obě strany papíru nebo nastavte tiskovou úlohu na ruční otáčení stránek. Možnosti duplexního tisku najdete na kartě Rozvržení, Dokončování nebo Funkce.

Tisk brožury: Na kartě Dokončování nebo Funkce, případně v nabídce Upřesnit možnosti vyberte nastavení pro vazbu přeložených stránek pro čtení brožury.

Pořadí stránek: Tisk stránek zepředu dozadu nebo zezadu dopředu najdete na kartách Základní nastavení, Rozvržení, Rozšířené nebo Funkce.

Strany na list: Tisk více stránek dokumentu na jeden list papíru a výběr pořadí jejich tisku na stránku. Stránky na list jsou k dispozici na kartě Dokončování, Rozvržení nebo Funkce, případně v nabídce Upřesnit možnosti.

Změna měřítka nebo velikosti výtisku: Přizpůsobení tisku různým velikostem papíru, přizpůsobení velikosti vybraného papíru nebo změnu procenta velikosti předlohy pro výtisk lze provést v části Možnosti změny velikosti na kartě Funkce nebo Efekty.

Minimalizování okrajů: Tisk blízko dolního okraje stránky. Toto nastavení najdete na kartě Upřesnit.

Zrcadlový tisk: Obraz nebo dokument pro tisk nažehlovacích fólií lze obrátit na kartě Upřesnit.

Tisk plakátů: Na kartě Upřesnit můžete zvětšit obrázek a rozdělit ho na více stránek, aby se dal nalepit jako plakát.

Vodoznaky: Vodoznak je jemný obraz umístěný ve výtisku, který se zobrazí, když se stránka podrží proti světlu. Dá se zvolit, zda se má vodoznak vytisknout na každou stránku dokumentu, nebo pouze na první stránku. Možnosti formátování se zobrazí po kliknutí na tlačítko Upravit na kartě Efekty.

Nastavení manipulace s inkoustem a tonerem

Některé modely tiskáren obsahují nastavení, která umožňují změnit způsob aplikace inkoustu nebo toneru na papír – včetně toho, kolik inkoustu chcete použít, ovládání jednotlivých barev a jak dlouho tiskárna drží výtisk za účelem sušení. Nastavení inkoustu a toneru lze změnit na kartě Barva nebo Upřesnit.

Pokročilá nastavení barev: Upravte sytost, jas a tón nebo upravte úrovně jednotlivých barev používaných tiskárnou.

Čas schnutí: Mezi tiskem dvou nebo více stránek či fotografií prodlužte nebo zkraťte časový interval. Delší doba schnutí poskytuje delší dobu pro pomalu schnoucí výtisky – tiskárna bude výtisk držet, dokud neuplyne doba schnutí.

Objem inkoustu: Upravte množství inkoustu vytištěného na stránce. Čím menší je objem inkoustu, tím rychlejší je doba schnutí.

Postřik: Pokud je odříznuta část obrazu vytištěná na fotografii bez okrajů, můžete určit, kolik původního obrazu přesahuje za okraj papíru.

Uložení preferovaných nastavení tisku

Nastavení tisku můžete uložit jako zástupce pro podobné tiskové úlohy nebo jako výchozí nastavení pro všechny tiskové úlohy.

 • Vytvoření vlastního zástupce: V okně Print Settings (Nastavení tisku) klikněte na kartu Printing Shortcut (Zkratka pro tisk), pokud je k dispozici, vyberte zkratku User Specified Print Settings (Nastavení tisku určené uživatelem) ve spodní části seznamu, změňte nastavení tisku a poté kliknutím na tlačítko Save As (Uložit jako) zkratku pojmenujte.

  Výběr zkratky nastavení tisku určeného uživatelem
 • Nastavení výchozí hodnoty pro všechny tiskové úlohy: Vyhledejte v systému Windows tiskárny, klikněte na možnost Tiskárny a skenery, klikněte na svou tiskárnu a poté klikněte na tlačítko Spravovat. Klikněte na tlačítko Vlastnosti tiskárny, vyberte kartu Upřesnit a poté klikněte na tlačítko Výchozí nastavení tisku. Proveďte změny nastavení tisku a potom klikněte na tlačítko OK.

  Kliknutí na možnost Výchozí nastavení tisku na kartě Upřesnit v okně Vlastnosti tiskárny

Změna nastavení tisku na počítačích Mac

Nastavení tisku můžete v počítači Mac změnit z aplikace, ze které tisknete.

 1. Otevřete dokument, fotografii nebo webovou stránku, kliknutím na tlačítko Tisk souboru otevřete okno Tisk .

 2. Ujistěte se, že je tiskárna vybrána, a klikněte na tlačítko Zobrazit podrobnosti, pokud se zobrazí, čímž získáte přístup k nastavením tisku dostupným pro vaši tiskárnu.

  Dialogové okno tisku se zobrazenými podrobnostmi
 3. Kliknutím na rozevírací nabídku ve středu okna změníte kategorii nastavení a získáte přístup ke všem dostupným nastavením.

  Přístup k nastavení tisku pomocí rozevírací nabídky ve středu okna
  • Barevný nebo černobílý: V hlavním dialogovém okně proveďte nebo odeberte výběr z možnosti Černobílý. Nabídka Předvolby také obsahuje možnosti barevného a černobílého tisku.

  • Typ papíru (fotografie, obyčejný, speciální): Výběr typu papíru zajistí, že tiskárna správně vytiskne inkoust na papír vložený do tiskárny. Klikněte na položku Média a kvalitaTyp papíru.

  • Formát papíru: Vyberte papír z nabídky Formát papíru v hlavním dialogovém okně, je-li k dispozici, nebo klikněte na položku Manipulace s papírem, vyberte možnost Přizpůsobit formát papíru a pak vyberte papír v nabídce Cílový formát papíru .

  • Vlastní formát papíru: V nabídce Formát papíru klikněte na položku Správa uživatelských velikostí, je-li k dispozici. Tato funkce může být také k dispozici v nabídce Soubor aplikace v části Nastavení stránky.

  • Úprava kvality tisku: Klikněte na tlačítko Média a kvalita a potom přesuňte posuvník Kvality na požadované nastavení.

  • Ruční oboustranný tisk (duplexní): V hlavním dialogovém okně vyberte možnost Oboustranný, v nabídce Možnosti tisku vyberte položku Rozvržení a v nabídce Oboustranný vyberte možnost vazby. Při tisku postupujte podle pokynů a papír vložte a překlopte tak, jak je to správně pro vaši tiskárnu.

  • Přidání nebo odebrání okrajů: Klikněte na Rozložení a poté klikněte na nabídku Okraje, kde vyberte šířku okrajů nebo vyberte Žádné pro tisk bez okrajů.

  • Zrcadlový tisk: Obraťte obrázek nebo dokument pro tisk nažehlovacího obtisku. Klikněte na tlačítko Rozložení a poté vyberte možnost Otočit vodorovně.

 4. Chcete-li uložit nastavení pro budoucí tiskové úlohy, klikněte na nabídku Presets (Předvolby) a poté vyberte možnost Save Current Settings as Preset (Uložit aktuální nastavení do předvoleb).


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...