hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...
Automatický překlad této stránky službou Microsoft Translator

Nastavení tiskárny HP (Chromebook)

Nastavte tiskárnu připojenou k síti nebo USB pomocí počítače Chromebook.

Nastavte tiskárnu pomocí aplikace HP Smart (pouze tiskárny HP+)

Chcete-li tisknout z Chromebooku, musíte nastavit tiskárnu HP+ pomocí aplikace HP Smart na jiném počítači nebo mobilním zařízení. To je nezbytné k aktivaci funkcí HP+ a připojení tiskárny k internetu.

POZOR:

Pokud tiskárnu HP+ u společnosti HP nezaregistrujete, může to způsobit, že vaše tiskárna přestane fungovat.

 1. Nainstalujte si aplikaci HP Smart z obchodu s aplikacemi nebo z 123.hp.com vašeho obchodu s aplikacemi.

 2. Otevřete aplikaci HP Smart a poté podle pokynů vytvořte účet, nastavte hardware a aktivujte funkce HP+.

Další informace najdete v nastavení tiskárny HP+ (aplikace HP Smart).

Přidání tiskárny do počítače Chromebook

Dokončete nastavení tiskárny k počítači Chromebook pomocí připojení kabelu Wi-Fi nebo USB. Žádné ovladače nebo aplikace nejsou k nastavení tiskárny potřeba.

 1. Počítač Chromebook aktualizujte na nejnovější verzi systému Chrome OS.

 2. Připojte tiskárnu ke stejné síti, ke které je připojen počítač Chromebook, nebo použijte přímé USB připojení.

  • Připojení Wi-Fi pro tiskárny s dotykovým ovládacím panelem: Otevřete nabídku Setup (Nastavení), Network (Síť) nebo Wireless settings (Nastavení bezdrátové sítě), vyberte možnost Wireless Setup Wizard (Průvodce nastavením bezdrátové sítě) a poté podle pokynů vyberte název sítě a zadejte heslo.

  • Připojení Wi-Fi pro většinu tiskáren bez dotykového ovládacího panelu: Stiskněte a po dobu 5 sekund (nebo dokud nezačne blikat kontrolka bezdrátového připojení) podržte tlačítko Wireless (Bezdrátové připojení) . Do dvou minut stiskněte a podržte na směrovači tlačítko WPS (Chráněné nastavení Wi-Fi), dokud se nezahájí proces připojování. Po dokončení připojení kontrolka bezdrátové sítě tiskárny přestane blikat.

  • Připojení Wi-Fi pro tiskárny HP Deskjet 6000 a 6400, ENVY 6000 a 6400 a Takéo: Stiskněte a po dobu 5 sekund podržte tlačítko Wi-Fi a tlačítko napájení na zadní straně tiskárny, dokud nezačne blikat modrý pruh. Do dvou minut stiskněte a podržte tlačítko WPS na směrovači, dokud se nezahájí proces připojování. Po dokončení připojování přestane blikat modrý kruh.

  • Připojení prostřednictvím kabelové sítě (Ethernet): Připojte síťový kabel k ethernetovým portu tiskárny a k dostupnému portu na směrovači nebo přístupového bodu. U portu tiskárny by zelený indikátor měl svítit a oranžový indikátor aktivity by měl blikat.

  • Připojení prostřednictvím USB: Připojte kabel k portu USB na zadní straně tiskárny a k dostupnému portu na počítači Chromebook.

 3. Na počítači Chromebook klikněte na hodiny v pravém dolním rohu a poté klikněte na ikonu Settings (Nastavení) .

 4. Přejděte na konec obrazovky a klikněte na možnost Upřesnit.

 5. V části Printing (Tisk) klikněte na položku Printers > Add Printer (Tiskárny / Přidat tiskárnu).

  Kliknutí na tlačítko Přidat

Tisk z počítače Chromebook

Tiskněte fotografie, dokumenty, webové stránky a e-maily prostřednictvím prohlížeče Chrome a podporovaných aplikací.

 1. Otevřete položku, kterou chcete vytisknout.

 2. Klikněte na ikonu Settings (Nastavení) prohlížeče Chrome a poté zvolte možnost Print (Tisk).

  Kliknutí na ikonu nastavení prohlížeče Chrome a poté zvolení možnosti Print (Tisk)
 3. Vedle položky Cíl klikněte na možnost Změnit a poté vyberte svou tiskárnu.

  Výběr tiskárny z nabídky Destinations (Cíle)
 4. Proveďte požadované změny nastavení tisku a poté klikněte na možnost Print (Tisk).

Nejčastější dotazy

Máte ještě nějakou otázku? Vyhledejte další odpovědi a nápovědu.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...